Maailmanne on muutettava, ja tämä muutos voidaan toteuttaa vain muuttamalla tietoisuutenne

      Kommentit pois päältä artikkelissa Maailmanne on muutettava, ja tämä muutos voidaan toteuttaa vain muuttamalla tietoisuutenne


Maailmanne on muutettava, ja tämä muutos voidaan toteuttaa vain muuttamalla tietoisuutenne

Rakas Jeesus, 28. toukokuuta 2005


MINÄ OLEN Jeesus, olen tullut luoksesi tänään.

Puheessani tänään haluan keskittyä informaatioon, jota ilman eteneminen polulla tulee olemaan vähemmän menestyksellinen. Siksi sinun pitäisi löytää aikaa ja perehtyä tähän tietoon.

Tiedät, että astuin maapallolle noin 2000 vuotta sitten. Tämä tapahtuma oli tullut niin merkittäväksi monien ihmisten silmissä, että monet heistä uskoivat minuun Jumalan Poikana ja heidän Vapahtajana. Heidän uskonsa oli uskonnon perusta, jonka tunnet Kristinuskoksi nyt.

Mutta minun on sanottava, että Kristinusko ei ole koskaan koko olemassaolonsa aikana heijastanut sen Opetuksen olemusta, jota minä opetin eläessäni Maan päällä.

En missään tapauksessa halua kylvää mieliinne ja sydämiinne epäuskon siemeniä liittyen Kristinuskoon tai mihinkään muuhun maailman uskontoon. Haluan vain uudelleenohjata ajatuksianne ja huomiotanne Opetukseni ulkoisesta ilmenemismuodosta, sellaisena kuin se esitetään kaikissa ulkoisissa Kristityissä kirkoissa, kohti sen sisäistä olemusta. Tämä auttaa sinua ymmärtämään miksi minut ristiinnaulittiin.

Opetukseni sisäinen olemus oli, että tämä maailma on tilapäinen ja sinun on valmistauduttava siirtymään uuteen maailmaan – Jumalalliseen – joka on sinun todellinen Kotisi, josta olet tullut ja johon palaat takaisin.

Niinpä näet, ettei ole mitään uskontoa tässä maailmassa, joka heijastaa minun Opetukseni ydintä.

Salaisuus perustuu siihen tosiasiaan, että jokainen uskonto edustaa tulkintaa Jumalallisesta Totuudesta sellaisten ruumiillisten ihmisten mielissä, jotka yrittävät muotoilla tätä Jumalallista Totuutta omin sanoin. Mutta koska näiden ihmisten tietoisuus on kaukana täydellisyydestä, Totuus, jota he esittävät ulkoisessa uskonnossa, on myös kaukana aidosta Jumalallisesta Totuudesta.

Siksi Jumala on aina lähettänyt maailmaan Lähettiläitä ja profeettoja muistuttamaan aidosta Uskosta ja todellisesta uskonnosta – joka ei perustu kulttiin tai jonkin ulkopuolellanne olevan palveluun, vaan sen Yhden palveluun sisällänne – sydämenne sisimmässä. Se on sydämen uskonto ja se opettaa sinulle universaalia Rakkautta koko luomakuntaa kohtaan ja kaikkien elämän osasten ykseyttä.

Tässä Uskossa tai uskonnossa ei ole sijaa ilmaukselle yhden ihmisen ylemmyydestä toisen yli. Tämän Uskon tai uskonnon sisällä kaikki ovat täysin yhdenvertaisessa asemassa Yhden Jumala-Luojan edessä. Kaikki ovat palvelijoita Herran temppelissä.

Niin kauan kuin ihmisen tietoisuus on epätäydellinen, tästä epätäydellisyydestä on tullut syy ihmisten väliseen epätasa-arvoon. Varallisuuden epätasa-arvo on johtanut ihmisten jakautumiseen omistavaan ja köyhään luokkaan samalla kun sosiaalinen eriarvoisuus on johtanut ihmisten jakautumiseen erilaisiin sosiaalisiin kerroksiin ja kasteihin. Tämä puolestaan on luonut epätasa-arvoisen pääsyn eri väestöryhmille koulutukseen, tietoon ja erilaisiin aineellisiin omaisuuksiin.

Kaikki maailmallenne ominaiset epätasa-arvot ovat seurausta teidän epätäydellisestä tietoisuudestanne. Todellisuudessa te kaikki olette absoluuttisen tasa-arvoisia Isänne edessä. Taivaallinen Isänne rakastaa ja välittää jokaisesta teistä samalla tavoin
.

Kuitenkin, johtuen teidän perimmäisistä yksilöllisistä luonteenominaisuuksistanne luotte itse sellaiset karmalliset olosuhteet, jotka synnyttävät rajoituksia. Ja ajan kuluessa löydätte itsenne eri tietoisuuden kehitysasteissa

Jotkut henkilöt saavat tilaisuuden suurempaan etenemiseen Polulla niiden ansioiden mukaan, jotka heillä oli aikaisemmassa inkarnaatiossaan. Jotkut yksilöt jäävät kehityksessään jälkeen, ja heidän on tietoisuudellaan hyvin vaikeata hallita jopa kaikkein yksinkertaisinta tietoa.

Tämän vuoksi, rakastetut, Jumala antaa Hänen siunauksestansa niin monelle erilaiselle uskomuksille ja uskonnolle, siitäkin huolimatta vaikka monet niistä vääristävät suuresti Jumalan todellisuutta. Tämä johtuu siitä, että jollekin tällainen lähestymistapa on paras hänen yksilöllisen tietoisuutensa kehitysvaiheessa.

Olemme täysin tietoisia siitä tosiasiasta, että vain harvat ihmiset tulevat ymmärtämään Sanomia, jotka tällä hetkellä annetaan tämän Lähettilään kautta. Monille ihmisille, etenkin niille, jotka ovat tiukasti keskittyneet tietoisuudessaan johonkin uskonnolliseen oppiin, nämä Sanelut eivät aiheuta muuta kuin ärsytystä ja toivomuksen päästä tasoihin henkilön kanssa, jonka kautta nämä Sanelut annetaan.

Ja saatat taas löytää itsesi tilanteessa, joka on samanlainen kuin se, jonka ihmiskunta kohtasi 2000 vuotta sitten, kun raivostunut ryhmä huusi, Ristiinnaulitse hänet!

Ehkä tällä kertaa asiat eivät päädy suoraan fyysiseen hyökkäykseen. Mutta negatiiviset voimat, jotka toimivat maailmassanne ovat huolehtineet siitä, että koko mustan magian ja noituuden työvälineitä on saatavilla niille, jotka niin haluavat. Tutustu kauppojenne hyllyihin. Kirjojen runsaudesta huolimatta tuskin löydät kymmenesosaa kirjoja, jotka ovat todellakin välttämättömiä teidän hengellisen kehittymisen edistymiselle. Jäljellä olevat 90 prosenttia kirjoista edustavat hengellistä korviketta, jonka lukeminen on parhaimmillaan hyödytöntä sinulle, mutta pahimmassa tapauksessa tuhoaa tietoisuutesi ja ajattelutapasi ja kirjaimellisesti ohjelmoi sinua suorittamaan vääriä toimia.

Siksi minä aina koen suurta iloa katsellessani korkeammalta tasolta seuraavaa, joka löytyy, jolla on pääsy näihin Saneluihin, löydettyään verkkosivustot, jotka he ovat huomanneet Internetin kaaoksessa. Minulle tämä henkilö muistuttaa pientä järjen, rakkauden, pyrkimyksen ja uskon valoa, joka yhtäkkiä leimahtaa maailmanne pimeydessä.

Tarkastelen enemmän ja enemmän tällaisia valon leimahduksia maissa, joissa ihmiset ymmärtävät Venäjän kieltä, jolla nämä Sanomat annetaan, ja olen pahoillani, ettemme ole vielä löytäneet luotettavia ihmisiä, joiden kautta voisimme kääntää nämä Sanelut muille maailman kielille. Siksi minä pyydän niitä teistä, joilla saattaa olla toive, pyrkimys ja mahdollisuus kääntää tai edistää näiden Sanelujen kääntämistä muille maailman kielille, pyydän, ota vastaamaan pyyntöni ja tarjoa tämä tärkeä palvelu maailmalle.

Nämä Sanelut ovat kuin raikas tuuli puhaltaen ihmisten tunkkaiseen ilmakehään. Joillekin ihmisille tämä muutoksen tuuli on hyödyllinen, koska he haluavat asettaa itsensä sille, jossa he ennakoivat virkistäviä muutoksia, jotka tulevat väistämättä ja jotka ovat jo tulossa maan päälle niiden mielten ja sydänten kautta, jotka lukevat näitä Saneluja . Toisaalta, monet ihmiset tulevat ärsyyntymään niin paljon tästä tuulesta, että he haluavat lopettaa mihin hintaan hyvänsä tämän ihmisten tietoisuuden uudistamisen ja parantamisen lähteen. He tulevat aistimaan tästä lähteestä tulevan vaaran – voiman, joka voi tuhota heidän tavallisen elämäntapansa ja saattamaan heidät sopeutumaan uuteen maailmaan ja sen muuttuneisiin olemassaolon olosuhteisiin.

Aivan kuten oli 2000 vuotta sitten, he tekevät kaikkensa tehdäkseen fyysisen hyökkäyksen Valon lähdettä kohtaan tai he voivat tukahduttaa sen jumalattomilla toimillaan. Kuitenkin, muistakaa Rakkaan Suryan antamia sanoja.(1) Jokainen, joka ryhtyy mihinkään toimiin Lähettilästämme vastaan, luo vakavimman maailmanne karman – jumalattomuuden karman.

Jokainen ihminen, joka näkyvästi tai tietoisuudessaan asettuu Jumalaa ja Hänen Lakiaan vastaan on kuin syöpäkasvain, joka vaatii parantamista. Mutta jos tämä kasvain ei ole parannettavissa, se vaatii kiireellistä leikkausta pelastaakseen Jumalallisen organismin siltä. Tämä tehdään ja tätä tehdään jo tämän koko maailmankaikkeuden organismin terveydelle, jonka osa tämä planeetta on.

Todelliset viholliset eivät istu joissakin hallituksissa eivätkä johda mitään uskontoa tai uskoa. Sinun todelliset viholliset, joiden kanssa sinun on suoritettava armoton taistelu, ovat sisälläsi. Ja nämä ovat lähinnä tietämättömyytesi ja haluttomuutesi muuttaa tietoisuuttasi.

Te etsitte tuhansia syitä perustellaksenne kaikkia tekojanne, kaikkia negatiivisia ominaisuuksianne, ajatuksia ja tunteita, sen sijaan, että luopuisitte kaikesta epätäydellisestä ja asettaisitte kaikki epätäydellisyydet ja tämän maailman kiintymykset palvelun alttarilla todelliselle Jumalalle, joka asuu sydämessänne.

Tiedän, että jokaiselle teistä tulee päivä, jolloin järjen Valo valaisee olemuksenne pimeyden ja teette lopullisen valinnan. Ja tietoisuudessanne ette enää erota itseänne Jumalasta, josta te olette osa.

Löydätte elämän ja olemassaolon merkityksen täydellisessä Jumalan Tahtoon alistumisessa ja palveluksessanne tämän Tahdon toteuttamisessa ympäröivässä todellisuudessa.

Maailmanne muuttuu, ja tämä muutos voidaan toteuttaa vain muuttamalla tietoisuutenne. Tämä on se yksinkertainen Totuus, jota tulin opettamaan 2000 vuotta sitten. Mutta ihmiset halusivat ristiinnaulita minua pikemminkin kuin muuttaa heidän tietoisuuttaan.

No, sinulla on vastassa sama ongelma, ja sinun on tehtävä valinta vielä kerran.

Siksi toivon, että teet oikean valinnan tällä kertaa – antautuen Jumalan Tahtoon ja tullaksesi Hänen aidoiksi palvelijakseen vuosisadoiksi.

MINÄ OLEN Jeesus.

(1) Sanelu: Älä koskaan tule aikuiseksi jumalaisen totuuden ymmärtämisen kysymyksissä. Rakastettu Surya, 9. maaliskuuta 2005.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina