Älkää menettäkö mahdollisuuttanne, ja yrittäkää pysyä evoluutiotilaisuuden käytävässä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Älkää menettäkö mahdollisuuttanne, ja yrittäkää pysyä evoluutiotilaisuuden käytävässä


Älkää menettäkö mahdollisuuttanne, ja yrittäkää pysyä evoluutiotilaisuuden käytävässä

Rakastettu Zarathustra, 20. heinäkuuta 2006

MINÄ OLEN Zarathustra, joka on tullut jälleen!

Olen tullut, kuten aina, antamaan teille ohjeita nykypäivän tarpeiden mukaisesti.

Pyyntönne saada tätä Tietoa tulee olla täyttynyt siinä määrin, että Laki sallii sen. Saattaa vaikuttaa siltä, ​​että tiedätte kaiken ja tiedätte kuinka tehdä kaikkea, ja että olette havainneet kaiken tässä maailmassa. Saanen kertoa, että tässä tapauksessa teitä ohjaa yksinkertaisesti tavallinen ihmisen ylpeys, koska on mahdotonta ymmärtää tämän maailmankaikkeuden Lakeja, kun olette ihmisen tasolla tietoisuutenne kehityksessä. Vasta kun luovutte tästä ihmisen ylpeydestä, todellinen Tieto voi päästä temppeliinne.  Vain käyttämällä tyhjää tilaa, joka on tullut teihin, voitte lopulta täyttyä todellisella tiedolla. Siihen asti täytätte itsenne kaikella, mikä on paitsi arvotonta, mutta myös erittäin haitallista teille.

Tämä johtuu siitä, että planeetalla vallitseva nyt nykyinen kaiken hyväksyvä tilanne, jota ei ole ollut koskaan aikaisemmin miljooniin vuosiin. Monet ilmenemismuodot olivat aina kiellettyjä, ja tätä kieltoa toteutettiin uskonnollisella tai hallituksen tasoilla. Nyt on erilainen aika. Saitte kyvyn käyttää monia asioita, jotka eivät ole hyväksi teille, mutta joita ei enää kielletä. Vain tietoisuutenne voi toimia sensorina ( censor ), joka voi estää teitä tekemästä ja lukemasta tiettyjä asioita.

Siksi me tulemme antaaksenne teille tilaisuuden ymmärtää, mikä ei ole hyväksi tietoisuudellenne ja mikä on välttämätöntä tulevalle kehityksellenne. Silti te teette valinnan; valitsette itse. Valinnat, joita teette nykyään, määrittelevät kirjaimellisesti tulevaisuutenne; valintanne määrittelee yksilöllisen kehityskulkunne ja evoluutionne, joka on tapahtumassa Maassa.

Ette saa mitään kieltoja, mutta sisällänne oleva moraalilaki pitäisi määrittää teille, mikä on ja mikä ei ole teille hyödyllistä. Erottamiskyvyn lahja, joka nyt on keskeisessä asemassa, on teille yhtä tärkeä kuin ilma ja ruoka. Teidän on opittava kuinka tehdä erittelyjä. Tämä teidän elämänne on avainasemassa oleva elämä sielunne evoluution kannalta. Tämä johtuu siitä, että valintanne tässä elämässä määrittää sielunne tulevan evoluution etenemissuunnan. Joko siirrytte eteenpäin nopealla tahdilla, tai joudutte evoluution takapihalle. En ole yllättynyt, jos yksi tulevien inkarnaatioidenne elämä muistuttaa villin elämää, jossain Uudessa Guineassa, koska tässä elämässä tekemänne valinnat eivät ole Papualaisten kehitystasoa edistyneempää. Jatkatte evoluution umpikujaa istuen nuotiotulilla ja syöden liha annoksianne.

Jumala on niin armollinen, että Hän antaa teidän tehdä toiveidenne mukaan mitä vain, syödä, nukkua ja paritella. Tällainen alennustila on aina tapahtunut planeetalla. Ne heimot, joita pidätte kehittymättöminä, tekivät lopulliset valintansa joskus aikaisemmin, kun aika oli tullut sellaiselle valinnalle. Jatkuva evoluutiopolku on suljettu heiltä. Ne työstävät pois fyysisten ja muiden alempien kehojensa karmaa, ja sitten heidän evoluutionsa on ohi, ja kosmiset jätteiden keräilijät poistavat heidät evoluutiopolun näyttämöltä.

Kaikkien kosmisten ehtojen mukaan teidän on nyt tehtävä oma valintanne. Maapallolle on kerääntynyt monia sieluja, ja kaikki eivät ole soveliaita jatkokehitykseen. Joillekin valintakysymys ei ole hyvin akuutti, ja he voivat elää silti mukavasti ja tehdä ponnisteluja kehittääkseen korkeampaa tietoisuuttaan. Toisille kaikki kosmiset määräajat on ohitettu ja tämä inkarnaatio on se avain, joka määrittelee heidän sielun kehityksen yksiköllisen kurssin etenemisen.

En halua pelästyttää teitä, mutta meille näyttää järkevältä, että on parempi, jos pystytte kohtelemaan valintoja jotka odottavat teitä tietoisemmin, ja ymmärtämään tulevaisuuden uhkia, jos valintanne eivät sovi käytettävissä olevaan kosmisen mahdollisuuden kehyksiin.

Tämän vuoksi olemme näin rehellisiä. Olen iloinen, että on tullut aika, jolloin voimme kertoa teille huolenaiheemme näin suoraan. Jos ette usko, että on tarpeellista kuunnella meitä, niin se on teidän valintanne, ja teette sen tietoisesti käyttämällä teitä koskevaa vapaan tahdon Lakia. Tällä Lailla on aikarajansa. Vaikka muut Lait ovat voimassa manifestoituneen Maailmankaikkeuden loppuun saakka, Vapaan Tahdon Laki lakkaa ilmenemisensä kun kehityksenne ei mahdu Kosmisen tilaisuuden aikarajoihin, jotka on muodostettu tämän Lain avulla etuajassa. Tämän vuoksi me varoitamme teitä.  On aikaa, mutta se on hyvin lyhyt ja monille valinnan aika päättyy tässä inkarnaatiossa.

Älkää menettäkö mahdollisuuttanne, ja yrittäkää pysyä evoluutiotilaisuuden käytävässä. 

Voitte olla samaa mieltä, että jos henkilö ei halua opiskella koulussa tai yliopistossa, jonkin ajan kuluttua hänen vanhempansa lakkaavat ponniskelemasta saadakseen lapsensa opiskelemaan ja jättävät hänet itsekseen. Samalla tavoin, kun autamme teitä kasvamaan ja noudattamaan Lakia, tulemme ennemmin tai myöhemmin luopumaan pyrkimyksestämme ja jätämme teidät itseksenne niittämään valintojenne hedelmiä jossain Papuan heimoista.

Kohdelkaa valintojanne, joita teette päivästä päivään, tietoisesti. Kun etenette, teidän valintanne muuttuvat vähemmän yksiselitteisiksi ja ilmeisiksi, ympärillänne oleva illuusio ohenee ja teidän on kehitettävä Jumalallisia ominaisuuksianne ja kykyjänne nähdäksenne hienovaraineen maailmaan, jotta ette eksyisi. Jotta voisitte jättää illusoorisen maailman rajat, teidän on noustettava tietoisuudessanne uuteen evoluutiovaiheeseen. Kutsumme teitä ja tulemme väsymättä ponniskelemaan uudelleen ja uudelleen selittääksemme teille perustiedot tämän maailmankaikkeuden Laeista. Silti monet teistä heittävät meidät pois ja jatkatte lukien ja uudelleen lukien haltioituneina sitä kirjallisuutta, joka asettaa Jumalalliset mahdollisuutenne uneen ja joka antaa vain ruokaa illuusiossa nauttimiseen neljän alemman kehonne kautta.

Teille on annettu fyysinen näkökyky, mutta teille on myös annettu henkinen näkökyky. Miksi ette käytä lahjaanne? Siihen saakka, joudutte monien petkuttajien vaikutuksen alaisiksi, jotka ovat taitavia sumuttamaan teitä ja pakottaen teidät tekemään yhden väärän valinnan toisensa jälkeen? Koko erottelukyky, koko erottelumekanismi on piilotettuna sisäänne, sydämeenne. Te kaikki olette luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Miksi te jatkuvasti unohdatte tämän ja etsitte tukea fyysisestä maailmasta, jotta ette kaatuisi? Te ette tarivtse tukea selvännäkijöiltä, psyykkisiltä ihmisiltä tai ennustajilta. Teidän yksinkertaisesti tarvitsee käyttää erottelukyvyn mekanismia, joka on olemassa teidän sisällänne. Korkeampi itsenne on odottanut satoja ja tuhansia vuosia, että voitte lopulta kiinnittää huomiotanne siihen ja kuunnella neuvoja, jotka se haluaa antaa teille sydäntenne hiljaisuudessa. Ei, annatte jatkuvasti huomiotanne ulkoiselle hälinällä, vain välttääksenne olemasta yksin itsenne kanssa ja kuunnellaksenne sydäntänne. 

Olin tänään kova. Halusin antaa teille sydämeni koko innokkuuden ja kaiken liekkini lämmittääksesi sydämiänne ja vetääksesi teidät pois tietämättömyyden ja pimeyden kylmyydestä, jossa monet teistä jatkatte olemista.

Olen täyttänyt sen, mitä varten olin tullut. Olen varma, että nyt ette voi enää sanoa, ettette tienyt mitään ja että teitä ei varoitettu mistään.

MINÄ OLEN Zarathustra, Rakkaudella teille, koska ainoastaan Rakkauteni on saanut minut pitämään tämän puheen.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina