Artikkeli Karman Neuvoston Jäsenistä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Artikkeli Karman Neuvoston Jäsenistä
SUURI JUMALALLINEN OHJAAJA – Seitsemännen Juurirodun Manu

Suuri Jumalallinen Johtaja (Ohjaaja) on Kosminen Olento. Hän sanoo: “Minut tunnetaan Suurena Jumalallisena Johtajana, koska olen yhdistänyt tietoisuuteni Jumalan jumalallisen suunnitelman kosmisiin sykleihin lukemattomia Valon Universumeja varten.”

Hänen nimestään tuli toissijainen verrattuna liekkiin, jota Hän palvoi.
Ja niinpä nimettömästä, Jumalan erehtymättömän ohjauksen lakia palvoja tuli tunnetuksi Suurena Jumalallisena Johtajana, koska palvonnan kautta Hänestä tuli palvottu ja sitten palvottava. Ja sitten kosmisen hierarkian virassa Suuresta Jumalallisesta Johtajasta, tuli Hänen Jumala-identiteetti.

Suuri jumalallinen Johtaja (Kuva)
Jumalallinen ohjaus on tietoisuuden tila Jumalassa. Se on täydellinen tietoisuus Hänen suunnitelmastaan kaikelle elämälle. Viime kädessä tämä tietoisuus sisältää itsessään paitsi suunnan myös sen loogisen johtopäätöksen toiminnassa – täyttymyksessä.  Kauan sitten, ennen kuin sielumme tunnustivat olevansa Jumala, eräs Aurinko Herrojen vihitty havaitsi täällä alhaalla suunnitelman tarpeellisuuden elon aaltojen tarpeena tuntea suunnitelmaa ja  tarpeen edetä olemisen keskus tähdeltä saatavan erehtymättömän suunnan avulla suunnitelman loppuunsaattamiseksi luonnos-matriisina, ikään kuin käsitteellistettynä, loppuunsaattamisen  synnyttävänä voimana  ja  motiivina ja halukkuutena saattaa , Mestari-realisaationa, fyysisenäi täyttymyksenä, syklin loppuunsaattamisena. Myös hänen nimestään tuli toissijainen verrattuna liekkiin, jota hän palvoi
Hän läpäisi kauan sitten ne vihkimykset, jotka asettivat Hänet kosmisille palvelutasoille ja pätevöittivät Hänet tulemaan Seitsemännen Juuri Rodun Manuksi.

Juuri Rodun Manu on lainsäätäjä, joka asettaa Jumalallisen suunnitelman koko evoluutiolle. Manu ruumiillistaa arkkityypin koko niiden sielujen elämäntavalle, jotka inkarnoituvat Maahan tiettynä ajanjaksona – sen Jumalallisen Kuvan ja kaltaisuuden, josta heidät on luotu, ja heidän kohtalonsa mallina. Seitsemännen juurirodun on määrä ruumiillistua Suuren Jumalallisen Johtajan alaisuudessa.

Hänen kausaaliruumiinsa on valtava sininen pallo, joka ympäröi koko planeettaa. Tuon pallon sisällä on verkostoja ja voimakenttiä, joiden kautta tuomion julistaminen tapahtuu.

Ennen Atlantiksen uppoamista, kun Nooa vielä rakensi arkkiaan ja varoitti ihmisiä tulevasta suuresta vedenpaisumuksesta, Suuri Jumalallinen Johtaja kutsui Saint Germainin ja muutamia uskollisia pappeja kuljettamaan Vapauden Liekkiä Puhdistuksen Temppelistä turvalliseen paikkaan Karpaattien juurelle Transilvaniaan. Siellä he jatkoivat pyhää rituaalia, jossa laajennettiin vapauden liekkiä, vaikka ihmiskunnan karma purkautuikin Jumalallisella määräyksellä. Kun Atlantis upposi, Puhdistuksen Temppeli siirrettiin eetteritasolle.

Retriitti eetteritasolla. Transilvania, Länsi-Eurooppassa
Transilvania, Länsi-Eurooppa (kuva).

Seuraavissa ruumiillistumissa Saint Germain ja hänen seuraajansa löysivät Suuren Jumalallisen Johtajan johdolla liekin uudelleen ja jatkoivat pyhäkön vartiointia. Myöhemmin Suuri Jumalallinen Johtaja perusti oppilaansa avustamana Retriitin liekin paikalle ja perusti Rakoczy-Unkarin kuningashuoneen. Koska Suuri Jumalallinen Johtaja oli yhteydessä Rakoczy-kuningashuoneeseen, hän käyttää nimitystä Mestari R – “R” tarkoittaa Rakoczya.

Suuri Jumalallinen Johtaja ylläpitää edelleen Transilvaniassa sijaitsevaa Rakoczy-kartanoa Itä-Euroopan – ja Länsi-Euroopan vapauden keskittymänä. Retriitti oli aikoinaan fyysinen, mutta on nyt eetteritasolla.

Suuri Jumalallinen Johtaja on tukenut Eurooppaa tuhansia vuosia. Hän on Saint Germainin ja monien muiden Mestareiden, kuten Jeesuksen ja El Moryan, Opettaja.


Jeesus, Saint Germain ja  El Morya (Kuva)

Suuri Jumalallinen Johtaja ei ole meidänkään aikanamme jättänyt Maan ihmiskuntaa ilman opastusta, ilman Jumalallista näkemystään.

Vuonna 2005 Hän tuli yksitoista kertaa ja välitti Suuren Valkoisen Veljeskunnan Opetuksensa Lähettiläs Tatjana Mickushinan kautta.

Näin Hän puhuu itsestään:
“MINÄ OLEN Suuri Jumalallinen Johtaja. Tunnette minut Karmisen Neuvoston jäsenenä ja Saint Germainin Opettajana.
En aina yritä tulla julkisuuteen, ja yleensä annan suuntaa yhteiskunnan hengelliselle kehitykselle ikään kuin kulissien takaa.”

Suuren Jumalallisen Johtajan Opetus on syvällistä ja monipuolista.  Hän kertoo meille, että Jumalallisen Totuuden ymmärtämisprosessi tapahtuu jatkuvasti (13. huhtikuuta 2005 annetussa Viestissä Jumalaisen Totuuden tietämisen prosessi jatkuu ikuisesti), ja pyytää meitä myös toimimaan elämässä saadun tiedon ja opetuksen mukaisesti (27. huhtikuuta 2006 annetussa Viestissä).

Tatjana Mickushina(Kuva)

Tässä 2. heinäkuuta 2006 annetussa viestissä Suuri Jumalallinen Johtaja sanoi:
“…vetoan teihin, että antaisitte kaiken mahdollisen apunne Lähettiläällemme, koska emme ehkä saa lähitulevaisuudessa toista tällaista yhteyshenkilöä, jotakuta, joka voi nostaa tietoisuustasonsa työskentelemään Veljeskunnan kanssa. Ottakaa siis Viestimme kiitollisuudella. Tietoisuustasonne ei määräydy sen mentaalisen informaation määrän mukaan, jonka pystytte päästämään mieleenne. Tietoisuustasosi määräytyy niiden Jumalallisten ominaisuuksien mukaan, joita saavutat polullasi, ja omistautuminen, vilpittömyys, epäitsekkyys ja nöyryys ovat niistä tärkeimpiä.  Ilman näitä ominaisuuksia ette voi nousta uudelle tietoisuuden tasolle minkään henkisen taidon avulla.
 Siksi, joka kerta kun tulemme,  toistamme Jumalallisia ominaisuuksien kehittämisen tärkeyttä sisällänne. Pyrkimyksenne pakottaa teidät hankkimaan sen, mikä on välttämätöntä kehittymisenne kannalta. Siksi pyrkimys ja sinnikkyys ovat seuraavia ominaisuuksia, joita tulette tarvitsemaan”.

4. heinäkuuta 2009 päivätyssä Viestissä “Opetus hengellisistä käytännöistä” saimme tärkeimmän toimintaohjeen:
“Henkisen työnne ja toiminnan suuntienne osalta neuvoisin teitä ajattelemaan enemmän sitä tosiasiaa, että aikaa ei ole enää paljon jäljellä. Jokaisen ihmisen ponnisteluja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen, sillä joskus tilanne kehittyy niin, että vain muutaman valonkantajan hyvä yhteistoiminta riittää siihen, että voimien ylivoima saavutetaan evoluutiomahdollisuuden pidentämisen suuntaan”.

Joulukuun 20. päivän 2009 Viestissään Suuri Jumalallinen Johtaja pani merkille valonkantajien tärkeimmät ominaisuudet:
“Ihmiskunnan kehityksen asteen todistavat vain epäitsekästä palvelua koskevat tosiasiat. Teidän tulisi ymmärtää, että seuraava vaihe, johon ihmiskunnan on määrä astua, liittyy perustavanlaatuisesti erilaisiin ihmissuhteisiin. Ensin teidän tulisi olla epäitsekkäitä ja sitten antaa palvelua. Molemmat näistä erityispiirteistä ovat mahdollisia vain ehdottoman Rakkauden ja rajattoman Uskon pohjalta.  Katsokaa siis ympärillenne ja nähkää, kuka ympäristössänne on valmis ihmissuhteiden seuraavaan vaiheeseen?”

Joulukuun 30. päivän 2010 Viestissä puhutaan siitä, miten tärkeää on valita Polku ja seurata lujasti oikeaan suuntaan kääntymättä muille poluille:
“Olemme siirtymässä hienompaan todellisuuteen. Ja me puhumme niiden puolesta, jotka pystyvät havaitsemaan meidät.
Laadimme Sanomamme niin, että henkilö voisi asteittain astua maailmaamme ja tehdä päätöksensä yhä enemmän sisäisen eikä niinkään ulkoisen todellisuuskäsityksen perusteella. Mutta se on mahdollista vain silloin, kun te vakavasti valitsette kulkea meidän viitoittamallamme Polulla.
Jos jatkatte erilaisten lähteiden ja erilaisten henkisten suuntien sekoittamista, Sanomiemme vaikutus on täsmälleen päinvastainen. Ette lähesty henkisen matkanne päämäärää fyysisessä maailmassa, vaan sen sijaan siirrytte siitä poispäin.
<…>
Jotta voisitte alkaa liikkua, teidän pitäisi valita Polku ja alkaa kulkea sitä pitkin. Mutta jos jossain kohtaa Polkua päätätte, että olisi mukavaa kulkea myös jotakin muuta reittiä pitkin, palaatte automaattisesti Polkunne lähtöpisteeseen.
<…>
Jos olette löytäneet Jumalallisen lähteen, jos Korkeampi Minänne osoittaa sen totuuden, niin miksi teidän on tarpeen syöksyä pois ja juosta toista tietä jonkin epäilyttävän merkin kohdalla?
<…>
Opetuksen syvyys ymmärretään elämän testien aikana ja käyttämällä annettua tietoa näiden elintärkeiden elämän testien läpäisemiseen. Uskokaa minua, kun kuljette osoittamaamme suuntaan, ymmärrätte illuusion hienovaraisempia puolia ja opitte voittamaan ne sisäiset ja ulkoiset esteet, joista ette olleet tietoisia Polun alussa.
Toistan vielä kerran, että Jumalallinen tiede on kaikista monimutkaisin tiede, eikä sen pinnallinen tutkiminen tule johtamaan mihinkään tulokseen. Siksi olen tullut ja annan tämän Viestini. Päävelvollisuuteni on antaa oikea suunta ajan jokaisena hetkenä..”

Tässä 25. kesäkuuta 2013 päivätyssä viimeisessä Viestissä, joka välitetään ihmiskunnalle Tatjana Mickushinan kautta, Suuri Jumalallinen Johtaja antaa ohjeet siitä, että Jumala on aina kanssamme ja että voimme aina pysyä/asua Jumalassa:
“Olen tullut tänään ohjaamaan teitä Jumalalliselle Polullenne. Toivon todella, että kaikki te, jotka luette tätä Viestiäni, kuljette Polkua pitkin kohti Jumalaa.
<…>
Rakkaat ystävät, te itse päätätte kaikesta. Maailmassa ei ole ketään henkilöä, joka voisi saada teidät tuntemaan negatiivisia tietoisuuden tiloja. Ainoa ihminen, joka voi tehdä niin koko maailmassa, olette te itse eikä kukaan muu.

Siksi suosittelen, että aloitatte joka päivä menemällä peilin eteen ja hymyilemällä itsellenne. Tämä on yksinkertaisin menetelmä, ja se on käytettävissä jopa niille teistä, jotka uskovat olevansa köyhiä, kurjia ja epäonnisia.
Teistä tulee se ihminen, joka luulette olevanne. Tämä on sen tilan Laki, jossa elätte. Aluksi teidän on muutettava minä-kuvaanne. Teidän pitäisi vakuuttaa itsellenne, että kaikki on kunnossa kanssanne. Ja mikä tärkeintä, sinun pitäisi vakuuttaa itsellesi, että Jumala on kanssasi. Mitä sinulle voi tapahtua elämässäsi, jos Jumala itse on kanssasi ja pitää sinusta huolta?
Asuessanne Jumalassa, Jumalallisuuden tunne on yksinkertaisesti tietoisuutenne tila. Jos haluatte asua Jumalassa pysyvästi, päästätte Hänet ensin sydämeenne, ja sitten jonkin ajan kuluttua Hän valloittaa koko olemuksenne. Aivan kuten aurinko, joka valaisee koko maapallon ja kaiken ympärillä olevan, Jumala loistaa sinun kauttasi maailmaan.”

Valon luola Intiassa, (kuva) Himalajan sydämessä
Suuri Jumalallinen Johtaja/Ohjaaja ylläpitää Keskittymää Valon Luolassa Intiassa, Himalajan sydämessä ( sen hengellisen Valon Talon lisäksi, joka sijaitsee Rakoczy-palatsissa, Karpaattien vuoristossa Transilvaniassa). Suuri Jumalallinen Johtaja on Suuri Alkuunpanija ylösnousemuksen polulla, ja yksi Valon Luolan tehtävistä on valmistaa ehdokkaita ylösnousemukseen ja nopeuttaa heidän matkaansa. Täällä Suuri Jumalallinen Johtaja/Ohjaaja käyttää auktoriteettiaan puhdistaakseen edistyneiden vihittyjen neljä alempaa kehoa tietystä osasta heidän jäljellä olevaa karmaansa, jotta puhdistetut oppaat/vihityt voivat suorittaa palveluaan muodon maailmassa ennen ylösnousemusta.

Joskus ei-vielä-ylösnousseet –  elämänvirrat eli henkilöt viedään hienommassa kehoissaan Veljeskunnan Retriitteihin, jotta heidät koulutettaisiin muodon maailmassa tapahtuvaan erityispalveluun, joka edellyttää yli-inhimillistä voimaa ja tiettyjen taitojen hallintaa, jotka voidaan siirtää ylösnousemattomalle oppilaalle vain ainoastaan Pyhissä-oleskelupaikoissa. Niinpä Jeesus vietiin Luxorin Retriittiin ja Sinisen Lootuksen Temppeliin ennen Hänen viimeistä kolmivuotista palvelutyötään. Kun erivapauden armo myönnetään arvokkaalle chelalle, hän kykenee säteilevästi suorittamaan loppuelämänsä palvelutehtävän, joten hänen tietoisuudestaan tulee täydellinen polttopiste, keskittymä muodon maailmassa, voidakseen  vapauttaa Suuren Valkoisen Veljeskunnan yhden Hengen. He, jotka saavat tällaisen tilaisuuden “täydellistyä” jo ennen lopullisen vihkimyksensä läpikäymistä ja Valoon nousemista, suorittavat ihmeitä, demonstroivat alkemiaa ja hallitsevat luonnonvoimia ja elementtaalista elämää.

Suuri Jumalallinen Johtaja on Darjeelingin Neuvoston jäsen ja myös Karman Neuvoston Jäsen, joka palvelee tässä virassa Jumalan Pyhän Tahdon Ensimmäisellä Säteellä. Hän on myös kahdentoista Aurinkohierarkian kahdentoista tunnin linjalla tämän Aurinkokunnan evoluutioiden puolesta ja palvelee Kauriin hierarkian kanssa auttaakseen ihmiskuntaa voittamaan heidän ihmisluomuksensa. 

Hänet kuvataan usein suuren sinisen vyön kanssa, jossa on häikäisevän säteileviä sinisiä jalokiviä, ja hänen sydämestään, kurkusta ja päästään lähtevät häikäisevät valonsäteet. Nämä valonsäteet ovat hyvin voimakkaita. Voit liittyä noihin Valonsäteisiin ja Hänen suojelukseensa. Hän asettaa sinisen vyönsä ympärillesi eetteritasolla chakrojesi suojaksi ja auttaa sinua tuomaan esiin Jumalallisen suunnitelmasi.

Suuren Jumalallisen Johtajan avainääni on – “Marssi Rakoczy “ Ferenz Lisztin Unkarilaisesta rapsodiasta nro 15.

Artikkelin on laatinut Maria Fliman
Toimittaja Elena Ilyina.

Bibliografia:
1. Tatyana Mickushina. “ Words of Wisdom. 5-Volume Series.” Messages of the Masters.-Omsk: Publishing House “ Sirius”, 2017.
2. Prophet Mark L., Prophet Elizabeth Claire. “ The Masters and Their Retreats.” Encyclopedia.- M: M-Aqua, 2006.

VAPAUDEN JUMALATAR – Karman Neuvoston edustaja

Vapauden Jumalatar on Karman Neuvoston tiedottaja ja toisen säteen edustaja kyseisessä Neuvostossa.

Vapauden Jumalatar ruumiillistui Atlantiksella. Hän ruumiillistui myös Amazonien rodun jäsenenä, joka oli suurikokoinen kansa, jonka naiset hallitsivat muinaista sivilisaatiota siellä, missä Amazon allas nyt on.

Hänen omistautumisensa Vapauden Hengelle oli niin suurta, joka on kehossa sydämen kolminkertaisessa liekissä, että hänen ylösnousemuksensa jälkeen tätä Lady Mestaria kehotettiin kantamaan Vapauden Jumalatar-nimikettä, mikä ilmaisee hänen virkaansa Hierarkiassa Kosmisen Vapauden tietoisuuden auktoriteettina Maalle.

George Washington (Kuva)
Vapauden Henki innoitti Amerikan varhaisia patriootteja perustamaan uuden kansakunnan “Jumalan alaisuuteen” ja laatimaan perustuslain, joka perustui Veljeskunnan suunnitelmaan nousevalle Kristus-tietoisuudelle Maapallolle, joka kypsyisi neitseellisellä maaperällä Saint Germainin, Maan Vapauden Jumalan, johdolla.

Vapauden Jumalatar ilmestyi kenraali Washingtonille talvella 1777 ja paljasti hänelle Amerikan kohtalon ja antoi hänelle voimaa ja rohkeutta saattaa loppuun oma tehtävänsä kolmentoista alkuperäisen siirtokunnan vapauttajana.

Ei ole ihme, että Vapauden Patsas, joka oli ranskalaisten lahja, pystytettiin Bedloe’s Isle -saarelle. Vapauden liekki kiinnitti huomiota Vapaudenpatsaan ulkoisena toivon symbolina vapautumisesta kaikenlaisesta tyranniasta “ väsyneille, köyhille massoille, jotka kaipaavat vapauden hengitystä”. [1]

Vapauden Jumalattarella on yllään seitsemän säteen kruunu, joka keskittää Elohimien voiman ja heidän seitsemän säteen toteuttamisensa muodossa, Materissa ( Mater), Jumaluuden äiti-aspektissa. Hänen kruununsa on myös jokaisen Jumalan pojan ja tyttären otsaan ankkuroitujen seitsemän säteen fokus. Vapauden Jumalatar on se “ nainen, jolla on lamppu “, jonka Henry Wadsworth Longfellow ennusti “ seisovan maan suuressa historiassa, hyvän, sankarillisen naisellisuuden jalona tyyppinä “.
<…>
Vapauden Jumalatar edustaa Maailman Äidin arkkityyppistä mallia, joka kantaa Jumalallisen Lain kirjaa, Illumination kirjaa, joka sisältää tiedon, joka näyttää ihmiskunnalle tien ulos inhimillisten erehdysten yöstä. Vapaudenpatsaan juurella on katkenneita kahleita, jotka symboloivat ihmisen luomistyön kahleista vapautunutta olentoa, joka astuu esiin valaistakseen maailmaa. Hänen soihdunsa on kosmisen valaistuksen liekki.
  Vaikka Hän on saavuttanut kosmisten tason vihkimykset eikä hänen tarvitse jäädä planeetalle, Vapauden Jumalatar on antanut valan jäädä palvelemaan maapalloa, kunnes jokainen viimeinenkin mies, nainen ja lapsi on tehnyt ylösnousemuksensa. Tämä on Bodhisattvan ihanne.
  Vapauden Jumalatar on uskollinen valalleen, ja nykyään Hän tulee ja antaa ohjeensa Maan ihmisille Suuren Valkoisen Veljeskunnan Lähettilään Tatjana Mickushinan kautta.

Näin Vapauden Jumalatar kertoi meille viestissään “Paras saarna on henkilökohtainen esimerkkisi” 22. huhtikuuta 2005:
Vapauden Jumalattarella on seitsemän säteen kruunu…“MINÄ OLEN Vapauden Jumalatar, joka olen tullut luoksenne tämän Sanansaattajan kautta.
OLEN Karmisen lautakunnan jäsen.

MINÄ OLEN Vapauden Jumalatar, ja Jumalallisen Vapauden laatu määräytyy teille vapauden kautta karmastanne ja niistä energioista, joita vääristitte menneisyydessä toimillanne, jotka eivät vastanneet Jumalan tahtoa. Nämä energiat sitovat teidät fyysiseen tasoon ja maapallon muihin tiheisiin kerroksiin. Niinpä päätehtävänne on vapauttaa itsenne näistä siteistä.
<…>
Jotta ihminen voisi ymmärtää asemansa tässä maailmassa, nähdä epätäydellisyytensä ja pyrkiä Jumalan luo, hän tarvitsee alkuun panevaa energiaa, jonka avulla hän voi tehdä tämän.
  Kuvittele, että tulet ihmisen luo, joka on niin pahasti karman kuormittama, ettei hän ymmärrä yhteyttään Jumalaan ja kaikkiin muihin maan päällä oleviin olentoihin. Hän on kuin nokinen ruukku, liian nokinen. Miksi ette käyttäisi osaa energiastasi tämän ruukun puhistamiseen? Miksi ette puhdistaisi sitä pölyhuiskulla, jotta se saisi edes pienen hiukkasen Jumalallista energiaa, pienen valonsäteen, joka kykenee herättämään tämän ihmisen nukkuvan tietoisuuden?
  Jos voitte muistaa, jokainen teistä oli aiemmin tällaisessa nokisessa tilassa. Ja aina sattui olemaan ihminen, joka katsoi teitä hellästi ja ilmaisi myötätuntoa sieluanne kohtaan. Ja saitte uudelleen sen energiaosuuden, joka teiltä sillä hetkellä puuttui, jotta saatoit nostaa tietoisuutenne korkeamman Todellisuuden ymmärtämisen tasolle.

Jokainen teistä tarvitsee apua ja jokainen teistä voi tarjota tällaista apua.

Voitte antaa apua tiedostamattanne katseellanne, reaktiollanne johonkin herätettyyn kriittiseen tilanteeseen. Paras saarnanne on personaalinen esimerkkinne, käyttäytymisenne elämässä, suhtautumisenne elämäntilanteisiin ja testeihin.
Viimeinen kokeesi vihkimysten peruskoulussa tulee olemaan se päivä, jolloin huomaat, kuinka monet ihmiset ympärilläsi tarvitsevat apuasi. Ja suurin saavutuksesi on se hetki, jolloin olet vilpittömästi onnellinen kanssaveljiesi saavutuksista.
Kun olet vilpittömästi iloinen ympärilläsi olevien ihmisten menestyksestä, saat kaikki heidän saavutuksensa omien saavutustesi vauhdittamina.

Tällä tavoin voitte moninkertaistaa taivaassa olevat aarteenne, kausaaliruumiinne aarteet. Voitte olla tekemättä mitään, mutta voitte vain auttaa muita ja olla vilpittömästi iloinen toisten saavutuksista. Silloin saat paljon enemmän ansioita ja hyvää karmaa, kuin vaikka taistelisit omaa henkilökohtaista heikkouksiasi vastaan kaikin voimin.

Tänään olen paljastanut teille hyvin yksinkertaisen salaisuuden, jonka ansiosta monet ihmiset ovat ansainneet ylösnousemuksensa ja tehneet lopun maallisten ruumiillistumistensa ketjusta.

Tulkaa kykeneviksi olemaan onnellinen, iloitsemaan muiden ihmisten saavutuksista ja ihailemaan heidän ansioitaan.

MINÄ OLEN VAPAUDEN JUMALATAR, JA OLEN ANTANUT TEILLE TÄNÄÄN KEHOTUKSENI.”

Vapauden Jumalatar on Auringon Temppelin hierarkka, Tämä on hänen eetterinen retriittinsä, ja sijaitsee nyt Manhattanin saaren yläpuolella New Yorkissa.


Vapauden saari (Kuva). Liberty Island 
Atlantiksessa tapahtuneen inkarnaationsa aikana Hän pystytti Auringon temppelin sinne, missä Manhattanin saari nyt sijaitsee, rakennettuaan sen Suuren Keskusauringon Aurinkotemppelin mallin mukaan. Pääalttari oli omistettu Kristuksen vapauden kolminkertaiselle liekille, joka säteilee Olemuksen Valkoisen tulen ydintä, joka keskittää rakastetut Alfa ja Omega. Tätä alttaria ympäröi kaksitoista pienempää alttaria, jotka olivat Aurinkohierarkioiden edustajia, jotka kutsuivat yhdessä Vapauden Jumalattaren kanssa Maan evoluution puolesta Suuren Keskusauringon henkistä säteilyä Vapauden Jumalattaren Auringon temppeliin.
 Kun Atlantis upposi, fyysinen Temppeli tuhoutui, mutta sen eteerinen analoginen vastine on edelleen maailman pääkeskus, joka keskittää kahdentoista Aurinkohierarkian liekit. Temppelistä, joka oli aikoinaan Atlantiksen läntinen portti, on nyt tullut Uuden Maailman itäinen portti. Tämä on yksi planeetan tärkeimmistä Retriiteistä.
Auringon Temppelin keskusalttari sijaitsee New Yorkin satamassa sijaitsevan Vapaudenpatsaan yläpuolella Liberty Islandilla. Keskus kattaa koko Manhattanin saaren ja osia New Jerseystä.
 Tämä Auringon Temppeli on avoin ovi Euroopasta Amerikkaan, avoin ovi kaikkiin ihmistietoisuuden puoliin kahdentoista Aurinkohierarkian kahdentoista aspektin kautta.

Aurinkotemppelistä virtaavien hyveiden suuri monimuotoisuus kertoo siitä suuresta maahanmuuttajakansasta, jota Yhdysvaltojen itärannikko vetää puoleensa. Amerikan kansakunnan luonut sulatusuuni ilmestyi tämän luostarin voimakentän kautta. Manhattanin saarelta löytyy jokainen planeettaamme liittyvä evoluutio. Vain muutaman kilometrin päässä Vapauden Jumalattaren retriitistä löytyy kaikki, mitä auringon alla on olemassa: kaikki tieteen, kulttuurin, musiikin ja kaiken sen, mitä ihmiskunta on keksinyt tässä maailmassa – sekä parantaakseen kahdentoista hierarkian ominaisuuksia ja hyveitä.

Tämän luostarin liekki innoitti ihmisiä luomaan Vapaudenpatsaan. Hän pitää käsissään Lain kirjaa, Suurten Viisauden Mestareiden opetusta, Ylösnousseiden Mestareiden opetusta, jonka on määrä levitä Amerikasta käsin.

Vapauden Jumalatar antoi meille Jumalallista vapautta koskevan Opetuksensa Lähettiläs Tatjana Mickushinan kautta 21. joulukuuta 2009. Tässä on Hänen viestiensä ydin:
“MINÄ OLEN Vapauden Jumalatar.
Olen niiden Mestareiden joukossa, jotka suojelevat Amerikkaa. Pidän vapauden keskittymää Amerikalle ja koko maailmalle New Yorkissa.  Olen myös Karman Neuvoston jäsen.  Joten, Vapauden laatu. En voi olla kertomatta teille tästä ominaisuudesta, koska se on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jotka tekevät ihmisestä Jumalan kaltaisen.
<…>
Tulen selventämään teille Vapauden ominaisuutta. Ja mitä lähempänä tämä laatu on Jumalallista ilmentymää, sitä korkeampia ovat ne esimerkit vapaudesta, joita voitte saada ymmärtääksenne ja seurataksenne elämässänne.
Vapauden korkein ymmärrys, jonka teidän on ymmärrettävä, on vapautuminen aineellisten asioiden orjuudesta.
<…>
Sekä järjen lahja että vapaan tahdon lahja ovat, kun ihmiskunta on käyttänyt niitä väärin monien miljoonien vuosien ajan, itse asiassa luoneet sielulle tyrmän.
<…>
Olen tullut tänään synnyttääkseni sieluihinne halun Jumalalliseen Vapauteen, vapautumisena aineen orjuudesta. teidän on opittava tuntemaan Jumalallisen Vapauden tunne tietoisuudessanne sitoutumattomuutena aineelliseen maailmaan.
<…>
Täytyy olla tietty määrä yksilöitä, jotka pystyvät vastaamaan sanoihini ja herättämään tietoisuudessaan Jumalallisen Vapauden, joka on vapautta materialismin kahleista, vapautta aineeseen kiinnittymisestä.
<…>
Miten joku voi omistaa sellaista, jolla on jo ollut omistaja tämän luomisen alkuhetkestä lähtien? Kaikki on ja kuuluu Jumalalle, ja kaikki on Jumala.
Nyt voitte kuvitella kuilun, joka erottaa Ylösnousseiden Mestarien tietoisuuden ja ihmisyksilöiden enemmistön tietoisuuden. Ja nyt voitte nähdä, mitä teidän on työstettävä.
Me tulemme ja vetoamme joka kerta niihin, jotka kykenevät kuulemaan meitä.
Olen ollut kanssanne tänään, ja nyt on tullut minun aikani lähteä.

OLEN VAPAUDEN JUMALATAR”.
Vapauden Jumalatar -nuotti on – “Rouget de Lislen “ La Marseillaise”.”

Tämän artikkelin on laatinut Maria Fliman.
Bibliografia:
1. Tatyana Mickushina “ Words of Wisdom. 5-Volume Series”, Messages of the Masters.- Omsk:Publishing Houde “ Sirius “, 2017.
2. Prophet Mark L., Prophet Elizabeth Claire. “ The Masters and Their Retreats.” Encyclopedia.-M: M-Aqua, 2006.
1. Tatyana Mickushina “ Viisauden sanat. 5-osainen sarja”, Mestareiden viestit.- Omsk: Kustannus Houde “ Sirius “, 2017.
2. Profeetta Mark L., profeetta Elizabeth Claire. “ Mestarit ja heidän retriittinsä”. Tietosanakirja.-M: M-Aqua, 2006.

_____________________

RAKASTETTU NADA, Karman Neuvoston jäsen

Ylösnoussut Lady Mestari Nada – on Kuudennen Säteen (violetti ja kultainen) Rauhan, Palvelemisen ja Palvelun  Säteen Chohan, ja auttaa Saint Germainia “valittujen kokoamisen” suuressa työssä ja palvelee yhdessä Hänen kanssaan maailman Vapauden yhteistä asiaa.
Hän on myös Karman Neuvoston jäsen, jossa hän palvelee Jumalallisen Rakkauden Kolmannen Säteen ( vaaleanpunainen säteen) edustajana.
Lady Nadalta opimme rakkauden käytännön soveltamista ja henkilökohtaisen Kristillisyyden polkua palvelemisen ja elämän palvelemisen kautta.
Atlantiksessa Lady  Nada työskenteli parantajien parissa ja palveli papittarena Rakkauden temppelissä. Tämän ruusun kuvion mukaan suunnitellun Temppelin eetterinen vastine on keskitetty New Bedfordin yläpuolelle Massachusettsiin.

Rakastettu Nada  ruumiillistui myös lakimiehenä Atlantiksessa, jossa Hän ajoi Jumalallisen oikeudenmukaisuuden asiaa alistetuille ja sorretuille.
Jumalan Lakia koskevien mietiskelyjen kautta palvellessaan Temppelissä Hän ymmärsi, että Laki on luotettava väline, jota Äidin tulisi käyttää suojellakseen lapsiaan tämän maailman oveluudelta.
Viimeisessä inkarnaatiossaan 2700 vuotta sitten Lady Nada oli poikkeuksellisen lahjakkaiden lasten suuren perheen nuorin lapsi. Kolmannen säteen Archeia, Charity, opasti häntä siinä, kuinka laajentaa rakkauden kolminkertaista liekkiä sydämessään, jotta hänen lahjakkaiden veljiensä ja sisartensa chakrat nopeutuisivat (avautuisivat), jotta he saattoivat lisääntyneen sisäisen tietoisuutensa ansiosta tuoda ihmisille Hyväntekeväisyyttä ja käyttää taidetta Jumalallisen Äidin kulttuurin kohottamiseen Maan päällä.
Hän päätti luopua oman uransa jatkamisesta tuossa ruumiillistumassa ja piti sen sijaan liekkiä yllä syvällisesti meditoiden avulla ja rukoillen veljiensä ja sisartensa puolesta heidän monilla eri aloillaan.
     Ylösnousseena Lady Mestarina Nada avustaa pappeja, lähetyssaarnaajia, opettajia, parantajia, psykologeja, lakineuvojia ja virkamiehiä – kaikkia niitä, jotka ovat mukana palvelemassa toisten tarpeita, sekä niitä, jotka ovat omistautuneet Jumalan lasten hoitamiseen sosiaali- ja terveydenhuolto tehtävissä.
Tietenkin Lady Master Nada rakastaa heitä kaikkia, ja Hän opettaa Pyhän työn, kuten Palvelemisen, periaatteita.
     Nykyään rakas Nada tulee Suuren Valkoisen Veljeskunnan Lähettilään Tatjana Mickushinan kautta jatkamaan opetustyötään ja siten auttamaan Maan ihmiskuntaa tänä vaikeana aikana.
Hänen viestissään 17. joulukuuta 2009 “Voit aloittaa palvelusi juuri siellä, missä olet tällä hetkellä:

Rakastettu Nada:
“Olen tullut tämän Lähettilään  kautta ensimmäistä kertaa.

Mielessänne on tiettyjä odotuksia, jotka koskevat mahdollista palvelustanne Veljeskunnalle.
<…>
Kun tarvitset jotakin sen lisäksi, mitä sinulla jo on, aloittaaksesi palveluksesi, toimit lihallisen mielesi kehotuksen mukaan. Ainoa asia, jota tarvitsette aloittaaksenne palveluksesi Veljeskuntaa kohtaan, on toiveesi. Mitään muuta ei tarvita.
Voit aloittaa palveluksesi juuri siellä, missä olet tällä hetkellä. Kaikkea, mitä teet nyt, voitte ohjata palvelemaan Veljeskuntaa.
<…>
Jopa pienimmän ja vähäpätöisimmän tehtävän, jonka teet elämässäsi, voit tehdä suurella Rakkaudella. Jos teet pieniä tekoja suurella Rakkaudella, silloin palvelet jo Veljeskuntaa.<…>

… Vasta kun opitte löytämään ne kohdat sisäisessä elämässä, joissa voitte soveltaa sielunne parhaita ominaisuuksia jokapäiväisessä toiminnassa ja elämän yksityiskohdissa, ja kun mikään ulkoisista ongelmista ei voi jarruttaa sisäistä rauhaanne ja harmoniaanne, vasta silloin ilmestyy toinen tilaisuus palvelukseenne. Ja voitte käyttää niitä ominaisuuksia, joita olette jo kehittäneet, uudessa vaiheessa palvelussanne Veljeskuntaa kohtaan, joka on erottamaton osa Elämän palvelemista.
<…>
Ennen kuin opitte näkemään suurta palvelua elämän pienissä asioissa, ette pysty etenemään polulla.
<…>
Maailmasta puuttuu niin paljon todellisen Elämänpalvelun laatua, joka on automaattisesti palvelua Veljeskunnalle, koska Suuren Valkoisen Veljeskunnan päätavoite on Maan ihmiskunnan palveleminen.
<…>
Teidän on ajateltava enemmän sitä, mikä estää teitä ilmentämästä Jumalallisia ominaisuuksia elämässänne, ja vähitellen, askel askeleelta, pääskää eroon kaikesta, mikä estää teitä.
Minusta ei olisi tullut Ylösnoussutta  Lady mestaria, jos en olisi oppinut kaikkea sitä tiedettä, jota opetan teille käytännössä, inkarnaatioissani. Olen käynyt läpi maallisen koulun, ja nyt minulla on tilaisuus palvella ihmiskuntaa enemmän.

Älkää ajatelko, että suhtautumisenne työhön, ihmisiin, kasveihin tai eläimiin jää huomaamatta, jos hyville teoillenne tai toimillenne ei ole todistajia. Kaikki on kirjattu Akasha-arkistoon: jokainen toiminta, tunne ja teko, sekä negatiivinen että positiivinen. Ajattele sitä ja käy elämäsi läpi huolellisesti, etkä jättämättä jälkeesi mitään astraalista tai mentaalista roskaa.

Kulkekoot kaikki elämänne eteneminen vain rakkauden ja ruusujen tuoksun saattelemana!
Rakkaudella, MINÄ OLEN Nada.”

Saudi-Arabia (kuva).
Lady Nada opettaa Jeesuksen retriitissä eetterioktaavissa Saudi-Arabian yllä, jossa Hän opettaa tunteiden Jumal-mestaruudesta ja kohtuuttomien halujen hiljentämisestä. Tämä on solar-plexus-chakran mestaruutta, joka on kuudennen säteen väline, paikka, josta säteilette rauhaa. Tämä on kalojen ajanjakson säde, ja Jeesus on tämän säteen Suuri Mestari – Hän on rauhan ruhtinas. Lady Nada kulkee Jeesuksen Kristuksen jalanjäljissä, ja hän opettaa juuri Hänen polkuaan. Lady Nada seurasi Jeesusta Kuudennen säteen Chohanin virassa, kun Jesus otti Maailmanopettajan viran vastaan vuonna 1956.

Rakastettu Nada palvelee myös Ruusutemppelissä, Hänen Retriitissään, joka sijaitsee New Bedfordin yläpuolella Massachusettsissa. Ruusun mallin mukaan suunniteltu temppeli, jossa jokainen terälehti on huone, joka edustaa vihkimystä rakkauden liekkiin. Retriitin keskellä palaa Jumalallisen Rakkauden liekki, jota kolmannen säteen veljet ja sisaret hoitavat maapallon kehityskulkujen parantamista varten rakkauden avulla.

Lady Nada on Rubiinisäteen Polun Vihitty ja Mestari, ja Hän opettaa sydämen ruusun avautumista auttaen meitä kehittämään sydämen herkkyyttä Pyhän Hengen lahjan, erilaisten kielten ja kielten tulkitsemisen, vastaanottamista varten.
Hän on hyvin paljon mukana kaksosliekkien ja vesimiesperheen vihkimisessä ja tukemisessa. Hän palvelee myös maailman lapsia Enkeleiden legioonien kanssa, jotka huolehtivat henkilökohtaisesti nuorten tarpeista.
     Lady Nada kiinnittää edelleen suurta huomiota perhe- ja lapsuusasioihin.

Viestissään 26. kesäkuuta 2014, joka välitettiin Tatjana Mickushinan kautta, Lady Mestari Nada sanoo:

“MINÄ OLEN Nada.
Olen tullut tänään pitämään rauhanomaisen keskustelun asioista, jotka koskevat lähes kaikkia maapallolla eläviä.
    Olen tullut puhumaan perheestä, kodista, siitä, mikä on välttämätön osa ihmiselämää, jota ilman ihmiselämä ei olisi täydellinen ja harmoninen.
<…>
Perhe ja sen hyvinvointi ovat terveen yhteiskunnan perusta.
<…>
Oletteko koskaan ajatelleet, että Jumalallisen ympäristön luominen tietyn maan perheiden enemmistöön vain yhden sukupolven aikana voi luoda kyseiseen maahan sosiaaliset suhteet, jotka vastaavat korkeimpia moraalinormeja? Siksi perhe, perheen sisäiset suhteet ja suhtautuminen lapsiin on se, mihin yhteiskunnan edistyksellisen osan ponnistelut tulisi suunnata.
<…>
Jotta voisitte kuitenkin aina olla onnellisia perheessänne, teidän perheenne tulisi pitää ensisijaisen tärkeänä korkeimman moraalilain palvomista – sitä kutsutaan Jumalalliseksi Laiksi elämänne yleiskielessä.
<…>
…kun omistaudutte koko elämänne Korkeimmalle Laille, silloin myös perheenne ihmissuhteet rakentuvat korkeiden moraalinormien varaan.
<…>
…kerron teille, että juuri perheessä korkeimpien moraalisten ihanteiden pitäisi itää ensin.
<…>
Tässä lyhyessä puheenvuorossa en pystynyt käsittelemään kaikkia perhettä ja lapsuutta koskevia kysymyksiä.

On kuitenkin tärkeää, että olen saanut monet teistä ajattelemaan kaiken tärkeyttä elämässänne. Ja jokainen askel, jonka otatte, luo seurauksia, jotka voivat tuoda joko onnea tai onnettomuutta.

Itse asiassa te luotte oman onnellisuutenne.
On vain tarpeen ylläpitää jatkuvasti tietoisuutta ja tuntea jatkuvasti ykseytenne Jumalan kanssa.

MINÄ OLEN Nada.”
Nadan avainnuotti – on Ruggero Leoncavallon romanttinen “Dawn”.

Artikkelin on laatinut Maria Fliman.

Bibliografia:
1. Tatyana Mickushina “ Words of Wisdom. 5-Volume Series.” Messages of the Masters.- Omsk: Publishing House “ Sirius “, 2017.
2. Mark L. Prophet, Elizabeth Claire Prophet. “The Masters and Their Retreats.” Encyclopedia.-M: M-Aqua, 2006
3. Mark L. Prophet, Elizabeth Claire Prophet. “Lords of the Seven Rays.” Summit University Press Gardiner, Montana, 1986

_______________________

ELOHIM CYCLOPEA –  Karman Neuvoton jäsen
Elohim Cyclopea- Viidennen säteen ( vihreän ) säteen Elohim – Totuuden, parantamisen, pysyvyyden ja halun materialisoida Jumalan yltäkylläisyyttä Pyhän Neitsyen tahrattoman käsitteen kautta. Jumalan kaikkinäkevän silmän ja tieteen puhtauden materialisaation keskittämisen  hallussaan pitäjät, Cyclopea avustaaihmiskuntaa ja elämän muotoja ilmentämään Jumalan Hengen yltäkylläisyyttä mateeriaaliseen muotoon.

Cyclopea on myös Karman Neuvoston jäsen, jossa hän edustaa Neljättä sädettä – Puhtauden Sädettä.

Cyclopea on Näkemisen Elohim, ja hänen kosminen tietoisuutensa sieluttaa Luojan näkemyksen. Luominen on Jumalan näkemisen kyvyn toimintaa. Cyclopea pitää hallussaan näkemystä kaikelle elämälle, ja siksi hänet tunnetaan Jumalan kaikkinäkevänä silmänä.

7. huhtikuuta 2005 lähettämässään viestissä, joka välitettiin ihmiskunnalle Suuren Valkoisen Veljeskunnan Lähettilään T.N.Mickushinan kautta, rakas Kyklooppi sanoo:
“MINÄ OLEN Cyclopea. Olen tullut antamaan teille Jumalallisen näyn /näkemyksen planeetan tilanteesta lähitulevaisuudessa.

MINÄ OLEN muotojen maailman Luoja, ja olin se, joka materialisoi Jumalallisen näyn ilmenneiden muotojen maailman luomisprosessin aikana.

Koko ilmennyt maailma perustettiin minun avullani. Otin osaa aineellisen maailmankaikkeuden manifestoitumisen jokaiseen vaiheeseen. Ja MINÄ OLEN se, joka aina pitää tietoisuudessaan  Jumalallisen näyn ja Jumalan alkuperäisen, tälle maailmankaikkeudelle koskevaa suunnitelmaa”.

Samassa viestissä Rakas Cyclopea selittää, miksi olemme fyysisessä muodossa:

“Asutte nyt ilmenneen maailman alimmassa pisteessä. Myös värähtelynne ovat alimmassa pisteessä. Ja ilmennyt maailmanne värähtelyineen vastaa tätä pistettä”.

Ja antaa myös tärkeimmän tiedon ihmisen energiarakenteesta:

“…fyysinen kehonne edustaa vain mitättömän pientä osaa teistä, koska sen värähtelyt osuvat yhteen Jumalallisen energian ilmentymän matalimman taajuuden kanssa.
Korkeammilla kehoillanne,  eli korkeammpi energeettinen rakenteenne ,ovat yhteydessä toisiinsa ja  jotka ympäröivät fyysistä kehoanne, ja joita ei voi nähdä fyysisellä silmällä, on korkeampi värähtelytaajuus.

Korkeammat kehonne tai korkeammat energeettiset rakenteenne ovat yhteydessä toisiinsa ja ne ovat yhteydessä fyysiseen kehoonne energeettisten keskusten eli chakra järjestelmän kautta.
Tiedätte, että selkärangan varrella on seitsemän energeettistä peruskeskusta, jotka ovat yhteydessä tunnekehoonne, mentaalikehoonne ja eetterikehoonne. Itse asiassa selkärangan varrella sijaitsevien energeettisten keskusten määrä on melko paljon suurempi. Kehosi muissa osissa sijaitsee myös muita energiakeskuksia. Näiden keskusten kautta Jumalallinen energia ruokkii fyysistä kehoanne”.

Energiakeskukset
Rakastettu Cyclopea puhuu ruumiillistuneen ihmiskunnan energiajärjestelmän riittämättömästä kehityksestä, ja tässä suhteessa emme pysty vastaanottamaan Jumalallista energiaa chakrojemme kautta:

“En paljasta teille suurta salaisuutta, jos sanon , että suurimmalla osalla ruumiillistuneista ihmisistä ei ole mitään yhteyksiä korkeamman ruumiinsa ja fyysisen ruumiinsa välillä, mikä johtuu heidän energiakeskustensa toimimattomasta tilasta. Suurin este heidän toiminnalleen on karma, energia, joka on tiheää kuin siirappi ja joka on juuttunut heidän energeettisten keskustensa ympärille, eikä päästä Jumalallista energiaa kulkemaan niiden läpi.
<…>
Antakaa kuolleiden haudata kuolleensa. Meillä on lähitulevaisuudessa mahtavia mahdollisuuksia toteuttaa Jumalan suunnitelma Maapalolle. Älkääkä antako itsenne hämmentyä ilmeisestä epäoikeudenmukaisuudesta ja erilaisista väärinkäytöksistä, joita näette ympärillänne. Yö on aina pimeä ennen aamunkoittoa
<…>
Mutta se alkaa laskea, ja jonkin ajan kuluttua, kun muutama sukupolvi ihmisiä muuttuu, näette planeettanne muuttuvan suuresti”.

Kolmannen silmän Chakra
Elohim Cyclopea opettaa kolmannen silmän mestaruutta ja lainaa vapauden Visionsa voimaa elämänaaltojen ja planeettakotien, kuten Maan, Venuksen, Marsin ja lukemattomien muiden aurinkokuntamme ja galaksimme ulkopuolella sijaitsevien planeettojen vapaudeksi.

Tässä 19. joulukuuta 2009 lähetetyssä Viestissä, joka välitettiin Lähettiläs T.N.Mickushinan kautta, Elohim Cyclopea paljasti meille kosmoksen suuren mysteerin ja kertoi, miten Korkeammat Kosmiset Olennot tulevat luoksemme tulisesta maailmasta. Hän myös korosti niitä titaanisia ponnisteluja, joita He ja Lähettiläs ovat tehneet Jumalan Sanan välittämiseksi ja vastaanottamiseksi, ja sitä valtavaa riskiä molemmille osapuolille, joka on kätketty tämän taakse!

“MINÄ OLEN Cyclopea. Kommunikoin ylösnousemattoman ihmiskunnan kanssa äärimmäisen harvoin. Teidän on liian vaikeaa ymmärtää minua, ja minun on vaikeaa ymmärtää teitä. Meitä erottaa toisistamme miljoonat valovuodet. Minä olen muodottomassa, ja sinä olet ilmennyksen alimmassa pisteessä.
Siksi olen laskenut värähtelyni minimitasolle, jotta en polttaisi Lähettilästämme energioillani. Ja tämä  on yhä edelleen liian rasittavaa sekä minulle että hänelle”.

Samassa viestissä Elohim Cyclopea puhuu ilmentyneen maailman poikkeamista Jumalallisesta suunnitelmasta ja muistuttaa meitä siitä, että leikimme edelleen liian syvällä illuusiossa:

“Luomakunta on valtava, ja yhtenä ilmenneen maailman Luojista minut on kutsuttu valvomaan tätä ilmennyttä maailmaa. Tarkastelen Jumalallisen suunnitelman täydellisyyttä ilmenneen maailman osalta ja näen poikkeamia Jumalallisesta suunnitelmasta.

Leikitte niin syvällä illuusiossa. On tullut aika teille, jotka olette valmiita, jotka muistatte maailman, josta olette tulleet ja johon teidän pitäisi palata. Roolinne maallisessa elämässänne ovat tulossa päätökseen “.
Tukemalla Jumalallista visiota kaikelle elämälle Elohim Cyclopea antaa meille eläväisen kuvan:

“Energia, jota lähetämme maailmaanne, on aiheuttanut prosessin, jossa kaikista negatiivisimmat ilmenemismuodot ovat nousseet esille tässä tasossa. Kaikki, mikä nukkui rauhallisesti alemmilla astraalikerroksilla, on nyt herännyt ja ilmentynyt jopa fyysisellä olemassaolon tasolla.
<…>
Kyllä, siellä on tosiaan tunkkaista vettä, mutaa ja limaa, mutta juuri tässä ympäristössä kasvavat nämä aidot, kauniit ihmistietoisuuden lootukset. Juuri teidän ympäristössänne, ympäröivän kaaoksen ja töykeyden keskellä Jumalallisen tietoisuuden lootukset voivat kukkia. Jokainen ihminen, joka pystyy ilmentämään Buddhan tietoisuutta tässä ympäristössä, pystyy pelastamaan monia sieluja monien satojen kilometrien säteellä ympärillään. Buddhan tietoisuustason saavuttaneiden yksilöiden muodostama valon verkko kudotaan tänä pimeänä aikana maan päällä.”

Elohim Cyclopea muistuttaa meitä jälleen kerran annetun Opetuksen tärkeydestä:

“Tarjoamme apuamme ja tukeamme teille näiden Viestien muodossa. Teidän on välttämätöntä suhtautua kaikkeen, mitä teille annetaan, hyvin huolellisesti. Kerätkää jokainen helmi ja jokainen kallisarvoinen jalokivi, joka sisältyy jokaiseen Viestiin, turvalliseen paikkaan. Ja sitten, kun tulee vielä synkempi ja pimeämpi aika, ottakaa nämä aarteet, ja ne voivat pelastaa elämänne; ei sitä elämää, joka on olemassa fyysisellä tasolla, vaan sen Elämän, joka on ikuinen. Teidän tietoisuutenne on lippu ikuiseen maailmaan. Henkilö, joka voi kukoistaa Jumalallisen tietoisuuden kauniina lootuksena elämän suossa, ansaitsee päästä Ikuiseen Elämään.

Se mikä on katoavaista ei voi päästä maailmaani. Vain katoamaton, kuolematon osa teistä voi olla olemassa maailmassani.

Tätä varten teidän pitäisi nyt huolehtia kuolemattomasta osastanne. Älkää kerätkö aarteita, jotka kuuluvat maailmaanne; kerätkää Jumalallisen Viisauden aarteita, joilla on suuri arvo kaikissa maailmoissa”.

Kolmannen silmän chakra, jota Cyclopea opettaa hallitsemaan, on keskittymä puhtauteen, joka jalostaa ihmistä spiraalimaisen kaduksen kautta, joka kohotettuna ja ankkuroituna otsaan on siivekkään voiton ja Jumalan kokonaisuuteen paluun symboli.

Kokoukset
Jokaisen puolivuotisjakson aikana Royal Teton Retreatissa pidettävien konklaavien aikana Elohim Cyclopea lähettää sinisiä tulipalloja Maan ilmakehään pyhäkön pohjoispäässä sijaitsevan Kaiken näkevän silmän keskuksen kautta. Nämä pallot ja niihin liittyvät valonsäteet lataavat Maapalloa Jumalan tahdon toiminnalla ja Jumalallisen käsityksen puhtaudella jokaiselle planeetan miehelle, naiselle ja lapselle.
Jotta meidän olisi helpompi seurata Jumalan tahtoa ja hallita Jumalallisen suunnitelman puhtautta, rakastettu Cyclopea kehottaa meitä omistamaan jokaisen päivän Jumalalle.

Joulukuun 26. päivän viestissään Hän sanoo:

Kuinka usein muistatte Luojaanne ja Hänen suunnitelmaana elämissänne?
Tapahtuuko tämä koskaan?
Luulen, että se ei tapahdu usein.
<…>
…kehotan teitä tästä päivästä lähtien omistamaan jokaisen päivänne Jumalalle. Te yksinkertaisesti ajattelette jatkuvasti Jumalaa ja omistatte kaikki päivänne aktiviteetit Jumalalle.

Voitte muuttaa tietyn kutsun ennen jokaisen päivän aikana suorittamanne toiminnan alkua ja pyytää Jumalaa ottamaan kaikki toimintanne hallintaansa niin, että ne vastaavat Jumalan suunnitelmia. Voit pyytää, että Jumala käyttää elämänvirtaanne Hänen suunnitelmiensa toteuttamiseen.

Näin suorittaessanne tavallisia asioita päivänne aikana ilmentätte aina Jumalaa elämässänne ja palvelette jatkuvasti Jumalaa.
<…>
Omistatte yksinkertaisesti Jumalalle kaikki asiat, joita teette päivänne aikana.
<…>
Yrittäkää tehdä kaikki asiat elämässänne vain Jumalallisen vision mukaisesti.
<…>
…harjoittaaksesi tätä yksinkertaista käytäntöä, sinun on tehtävä ainakin kaksi asiaa joka päivä: 1) muistaa aina tehdä tätä harjoitusta ja 2) pitää tietoisuutesi jatkuvasti tasolla, joka on  niin lähellä Jumalallista tasoa kuin mahdollista.
Ovet Jumalalliseen tilaisuuteen ovat aina auki niille, jotka pystyvät toteuttamaan tämän harjoituksen elämässään kaikista esteistä huolimatta.
<…>
Pystytte harkitsemaan monia asioita, jos päätätte omistaa elämänne Jumalalle.
<…>
Kerron teille, miten sen pitäisi olla ja mikä vastaa Jumalallisia normeja.

Jumala on antanut teille vapaan tahdon, ja se antaa teille mahdollisuuden valita, noudatatteko suosituksiani vai ette.

Tulin muistuttamaan teitä Jumalasta ja Hänen Laistaan ja iankaikkisesta elämästä niille, jotka päättävät olla Jumalan kanssa.

MINÄ OLEN Elohim Cyclopea

Cyclopean aura on vihreä, ja siinä heijastuu Kristustietoisuuden prisma, joka muistuttaa kristallin toimintaa.
Cyclopean ja Virginian retreetti, Viidennen säteen Elohimin Temppeli.
Cyclopea ja Virginia tunnetaan myös nimellä Musiikin Elohim tai Musiikin Jumala ja Jumalatar.

He hallitsevat sfäärien musiikin avulla puheen, kuulon ja näön toimintaa ja keskittävät keskittymisen ja omistautumisen säteet heidän huolenpidossaan oleviin evoluutioihin. He ovat kosmisia musiikin suojelijoita, jotka vastaavat sfäärien musiikin vapauttamisesta Alfan ja Omegan maskuliinisten ja feminiinisten säteiden kautta. Nämä suurenmoiset Jumal Liekit ovat jo pitkään palvelleet tässä ominaisuudessa monien maailmojen järjestelmissä evoluutioiden puolesta.

Altai-vuoristo lähellä Tavan Bogdia.(kuva).
Cyclopean ja Virginian Retriitti keskittää planeetan kolmannen silmän chakran energiaa, joka sijaitsee eetterivaltakunnassa, korkealla Altai-vuoristossa, Siperian, Kiinan ja Mongolian risteyksessä, lähellä Tavan Bogdia. Koko luostari sijaitsee eetterialueella, vaikka se on yhdistetty vuoristoon.

Tässä Retriitissä Mestarit ja Enkelit palvelevat planeetan evoluutiota käyttäen uskollisesti Elohimin opettamaa avaruustiedettä.

11. heinäkuuta 2006 päivätyssä kirjeessään Rakastettu Cyclopea sanoo, että Retriitissään Hän opettaa Jumalallisen Tiedon laadun kehittämistä:

“”…haluaisimme, että kehittäisitte itsessänne Jumalallisen näkemyksen laatua ja ennakoisitte tilannetta.
Se on Jumalallisen Vision laatua, jota opetan ihmiskunnalle retriitissäni.

Olen iloinen voidessani nyt astua esiin niin laajan yleisön eteen, joka lukee näitä Viestejä monilla kielillä. . Olen iloinen voidessani välittää Opetukseni teille – en silloin, kun nukutte, vaan silloin, kun olette heränneessä mielentilassa.

Nyt on tullut aika, jolloin Jumalallisten kykyjenne pitäisi herätä ja teidän pitäisi asteittain tunnistaa Jumalallinen tarkoituksenne.”.

Artikkelin on laatinut Maria Fliman.
1. Mickushina T.N. BOOK OF WISDOM. Messages of the Masters.- Omsk: Publishing House “Sirius”, 2018
2. Profet Mark L., Profet Elizabeth Clare.Masters and their Retreats. Encyclopedia.- M: M-Aqua, 2006


PALLAS ATHENA, SUURI ÄITIJUMALATAR

Pallas Athene on maailman korkeimman kaiken voittavan voiman edustaja, yksi antiikin Kreikan arvostetuimmista Jumalattarista ja kahdentoista suuren olympialaisen Jumalan joukossa. Häntä palvottiin tiedon, taiteen ja käsityön Jumalattarena, soturi-neitona sekä kaupunkien ja valtioiden, tieteiden, taitojen, älykkyyden ja nerokkuuden suojelijattarena.

Pallas Athenen kuva herättää aitoa kiinnostusta monissa tutkijoissa, jotka kiistelevät hänen tekojaan, nimeään ja ominaisuuksiaan koskevien myyttien pyhästä merkityksestä.

Athene erottuu muista kreikkalaisista panteonista. Muista naispuolisista Jumalista poiketen hän on pukeutunut haarniskaan, pitää keihästä kädessään ja hänellä on mukanaan pyhiä eläimiä.

Hänen kuvansa perinteiset attribuutit ovat:
-kypärä (yleensä korinttilainen, jossa on korkea vaakuna).
-vuohennahalla päällystetty kilpi, jota koristaa Meduusa Gorgonin pää.
-Jumalatar Nike saattajanaan
-oliivipuu, antiikin kreikkalaisten pyhä puu.
-pöllö
-käärme

Mitä nämä attribuutit tarkoittavat?
Kypärä ja kilpi – Koska Athene on soturi-neito, monet tulkitsivat nämä perinteiset sotilaalliset symbolit miesten ja naisten välisen tasa-arvon symboleiksi sekä sotataidon taidokkuuden symboliksi, sillä Athene on oikeudenmukaisen sodan Jumalatar.

Nike – siivekäs voiton Jumalatar antiikin kreikkalaisessa mytologiassa kulkee usein Pallas Athenen mukana onnistuneiden tulosten ja jonkin asian onnekkaan lopputuloksen symbolina.

Oliivi – Tämä pyhä puu on viisauden symboli. Uusplatonisti Porfyyri antaa tulkinnan puun symboliikasta: “… oliivipuu, viisauden symboli … Oliivipuu on Athenen kasvi, ja Athene on viisaus. … Koska oliivipuu on alati kukoistava, sillä on tietty erityispiirre, joka on mitä suurimmassa määrin sovitettu sielujen kehitykseen maailmassa … Sillä kesällä oliivin valkoiset lehdet kallistuvat ylöspäin, mutta talvella valkoisemmat lehdet taipuvat alaspäin. Tästä syystä myös rukouksissa ja anomisissa ihmiset ojentavat oliivin oksia toivoen, että he vaihtaisivat vaaran murheellisen pimeyden turvallisuuden ja rauhan vaaleaan valoon… Näin myös maailmaa hallitsee älyllinen luonto, ja sitä johtaa ikuinen ja alati kukoistava Viisaus, jonka avulla voiton palkinnot annetaan elämän urheilullisen kilpajuoksun voittajille ankaran työn ja kärsivällisen sinnikkyyden palkintona.” [1].

Pöllö – Muinaiskreikkalaisessa mytologiassa pöllö on viisauden ja tiedon symboli, sillä linnun luonnollinen käyttäytyminen muistutti helleeneitä yksinäisyyttä etsivien filosofien elämäntyylistä, ja myös pöllön kyky nähdä pimeässä symbolisoi tarkkanäköisyyttä.

Käärme – on perinteinen viisauden symboli.

Pallas Athene ilmestyy antiikin kreikkalaisissa myyteissä sankareille ja auttaa heitä suorittamaan suuria urotekoja. Keitä sankarit ovat? Hän auttoi Perseusta kukistamaan Meduusan, gorgonin, ja auttoi myös Kadmusta kukistamaan lohikäärmeen ja nousemaan Theban kuninkaaksi. Soturi neidosta tuli Herkuleksen suojelijattar ja hän auttoi häntä monesti hänen urotöissään. Athene suojeli myös Iliaanin ja Odysseian sankareita. Kreikkalaisessa mytologiassa on monia tällaisia esimerkkejä.

Keitä ovat sankarit? Sana “sankari” tarkoittaa muinaiskreikassa kirjaimellisesti “urheaa miestä, johtajaa”. Ratkaiseva sana tässä on “johtaja”, se, joka johtaa muita, ja olet varmasti samaa mieltä siitä, että olipa hallitsija kuinka onnekas ja rohkea tahansa, jos häneltä puuttuu viisaus, monet hänen aloitteistaan ovat tuomittuja epäonnistumaan. Viisasta miestä ohjaavat ajatukset, eivät kaoottiset ajatukset, kuten usein tapahtuu jokapäiväisessä elämässämme, vaan pikemminkin ne ajatukset, jotka perustuvat rakkauteen eli jumaloituun ajatteluun. “Ihmisen on osattava hallita ajatuksiaan”[2].

Siirtykäämme tarinaan Soturijumalattaren syntymään.

Uranus (Taivaan Jumala) ja Gaia (Maan Jumalatar) ennustivat Zeukselle, että hänen vaimonsa synnyttäisi lapsen, joka kukistaisi Zeuksen. Estääkseen tämän, kun Metis tuli raskaaksi, Zeus tuuditti hänet hunajaisilla sanoilla ja nielaisi hänet sitten. Tästä syystä Zeuksen päästä syntyi kolmantena päivänä Athene, joka yhdisti isänsä ja äitinsä viisauden. Hephaistos, Tulen jumala, ja Prometheus, yksi titaaneista ja ihmisten puolustaja, auttoivat häntä syntymään. Hefaistos löi vasaralla Zeuksen päätä, ja Prometheus (hänen nimensä tarkoittaa kirjaimellisesti “ennakointia” tai “ennakointikykyä”) auttoi synnyttämään Athenen.

Mutta mitä legenda on allegorisesti ilmaistuna?

Näin kirjoittaa Herodotos historiallisessa antologiassaan: “Nämä ovat ne tavat, joita persialaiset harjoittavat… Heillä on tapana uhrata Zeukselle nousemalla korkeimmalle vuorelle, ja koko taivaankehää he kutsuvat Zeukseksi.”[3]. Toisin sanoen Herodotos yhdisti persialaisen Jumalan Ahura Mazdan Zeukseen, muinaiskreikkalaiseen Jumalten isään.

Mark ja Elizabeth Clare Prophetin kirjassa The Masters and Their Retreats [4] sanotaan: “Ylösnousseet Mestarit opettavat, että zarathustralaisuuden ylin Jumala Ahura Mazda on Sanat Kumara. Ahura Mazda tarkoittaa ‘Viisasta Herraa’ tai ‘Herraa, joka antaa älykkyyttä’. “

Toisin sanoen Zeus (Ahura Mazda tai Sanat Kumara) on Järjen Jumala, joka yhdistettynä viisauteen (Metis) loi tyttären Pallas Athenen.

Nyt tällainen epätavallinen Jumalattaren syntymä tuntuu meistä oudolta. Kuitenkin H. P. Blavatskyn kirjassa The Secret Doctrine[5] ja erityisesti Dzyanin kirjan katkelmissa todetaan: “… tahdon synnyttämät herrat, joita elämänluovuttavan Henki liikuttaa…”.

Tämä on tulkinta, joka annetaan kirjassa Tatjana N. Mickushina tästä aiheesta: “Salaisen opin kirjoittajat antavat ymmärryksen siitä, miten ihmiskunta kehittyi… Useissa muinaisissa opetuksissa… mainitaan Korkeimmat Henget… jotka ovat Brahman “esikoisia” – syntyneitä Mielen kautta.”[6].

Pallas Athene ilmestyy antiikin kreikkalaisissa myyteissä sankareille ja auttaa heitä suorittamaan suuria urotekoja. Keitä sankarit ovat? Hän auttoi Perseusta kukistamaan Meduusan, gorgonin, ja auttoi myös Kadmusta kukistamaan lohikäärmeen ja nousemaan Theban kuninkaaksi. Soturinaidosta tuli Herkuleksen suojelijattarena ja hän auttoi häntä monesti hänen urotöissään. Athene suojeli myös Iliaanin ja Odysseian sankareita. Kreikkalaisessa mytologiassa on monia tällaisia esimerkkejä.

Keitä ovat sankarit? Sana “sankari” tarkoittaa muinaiskreikassa kirjaimellisesti “urheaa miestä, johtajaa”. Ratkaiseva sana tässä on “johtaja”, se, joka johtaa muita, ja olet varmasti samaa mieltä siitä, että olipa hallitsija kuinka onnekas ja rohkea tahansa, jos häneltä puuttuu viisaus, monet hänen aloitteistaan ovat tuomittuja epäonnistumaan. Viisasta miestä ohjaavat ajatukset, eivät kaoottiset ajatukset, kuten usein tapahtuu jokapäiväisessä elämässämme, vaan pikemminkin ne ajatukset, jotka perustuvat rakkauteen eli jumaloituun ajatteluun. “Ihmisen on osattava hallita ajatuksiaan”[2].

Siirrymme tarinaan soturijumalattaren syntymästä.

Hänen syntymänsä oli epätavallinen. Yleisin versio kerrotaan Hesiodoksen “Teogoniassa”, jossa todetaan, että Athenen isä oli Zeus – Olympoksen Jumalien kuningas, joka hallitsee maailmaa, ja hänen äitinsä – Metis (Mêtieta), joka ruumiillisti viisautta ja oli Zeuksen ensimmäinen vaimo antiikin Kreikan mytologiassa.

Uranus (taivaan jumala) ja Gaia (maan jumalatar) ennustivat Zeukselle, että hänen vaimonsa synnyttäisi lapsen, joka kukistaisi Zeuksen. Estääkseen tämän, kun Metis tuli raskaaksi, Zeus tuuditti hänet hunajaisilla sanoilla ja nielaisi hänet sitten. Tästä syystä Zeuksen päästä syntyi kolmantena päivänä Athene, joka yhdisti isänsä ja äitinsä viisauden. Hephaistos, tulen jumala, ja Prometheus, yksi titaaneista ja ihmisten puolustaja, auttoivat häntä syntymään. Hefaistos löi vasaralla Zeuksen päätä, ja Prometheus (hänen nimensä tarkoittaa kirjaimellisesti “ennakointia” tai “ennakointikykyä”) auttoi synnyttämään Athenen.

Mutta mitä legenda on allegorisesti ilmaistuna?

Näin kirjoittaa Herodotos historiallisessa antologiassaan: “Nämä ovat ne tavat, joita persialaiset harjoittavat… Heillä on tapana uhrata Zeukselle nousemalla korkeimmalle vuorelle, ja koko taivaankehää he kutsuvat Zeukseksi.”[3]. Toisin sanoen Herodotos yhdisti persialaisen jumalan Ahura Mazdan Zeukseen, muinaiskreikkalaiseen jumalten isään.

Mark ja Elizabeth Clare Prophetin kirjassa The Masters and Their Retreats [4] sanotaan: “Ylösnousseet mestarit opettavat, että zarathustralaisuuden ylin jumala Ahura Mazda on Sanat Kumara. Ahura Mazda tarkoittaa ‘viisasta Herraa’ tai ‘Herraa, joka antaa älykkyyttä’. “

Toisin sanoen Zeus (Ahura Mazda tai Sanat Kumara) on järjen Jumala, joka yhdistettynä viisauteen (Metis) loi tyttären Pallas Athenen.

Nyt tällainen epätavallinen jumalattaren syntymä tuntuu meistä oudolta. Kuitenkin H. P. Blavatskyn kirjassa The Secret Doctrine[5] ja erityisesti Dzyanin kirjan katkelmissa todetaan: “… tahdon synnyttämät herrat, joita elämänluovuttava Henki liikuttaa…”.

Tämä on tulkinta, joka annetaan kirjassa Tatjana N. Mickushina tästä aiheesta: “Salaisen opin kirjoittajat antavat ymmärryksen siitä, miten ihmiskunta kehittyi… Useissa muinaisissa opetuksissa… mainitaan Korkeimmat Henget… jotka ovat Brahman “esikoisia” – mielen synnyttämiä.”[6].

Toisin sanoen ajatus oli kaikkien asioiden perusperiaate, ja Korkeammat Olennot tai Henget syntyivät alun perin sen elämää luovan voiman avulla.

Näin ollen voimme päätellä, että Pallas Athene on Jumalallisen ajatuksen ja Jumalallisen tahdon tai avaruudellisen ajatuksen ruumiillistuma. Tiedämme, että ajatus on energiaa, ja Agni-joogassa todetaan, että “kaikista luovista energioista ajatus pysyy ylimpänä”, joten muinaiset kreikkalaiset kunnioittivat Jumalatarta, joka seisoo Zeuksen vieressä. “Jopa maallinen ajatus voi liikuttaa kiinteitä esineitä – näin ollen voi kuvitella Korkeamman Maailman ajatuksen luovan voiman laajuuden!”[7].

Pallas Athene on mukana monenlaisessa toiminnassa. Hän ei ole vain soturijumalatar, vaan myös käsityöläisten, taiteen ja kaupunkien suojelijattar; hän on parantaja, ennustaja ja kutoja. Hän on kaikkialla ja kaikessa, mikä edellyttää ajatuksen läsnäoloa.

Jos muistamme, että legendoja ei ole annettu ihmisille turhaan, silloin voimme kuvitella, millainen valtava kosminen voima Jumalatar Athenalla oli, kun hänessä yhdistyvät Metiksen viisaus, Hephaestoksen tulen voima ja Prometheuksen ennakointikyky. “Kosminen Henkäys on Avaruuden Tuli. Kaikki kosmiset ilmenemismuodot ovat Tulen läpäisemiä, ja ihmisen ajatus … on Tulta.”[6].

Pallas Athenalle annettiin erilaisia nimiä ja epiteettejä, jotka paljastivat Jumalattaren tehtävät ja auttavat ihmisiä ymmärtämään hänen merkityksensä. Nämä ovat joitakin Jumalatar Athenen nimiä, jotka ilmentävät Jumalallista Viisautta tavalla tai toisella: Areia (vapauttajatar), Bulaya (neuvonantaja), Aglavra (valo ja ilma), Polias (kaupungin suojelija) ja Ergane (käsityöläinen).

Homeros käytti esimerkiksi epiteettiä “Glaukopis” (kreik. γλαυκῶπις), , joka tarkoittaa pöllö-silmäistä tai kirkassilmäistä. Kuvauksissa korostetaankin usein Jumalattaren suuria, kiiltäviä silmiä. Jopa pienet asiat, jotka on symbolisesti salattu antiikin legendoissa, sisältävät suurta Viisautta: “Tuli… voidaan havaita vain silmien kautta. Sanat eivät voi ilmaista sitä, kirjoitukset eivät voi ilmaista sitä, sillä sen liekki on ajatuksessa, jota ei ilmaista fyysisessä kuoressa. Vain silmän linssi voi välittää korkeimman ajatuksen kipinät. Tietyt silmät voivat havaita kosmisten säteiden kipinöitä, joita karkea näkö pitää yksinkertaisesti auringon valona.” [9].

Ei ole yllättävää, että antiikin kreikkalaisille Athenen merkitystä pidettiin Zeuksen kanssa tasavertaisena ja joskus jopa tämän ylittävänä.

Kiinnitetäänpä huomiota Jumalattaren kuuluisimpaan toiseen nimeen – Pallakseen ( Pallas ). Legendan mukaan Athene sai toisen nimensä, kun hän kukisti vuohenkaltaisen lentävän jättiläisen Pallaksen, joka halusi tehdä väkivaltaa Athenaa vastaan, kun titaanit kapinoivat jumalia vastaan. Jumalatar kuitenkin murskasi jättiläisen, repi sen nahan irti ja teki siitä kilpensä.

Jos puramme tämän vertauksen, saamme seuraavan tulkinnan:

Ihmisen sisällä henkinen maailma ja fyysinen maailma kohtaavat. Kun ihminen ilmentää Jumalallista maailmaa itsensä kautta, hänestä tulee jumalan kaltainen, ja kun hän hylkää Jumalan ja uppoutuu yhä enemmän materiaan, hänestä tulee pedon kaltainen. Siksi muinaisissa taruissa (ei vain kreikkalaisissa) puoli-ihmiset – puolipedot kuvataan useimmiten villeinä, pahansuovina olentoina, jotka eivät pysty hallitsemaan itseään ja tuovat tuhoa. Muistakaa esimerkiksi tunnetut legendat kentaureista tai ihmissusista. Siksi voitto eläimellisestä tai lihallisesta osasta itsessämme korottaa näitä olentoja (esimerkiksi viisas kentauri Chiron – sankareiden opettaja). Siksi allegorisesti Athenen voitto eläimellisiä piirteitä omaavasta jättiläisestä oli voitto alimmasta materiasta ja sen käyttö oli jumalallisessa järjestyksessä.

Venäläisen filosofin ja filologin A. F. Losevin mukaan Athene ja kaikki hänen saavutuksensa ovat näin ollen ikään kuin Zeuksen suoraa jatkumoa. Hän on hänen suunnitelmiensa ja tahtonsa toteuttaja; hän on hänen ajatuksensa, joka ilmenee toiminnassa. Hän on kohtalo ja Suuri Äitijumalatar, joka tunnetaan arkaaisessa mytologiassa kaiken elollisen äitinä ja tuhoajana.

Professori Shelomentseva Z. S. kirjoitti Pallas Athenen pyhästä arvosta esseessä “Athena-Sofia-Menfra”: “Maanpäällinen Jumalatar, joka kantaa Jumaluutta maailmaamme Jumalallisena Armona. Jumala antoi hänelle luvan kantaa paitsi Isän viisautta myös Hänen suunnitelmaansa maallista maailmaamme varten. Hän toimii Jumalallisen Viisauden ideologina, teoreetikkona, johtajana ja organisoijana. Hän on viisauden, käsityön, oikeudenmukaisen sodan jumalatar, ja tarvittaessa hän liittyy taisteluun ilmaisten haarniskoillaan jatkuvaa valmiutta puolustaa Totuutta.” [10].

Maaliskuun 4. päivästä 2005 lähtien monet Ylösnousseet Mestarit ovat antaneet Saneluja Lähettiläs Tatyana Mickushinan kautta. Seuraavassa on muutamia katkelmia Pallas Athenen Saneluista:

“…koko maailma on Jumalan lahja teille, sieluillenne, auttaakseen niitä kehittymään ja tuntemaan  itsenne  ja ympäröivään maailmaan.”

(Pallas Athene, 23. kesäkuuta 2014)

“Tuleva aikakausi tulee  puhaltamaan elämää kuvataiteeseen. Uusi sukupolvi tulee tavoittelemaan Jumalallisen maailman mallien ilmentymistä fyysisellä tasolla. Ja huolimatta siitä,  vaikka menneisyys kuinka vastustaisi, sen aika on ohi. Uusi tietoisuus, uudet ihmissuhteet ja uusi maailma ovat tulossa!”

(Pallas Athene, 28. joulukuuta 2011)

“Maailmassanne ei ole mitään näytöksiä ja nautintoja, jotka voivat korvata sielullenne yhteisluomisen luonnon, elementaalien ja Jumalan kanssa. Ihminen on syntynyt luomista varten, ja tällä tavoin hän on samanlainen kuin Jumala, mutta ei saadakseen jatkuvasti loputtomia nautintoja elämästä.”

(Pallas Athene, 14. kesäkuuta 2010)

Nykyään tuskin kukaan enää kunnioittaa Pallas Athenaa Totuuden ja Jumalallisen Viisauden Jumalattarena. Hän kuitenkin vartioi edelleen tätä maailmaa. Siksi haluaisin päättää tämän artikkelin Hänelle omistettuun runoon [11].

Omistus[11]

(Leka Karchevskajan runo)

Kultasade synnytti sinut,
Sinä olet valtaistuimella hallitseva Äiti,
Kirkassilmäinen, viisas ja vahva,
Jumalallisen Totuuden vartija!
Sinä annat taiteen harmonian,
Käsityön kauneuden ja rauhan,
Oikeudenmukaisuuden ja rohkeuden murehtijoille,
kun epäonni tulee.

Ota vastaan suuri Kiitollisuutemme
sillä, ollen unohdettu kaikille,
Sinä jatkat Totuuden puolustamista maailmassa.
Ajatellen suorasti ja rakastaen niin viisaasti.

Artikkeli E.G. Zhurkova

Viittaukset/ Referenssit:

[1] 1. Porphyry, “On the Cave of the Nymphs in the Thirteenth Book of the Odyssey.” (English translation from Greek by T. Taylor, 1917). Available at: http://www.tertullian.org/fathers/porphyry_cave_of_nymphs_02_translation.htm (1917), English translation.
[2] 2. Agni Yoga: “Supermundane, The Inner Life”, Book III, §647. Available from the Agni Yoga Society, Inc. at: http://www.agniyoga.org/ay_frame.html?app_id=AY
[3] 3. Herodotus. The History, in nine books. Book 1, §131. (English translation from Greek by G. Macaulay). Available at: http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/ancient-Greece/herodotus/default.asp
[4] 4. Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet. The Masters and Their Retreats, Corwin Springs, Montana: Summit University Press, 2003.
[5] 5. Helena P. Blavatsky. The Secret Doctrine: the Synthesis of Science, Religion, and Philosophy. London: The Theosophical Publishing Company, 1888./p>
[6] 6. Tatyana N. Mickushina. Good and Evil, An individual interpretation of “The Secret Doctrine” by Helena P. Blavatsky. Available from Amazon.com/author/tatyana_mickushina
[7] 7. Agni Yoga: “Aum”, §90.
[8] 8. Agni Yoga: “Infinity” I, §372.
[9] 9. Agni Yoga: “Agni Yoga”, §139.
[10] 10. Shelomentseva Z. S. “Athena-Sofia-Menfra”. Philosophical and cultural essay.
[11] 11. Leka Karchevskaya, author of the poem “Dedication,” (A poem In Russian, unpublished.)

 

Lady Mestari PORTIA – Oikeudenmukaisuuden ja Mahdollisuuksien Jumalatar , Karman Neuvoston Jäsen

Tuhansien vuosien Jumalalle palvelemisen kautta  Oikeudenmukaisuuden, Vapauden, Armon, Anteeksiannon, Alkemian ja Pyhän rituaalin kautta seitsemännellä säteellä rakastettu Portia saavutti Jumalallisen liekin ja Jumalallisen oikeudenmukaisuuden Tietoisuuden Jumalallisena Mahdollisuutena. Siksi häntä kutsutaan Oikeudenmukaisuuden Jumalattareksi tai Mahdollisuuksien Jumalattareksi.

Portia, joka edustaa Palvelemisen ja Ohjaavan neuvonnan Kuudetta Sädettä Karman Neuvostossa, pitää yllä Oikeudenmukaisuuden ja Mahdollisuuksien liekkiä Maan evoluutioiden puolesta.

Hän palvelee Vaa´án Hierarkiassa ja opettaa ihmiskuntaa pitämään Kristuksen liekin tasapainoa neljässä alemmassa kehossa neljän elementin hallinnan kautta. 

Koska oikeudenmukaisuus on ajatuksen ja tunteen välinen käännekohta, hänen tasapainonsa on Jumaluuden maskuliinisten ja feminiinisten säteiden luovien polariteettien eli luomakunnan Yinin ja Yangin välillä.

Menneinä kauneuden, täydellisyyden ja yltäkylläisyyden aikakausina Oikeus hallitsi Ylimpänä.
Ennen kuin epäharmonia alkoi ilmetä Maan päällä, Portia teki ylösnousemuksensa Valossa.

Kun ihmiskunnan oikeudentaju kietoutui muuttuen, mikä aiheutti epätasapainon kaikessa, mihin hän ryhtyi, hän saattoi vain kietoa Vaippansa ympärilleen ja pysyä Suuressa Hiljaisuudessa (Tietoisuuden korkeammissa maailmoissa), sillä Ylösnousseet Mestarit eivät koskaan puutu ihmisten tekoihin, ellei heidän kutsunsa sitä vaadi, kuten se ilmenee ajatuksena, sanana tai tekona.

Elämän syklit ovat 1900-luvulla ovat vaatineet, että Oikeudenmukaisuuden vaa´at tasapainotetaan Kultaisen Aikakauden valmistelemiseksi, ja koska jotkut ihmiskunnan keskuudessa olivat alkaneet pyytää, että Jumalallinen Oikeudenmukaisuus palautetaan, Portia astui esiin Suuresta Hiljaisuudesta puhumaan ensimmäistä kertaa ylösnousemuksensa jälkeen.

Nykyäänkin  Portia puhuu hyvin harvoin, mutta kun hän puhuu, hänen Täydellisen Tasapainon Jumalallinen ominaisuutensa (jota vaaka symboloi) ankkuroituu kaikkien niiden voimakenttään, jotka ottavat sen vastaan.

Meidän aikanamme, 21. vuosisadalla, Rakastettu Portia antoi ensimmäisen Viestinsä “Opetus Lähettilään tehtävästä” Suuren Valkoisen Veljeskunnan Lähettilään Tatjana N. Mickushinan kautta 25. joulukuuta 2009.

Tässä mitä Hän sanoi joistakin vähän tunnetuista, mutta hyvin tärkeistä Lähettiläiden Aseman  toiminnan piirteistä, jotka meidän on nyt tarpeellista tietää.

“MINÄ OLEN Portia. Olen tullut tämän Lähettilään kautta ensimmäistä kertaa.
<…>
OLEN vanhurskauden  ja Jumalallisen oikeudenmukaisuuden Jumalatar. Minä avaan myös Jumalallisen mahdollisuuden, jos se on ansaittu ja oikeutettu.
<…>
Ehkä ette ymmärrä, että Lähettiläämme toiminnassa on yksi näkökohta ( aspekti ), jota ei mainosteta laajasti.
Lähettilään aurassa on jotain, mikä sallii meidän joskus olla läsnä ja toimia oktaavillanne.
Kun läsnäolomme Lähettilään aurassa lisääntyy, pystymme houkuttelemaan maailmastanne niitä yksilöitä, jotka tuntevat vetoa Valoon.
<…>
Useimmissa tapauksissa ne yksilöt jotka tuntevat vetoa Vloon ovat niitä, jotka halua at maistaa Valoa, nauttia Valosta ja sen jälkeen kun he ovat imeneet tarpeksi Valoa, , he jatkavat epäoikeudenmukaisten tekojen tekemistä oktaavillanne.
<…>
…yksi Lähettilään tehtävistä on vetää puoleensa näitä yksilöitä. Silloin Suuren Valkoisen Veljeskunnan Lähettilään miekka aktivoituu. Tämä miekka leikkaa noilta yksilöiltä kaikki luonteen peitteet pois ja saa heidät näyttämään todellisen itsensä. Silloin Jumalallisella oikeudella on tilaisuus ilmentyä.
<…>
Kun Tatjana sai Lähettilään Aseman, hän ei tiennyt, että tällä Asemalla on tällainen vaikutus. Hän toivotti ilolla tervetulleeksi jokaisen ihmisen, joka tuli hänen luokseen. Hän uskoi vilpittömästi, että Valo voi vain vetää puoleensa Valoa, tietämättä, että Valo vetää puoleensa myös pimeyttä, joka haluaa ottaa tämän Valon haltuunsa ja käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa.
…Jumalallisen Oikeudesta vastuussa olevana Jumalattarena minulla oli myös tilaisuus seurata kaikkia laillisia tapauksia ja oikeudenkäyntejä, jotka aloitettiin  meidän Lähettilästämme vastaan.

Mitä näimme? Näimme täydellisen epäkunnioituksen Lakia, Jumalallista Lakia ja Lähettilästämme kohtaan,  meidän edustajanamme fyysisellä tasolla.
<…>
Monilla ihmisillä oli tilaisuus ilmentää heidänn todellinen olemuksensa. Liian monilla ihmisillä oli tämä tilaisuus.
<…>
Näettekö sen tappiona? Olen optimisti ja väsymätön soturi!

Ja kerron teille, että olemme saavuttaneet suuren voiton! Se johtuu siitä, että se, mikä oli saavuttamattomissa Jumalalliselle Oikeudenmukaisuudelle, on vihdoin tullut ilmeiseksi, ja pystyin nostamaan Jumalallisen Oikeudenmukaisuuden ja Oikeudenmukaisuuden miekkani monien yksilöiden ylitse, jotka näyttäytyivät, kiitos meidän Lähettiläällemme.

Loppujen lopuksi tavoite on saavutettu. Tässä vaiheessa tavoitteemme on erottaa vehnä akanoista.
<…>
Nyt on työni aika tulossa. Vakuutan teille, että suoritan sen parhaalla mahdollisella tavalla!””
Edelleen tässä Viestissä rakas Portia puhuu Oikeudenmukaisuuden ja Armon ominaisuuksien tasapainottamisesta:

“Kaikki ei ole vielä menetetty! Mutta missä ovat inkarnaatioon tulleet Valon voimien parhaat edustajat?
Tiedän monia heistä, jotka kompastuivat eivätkä voi suoristaa hartioitaan ennen nykyisen inkarnaation loppua. Sisareni Quan Yin tulee auttamaan teitä”.
Rakastettu Portia tunnetaan Vanhurskauden ja Oikeudenmukaisuuden Jumalattarena, ja Quan Yin on Armon ja Myötätunnon Jumalatar, he ovat aina lähellä, tasapainottamassa ja yhdistämässä Oikeudenmukaisuutta ja Armoa.

Rakastettu  Lady Portia antoi meille myös hyvin vakavan varoituksen sekä toimintaohjeen poikkeuksellisessa Viestissään, joka välitettiin ihmiskunnalle Lähettiläs Tatjana N. Mickushinan kautta 27. kesäkuuta 2014.

“Odotamme  inkarnaatiossa olevilta cheloiltamme enemmän nopeutta, enemmän ymmärrystä tehtävistä ja kaikkien niiden vaatimusten tarkkaa noudattamista, joita meillä on opetuslapsillemme.
Ja aivan heti alkuun kurinalaisuutenne ei vakuuta meitä.
Monet ihmiset yrittävät tehdä asioita, jotka tähtäävät ihmiskunnan hyväksi omasta näkökulmastaan.
Kertokaa kuitenkin, miksi luulette, että se, mitä teette nyt uudelleen, on nykyisten vaatimustemme mukaista?

Me erityisesti ylläpidämme ja tuemme Lähettiläämme tehtävää, jotta voimme keskittää ponnistuksemme, vaikkei meillä olisikaan lukumääräistä ylivoimaa suurempien tulosten saavuttamiseksi.
Monet oppilaistamme tekevät kuitenkin oman ylpeytensä tai laiskuutensa vuoksi omia suunnitelmiaan ja ratkaisevat ongelmia, joita he pitävät tärkeinä, mutta todellisuudessa nuo ongelmat eivät ole yhtä tärkeitä tällä hetkellä.”

Myöhemmin samassa Viestissä Rakastettu Portia kehottaa meitä konkreettisiin tekoihin ja ponnisteluihin:

“Fyysinen alustanne, joka on huolehtinut kehityksestänne monien miljoonien vuosien ajan, tarvitsee välitöntä apua.
Ihmiskunnan mentaalisen toiminnan synnyttämä negatiivinen tila-avaruus on luonut läpäisemättömän panssarin, jonka läpi edes Hierarkiamme lähettämät voimakkaimmat elämää pelastavat säteet eivät pääse tunkeutumaan ( läpäisemään )..

Teidän on keskitettävä kaikki ponnistelunne planeetalle kertyneen negatiivisuuden neutraloimiseen.
<…>
Olemme puhuneet siitä, että tarvitaan rukousharjoituksia ja rukouksia  24-tuntia ympäri vuorokauden
<…>
Fyysisellä tasolla on tarpeen tehdä tiettyjä ponnisteluja ihmisten tietoisuudessa olevan negatiivisuuden neutraloimiseksi. Tätä varten tarvitaan kollektiivisia toimia, jotka kohdistuvat negatiivisuuden neutraloimiseen.
<…>
Käytännöllisesti katsoen koko planeetan informaatiokenttä on osoittautunut sellaisten ihmisten valtaamaksi, jotka edustavat meitä vastakkaisten voimien etuja.
Miksi niin kutsutut valonkantajat eivät ota esimerkkiä siitä, mitä joukkotiedotusvälineiden, myös internetin, alalla on jo tehty, ja yksinkertaisesti muuttamalla miinus merkki plus merkiksi?
Portia, Oikeuden jumalatar ja Mahdollisuuksien Jumalatar.
«MINÄ OLEN Portia!

On olemassa vuosikymmeniä testattuja teknologioita, joiden tarkoituksena on muuttaa ihmisten massatietoisuutta. Tällä hetkellä nämä teknologiat toimivat kuitenkin Valoa ja Evoluution kehityspolkua vastaan”.

Poikkeuksellisen Viestinsä päätteeksi rakastettu Portia kutsui:
“…kehotan teitä voimakkaasti jättämään henkilökohtaiset aloitteenne syrjään ja keskittämään ponnistelunne täyden  tasapainon ylläpitämiseen planeetalla rukoustyön ja konkreettisen toimintanne avulla”.
Kuten jo tiedämme, rakastettu Portia on optimisti ja väsymätön soturi!

Tässä viestissä 18. kesäkuuta 2010 Oikeudenmukaisuuden Jumalatar ja Mahdollisuuksien Jumalatar-Rakas Portia vahvisti mielessämme, että Jumalan kanssa kaikki on mahdollista!
“MINÄ OLEN Portia!
Olen mahdollisuuksien jumalatar. Julistan siis, että edessänne on suuria mahdollisuuksia!
…voitte hyödyntää niitä milloin tahansa.
Illuusiomaailmaanne liittyy monia toiveita, jotka haluaisitte toteuttaa.
Asetan heti ehdoksi, että toiveidenne on oltava Jumalallisen tahdon mukaisia, jotta ne voidaan toteuttaa. Ja silloin ne varmasti toteutuvat kaikin keinoin! Mikä kuitenkin tässä tapauksessa erottaa teidät toiveidenne täyttymisestä?
Se on karmanne, ne energiat, jotka ovat läsnä aurassanne ja jotka eivät salli Jumalallisen mahdollisuuden ilmentyä elämässänne.
Kun siis kirjoitatte kirjeitä Karman Neuvostolle ja pyydätte joidenkin toiveidenne täyttymistä, otan vaa’an ja asetan toiveenne saada jokin mahdollisuus vaa’an toiselle puolelle, ja asetan karmanne, joka estää tämän mahdollisuuden toteutumisen, vaa’an toiselle puolelle. Ja joko saatte sen, mitä pyydätte, tai ette saa.

Karma ei kuitenkaan ole jotain kiinteää, lopullista. Se voi muuttua parempaan tai huonompaan suuntaan.

Kun kirjoitatte kirjeitä Karman Neuvostolle , otatte itsellenne velvoitteita lukea tietyn määrän rukouksia tai Rosereita jonkinlaisella säännöllisyydellä seuraavan puolen vuoden aikana pyyntönne toteutumiseksi.

Ja jos rukoustenne energia suuntautuu oikealla tavalla, niin vaakakupissa oleva karma pienenee ja jumalallinen tilaisuus voi ylittää sen. Näin voi tapahtua tai sitten ei. Kaikki riippuu sen karman painosta, joka on vaa’an toisella puolella.

Kuitenkin mikä tahansa karma voidaan tasapainottaa ja mikä tahansa este voidaan poistaa. Kaikki riippuu vain päättäväisyydestänne.

En tiedä tarkalleen, kuinka kauan kenenkin teistä täytyy pyytää Jumalalta, jotta pyyntönne toteutuu, mutta tiedän, että se tapahtuu ilman muuta, kun toiveenne painaa jatkuvasti alaspäin jumalallisen mahdollisuuden asteikkoa vastakkaiseen suuntaan kuin se asteikko, jolla karmanne sijaitsee, karmanne, joka seisoo teidän ja jumalallisen mahdollisuuden toteutumisen välissä.

Tämä on se mekanismi, jolla tilaisuudet toteutuvat maailmassanne.

…jos te aivan samalla päättäväisyydellä, jolla joskus yritätte toteuttaa toiveitanne fyysisessä maailmassa, tavoittelisitte niitä Jumalallisia mahdollisuuksia, jotka ovat tulossa ihmiskunnalle Kultaisella Aikakaudella, ja jos näitä Jumalallisia malleja haluaisi edes pieni prosentti maapallolle inkarnoituneesta ihmiskunnasta, niin Kultainen Aikakausi alkaisi vähitellen ilmentyä fyysisessä maailmassanne.

Jumalalliset mallit ovat valmiita ilmentymään. Ne vain odottavat, että tietoisuutenne vapautuu jatkuvasta keskittymisestä ympärillänne olevaan illuusioon, jotta Jumalalliset mallit voivat tunkeutua fyysiseen maailmaanne tietoisuutenne kautta.

Uskokaa minua, että kaikki tapahtuu kuin itsestään. Tarvitaan vain tietoisuutenne valmiutta siirtyä evoluutiokehityksen uuteen vaiheeseen.
Jumalan kanssa kaikki on mahdollista!
Usko siihen, mikä on näkymätöntä, antaa tietoisuutesi tarttua uskosi kohteeseen, ja Jumalallinen alkaa vetää puoleensa maailmaasi.
Olen tullut luoksenne tänään antaakseni teille vakuutuksen siitä, että ette ole yksin ja että koko Valo-Olentojen Hierarkia työskentelee auttaakseen ihmiskuntaa Maan päällä tällä kriittisellä hetkellä.
Älkää menettäkö uskoa tai toivoa ja pitäkää Rakkaus sydämissänne. Ja olen varma, että me onnistumme!
MINÄ OLEN Portia, mahdollisuuksien jumalatar “.

Portian Retriitti on Ghanassa. Tämä on tärkeä kohde, ja Portia keskittää oikeudenmukaisuuden liekin tänne.

Afrikan mantereella on myös Elohimien Arcturus ja Victoria violettiliekkiretriitti Ghanan eteläpuolella Luandassa Angolassa. 

Tämä retriitti keskittyy Vapauden liekkiin.

Ghanan pääkaupungissa Accrassa on muistomerkki, joka tunnetaan nimellä Vapauden ja oikeuden kaari – liekit, jotka keskitetään näissä kahdessa retriitissä. Tämä kaari keskittyy Portian sisäisen eetterisen retriitin ulkokaareksi.

Portia pyysi meitä käyttämään Johann Straussin musiikkia “Radetzkyn marssi” magnetisoimaan hänen läsnäolonsa.

Artikkelin on laatinut Maria Fliman.

Kirjallisuus:
1. Mickushina T.N.” BOOK OF WISDOM”. Messages of the Masters”.- Omsk: Publishing House “ Sirius “, 2018
2. Prophet Mark L., Prophet Elizabeth Claire.”Masters and their Retreats”. Encyclopedia.-M: M-Aqua, 2006


RAKASTETTU QUAN YIN  – Armon ja Myötätunnon Jumalatar.

Quan Yiniä kunnioitetaan buddhalaisuudessa myötätuntoisena Pelastajana, Armon Bodhisattvana. Quan Yiniä rakastetaan Äitihahmona ja Jumalallisena välittäjänä, joka on lähellä seuraajiensa päivittäisiä asioita. Quan Yinin roolia buddhalaisena Madonnana on verrattu länsimaissa Jeesuksen äidin Marian rooliin.

Nimi Quan Yin, kuten häntä usein kutsutaan, tarkoittaa “sitä, joka katsoo, seuraa katseellaan tai kuulee maailman ääniä”. Legendan mukaan Quan Yin oli astumassa taivaaseen, mutta pysähtyi kynnyksellä, kun maailman huudot kantautuivat hänen korviinsa.

Quan Yinin palvelutyö on hyvin todellista ja ikivanhaa kuin kukkulat. Bodhisattvan vannoma vala seisoa ihmiskunnan rinnalla on pyhä kutsumus.

Quan Yiniä kunnioitetaan naisten, merimiesten, kauppiaiden, käsityöläisten, rikosoikeudenkäynnin kohteena olevien ja jälkeläisiä toivovien suojelijattarena.
Ihmisten sydämissä elää horjumaton usko Quan Yinin pelastavaan Armoon ja parantaviin voimiin.
Hartaat seuraajat  vetoavat Bodhisattvan voimaan ja armolliseen esirukoukseen mantralla “Om Mani Padme Hum” (“Tervehdys jalokivelle lootuksessa!”).

Buddhalaisessa perinteessä Quan Yin on kiinalainen vastine naispuoliselle Armon ja Myötätunnon Jumalattarelle Avalokitesvaralle, jota palvottiin Intiassa ja Tiibetissä ennen kuin mahayana-buddhalaisuus tunkeutui Kiinaan viidennellä vuosisadalla.

Legendan mukaan Avalokitesvara syntyi valkoisesta valonsäteestä, jonka Amitabha, Rajattoman Valon buddha, lähetti oikeasta silmästään ollessaan hurmioon vaipuneena. Siten Avalokitesvaraa eli Quan Yiniä pidetään Amitabhan “heijastuksena” – maha karunanan lisä ruumiillistumana, (suuren myötätunnon) myöhempänä ominaisuuteena jota Amitabha ruumiillistaa.

Quan Yin edustaa Armon ja Myötätunnon ominaisuuksia Maan evoluutiolle Armon liekki on keino, jonka avulla Kristus rukoilee niiden puolesta, jotka ovat erehtyneet ja jotka eivät voi kantaa Lain täyttä rangaistusta, joka vaatii nopeaa korvausta jokaisesta rikkomuksesta.

Armon laatu hillitsee ihmiskunnan oman karman paluuta ja pysäyttää oikeuden käden siihen asti, kunnes yksilöt kykenevät seisomaan, kohtaamaan ja voittamaan oman inhimillisen luomuksensa.

Quan Yin palvelee Karman Neuvostossa Seitsemännen Säteen ( Violetin) säteen edustajana. Hän ilmentää armon, myötätunnon ja anteeksiannon Jumal-ominaisuuksia.

Rakastettu Quan Yin on Uskollinen Pyhälle Kutsumukselleen ja pysyy edelleen ihmiskunnan kanssa meidän ajallamme.

Vuosina 2005-2014 Hän lähetti Maahan kymmenen viestiä, jotka Suuren Valkoisen Veljeskunnan Lähettiläs Tatjana Mickushina vastaanotti.

Hyvin varovasti ja lempeästi ja suurella Rakkaudella sieluamme kohtaan Rakas Quan Yin johdattaa meidät ymmärtämään, että Armo ja Myötätunto ovat Maailmankaikkeuden suurimmat voimat.

Hänen Viestissään 26. joulukuuta 2008 “Opetus Myötätunnosta ja Armosta” Quan Yin sanoo:

“Tulen opettamaan teille myötätuntoa ja armoa, sillä jos teillä ei ole näitä ominaisuuksia sydämissänne, ette pysty astumaan tulevaan uuteen aikakauteen.

Myötätunto ja Armo eivät ilmene ainoastaan siinä, että välitätte lähimmäisistänne. Nämä sydämenne ominaisuudet ovat luonteeltaan kosmisia, ja niiden pitäisi levitä kaikkiin eläviin olentoihin. Kaikista elävistä olennoista huolehtimisenne ja välittämisenne tulisi olla samanlaista kuin omasta äidistänne huolehtiminen.

Kun maailman mieliä hallitsevat vain nämä kaksi ominaisuutta – myötätunto ja armo – maailma tulee hylkäämään inhimillisen tietoisuuden kielteiset ilmenemismuodot, kuten sodat, terroriteot ja vihan. Monet muut negatiiviset ominaisuudet, jotka nyt tarttuvat ihmiskuntaan, tulevat joutumaan unohduksiin.

Jumalallinen myötätunto on hieman korkeammalla kuin inhimilliset mielikuvat myötätunnosta, eikä se koske niinkään fyysisiä kehoa kuin ihmissielujen pelastamista.

Siksi olen tullut luoksenne tänään selvittämään joitakin asioita, jotka liittyvät suhtautumiseenne kärsiviin sieluihin.

Sillä hetkellä, kun tunnette aitoa myötätuntoa ja armoa kärsiviä yksilöitä kohtaan, annatte heille osan saavutuksistanne, ja saavutustenne avulla nämä sielut ovat kykeneviä nousemaan korkeammalle.

Siksi todellisen myötätunnon ja laupeuden kokeminen edellyttää, että yksilön tulisi saavuttaa tietty saavutusten voima.

Joukossanne on Buddhoja ja Bodhisattvoja, joilla on todellista myötätuntoa ja armoa…”.

Rakastettu Quan Yin antaa meille korvaamatonta ja syvällistä tietoa evoluutiosta ja sielun kasvusta Hänen Viestissään, joka annettiin Lähettiläs Tatjana Mickushinan kautta 27. kesäkuuta 2009:

“Katsokaa vain, miten maailma on tasapainoillut jatkuvasti kuoleman partaalla viimeisen vuosisadan aikana.” Ylösnousseet Mestarit ovat jatkuvasti valppaina.” Ehdottomasti, jos tarkastelet ihmiskunnan historiaa henkisen kokemuksen saamisen näkökulmasta, niin oudolta kuin se sinusta tuntuukin, juuri tämä jatkuva tasapainoilu kuilun partaalla on aina antanut sieluille tilaisuuden maksimaaliseen kasvuun ja antanut meille, Ylösnousseille Mestareille, tilaisuuden olla osallisena ihmiskunnan historiassa. Sillä se, jatkaako ihmissivilisaatio olemassaoloaan vai ei, riippuu siitä, missä määrin pystymme toimimaan tiiminä historian kriittisinä hetkinä.”

Samassa viestissä Rakastettu Quan Yin kertoo meille sielun mahdollisuudesta “syntyä uudelleen iankaikkiseen elämään”, läpäisten kaikki kärsimykset ja koettelemukset:

“Monet sielut pystyivät, kärsiessään ja läpäistessään kovimmat koettelemukset, vapautumaan ikiaikaisesta karmasta, jonka he, jumalallisesta näkökulmasta katsottuna, ansaitsivat menneisyyden virheellisen käyttäytymisensä vuoksi. Ja nyt monet noista sieluista auttavat ihmiskuntaa Valon oktaaveista käsin. 

Siksi joskus täysin kirottu sielu, kuten saattaa näyttää inhimillisillä mittapuilla, kykenee muuttumaan ja puhdistumaan yhdessä ainoassa hetkessä. Kyllä, ja juuri tällainen tilaisuus on tarjolla maapallon nykyisessä tilanteessa. Siksi minä, Armon ja Myötätunnon Jumalattarena, tulen jokaisen kärsivän yksilön luokse heti ensimmäisellä kutsulla ja yritän antaa apua, jota hän tarvitsee. Ja joskus yksi hellä katseeni ja sydämestäni lähtevä rakkauden säde riittää siihen, että hirvittävässä tuskassa kärsivä ja kuolemaisillaan oleva sielu nousee uuteen elämään. Ja monet ihmiset  kuolinvuoteellaan ja kärsiessään vakavista sairauksista, vapautuvat viime hetkellä viimeisellä henkäyksellä ikuisesti maallisesta kärsimyksestä ja syntyisivät uudelleen ikuiseen elämään.

Kaikki riippuu siitä, missä tilassa ihminen siirtyy, tunteeko hän vihaa koko maailmaa kohtaan vai onko hän täysin tietoinen siitä, että kaikki hänen yrityksensä saada itselleen ja sielulleen tyydytystä maallisista nautinnoista ovat turhia, ja suuntaako hän katseensa Taivaaseen ja Jumalaan.

Tällä siirtymishetkellä sielu muuntuu ja nousee Elämän kierrettä pitkin ylöspäin.

Siksi tosiuskovaiset ovat aina auttaneet parantumattomia tekemään siirtymän ja tämän siirtymän myötä auttaneet heidän sielujaan saamaan kaiken sen raskauden poistumaan, joka on kertynyt heidän hienojakoisiin kehoihinsa vuosisatojen aikoina.”.

Armon ja Myötätunnon Jumalatar paljasti meille toisen Kosmoksen mysteerin, Hän selitti, että se mahdollistaa planeettamme olemassaolon:

“Tämä maailmanne ominaisuus – ihmisten sielun uudistuminen suoraan tuhkasta, liasta ja roskasta – mahdollistaa planeettanne olemassaolon huolimatta Jumalallisen energian hirvittävistä vääristymistä kaikissa säteissä.”

Rakastettu Quan Yin selitti, että meillä on elinaikanamme kaikki avaimet tehdä siirtymä milloin tahansa tietoisuutemme mekanismilla, joka on kätkettynä sisimpäämme.

“Tänään olen tullut luoksenne antaakseni sielullenne tietoa siirtymän polusta.

Voitte tehdä siirtymän tietoisuudessanne minä tahansa hetkenä elämässänne Maan päällä. Se on tämän hetken erityispiirre. Voitte päästä eroon taakasta, jonka ikeen alla ihmiskunta valittaa. Koko mekanismi ja avain tietoisuutenne muuttamiseen on kätketty sisäänne. Teidän on vain oivallettava ne uudet periaatteet, jotka tulevat poikkeuksetta korvaamaan vanhat periaatteet, joiden mukaan yhteiskunta tällä hetkellä elää. Teidän on oivallettava, että sellaiset ominaisuudet kuin Rakkaus, Armo ja Myötätunto eivät ole abstrakteja. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka on juurrutettava jokaisen ihmisen elämään, joka haluaa jatkaa evoluutiota Maapallolla.
<…>
On tullut aika, jolloin Taivaat antavat teille vielä yhden mahdollisuuden, ja minä ilmoitan tämän teille Karman Neuvoston jäsenenä.”

Tässä viestissä “Koskettakoon Armon ja Myötätunnon säteeni sydämiänne” 23. joulukuuta 2009 Quan Yin vakuutti meille, ettei hän koskaan jättäisi niitä vapaaehtoisia, ihmiskunnan parhaita edustajia, jotka ottivat vapaaehtoisen ruumiillistumisen uhrina tänä vaikeana aikana:
“Olen tullut luoksenne tänään Karman Neuvoston jäsenenä.” Tänään minun on kerrottava teille jotain tärkeää.
<…>
Monet ihmiskunnan parhaista edustajista ovat nyt inkarnaatiossa; ne, jotka ovat tehneet vapaaehtoisen uhrauksen tullakseen ruumiillistumaan tänä vaikeana aikana.
He ymmärsivät täysin, että on suuri todennäköisyys, että heidän tehtävänsä saattaa epäonnistua, eivätkä he pysty täyttämään sitä.

Haluaisin vedota teihin, niihin teistä, joilla on mahdollisuus lukea tämä Viestini.
Suuren Jumalallisen Armon ansiosta voimme välittää nämä Viestit Lähettiläämme kautta.
Älkää ajatelko, että näin tulee aina olemaan.
Tämä on meidän auttava kättemme.

Tämä on Jumalaisen tilaisuuden köysi, jonka teille antavat veljet ja sisaret, jotka ovat jo nousseet seuraavaan kehitysvaiheeseen.
Ennen kaikkea toivomme joka kerta, kun pystymme välittämään Sanomamme, että voimme vapauttaa aineen otteesta ne, jotka ovat uhranneet itsensä ja tulleet ruumiillistumaan tänä vaikeana aikana.
Monet teistä tarvitsevat vain pienen energiaimpulssin herätäkseen ja noustakseen sille tietoisuuden tasolle, jossa muistatte Jumalallisen tehtävänne.

Vetoan nyt teihin.
Koskettakoon Armon ja Myötätunnon säteeni sydämiänne.
Kadotkoon kaikki esteet, jotka erottavat teidät heräämisestänne Korkeampaan Todellisuuteen!
Vetoan ennen kaikkea teihin.
Ja voitte myös vedota minuun henkilökohtaisesti kirjeillänne…
Pidän velvollisuutenani auttaa teitä, koska en voi olla vastaamatta avunpyyntöönne.

Minun velvollisuuteni on auttaa teidät pois vaikeasta karmallisesta tilanteesta, johon olette joutuneet viattomuutenne ja kokemattomuutenne vuoksi ja siksi, että sydämenne eivät näe ympärillänne olevaa pahaa – ne näkevät vain hyvää.

Oikeudenmukaisuus tulee voittamaan, enkä tule jättämään teitä, tapahtuipa teille mitä tahansa tässä inkarnaatiossa.
Lupaan sen teille. MINÄ OLEN Quan Yin.”

Quan Yin nousi ylös tuhansia vuosia sitten ja otti Bodhisattva-valan palvellakseen Maapalloa, kunnes kaikki sen evoluutiot tulevat vapautumaan.

Olla yhtä kaiken elämän kanssa, ymmärtää kaiken elämän tarpeet – sen ilmismuodosta matalimpaan  – on osa Bodhisattvan ihannetta, jota he seuraavat.

Bodhisattvana Rakastettu Quan Yin tulee suuremoisesti ja kärsivällisesti uudelleen ja uudelleen, kuten vanhempi sisaremme, ja tarjoaa apua kärsiville sieluille.

Hänen Viestissään 22. kesäkuuta 2013, joka lähetettiin Lähettiläs Tatjana Mickushinan välityksellä, Hän aloittaa seuraavilla sanoilla:

“MINÄ OLEN Quan Yin.
Tänään en ole tullut luoksenne Karman Neuvoston  jäsenenä enkä Armon jumalattarena. Olen tullut luoksenne tänään vanhempana sisarenanne.

Olen tullut luoksenne, koska tarvitsette apua. Monet teistä kärsivät niin pahasti, että ette edes ymmärrä, että sielunne tarvitsee apua ja parantumista .”

Sitten Quan Yin paljastaa meille tämän planeetan kärsimyksen todellisen syyn:
“Te tunsitte tarvetta hankkia tietoa, joka vapauttaa teidät tämän maailman kärsimyksistä ikuisiksi ajoiksi, eikö niin?
…Olen valmis antamaan sinulle tiedon, joka auttaa sinua. Ja tämä tieto liittyy ympäristöönne ympärillänne.

Maailma näyttää teistä synkältä ja vihamieliseltä. Teistä näyttää siltä, että kaikki ympärillänne kärsii ja kaipaa parantumista. Mutta se olet sinä, sielusi, joka kärsii ensisijaisesti. Ja juuri teidän sielunne tarvitsee parantumista ja apua.
Minä olen tullut auttamaan sieluasi.”

Quan Yin opettaa meille, että tapa vapauttaa sielu kärsimyksestä – pelastaa se ja myös mahdollisuus jatkaa sielun kehitystä on  pyrkiä kohti Jumalaa ja kunnioittaa Jumalan Lakia.
“Olen tullut muistuttamaan teitä siitä, kuka todella olette. Ja olen tullut muistuttamaan teitä siitä, että ennen tätä inkarnaatiota otitte tehtäväksenne vastustaa ulkoista maailmaa sisäisen maailman rauhalla. Kaikki muutokset tulevat fyysiseen maailmaan sisimmästänne. Ja te olette ihmisiä, joiden tehtävänä on levittää Jumalallista maailmaa sisältänne ulkoiseen maailmaan.
<…>
On kuitenkin vielä yksi näkökohta, joka väistää ulkoisen tietoisuutenne. Ja tämä aspekti viittaa suhteeseenne Jumalaan sisällänne. Tämä on olennaisin aspekti, koska kirjaimellisesti kaikki riippuu siitä, miten onnistutte sulauttamaan ulkoisen tietoisuutenne Jumalalliseen tietoisuuteen, Korkeampaan Itseenne.

Tarvitsette hyvin varovaista lähestymistapaa kaikkiin elämänne ulkoisiin olosuhteisiin.

Teidän on suhtauduttava hyvin varovaisesti kaikkiin elämänne ulkoisiin olosuhteisiin. Kaiken, mikä voi häiritä henkilökohtaista suhdettanne sisäiseen Opettajaanne, sisäiseen Guruunne, on poistuttava elämästänne.

Olemme tulleet ja antaneet teille tämän Opetuksen monta kertaa. Nyt olen tullut kertomaan teille, että elämässänne on tullut hetki, jolloin kirjaimellisesti kaikki elämässänne riippuu siitä, miten noudatatte antamaamme Opetusta. Koko elämänne, sielunne evoluution jatkuminen, riippuu kirjaimellisesti siitä, miten noudatatte neuvojamme ja suosituksiamme..

Voitte pelastaa itsenne ja sielunne vain, jos pyritte koko sydämellänne Jumalaan ja Jumalallisen Lain noudattamiseen.”

Hänen kukkansa on vaaleanpunainen ja violetti lootuskukka.

Quan Yinin liekki on orkidean värinen, Jumalallisen rakkauden vaaleanpunainen sävyttää Jumalan tahdon sinistä.

Hänen kukkansa on vaaleanpunainen ja violetti lootuksen kukka; vaaleanpunainen keskusta on kuin Armon liekki, joka muuttuu syvemmäksi ja syvemmäksi violetiksi reunoilta.

Hänen eetterinen Retriittinsä, Armeliaisuuden temppeli on Pekingin ( Peking ) yläpuolella, Kiinassa, Hän palvelee ihmiskunnan sieluja opettaen heitä tasapainottamaan karmaansa ja täyttämään Jumalallisen suunnitelmansa rakkaudellisen elämänpalvelun ja Violetin liekin soveltamisen kautta.

Armon Temppeli, Pekingin ( Peking ) yläpuolella, Kiina. (kuva).

Tässä retriitissä keskeinen on Pagodi, jossa on kultainen kupoli, joka kohoaa kahdentoista ympäröivän pagodin yläpuolelle, joista kukin keskittyy Auringon kahdentoista hierarkian yin- ja yang-ominaisuuksiin. Kunkin hierarkian edustajat, jotka palvelevat kahdessatoista pienemmässä pagodassa, esittävät musiikin avulla Kosmisen Aurinkokellon kunkin rivin värähtelyt.

Suuresta keskuksesta lähtevä kosminen humina ( Hum) toistuu keskustornissa sfäärien musiikkina ja luo Armon Liekin toiminnan. Tämä musiikki on kiinalaisen ja itämaisen musiikin alkuperä.

Juuri tämän Retriitin Keskus tekee itämaisesta taiteesta niin täysin erilaisen kuin länsimaiset mallit ja käsitykset.

Keskeisessä Pagodissa, jossa hiljaisuutta on noudatettu vuosisatojen ajan, on norsunluusta veistetty alttari, jossa armon liekki sykkii kultaisessa uurnassa. Keskuspagodi on kuusikerroksinen, vaikuttava rakennus, jossa on monia liekkihuoneita, neuvotteluhuoneita ja luokkahuoneita, joissa Armon veljet ja sisaret palvelevat ja ottavat vastaan maailmasta niitä sieluja, jotka tarvitsevat hengähdystauon ja anteeksiantamisen liekin apua, ennen kuin he voivat palata jälleen kerran ruumiillistumaan, täyttää Jumalallisen suunnitelmansa ja tasata velkansa, jotka he ovat velkaa elämälle.

Quan Yin on todella Kosminen Äiti; Hänen sydämensä rakkauden hellyys kaikkia tänne tulevia kohtaan sulattaa jopa kaikkein tiheimmän ihmisluomuksen ja kannustaa niitä, joilla on raskain karma, uudistettuun palveluun ja liekin kutsumiseen. Quan Yinin myötätunto ja anteeksianto ovat niin suuria, että kukaan tänne tullut ei lähde tietämättä, että koska häntä rakastetaan, hän voi lähteä yrittämään uudelleen ja onnistumaan.

Lempeyden, perheelle omistautumisen ja toistensa palvelemisen voima, jotka ovat niin erityisiä kiinalaisissa, ovat peräisin tämän retriitin Armonliekin toiminnasta.

Artikkelin on laatinut Maria Fliman.

Kirjallisuus:
1. Tatyana Mickushina.” Words of Wisdom. 5-Volume Series” Messages of the Masters”.- Omsk: Publishing House “ Sirius “, 2017
2. Mark L. Prophet, Elizabeth Claire Prophet ”Masters and Their Retreats”. Encyclopedia.-M: M-Aqua, 2006

BUDDHA VAIROCHANA – Karman Neuvoston Jäsen.

Nimi Vairochana tarkoittaa “Hän, joka on kuin Aurinko” tai “Säteilevä”.

Vairochana edustaa joko Dhyani-buddhojen yhdentymistä tai alkuperää. Hänen viisautensa on Dharmadhatun viisautta.
Dharmadhatu on Totuuden vValtakunta, jossa kaikki asiat ovat olemassa sellaisina kuin ne todella ovat.
Vairochanan viisautta kutsutaan myös Dharmakayan Kaiken Läpäiseväksi Viisaudeksi, Lain ruumiiksi tai absoluuttiseksi Buddha luonnoksi.

Vairochanan transsendenttinen viisaus paljastaa korkeimman todellisuuden olemassaolon ja voittaa tietämättömyyden eli harhan myrkyn.

Buddha Vairochana tukee täydellisen ilmentymisen matriisia ilmenneessä maailmassa.

Vairochana seisoo Todellisen maailman ja manifestoituneen maailmankaikkeuden välissä. Hänen kauttaan, hänen energiakeskustensa kautta maailmojen välinen yhteys toteutuu.

Hänen viisautensa katsotaan olevan kaikkien Dhyani-Buddhojen viisauden alkuperä tai kokonaisuus.
Buddha Vairochana on osa Viiden Dhyani-buddhan mandalaa ja edustaa tämän mandalan hienovaraisinta osaa.  
Viisi Dhyani-buddhaa ovat Vairochana, Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha ja Amoghasiddhi.
Viisi Dhyani-Buddhaa ovat taivaallisia Buddhoja, joita visualisoidaan meditaation aikana.

Viisi Dhyani Buddhaa Mandala (kuva).

Sana Dhyani on peräisin sanskriittisesta sanasta dhyana, joka tarkoittaa “meditaatiota”. Dhyani-buddhoja kutsutaan myös nimellä Jinas (“Voittajat” tai “Valloittajat”), ja niitä pidetään suurina mielen ja sielun parantajina. He eivät ole Gautama Buddhan kaltaisia historiallisia hahmoja, vaan transsendentteja olentoja, jotka symboloivat Universaaleja Jumalallisia periaatteita tai voimia. Ne edustavat valaistuneen tietoisuuden eri puolia ja ovat henkisen transformaation oppaita. Meditatiiviset voimat ovat myös salaisen säteen voimia, ja dhyani-buddhat pitävät hallussaan avaimia viiden salaisen säteen hallintaan.

Jokaiseen Dhyani Buddhaan liittyy tiettyjä ominaisuuksia ja symboleja. Kukin niistä ilmentää yhtä viidestä viisaudesta, jotka ovat vastalääkkeitä viidelle tappavalle myrkylle: tietämättömyydelle, pahansuopuudelle, vääränlaiselle innokkuudelle, ylpeydelle ja kateudelle, jotka ovat perimmäinen vaara ihmisen hengelliselle edistymiselle ja pitävät hänet sidottuna maalliseen olemassaoloon.

Kukin Buddha hallitsee yhtä avaruuden suuntaa ja yhtä seuraavista kosmisista maailmoista: eetteri, vesi, maa, tuli ja ilma. Dhyani-buddhat personoivat myös viisi skandhaa, jotka muodostavat kosmisen olemassaolon ja ihmisen persoonallisuuden. Nämä osatekijät ovat: tietoisuus, muoto, tunne, havainto ja tahto.

Lisäksi jokaiseen Dhyani-buddhaan liittyy tietty väri, mudra (kädenliike), symbolinen eläin, joka tukee hänen valtaistuimellaa, pyhää symbolia ja bija (siemen-sävel/äännettä). Bija edustaa Dhyani Buddhan olemusta. Sitä voidaan käyttää yhdessä pyhän Om-sävelen ja Buddhan nimen kanssa mantran muodostamiseen, joka on sarja mystisiä tavuja, joilla on esoteerinen merkitys.

Buddhalaiset kuvaavat Dhyani Buddhat usein mandalassa. “Mandala” on sanskritin kielen sana, joka tarkoittaa “ympyrää” ja joka tiibetiläisissä teksteissä käännetään “keskukseksi” tai “se, mikä ympäröi”.

Mandala ympyränä merkitsee kokonaisuutta, täydellisyyttä ja Buddhan asteen täydellisyyttä.
Mandala – ystävien piiri, buddhojen kokoontuminen.
Mandala – ystävien ympyrä, buddhojen kokoontuminen
Mandala on myös “ystäväpiiri” – buddhojen kokoontuminen. Mandala on pyhä, vihitty tila, jossa ei ole esteitä, epäpuhtauksia tai häiritseviä vaikutteita.

Vairochana sijaitsee yleensä Dhyani-buddhojen mandaloiden keskellä.Hänen värinsä on valkoinen (tai sininen), joka symboloi puhdasta tietoisuutta.
Hän hallitsee eetterielementtiä ja ilmentää tietoisuuden skandhaa.
Tietoisuuden Skandha vastaa Dharmadhatun Viisautta.

Hänen symbolinsa on Dharmachakra, opetuksen pyörä tai Lain pyörä. Se merkitsee Buddhan opetusta.
Dharmachakra, Opetuksen Pyörä tai Lain Pyörä.
Sen kahdeksan pyörän pinnaa edustavat Jaloa kahdeksankertaista Polkua, jonka Gautama paljasti ensimmäisessä saarnassaan Valaistumisensa jälkeen.
Vairochanan lootuksen valtaistuinta tukee leijona, joka symboloi rohkeutta,uskallusta ja innokasta, etenevää henkeä.
Hänen mudransa on Dharmachakra-Mudra, Opetuksen Pyörän kääntämisen ele.
Vairochanan mudra- dharmachakra, opetuksen pyörän kääntämisen ele.

Vairochanan mudra- dharmachakra, opetuksen pyörän kääntämisen ele.
Koska Hän ruumiillistaa kaikkien buddhojen viisauden, Vairochanan bija on universaali ääni Om. Hänen mantransa on Om Vairochana Om.

Buddha Vairochana on kahdeksas Jäsen Karman Neuvostossa, henkisiä valvojien ryhmässä, jotka tuomitsevat ja soveltavat tämän maailmojen järjestelmän kehityksen karmaa.
Buddha Vairochana ei jättänyt Maan ihmiskuntaa huomiotta tänä vaikeana aikana ja Hän välitti opetuksensa korkeammilta Eetteristen Valon oktaaveilta Suuren Valkoisen Veljeskunnan Lähettilään Tatyana Mickushinan kautta.

Rakkaan Vairochanan Viestit ovat vilpittömän huolenpidon ja Rakkauden läpäisemiä – Hänen  auttava käsensä on ojennettu meille maailmojen kautta.

Ensimmäisessä Viestissään “” Suurin joukossanne on se, joka palvelee muita eniten” 16. huhtikuuta 2005 Buddha Vairochana antoi tiedon energiarakenteestamme – salaisista säteistä ja salaisen säteen chakroista:

“MINÄ OLEN yhden Salaisen Säteen Buddha ja kuulun viiden Dhyani-buddhan Mandalaan.
OLEN myös Karman Neuvoston Jäsen.

Minun on määrä antaa teille tänään tietoa, joka koskee Salaisia Säteitä.
Tiedätte ehkä, että selkärangassa  sijaitsevaa  seitsemää chakraa vastaavien seitsemän perussäteen lisäksi on olemassa myös Salaisia Säteitä.
Tiedätte menneisyyden Opetuksista, että salaisten säteiden chakrat keskittyvät kämmeniin, jalkoihin ja siihen kohtaan, joka lävistettiin keihäällä, kun Jeesus oli ristillä.

Ehkä kaikki eivät tiedä, että selkärangan varrella olevien seitsemän perussäteen chakran lisäksi on muitakin chakroja, jotka vuorottelevat perussäteiden kanssa. Nämä ovat myös Salaisia Säteen chakroja.”

Ja edelleen Buddha Vairochana kertoo:
“Minun chakrani on se, joka sijaitsee Solar Plexus -chakran ja sydänchakran välissä. Osoitan tätä chakraa käteni eleellä, kun minua kuvataan patsaana”.
Buddha Vairochana antaa meille tähän chakraan liittyvän opetuksen, joka sijaitsee rintakehän keskellä, Buddha- ja Bodhisattva-chakran:
“Tämä on keskeinen chakra, ja tämä chakra aktivoituu vain ihmisillä, joilla on menneisyydessään suuria ansioita, jotka on vahvistettu nykyisessä ruumiillisuudessa. Tämä chakra yhdistää teidät suoraan MINÄ OLEN -läsnäoloonne. Tämä on Buddhojen ja Bodhisattvojen Chakra.

Henkilö, joka on saanut pääsyn tämän chakran energioihin, voi käyttää sen apua omasta tahdostaan ja muuntaa paitsi oman karmansa myös koko maailman karmaa.
Siksi Buddhojen ja Bodhisattvojen sanotaan palvelevan maailmaa ja muuntavan maailman karmaa.”.

Rakastettu Vairochana sanoo, että Buddhan Rukous on  tämän chakrojen sykkimistä. Hän selittää, että niille, jotka voivat saavuttaa sen:
“Buddhan Rukous tulee saavutettavaksi vain niille yksilöille, jotka ovat tasapainottaneet Karmansa sataprosenttisesti ja tehneet lupauksen palvella ihmiskuntaa. “.

N.K.Roerich.Tumon korkeuksissa. ( Kuva )

Buddha Vairochana avasi sen osan verhoa, joka liittyy Ylösnousseiden Mestareiden palvelukseen. Yleensä heidän palvelutyönsä on ihmisille näkymätöntä:

“Jokainen Buddha, joka on nyt inkarnoitunut, kantaa harteillaan valtavaa osaa planeetan karmasta. Siksi monet yksilöt, jotka ovat saavuttaneet buddhatietoisuuden tason, pyrkivät ruumiillistumaan fyysiseen kehoon, käymään läpi tarvittavat vihkimykset, jotta he voisivat aktivoida chakransa ja palvella maailmaa Buddha-Rukousten avulla.

Monet buddhat ovat nyt ruumiillistuneet Maan päällä. Kukin näistä Buddhoista puhdistaa karmaa monien satojen ja jopa tuhansien kilometrien säteellä ympärillään olevasta tilasta uhrautuvalla palvelullaan. Tällaisen Buddhan palvelu korvaa kymmenien tuhansien puhtaiden munkkien ja hyveellisten ihmisten palvelun.
<…>
Suurin ongelma, jonka ruumiillistuneet Buddhat kohtaavat elämässään, on ympäröivän maailman tiheä ja matala värähtely. He eivät voi käytännössä olla suurissa kaupungeissa ihmismassojen keskellä. Siksi he valitsevat yksinäisiä asuinpaikkoja syrjäisissä osissa ja vuoristoissa.”

Svjatoslav Roerich. Karma Dordje (Kuva.)

Tässä viestissä Rakastettu Vairochana selittää, että Hän on tullut myös herättämään sielumme muistin ennen nykyistä inkarnaatiota otetuista velvollisuuksista:

“…olet paljon enemmän kuin se heijastus, jonka näet edessäsi peilissä joka päivä. Todellisuudessa olette mahtavia henkisiä olentoja, jotka ovat tulleet tähän maailmaan saadakseen inhimillisen kokemuksen. Sielunne oli se, joka valitsi nykyisen ruumiillistumisenne olosuhteet jo ennen kuin se alkoi.
Ja tiesitte, että vaikka Polkunne olisi kuinka vaikea tahansa, suorittaisitte tehtävän, jonka olette ottaneet laajentaaksenne ympärillänne olevien ihmisten tietoisuutta.
Muistakaa, että suurin teistä on se, joka palvelee muita kaikista eniten. Ihmiskunnan suurin palvelija on Buddha, joka istuu nöyrästi meditaatioasennossa vuorilla ja muuntaa maailman karmaa chakrojensa avulla.

N.K. Roerich. Buddha Voittaja kuva

En pyydä teitä istumaan meditaatioasennossa ja yrittämään muuttaa maailman karmaa.
Jokainen teistä on syntynyt juuri siihen paikkaan, siihen maahan ja keskelle niitä ulkoisia olosuhteita, joita teidän on käytettävä saavutuksiinne, ja ihmiset ja olosuhteet ympärillänne ovat juuri niitä, jotka tarvitsevat apuanne.”

Viestissään 24.12.2009 “Henkenne valon ja sydämenne liekin tulisi olla ensisijainen huolenaiheenne.” Rakastettu Vairochana selittää meille, että Ylösnousseiden Mestareiden maailmassa vain henkemme ominaisuudet ja tietoisuutemme taso ovat arvokkaita, koska ne määrittävät sisäänpääsyn aseteen kaikki tietävyyteen ja kaikkeen täydellisyyteen:

“…se, mikä on arvokasta sinulle, ei ansaitse pienintäkään huomiota maailmassamme.
Ainoastaan henkesi ominaisuudet ja parhaista kokemuksista saadut kokemukset,  joita voit hankkia inkarnaatioissasi, ovat tärkeitä ja voivat olla arvokkaita maailmassamme.
<…>
…vain tietoisuuden taso, joka määrää sen, missä määrin pääset maailmassamme käsiksi kaikkitietävyyteen ja kaikkitäydellisyyteen.

Universaalinen tietokone, joka sisältää tietoa koko Luomakunnasta, tulee saatavillenne sinulle vain, jos sinulla on asianmukainen kokemus hengessäsi.
Sinun on ymmärrettävä, että hengen ominaisuudet eivät liity rahamäärään, arvostettuun virkaan tai mihinkään muuhun asemaan maailmassanne, jonka voit saavuttaa tai jota voit tavoitella.”

Buddha Vairochana selittää, miten Korkeammat Voimat määrittelevät ihmisen soveltuvuuden jatkokehitykseen ja mistä meidän tulisi huolehtia ensin:
“Hengen ominaisuudet eivät ilmene ihmisjoukoissa vaan jokapäiväisessä elämässäsi.
<…>
Suurille hengille on luontaista jotakin, joka ilmenee inkarnaatiosta toiseen. Samassa elämäntilanteessa yksi ihminen kykenee itsensä kieltämiseen, sankaruuteen ja uhrautumiseen, ja toinen kieltäytyy ilmentämästä näitä ominaisuuksia hetkellisten etujensa ja kiintymystensä tyydyttämisen hyväksi. <…>

Arvioimme ihmisen kykyä tai kyvyttömyyttä kehittyä edelleen sen perusteella, miten hän kykenee ilmentämään hengen parhaita ominaisuuksia elämän ( arjen )  pienissä asioissa.
Henkesi valon ja sydämesi liekin tulisi olla ensimmäinen huolenaiheesi. Sinun ei pitäisi olla huolissasi asioista, jotka kuuluvat maailmaasi. Vain hengen ominaisuudet ovat tärkeitä.

Kerron teille tämän.

MINÄ OLEN Vairochana. Om.”

Buddha Vairochana selittää, miten Korkeammat Voimat määrittelevät ihmisen soveltuvuuden jatkokehitykseen ja mistä meidän tulisi huolehtia ensin:

Heinäkuun 3. päivän 2010 viestissä Buddha Vairochana paljastaa meille joitakin Kosmoksen salaisuuksia:
“Maan kohtalona on tulla säteileväksi Vapauden tähdeksi, joka toimii mallina monille muille tämän maailmankaikkeuden maailmoja asuttaville evoluutioille. <…>
…ovet Jumalalliseen tilaisuuteen inkarnoitua Maan päälle ovat sulkeutuneet niille yksilöille, jotka ovat jääneet jälkeen kehityksessään. Ja nyt planeetan asuttavat ne muut yksilöt, jotka hyvin pian muodostavat enemmistön maapallolla.

Ikuisuuteen viritetyn kosmisen kellon mukaan tilaisuuden viimeiset minuutit ovat ohi niiden sielujen osalta, jotka ovat nyt inkarnoituneet, mutta eivät halua varmistaa ajoitustaan Suurelta Keskusauringolta.
<…>
Älkää ajatelko, että kaikki on ohi. Kaikki on vasta alussa! Loistavat löydöt odottavat teitä aivan lähitulevaisuudessa!”

Viestissä 26. joulukuuta 2012 rakas Vairochana muistuttaa meitä siitä, että ihminen ei ole vain fyysinen olento, vaan hän on itse asiassa hienosti järjestäytynyt energiaolento, joka kykenee tietoisuutensa kautta tunkeutumaan Korkeampiin maailmoihin:
“Tiedät, ettet ole vain lihaksista ja luista koostuva fyysinen olento. Olet hienojakoinen energiaolento. Kun et kiinnitä huomiota hienojakoiseen olemukseesi, se ei ehkä paljasta itseään. Mutta jokaisen elävän olennon elämässä tulee hetki, jolloin se on valmis havaitsemaan hienovaraiset maailmat. Se tulee näyttämään energiajärjestelmänne kukoistukselta. Kaikki chakranne avautuvat ja muistuttavat ihmeellisiä kukkia, jotka ovat värjäytyneet mitä hienoimmilla sävyillä ja joiden hyvin hienot terälehdet on järjestetty tietyllä tavalla. Chakranne ovat hienosäädetty mekanismi, joka kykenee olemaan vuorovaikutuksessa Korkeampien maailmojen kanssa. Tietoisuutenne ohella chakrat ovat antenneja ja tutkia, joiden avulla voitte tunkeutua Korkeampiin maailmoihin.

Sitten kun energiajärjestelmänne on viritetty, saatte mahdollisuuden kommunikoida vapaasti hienovaraisempien maailmojen ja maailmojen järjestelmien kanssa.”

Buddha Vairochana selittää evolutiivisen jatkokehityksemme:
“Koko evoluution jatkokehityksenne pointti on siinä, missä määrin pystytte avaamaan energiakeskuksianne, chakrojanne – eikä ainoastaan alempia chakroja vaan koko olemuksenne energiajärjestelmän. Mitä tasapainoisemmat chakranne ovat, sitä lähemmäksi pääsette Jumalallisen ihmisen ihannetta.”.

Hän muistuttaa, että Ylösnousseet Mestarit antavat meille Viesteissään kaikki tarvittavat avaimet Tietoon, paljastaen tietoisuutemme ja nukkuvat ominaisuutemme.

“Tietoisuutenne taso ei salli teidän edes koskettaa muinaisia totuuksia. Annamme kuitenkin eriasteisesti viesteissämme teille tarvittavat avaimet, jotka tarkemmin tarkasteltuna voivat kehittää tietoisuuttanne ja uinuvia kykyjänne ja näyttää teille henkisen etsintänne oikean suunnan.

Aloitamme alkeellisista asioista. Teidän on jatkuvasti ympäröitävä itsenne oikeilla malleilla. Jokainen näkökenttäänne tuleva esine tai kuva vaikuttaa koko energiajärjestelmäänne.
<…> Luopukaa vääristä malleista ja ilmentymistä, ja Korkeampi Itsenne pystyy johdattamaan teidät oikealle polulle”.

Tämän viestin lopuksi Rakastettu Vairochana istuttaa meihin uskoa ja toivoa ja muistuttaa meitä siitä, että jokaisessa meissä on valtava potentiaali virittäytyä itsemme Korkeampiin Maailmoihin:

“Koko Polku on sisällänne. Ja kun energiajärjestelmänne vapautuu massatietoisuuden malleista, se pystyy virittämään teidät. Teissä piilee jättimäinen potentiaali itsensä virittämiseen Korkeampiin maailmoihin”.

Hän julistaa, että seuraavana aikakautena ihmiskunta tulee varmasti Kultaisen Aikakauden aikaan:
“… ihmiskunta on kutsuttu vapauttamaan itsensä kaikesta, mikä estää Kundalini-energiaanne nousemasta selkärangan tyvessä olevasta chakrasta.

N.K.Roerich. Maailman Äiti (kuva)

Maailman Äiti on nyt kätketty illuusion verhon alle, mutta tuleva aikakausi paljastaa Maailman Äidin kasvot. Sen jälkeen mikään ei voi pysäyttää ihmiskunnan etenemistä kohti Kultaista Aikakautta. “.

Artikkelin on laatinut Maria Fliman

Kirjallisuus:
1. Tatyana Mickushina ” WORDS OF WISDOM” 5-Volume Serias. Messages of the Masters.”- Omsk: Publishing House “ Sirius “, 2017
2. Prophet, Mark L., Prophet, Elizabeth Claire. “Masters and Their Retreats.” Encyclopedia.-M: M-Aqua, 2006
3. Prophet, Elizabeth Clare. “Five Dhyani Buddhas and Vajrasattva”. – Longfellow, 2002.