Hyväksykää tämän Viestin lahja sydämissänne

      Kommentit pois päältä artikkelissa Hyväksykää tämän Viestin lahja sydämissänne

Hyväksykää tämän Viestin lahja sydämissänne

Gautama Buddha, 2. tammikuuta 2010

MINÄ OLEN Gautama Buddha.

Tänään olen tullut vahvistamaan tietoisuudessanne totuudet, jotka toivon olevan hyödyllisiä teille sekä kehityksessänne että jokapäiväisessä elämässänne.

Olemme antaneet Viestejämme niin kauan. Olen kuitenkin yllättynyt näkemään, että hyvin vähän on muuttumassa fyysisellä tasolla tai tietoisuudessanne.

Tiedättekö, miksi näin on? Se johtuu siitä, että illuusio on vahva. Se on niin vahva, että mikä tahansa tarjoamamme tieto ja Opetukset kokevat tappion maailmanne illuusiolle, kun ne tulevat kosketuksiin sen kanssa; ja illuusio voittaa tietoisuudessanne.

Ette voi turvata Totuuden keskittymään teissä. Ette voi löytää tukipistettä, johon voisitte luottaa, mikä tekisi teidät kykeneviksi toimimaan illuusiossa korkeimpien olemassaolon periaatteiden mukaisesti.

Luotan minun inkarnaationi kokemukseen prinssi Siddharthana.

Kyllä, olin omistanut monta vuotta Totuuden löytämiselle. Olin saavuttanut valaistumisen Jumalan armon ja tämän Maailmankaikkeuden Korkeimman Voiman ansiosta.

Sain näkemisen lahjan ja lahjan erottaa todellisuuden illuusioista. Sain tiedon, jonka avulla kuka tahansa voi seurata polkuni ja saavuttaa myös valaistumisen.

Tämä tapahtui yli 2500 vuotta sitten. Kuinka monta valaistunutta Buddhaa näette ympärillänne?

Kyllä, tiedän, että Jumala on aina lähettänyt Hänen pyhänsä ja palvelijansa Maan päälle. Heitä on kuitenkin ollut hyvin vähän. Ei enempää kuin muutamia ihmisiä vuosisadassa.

Se ei aina ollut näin. Maapallolla on ollut parempiakin aikoja.

Nyt, kun tietoisuuteni taso on Ylösnousseen Mestarin taso, näen selvästi sen hetken, jolloin ihmiskunta alkoi kaatua, luontonsa pimeiden aspektien ohjaamana.

Ja nyt, vaikka näyttääkin siltä, että edistyminen ihmiselämän kaikilla aloilla on ilmeistä, kehitys ei ole koskettanut yhtä aluetta: ihmisen ja Korkeamman maailman suhdetta.

Tämä alue on yhä edelleen tulvillaan ihmisen mielikuvituksen kohtuuttomia ilmentymiä. Monet korruptoituneet ihmiset ottavat ammatikseen tai harrastuksekseen kontrolloida ja manipuloida totuuden etsijöitä houkuttelemalla heitä verkkoihinsa ja, olennaisesti, pilaamalla heidän sielunsa.

Kuitenkaan, ilman järjestyksen luomista tällä alueella on mahdotonta, että kosmiset lait manifestoituisivat  asianmukaisesti kaikilla muilla (elämän) alueilla. Tämä on ihmisen toiminnan tärkein alue – Korkein alue. Kaikki muut ihmisen toiminnan osa alueet riippuvat siitä ja mukautuvat siihen.

Tämä on Laki, ja se on aina ollut näin. Siksi Uskonne, omistautuneisuutenne ja sisäisten motiivienne puhtaus määräävät elämänne kaikkia aspekteja.

Kaikki joukkotiedotusvälineet tulevat olemaan tulvillaan alhaisen laatuisia malleja ja tarkoituksellisesti vulgaareja siihen aikaan asti, jolloin ihmisen toiminnan korkein alue on saatu järjestykseen: suhde ihmisen ja Jumalan välillä, ihmisen ja Korkeampien maailmojen välillä.

Teistä saattaa tuntua, että kehotan teitä menemään temppeleihin ja kirkkoihin ja etsimään pelastustanne sieltä. Todellisuudessa Usko on sisäinen ominaisuutenne ja eikä se riipu temppelien lukumäärästä, joissa olette vierailleet. 

Tuolloin, kuuluisimman inkarnaationi aikana, ymmärsin, että ihmisten on hyvin vaikea selviytyä heitä ympäröivän illuusion kanssa. Vain hyvin harvat ihmiset onnistuvat tekemään sen itse useiden satojen vuosien aikana.

Juuri tämä sai minut jakamaan kokemukseni muiden ihmisten kanssa. Tulin tunnetuksi hyvin nopeasti Taivaan armon, kuninkaallisen polveutumiseni ja myös sen tosiasian vuoksi, että asuin Intiassa – maassa, jossa on tapana kunnioittaa hengellisiä saavutuksia. Ohjasin vaikutukseni jakaen kokemukseni mahdollisimman monen ihmisen kanssa. Oivalsin, että monet heistä eivät kyenneet ymmärtämään totuuksia, joita opetin. Näin kuitenkin heidän omistautumisensa ja päättäväisyytensä ja ymmärsin, että ehkä he eivät saavuttaisi valaistumista nykyisessä inkarnaatiossaan, mutta kokemus, jonka he saavuttaisivat, ei voisi kadota.

Kokemus pysyisi heidän syy-ruumiissaan (kausaalikehossaan), ja kun kosminen tilaisuus sallii, tämä kokemus voi manifestoitua.

Kerron teille tämän toivossa, että opetuslapseni teidän joukossanne tulevat lukemaan tämän minun Sanomani. Vetoan ensin teihin, opetuslapseni. Ota vastaan tämän Viestin lahja sydämiinne. Antakaa sydämenne hyväksyä tämä Viesti minulta. Ehkä pystyt muistamaan tuon opetuslapsuus ajan, kun minulla oli tilaisuus opettaa sinua henkilökohtaisesti. En pitänyt suurista väkijoukoista. Kun suuri määrä ihmisiä on läsnä, on erittäin vaikea saavuttaa heidän sydämiään. Tämä johtuu siitä, että heitä lähellä istuvat ihmiset vaikuttavat heidän auroihinsa, ja Opetus taittuu monien aurojen kautta. Tällaisen ohjauksen tulosta on vaikea ennustaa.

Halusin tarjota opetusta niin huomaamattomalla tavalla, että opetuslapsi ei edes ymmärtänyt, että hän oli oppimisprosessissa. Opetin jokapäiväisten toimintojen esimerkkien perusteella. Kerroin aina opetuslapselle, kuinka ohjata energiaa oikein, jotta ei ainoastaan minkä tahansa toiminnan tulos ilmenisi täydellisesti fyysisellä tasolla, mutta myös se kokemus siitä, mitä henkilö tekee, pysyisi hänen kanssaan hänen Korkeammissa kehoissaan ikuisesti.

Tämä ohjaustapa on paljon tehokkaampi. Ja saavutin tuloksia, jotka ylittivät kaikki odotukset. Ainoa ehto oli, että opetuslapset havaitsivat ohjeeni kuten Mestarin ohjeina, joka haluaa auttaa heitä, eikä kuten valituksina tai moitteina.

Kuinka kukin reagoi samaan huomautukseen, määräsi opetuksen tehokkuuden. Jos joku hyväksyi korjaukseni rakkaudella ja halukkuudella seurata niitä parhaalla mahdollisella tavalla, niin hän kasvoi ja puhkesi kukkaan lähes melkein heti.

Samaan aikaan oli joitakin, jotka käyttäytyivät ikään kuin jos he hyväksyisivät kritiikkini julkisesti, mutta salassa he ajattelivat, että olin väärässä ja että heidän ei pitäisi kiinnittää paljon huomiota minun sanoihini ja korjauksiini. Jonkin ajan kuluttua tällaiset ihmiset tulivat ahdistuneiksi ja epätasapainoisiksi, ja he lähtivät yhteisöstäni. En häirinnyt heitä, koska on mahdotonta opettaa ihmiselle mitään, jos hän ei halua oppia.

Tänään kerroin teille esimerkin elämästäni Maan päällä. Se oli vain yksi esimerkki. Teidän on hyväksyttävä, että suurin osa teistä kärsii, koska ette osaa noudattaa opetusta, jonka elämä antaa teille.

Jokaiselle teillä on elämä opettajana. Riippuen siitä, miten kohtelette kaikkia elämässä ilmeneviä ongelmia ja tilanteita, voitte joko siirtyä eteenpäin evoluution polulla tai jäädä kauas taakse.

Monet sisällänne olevat ongelmat voitaisiin ratkaista, jos noudattaisitte neuvoa, jonka saatte todelliselta Mestarilta fyysisellä tasolla. Toivon todella, että Kulta-aika tulee, jolloin Shambhalan Lordien inkarnaatiot ovat saavutettavissa. Sitten he voivat tulla ja antaa teille heidän Opetuksiaan suoraan.

Sillä välin käytämme Lähettiläiden instituutiota, jotta voitte yksinkertaisesti ylläpitää suuntautumispisteitä elämässänne. Monille ihmisille nämä Viestit ovat kuin kompassin neula, joka voi auttaa heitä navigoimaan elämän läpi. Tämäkin on erittäin tärkeä työ. Monet sielut pystyvät saamaan elämänopastusta tällä tavalla.

Olin kanssanne tänä päivänä. MINÄ OLEN Gautama Buddha.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina