Karman Lain ymmärtämisen laajentaminen

      Kommentit pois päältä artikkelissa Karman Lain ymmärtämisen laajentaminen


Karman Lain ymmärtämisen laajentaminen 

Rakas Kuthumi, 6. heinäkuuta 2006

MINÄ OLEN Kuthumi, joka on tullut luoksenne tänään.

Sinä aikana kun emme tavanneet kanssanne, minulla oli mahdollisuus analysoida ja ymmärtää se vastuu, joita meidän kommunikaatiomme asettaa teille ja minulle.  Jos ajattelette tätä, tulette väistämättä johtopäätökseen, että kaikella mitä tapahtuu meidän kommunikaatiomme aikana Sanelujen vastaanottamisprosessissa on hämmästyttävä arvo ja sitä on kohdeltava kunnioituksella ja huolella.  Aluksi ette ehkä saata ymmärtää tätä ja kiinnitätte vähän merkitystä meidän Viesteihimme, mutta kun luette meidän Viestejämme ja sukellatte meidän energioihimme, arvostatte meidän kommunikaatiomme minuutteja ja mahdollisuutta sekä kommunikoida kanssamme että Viestiemme laatua yhä enemmän. Olen siis tullut tänään puhumaan kanssanne kuin vanhojen ystävien kanssa.  Lisäksi voi kertoa teille, että tapaa monia teistä melkein päivittäin yö unenne aikana retreatissäni eteerisellä tasolla.  Kun tieto, jota saatte minulta viestintämme aikana retreatissä löytää ulkoisen vahvistuksen näissä Saneluissa, ne itää tietoisuudessanne ja te alatta tehdä monia asioita tietoisesti fyysisessä tasossa.  Tietoisuutenne alkaa käsittämään totuuksia, jotka eivät muuten voisi tunkeutua teidän kiinteään maailmaanne. 

Joten jatkamme keskinäistä työtämme fyysisen maailmanne muuntamisessa. Tämä työmme ei edellytä sokeata kuuliaisuutta neuvoihimme ja suosituksiimme, mutta se merkitsee kaikkien saatujen tietojen luovaa soveltamista elämässänne. Emme tarvitse sokeita seuraajia, jotka ovat valmiita tekemään sen, mitä me heille sanomme heille ensimmäisessä kutsussa. Tarvitsemme tunnollisia, vakavasti ajattelevia opetuslapsia, jotka eivät vain tee jotain ajattelemattomasti, vaan heijastavat tietoisesti saamiaan tietoja ulkoisessa tietoisuudessaan ja löytävät parhaan skenaarion suunnitelmiemme optimaalista toteuttamista varten.

Siten te tulette mukaan kosmiseen kanssa luomiseen. Arvostamme suuresti niitä opetuslapsiamme, jotka eivät juokse yhden opettajan luota toiselle etsimään neuvoja siihen, miten käyttäytyä jokapäiväisissä elämäntilanteissa, mutta jotka kykenevät nostamaan tietoisuutensa päivittäisten askareiden yläpuolelle ja näkemään näkökulmat, jotka avautuvat ja asettavat ne liikkeelle odottamatta ihanteellisia olosuhteita tulevassa fyysisessä tasossa. Te voitte kehittyä vain polun kautta, jolla voitatte itsenne  ja vaikeudet, jotka ympäröivät teitä elämässä. Teidän ei pitäisi pelätä elämän ongelmia ja epäonnistumisia jotka odottavat teitä. Koko oleellinen asia on teidän asenteessanne näihin ongelmiin ja epäonnistumisiin. Opetus antaa teille  oikeat lähestymistavat. Te itse, näiden lähestymistapojen ohjaamina, luotte elämänne.

Muutat tietoisuuttasi ja alat nähdä ongelmat, joita elämässä kohtaat eri tavalla; analysoit ongelmia ja esteitä, jotka tulevat eteesi, ja kiität Jumalaa siitä, että Hän on antanut sinulle mahdollisuuden ymmärtää menneisyyden virheet ja korjata ne oikean asenteen kautta esille tuleviin ongelmiin.

Teidän ei tulisi  koskaan antaa periksi pettymykselle ja masennukselle. Te saatte Opetuksen, jotta voisitte muodostaa itsellenne oikean asenteen asioihin, joihin törmäätte ja jotka ovat mukana elämässänne. Jos jotkut teistä, avustuksellani tai perustuen omaan sisäiseen intuitioonne, vihjeenä teidän Korkeammalta Itseltänne, yhtä äkkiä ymmärrätte syyn, joka oli karmallisesti tuonut esille tietyn tilanteen elämäänne, silloin alatte antamaan lukemattomia kiitoksia Jumalalle, joka salli teidän työstää karmallisen velkanne niin helpolla tavalla. 

Todellakin Taivaan armo on loputon, ja vain te itse irrationaalisen käyttäytymisenne kautta pystyitte luomaan syyt ongelmiin ja katastrofeihin, joita kohtaatte elämässä. Joskus nämä ongelmat ovat niin suuria, että koko elämänne kirjaimellisesti estää teiltä tilaisuuden kokonaan tehdä palvelusta Veljeskunnalle. Tämä on silloin, kun karmalliset velat painavat teitä liikaa. Kuitenkin, se viisaus, jonka saatte meidän kanssamme kommunikoinnin kautta, auttaa teitä ymmärtämään, että tulevassa elämässä, kykenette jatkamaan palveluanne ja saatte sellaiset olosuhteet elämäänne, jotka eivät ole teille niin vaikeat ja rasittavat.

Tällöin se johtuu siitä, että nykyisen elämänne aikana olette jo työskennelleet suuren osan karmallisista veloistanne. Koska olette työskennelleet pois näitä velkojanne itse, lapsenne tulevat kantamaan myös paljon kevyemmän taakan. Karman ominaisuus on sellainen, että karman kuorma, jota ei ole käsitelty, laskeutuu alas usein raskaana taakkana lapsille ja lapsenlapsille. Siksi, olkaa siis iloisia niistä epäonnistumisista ja kärsimyksistä, jotka tulevat teille. Näin valmistatte valoisan tulevaisuuden itsellenne seuraavassa elämässänne ja lapsillenne ja lapsenlapsillenne heidän nykyisessä elämässä. Karman Lain asianmukainen ymmärtäminen tekee teidät onnellisiksi, silloinkin kun kannatte sietämätöntä karmallista kuormaa ympärillä olevien ihmisten näkökulmasta.

Koko asian ydin on ulkoisen tietoisuutenne asenteessa taakkaan, jota kannatte. Siksi älkää koskaan olko surullisia ongelmienne vuoksi.  Sallikaa itsellenne olla onnellisia sen tosiasian kanssa, että voittamalla nykyiset ongelmanne te valmistatte valoisampaa tulevaisuutta itsellenne ja lapsillenne ja lapsen lapsillenne.  

Seuraava sukupolvi tulee olemaan paljon onnellisempi kuin te, koska monet teistä ovat ottaneet karmallisia velvollisuuksia, jotka ovat liian suuria työstettäväksi pois tämän elämän aikana. Te olette tehneet tämän tarkoituksella nopeuttaaksenne muutoksen prosessia planeetta Maassa. Ne ihmiset ympärillänne, jotka osoittavat teitä ja sanovat, että olette luultavasti tehneet liian paljon syntiä, koska kuormanne on niin raskas, eivät ymmärrä mitään Karman Lain mekanismista, ja heidän tietoisuutensa ei kykene ymmärtämään uhrin suuruutta, jonka olette ottaneet  itsellenne vapaaehtoisesti ennen inkarnaatiota. Me, Ylösnousseet Mestarit, arvostamme kuitenkin teidän uhrautumistanne. Lisäksi olemme valmiita vastaamaan pyyntöihinne ja antamaan teille niin paljon apua kuin laki sallii keventääksemme teidän taakkaanne. 

Joskus, kun hyvä karma (jonka olette luoneet nykyisen inkarnaationne aikana) sallii, voimme vastata kutsuunne ja auttaa teitä tilanteessa, jotka teistä tuntuu olevan mahdotonta kestää kauempaa.  Sitten kutsunne jälkeen, kun taas katsotte yllättyneinä  taaksepäin ja ymmärrätte, että jotain, joka oli olkapäillänne ylitsepääsemättömänä taakkana, katosi yhtäkkiä, hävisi, putosi hartioiltanne. Tällaisessa tapauksessa älkää koskaan unohtako ylistää Taivasta ja lähettää kiitollisuuttanne. Paras kiitos meille on palvelu, jota voitte Maassa tehdä elämän hyväksi. 

Nyt annan teille kaavan, jonka avulla voitte saada vapautuksen karmallisesta taakasta, jos hyvä karmanne sallii sen teille. Niinpä, voitte sanoa: 

”MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN nimessä, minun suuren MINÄ OLEN Läsnäolon nimessä, minun Pyhän Kristus Itsen nimessä ( tai yksinkertaisesti Kaikkivaltiaan Jumalan nimessä ) minä vetoan Suureen Karmalliseen Neuvostoon ja pyydän teitä käyttämään minun oikeudenmukaisten saavutusteni voimaa tarkoituksessa neutralisoimaan sitä karmaa, joka on johtanut …. ( sinun tulisi kuvata tilanne johon toivot saavasi apua Karmalliselta Neuvostolta).

Tapahtukoon kaikki asiat Jumalan Tahdon mukaisesti.” 

Voitte kirjoittaa Karmalliselle Neuvostolle osoitetun kirjeen, lukea kutsunne ääneen ja polttaa kirjeen. Jos kertyneen hyvän karman määrä sallii ja Karmallinen Neuvosto päättää, että pyyntöösi voidaan myöntyä, karmallinen tilanteesi tulee ratkeamaan enemmässä tai vähemmässä määrin.  

Aikaisemman mahdollisuuden [1] mukaisesti sinut kutsutaan hienomassa kehossasi yöllisen unen aikana Karmallisen Neuvoston-istuntoon ja sielusi on vahvistettava pyyntösi, jonka olit kirjoittanut ulkoisessa tietoisuudessasi.

Joskus on tapauksia, joissa jonkun ulkoinen tietoisuus ei halua enää kestää karmallista kuormaa, mutta kyseisen henkilön sielu kieltää avun. Tässä tapauksessa Karmallinen Neuvosto  kuuntelee sielusi mielipidettä. Siksi, jos pyyntöösi ei ole myönnytty jonkin ajan kuluttua, voit puhua sielusi kanssa ja yrittää päästä sopimukseen sen kanssa tästä kysymyksessä.

Minä suosittelen että harjoitat puhumista sielullesi ja kirjoitat kirjeitä Karmalliselle Neuvostolle vasta sen jälkeen, kun sinä ja sielusi ovat päässeet sopimukseen keskenänne.

Olette monikerroksisia olentoja. Sinulla on monia kehoja. Siksi sinun täytyy saavuttaa harmonia ja yhtenäisyys kaikkien kehojesi kesken. Suurimman osalla ihmisiä heidän kehonsa ovat siinä määrin epätasapainossa, että  he eivät voi edes ymmärtää, miten pitäisi toimia kaikkien kehojen edun mukaisesti. Lakatkaa assosioimalla itseänne vain siihen mitä näette peilissä.  Olet paljon enemmän kuin fyysinen kehosi. Seuraava vaihe ihmiskunnan kehityksessä on Korkeamman luonteen ymmärtäminen ja harmonisten ehtojen luominen, jotta Korkeampi luontonne voisi manifestoida itsensä.  Ne olosuhteet, joissa elätte nyt, eivät joskus tue  sitä, yhtään, jotta voisit tuoda sinun hienommat kehosi harmoniaan. Tämä on ihmiskunnan kehityksen seuraava vaihe. Sinun pitäisi kuitenkin jo nyt olla tiedostavan huolehtivainen luodaksesi ympäristön kaikkien kehojesi harmoniselle kehitykselle.

Olen tänään antanut sinulle paljon uutta tietoa ja jätän teidät uusien tapaamisten toivossa.

MINÄ OLEN Kuthumi.

[1] Viittaus Saneluun “Anna tietoisuutesi ylittää perheesi, kaupunkisi ja maasi rajat ja  pidä koko maapalloa kotimaanasi”, Lord Maitreya, 5. kesäkuuta,  2006, Words of Wisdom Volume 2.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina