KIRJEISTÄ KARMALLISELLE NEUVOSTOLLE 2

      Kommentit pois päältä artikkelissa KIRJEISTÄ KARMALLISELLE NEUVOSTOLLE 2


KIRJEISTÄ KARMALLISELLE NEUVOSTOLLE 2

Lord Maitreya, 15. kesäkuuta 2006
”… Voit hyödyntää vuosittain annettua tilaisuutta ja kirjoittaa kirjeitä Karmalliselle Neuvostolle. Näiden kirjeiden sisällön voi laatia itsenäisesti. Muistutan kuitenkin teitä voimassa olevista yleisistä säännöistä. Ensinnäkin, kiitä Karmallista Neuvostoa  etuuksista, jotka on annettu sinulle aikaisemmin, ja voit aloittaa pyyntösi ilmoittamisen. Jos tämä pyyntö koskee suosioita, joita odotatte saavanne  henkilökohtaisesti tai sukulaisillenne,  silloin pyyntösi listan jälkeen sinun tulisi kirjoittaa velvollisuuksista, jotka otat itsellesi ja joita teet seuraavan puolen vuoden aikana… seuraavaan uuteen Karmallisen Neuvoston sessioon asti. Pyyntösi ja toiveesi olisi ilmoitettava hyvin yksinkertaisesti niiden henkilöiden sukunimien ja nimien kanssa, joille pyydät…

… Ennen kuin kirjoitat kirjeitäsi, harkitse huolellisesti pyyntöjäsi ja motiivejasi. Älä rasita itseäsi liian suurilla velvoitteilla. Ota täsmälleen  ne velvollisuudet, joita voit täyttää ilman liiallisia ponnisteluja. Monet ihmiset ottavat kirjeissään sellaisia suuria velvoitteita, että heidän elämänsä ensimmäinen ongelma pakottaa heidät unohtamaan täysin tehdyt velvoitteet ja kieltäytymään täyttämästä niitä. Saatat ottaa hyvin pienen velvoitteen, mutta täytä se ilolla ja rakkaudella joka päivä. Älä yritä ottaa liikaa itsellesi. Joskus yksi rukous luetaan päivässä riittää auttamaan. Mitä puhtaampi se energia, jonka laitat rukoukseen, sitä suurempi on se vaikutus, jonka saavutat. Ja jopa yksi lause: ”Anna hyvä tapahtua maailmaan! sanottuna vilpittömästi, riittää helpottamaan monien kohtaloita… ”
_____

Tietoisuuden muuttumisen laatu on tärkein laatu nykyisellä historiallisella ajanjaksolla
Herra Maitreya, 13. syyskuuta 2006
”…Nyt olen valmis antamaan sinulle lisää tietoa suhteestasi Korkeampaan Itseesi. Äskettäin Korkein Kosminen Neuvosto antoi uuden Viestin erityisestä Jumalallisesta armoista maapalloa kohtaan. Nyt ne teistä, jotka ilmaisevat tarvittavan jokapäiväisen pyrkimyksen tullaan auttamaan  luomaan yhteyden Korkeampaan Itseenne. Tätä varten sinun on kirjoitettava kirje Karmalliselle Neuvostolle ja kysyttävä niin, että Kosmisen Lain mukaan saatte armoa, ja karman laskeutuminen, joka estää sinua muodostamasta yhteyttä Korkeampaan itseen, voidaan pysäyttää väliaikaisesti.

Ymmärrätkö, rakas? Tämä ei tarkoita, että jokaisella karman laskeutuminen pysäytetään. Ei, puhumme niistä yksilöistä, jotka ovat lähes saavuttaneet sen tason, joka tarvitaan yhteyden saavuttamiseksi heidän Korkeamman Itsensä kanssa, mutta joiden joku vanha karma tai energia, joku ominaisuus, joita ei ole työstetty pois, on heidän tiellään ( esteenä ). Tässä tapauksessa saat armoa ja tämä osa karmaa lakkaa  laskeutumasta niin, että voit muodostaa yhteyden Korkeampaan Itseesi. Sinä täytät tämän yhteyden, ja sinua tullaan ohjaamaan kokemuksesi ja aistisi kautta tulevaisuudessa. Ja kun karman laskeutuminen palautuu, mikään ei voi estää sinua palaamasta uudelleen yhteyteen Korkeamman Itsesi kanssa jälleen…”
_____
Karman lain ymmärtämisen laajentaminen
Rakas Kuthumi, 6. heinäkuuta 2006

”…Nyt annan teille kaavan, jonka avulla voitte saada vapautuksen karmallisesta taakasta, jos hyvä karmanne sallii. Niin siis voit sanoa:

“MINÄ OLEN SE MIKÄ , MINÄ OLEN nimessä”, minun mahtavan MINUN OLEN Läsnäoloni nimessä, Pyhän Kristuksen Itseni nimissä (tai yksinkertaisesti Kaikkivaltiaan Jumalan nimessä), vetoan Suureen Karmallisen Neuvostoon  ja pyydän teitä käyttää minun hyveiden saavutusten voimaa neutralisoimaan karmaa, joka on johtanut… (sinun pitäisi kuvata tilanne, johon haluat saada apua Karmalliselta Neuvostolta).

Tapahtukoon kaikki asiat tapahtuvat Jumalan Tahdon mukaisesti. ”

Voitte kirjoittaa Karmalliselle Neuvostolle osoitetun kirjeen, lukea kutsunne ääneen ja polttaa kirjeenne. Jos kertynyt hyvä karmanne määrä sallii  ja Karmallinen Neuvosto päättää, että pyyntöönne voidaan myöntyä, karmallinen tilanne ratkaistaan enemmässä tai vähemmässä määrin…” 
_______
Tarjoan teille valittuja, jotka auttavat ihmiskuntaa kriittisen hetken aikana
Rakas Quan Yin, 28. kesäkuuta 2014
“…Teidän on vaikea ymmärtää palvelumme olemusta. Kuitenkin, kun ihminen kohtaa hirvittävää kurjuutta ja hänen sielunsa kärsii, jos kirousten ja uhkailun sijasta hänen suustaan tulee ulos kiitollisuus, silloin valaistumisen kautta, jonka hän on kokenut elämänsä vaikeimman hetken aikana, tämä henkilö pystyy ymmärtämään meidän Palveluamme ja meidän Sankarillista Tekoamme maapallon evoluution kehityksen nimissä.

Tänään olen tullut kertomaan teille, että Karmallisen Neuvoston  tämän päivän istunnossa on tehty päätös muun muassa siitä uhrauksesta, jotka useat Valon Olennot ovat tehneet niin, että ihmiskunta voi jatkaa kehitystään.
Nyt te olette velvollisia näille Valon Olennoille, jotka ovat päättäneet pysyä nimettöminä.

Seuraavien kuuden kuukauden aikana voitte tehdä korvaamattoman palvelun näille Mestareille. Tätä varten teidän täytyy kirjoittaa kirjeitä Karmalliselle Neuvostolle  ja sitoutua edistyneeseen  Palveluun. Pyydän teitä ottamaan ylimääräisiä velvollisuuksia rukousten muodossa ja palveluksessa niille, jotka ovat epäedullisessa asemassa ja jotka tarvitsevat apua.

Ne teistä, joilla on tiettyjä ansioita, voivat jopa  antaa osan teidän kausaalikehostanne.
Kaikki kirjeenne tullaan katsomaan meidän,  Karmallisen Neuvoston taholta.
Se, missä määrin ihmiskunnan kärsimykset tulevat lieventymään tulevaisuudessa, riippuu siitä, kuinka suuri  teidän panoksenne ovat…”

Gautama Buddha, 22. joulukuuta 2005
”… Tiedätte, että tänä vuoden pimeänä aikana aloitetaan Karmallisen Neuvoston vuosittainen kokous. Tässä istunnossa tehdään tärkeitä päätöksiä, joiden mukaan planeetta elää seuraavien kuuden kuukauden aikana Karmallisen Neuvoston  seuraavaan istuntoon, joka järjestetään kesäpäivän tasauksen aikana. Siksi voit myös osallistua tähän Karmallisen Neuvoston istuntoon ja vaikuttaa siten planeetan kehityksen kulkuun seuraavan puolen vuoden aikana.

Luonnollisesti sinua ei sallita  saliin, jossa Karmallinen Neuvoston kokous tapahtuu. Ette voi olla läsnä siellä joko fyysisissä ruumiissanne tai korkeammissa ruumiissanne. Mutta voitte vedota Karmalliseen Neuvostoon kirjeillänne, ja vakuutan teille, että kaikki kirjeet otetaan perusteellisesti huomioon… ”