Olen tullut vahvistamaan tietoisuuteesi iloa, toivoa ja voittoa

      Kommentit pois päältä artikkelissa Olen tullut vahvistamaan tietoisuuteesi iloa, toivoa ja voittoa


Olen tullut vahvistamaan tietoisuuteesi iloa, toivoa ja voittoa

Lord Maitreya, 9. lokakuu, 2006

MINÄ OLEN Maitreya, olen tullut jälleen Lähettilääni kautta. Olen tullut antamaan seuraavan Viestin Maan ihmisille. Kuten aina, haluaisin sanoa monia asioita, mutta minun täytyy keskittyä kaikista tärkeimpiin asioihin, jotka ovat ajankohtaisia ja jotka on välitettävä odottamatta seuraavaa Sanelujen sykliä. Joten, Olen tullut kertomaan teille uutta informaatiota, jotta voitte ottaa  uuden näkökulman asioihin, jotka on aikaisemmin mainittu ja uudelleen harkita joitakin t näkemyksiänne ja stereotypioitanne.  Tämän päivän informaatio liittyy muutoksiin , jotka jatkuvat yhä nopeammin ihmisten tietoisuudessa.  Olemme iloisia että näiden muutosten tahti on nopeutunut niin paljon, että viimeinkin, on tullut aika, jolloin voimme varmasti sanoa tosiasiana, että Maassa tapahtuvat muutokset ovat suotuisia evoluution kannalta.  Nämä muutokset tapahtuvat toiminnan kaikilla aloilla.  Minun täytyy erityisesti korostaa, että muutos prosessi on nopeutunut ihmisten tietoisuudessa, jotka asuttavat sekä Venäjää ja niitä maita, joissa meidän Sanomia luetaan, joita annetaan Lähettiläämme kautta. Olen iloinen ja Ylösnousseet Mestarit ovat iloisia, että ihmiskunta on astunut suotuisan kehityksen alueelle, mitkään ulkoiset olosuhteet eivät voi estää meitä toteuttamasta suunnitelmiamme.

Niin pian kuin maailmat tulevat rinnakkaiksi,  maailmojen toinen toisiinsa sulautuminen nopeutuu ja nyt ei mikään voi  tulla näiden muutosten tielle, jotka ovat tapahtumassa.

Olen onnellinen, että riittävä määrä inkarnaatiossa olevia ihmisiä on löytynyt, jotka ovat vastanneet meidän kutsuumme ja ovat ottaneet tehtäväkseen epäitsekkäästi Maan ihmiskunnan palvelemisen taakan.  Teidän rivinne kasvavat määrällisesti joka päivä.  Tietysti on niitä, jotka ovat sallineet epäilyksen hiipiä tietoisuuteensa ja jotka ovat menettäneet paljon siitä, mitä oli saavutettu kovilla ponnistuksilla. Mutta ei kaikkea ole menetetty,  vaikka takaisinpäin liike and epäilykset ovat väistämättömiä maailmassanne. Näin on, koska maailmanne on aina kehittynyt aaltoilevaan tapaan.  Älkää antako negatiivisten milentilojen ottaa sijaa tietoisuudessanne.  Ymmärrän, että vuoden ajan vaihtuminen  sekä syksyisten päivien tuleminen, kun Aurinko on harvinainen vieras, on vaikeaa pitää tietoisuuttasi korkealla tasolla.  Siksi olemme tulleet tänään innostamaan teitä ja antamaan teille Viestiä vahvistamisen muodossa saavutetusta edistymisestä.  Edistymisenne on niin selvää, että ainoastaan skeptiset ihmiset saattavat yhä teeskennellä ettei mitään muutoksia ole.  Olen tullut vahvistamaan tietoisuuteesi iloa, toivoa ja voittoa;  voitto on väistämätön ja odottaa teitä suhteellisen läheisessä tulevaisuudessa.  Ylläpitäkää pyrkimystänne! 

Olen onnellinen että olemme onnistuneet tuomaan Jumalallinen Totuus niinkin suurelle määrälle ihmisyksiöitä, jotka ovat inkarnaatiossa tässä vaikeassa, pitkälle ulottuvassa ajassa.  Ja olen onnellinen, että monet teistä olette heränneet pitkästä uneliaisuudestanne, jossa olette olleet enemmän kuin yhden inkarnaation.  Aika varmuudelle tulee ja kosminen tilaisuus ilmaantuu manifestoituneessa maailmassa.  Tarkastele kaikkia olosuhteista, jotka ovat muuttumassa  ympärilläsi.  Älä unohda mainita muutoksia teidän ruokailutottumuksissa.   Koskaan ei ole ollut sellaisia ihmeitä, jotka tulevat yhä ilmeisiksi nyt.   En ole yllättynyt, jos pian monien maiden hallitukset maailmassa perustavat maidensa politiikan Kosmisten Lakien mukaisiksi.   He eivät yksinkertaisesti kykene menestymään vanhalla tavalla, käyttämällä vanhoja hallinta tekniikoita, koska massojen tietoisuus on muuttunut ja vaatii kaikkia viranomaisten instituutioita sopeutumaan muuttuneeseen ihmisten tietoisuuteen.

Sukupolvi joka on tulossa elämään nyt tarvitsee erityistä huolenpitoa ja suojelua.  Juuri tämä sukupolvi joka tulee täyttämään Jumalallisen Suunnitelman lähi tulevaisuudessa.  Älkää pelätkö muutoksia elämässänne tai tilannetta maailmassa.   Ei mikään voi uhata teitä jos käyttäydytte oikealla tavalla ja pitäydytte Laissa oikein.  Ei mitkään onnettomuudet tai katastrofit voi uhata niitä jotka uskollisesti palvelevat Jumalaa, joka on olemassa kaikessa elämässä ja Elämän jokaisessa partikkelissa. osasessa. 

Olen ollut iloinen ilmaistessani omaa iloani tässä Viestissä ja antaessani tunnustusta teidän ponnistuksille, joita suoritatte joka päivä. 

Ja nyt halausin antaa vielä yhden pienen palan informaatiota; tämä informaatio koskee niin kutsutun siirtymisen tapahtumia, joita monet ihmiset odottavat ja johon he valmistavat itseään. Kenenkään ei koskaan tulisi ottaa mitään ennustusta tai mitään tulevaa onnettomuutta liian vakavasti, koska monia ennustuksia lausuttiin , mutta jota eivät toteutuneet, kun taas muut ennustukset, joita ei lausuttu, kävivät toteen.  Suosittelen, että virittäydyt nyt-hetkeen ja tartut jokaiseen elämäsi hetkeen jonain, jolla on arvoa vuosisadoiksi eteenpäin.  Itse asiassa, Jumalallisessa maailmassa ei ole olemassa mitään muuta kuin ikuinen “nyt”.  Ja tämä “nyt”  hetken sinä luot omassa tietoisuudessasi .  Ei tulisi koskaan huomioida liian  paljon siihen mikä on jo tapahtunut tai  mikä ei ole vielä tapahtunut.  Sinun mielialasi jokaisena elämäsi hetkeneä on ainoa asia, joka muodostaa sen tulevaisuuden, joka odottaa sinua.  Siksi, keskity täyttämään jokainen elämäsi hetki ilolla, rakkaudella, lämmöllä ja onnellisuudella, koska te itse olette onnellisuutenne luojia, ja te itse olette tulevaisuutenne luojia.

Me tulemme ja  annamme Opetuksen, mutta te ja ainoastaan te suoritatte muutokset planeetallanne kun  otatte tämän Opetuksen ja tulette tämän Opetuksen kantajiksi miljoonille muille, jotka eivät vielä ole heränneet. 

Olen iloinen että heräämisen aika on tulossa monille ihmisille, ja olen iloinen että voi tulla näin helposti ja jakaa minun tilani ja tunnelmani kanssasi. Tulen olemaan paljon onnellisempi , jos onnistun siirtämään tilani niin monille  inkarnoituneille ihmisille kuin mahdollista. 

Olen ollut onnellinen meidän uudesta tapaamistamme ja kuten aina, on sääli erota .

Nähdään myöhemmin, rakkaat ystävät!

MINÄ OLEN Maitreya!

© Lähettiläs  Tatyana Mickushina