Tee valmisteluja Tiedon Auringon, Uskon Auringon ja Jumalallisen tietoisuuden Auringon nousuun Venäjän maalla

      Kommentit pois päältä artikkelissa Tee valmisteluja Tiedon Auringon, Uskon Auringon ja Jumalallisen tietoisuuden Auringon nousuun Venäjän maalla


Tee valmisteluja Tiedon Auringon, Uskon Auringon ja Jumalallisen tietoisuuden Auringon nousuun Venäjän maalla

Rakastettu Babaji, 16. kesäkuuta 2005

MINÄ OLEN Babaji, tulen taas.

Olen tullut antamaan teille puheeni. Asiat, jotka haluaisin kertoa sinulle tänään, tulevat olemaan tärkeitä hengelliselle kehityksellesi. Tänään minun täytyy puhua ennustuksista ja ennusteista, jotka ovat tunnettuja monille ihmisille, mutta joita ei ole vielä laajalti levitetty maailmassasi.

Ollessani inkarnoituneena annoin Opetukseni paikassa nimeltä Haidakhan. Ihmiset eri puolilta maailmaa tulivat olemaan läsnä darshaneissani. Annan heille armoani sydämestäni. Minä elävöitin  heidän olemustaan Valon kanssa. Jopa ne, jotka eivät olleet koskaan tienneet, miten kommunikoida Opettajan kanssa, olivat kunnioituksen valtaamina läsnäolossani ja kommunikoidessani heidän kanssaan.

Jumalalla on yhä monia mysteerejä, jotka ovat vielä mahdottomia paljastaa sinun tietoisuudellesi, koska ei ole riittävää vaadittua puhtauden astetta eikä riittävä nuhteetonta käsityskykyä. Minä paljastin joitakin näistä mysteereistä lähimmille opetuslapsilleni.

Aika ei ole vielä tullut, jotta nämä mysteerit paljastettaisiin laajemmalle yleisölle. Mutta sinun tulisi aina muistaa, että Jumalalla on vielä monia kauniita mysteerejä sinulle.

Puhe, jonka haluaisin antaa teille tänään, liittyy tuntemukseesi Jumalasta – eli Jumalalliseen tunteeseen. Älkää koskaan ajatelko, että olette jo käsittäneet kaikki Jumalalliset mysteerit. Älkää koskaan ajatelko, että näkemykset ja mielipiteet, jotka ovat löytäneet sijainnin mielessänne ja ulkoisessa tietoisuudessanne, ovat kaukana virheellisyyksistä ja ovat oikeita. Ymmärrän, että pidätte tärkeänä, että teillä on dogmit päässänne, jotta voitte rajoittaa käsitystänne ja nähdä asiat ympärillänne paremmin. Tämä on kuin kun valaisisit tiettyä tilaa taskulampulla, näet valaistuja asioita ja muodostat enemmän tai vähemmän selkeän kuvan niistä.

Sinun ei kuitenkaan pitäisi koskaan arvioida koko Luomakuntaa tilan kautta, jonka tietoisuutesi pystyy valaisemaan.

Viisas ihminen muistaa aina, että tuolla puolen sitä kehää, jonka hänen ulkopuolinen tietoisuutensa pystyy valaisemaan, on  laaja asioiden kenttä, joita hän ei vielä kykene havaitsemaan.

Teidän perus virheenne, joka aiheuttaa suurimman osan ongelmistanne maailmassanne, on se tosiasia, että teillä on aina argumentteja toinen toistenne kanssa todistaaksenne, että kaikki asiat, joita taskulamppunne valaisevat, ovat paljon oikeampia ja että se on sinun taskulamppusi, jonka pitäisi olla opas Maan kaikkien ihmisten elämässä.

Voit jopa kiistää, kunnes olet sininen kasvoiltasi, vakuuttaen toinen toistanne siitä, että koko maailman tulisi  käyttää sinun taskulamppuasi, jotta se olisi onnellinen.

Mutta sinun tulisi aina muistaa, että aamunkoitto tulee ja aurinko valaisee kaikki asiat kirkkaan päivän Valon kanssa. Ja taskulamppujenne valoa on vaikeaa erottaa kirkkaassa auringonvalossa. Asioita, joita valaisit taskulampullasi pimeässä, ottavat täysin erilaisia muotoja kirkkaassa Auringonvalossa. Onko syytä nähdä niin paljon vaivaa vakuuttaa toisianne mielipiteittenne oikeellisuudesta? Päivä tulee, ja Jumalallisen läsnäolonne aurinko tulee valaisemaan kaikki asiat kirkkaasti ja pystyt tuntemaan Jumalallisen Totuuden, ei epätäydellisen ihmismielesi avulla, vaan Ylösnousseen Valon Olennon mielesi avulla. 

Viisas ihminen ei koskaan kyseenalaista muiden ihmisten hyväksymää näkemysjärjestelmien tarkkuutta. On hyvin vaarallista terveydellesi saapuu toiseen maahan omien perinteittenne kanssa ja yrittää vakuuttaa tämän maan ihmiset, että kaikki he poikkeuksetta elävät väärin ja heillä on väärä idea Jumalasta.

Kaikki lähetyssaarnaajat tekivät syntiä tehden näin kaiken aikaa. He saapuivat tuntemattomaan maahan  ja yrittivät istuttaa uskonsa perinteet siihen maahan.

On vain yksi Jumalallinen Totuus, joka on kaikkien maailman uskontojen tuolla puolen. Viisaat ihmiset ovat aina yrittäneet tietää tämän suurimman Totuuden, mutta eivät tungetellen heidän mielipiteitään Jumalallisesta Totuudesta maailmaan. Jos jokainen teistä seisoo asemassaan yrittäen todistaa, että vain teidän vakaumuksenne ovat oikeita eikä ole mitään oikeampaa ja totuutta maailmassa, asetatte rajoitukset etenemisellenne ja alatte viljellä epä-jumalallisia ominaisuuksia itsessänne, sellaisia kuten hengellinen ylimielisyys ja epäjumalanpalvelus.

Tämän vuoksi kannustan sinua pyrkimään jatkuvasti ylläpitämään tietoisuuttasi korkeiden Jumalallisten värähtelyjen tasolla. Sinusta tulee ystävällisempi ja kärsivällisempi, ollessasi sellaisessa tilassa. Koko olemuksesi säteilee rakkautta, sydämellisyyttä, iloa ja rauhaa.

Opi erottamaan näitä tiloja tietoisuudessasi. Pyrkikää näihin tietoisuuden tiloihin, sillä vain silloin, kun olet sellaisessa tietoisuuden tilassa, pystyt tunnistamaan Jumalallisen Totuuden.

Ja nyt haluaisin kertoa teille jotain Venäjän maasta. 

On  olemassa profetioita, ja nämä profetiat ovat laajalle levinneet Intian maassa, että Venäjän on uudistuttava ja tulla maaksi, joka perustuu uusiin periaatteisiin – tosi Uskon periaatteisiin. Venäjän historia ja erityisesti sen äskettäinen historia antoivat tämän maan kansalle ei-kiintymyksen oppitunteja, jotka liittyvät mihinkään maailmankuvaan. Tämän maan kansan tietoisuus oli kuin tahallisesti kärsimyksessä täysin erilaisten ideologioiden ja näkökulmien vaikutuksessa.

Inkarnoituneen  henkilön tietoisuudelle ulkoisen ideologisen orientaation voimakas muutos on kuin hurrikaani tai tornado. Jokainen vallankumous todellisuuden käsityksen stereotypioissa tuntuu ihmisestä olevan  katastrofi. Ihmiselle, varsinkin hänen alemmille kehoille, mukaan lukien fyysisen kehon,  tällainen ideologian muutos edustaa  suurta vaaraa ja on syy stressiin.

Kuitenkin tällaiset vaikeudet ovat todella tärkeitä ihmisen sielun kehityksen kannalta. Henkilö, jolla on tällaista stressiä, joka liittyy hänen aiemman maailmankatsomuksensa romahtamiseen, saavuttaa laajemman tietoisuuden ja pystyy saamaan syvemmän näkemyksen maailmaan.

Tässä suhteessa  Venäjä erottuu muista maailman maista. Tietenkin Intia ja Tiibet ovat maita, joissa on rikas hengellinen perintö. Kuitenkin täsmälleen siksi, että nämä perinteet ovat monia tuhansia vuosia vanhoja, ne viivyttävät ihmisten tietoisuuden kehitystä.

Ei ole aina niin, että asiat, joita pidetään hyvinä fyysisessä tasossa olisivat arvokkaita sielun kehitykselle.

Kaikista näistä vaikeuksista huolimatta, ihmiset, jotka ovat olleet eläneet Venäjän alueella hyvin pitkiä ajanjaksoja ja jotka yhä vielä asuvat siellä, ovat nyt käyneet läpi korkeimmat vihkimykset, jotka ovat verrattavissa niihin, joita suurimmat menneisyyden Adeptit antoivat oppilailleen.

Venäjä on johtava maailma niiden ihmisten lukumäärässä, jotka ovat saavuttaneet Kristus-Tietoisuuden tason.

Siksi Venäjä tulee olemaan se maa, missä  ihmiset kaikkialta maailmasta tulevat ja käyvät läpi koulutusta. Venäjän hallussa oleva aarre ei ole piilotettu maahan. Tämä ei ole kulta eikä öljy. Venäjän rikkaus on paljon suurempi arvoltaan ja se keskittyy maan asukkaiden parhaiden edustajien tietoisuuteen.

Aivan kuten on paljon pohjamateriaalia, josta voi löytää kultakimpaleita, on paljon ihmisiä, jotka jostain syystä eivät ole onnistuneet voittamaan tietoisuuttaan ja käymään läpi initiaatioita. Mutta ne, jotka ovat onnistuneet tekemään sen, ansaitsevat todella korkeimmat hengelliset palkinnot ja ovat saaneet tunnustusta Ylösnousseilta Mestareilta.

Koko sadan vuoden ajan sulatusprosessi Jumalallisessa uunissa on jatkunut. Ja nyt meillä on mahdollisuus nähdä Jumalallisen tietoisuuden puhdas kulta pyhimyskehän muodossa Venäjän valonkantajien pään ympärillä.

Kaikki tapahtumat, jotka ovat tapahtuneet Venäjällä ja jotka ovat olleet herättäjinä monille tämän maan pojille ja tyttärille, on kerrottu aikaisemmin. Profetia on piilotettu jopa itse maantieteellisiin nimiin tämän maan alueella.

Om ja Tara -joet, jotka symboloivat Jumalan maskuliinisuuden ja feminiinisyyden aspektien yhteneväisyyttä, virtaavat juuri  paikan kautta, missä Venäjän uudestisyntyminen tulee alkamaan. Ensin ilmaantuvat  ihmiset, jotka ovat merkittäviä heidän Kristuksen tai Buddha-tietoisuuden tasonsa johdosta. He tulevat näyttäytymään tämän tason tietoisuudesta tason arvoisiksi läpäistyään raskaita kokeita ja testejä. Jälkeenpäin ympäröivä maailma alkaa muuttua näiden ihmisten tietoisuuden kautta, asteittain saavuttaen Jumalallista maailmaa lähellä olevia ominaisuuksia.

Tällä hetkellä nämä ihmiset, nämä kulta kimpaleet, ovat alkioina paksun pohjamateriaali kerroksen alla. Kokematon silmä voi tuskin erottaa näitä Hengen kulta kimpaleita. Mutta jos et pysty havaitsemaan kultaa pohjamateriaalissa, tämä ei tarkoita sitä, ettei mitään kultaa olisi. Et vain ole vielä saavuttanut tätä erottamisen tasoa, joka antaa sinulle kyvyn huomata näitä  Hengen kultahippuja .

Näin, profetia on tehty. Ja profetian on täytyttävä.

Vaikka tekisit kaikkesi, ettet sallisi Auringon nousta ja loistaa sen Valoa tietoisuutesi hämäriin nurkkiin, Aurinko nousee kaikesta huolimatta.

Tästä syystä tee valmisteluja Tiedon Auringon , Uskon Auringon ja Jumalallisen tietoisuuden Auringon nousuun Venäjän maalla.

MINÄ OLEN Babaji.