Minä astun temppeleihinne ja toimin kauttanne

      Kommentit pois päältä artikkelissa Minä astun temppeleihinne ja toimin kauttanne


Minä astun temppeleihinne ja toimin kauttanne

Rakastettu El Morya, 28. huhtikuuta 2005

MINÄ OLEN El Morya ja tulen luoksenne jälleen Lähettilääni kautta.

Olen tullut luoksesi vahvistamaan uutta tietoa ja ymmärrystä Maapallon ylemmillä tasolla tapahtuvista tapahtumista nyt.

Tiedätte, että syklit ovat muuttumassa nyt.  Tästä on kerrottu monin sanoin sekä Saneluissa, jotka on annettu tämän Lähettilään kautta ja Saneluissa jotka annoimme muiden Lähettiläitten kautta. 

Mikä luonnehtii muutoksia, jotka tapahtuvat tällä hetkellä Maapallolla ja liittyvät syklien muutoksiin?

Tulette yllättymään jos kerron, että muutokset korkeammilla tasoilla on käytännöllisesti saatu päätökseen. Kaikki korkeamman tason kerrokset, alimpia astraalikerroksia lukuun ottamatta olemme puhdistaneet niistä negatiivisista energioista, jotka onnistuivat tunkeutumaan kerroksiin, jotka eivät ole luontaisia niiden olemukselle.

Se oli valtava työ, rakkaat,  ja olemme saaneet sen tehokkaasti päätökseen.

Siksi kysymys Jumalallisen energian käytöstä nousee etusijalla nyt. Lähes kaikkien näiden Sanelujen motiivina, jos uudelleen luette niitä tarkkaan, on juuri Jumalallisen energian hallinta, joka teidän, rakkaat, on suoritettava itse.

Jokainen teistä on Jumalallisen energian lähde fyysiselle maailmalle. Te itse valitsette – kuten olennot, joille on myönnetty vapaa tahto  – mihin käytätte Jumalan teille  myöntämän energian. 

Teidän on mahdotonta olla  kuluttamatta tätä energiaa. Jokainen minuutti ja jokainen elämänne sekunti Maapallolla Jumalallinen energia virtaa auraanne jatkuvana virtauksena Jumalallisesta maailmasta. Ja se riippuu vain teistä, kuinka käytätte Jumalallista energiaanne.

Nyt vaihe on alkamassa, kun aloitamme, täsmällisesti puhuttuna, puhdistamaan fyysisen tason lähellä olevia kerroksia ja puhdistamalla myös itse fyysistä tasoa.

Mikä on vaikeutemme? Ne voimat, jotka onnistuivat tunkeutumaan laittomasti korkeampiin värähtely kerroksiin,  olemme nyt painaneet ne alas Maata lähellä oleviin kerroksiin. Ja nämä voimat etsivät mitä vain tekosyitä vahvistaakseen asemaansa fyysisessä tasossa ja astraalitason tiheimmissä kerroksissa.

Näillä voimilla ei ole omaa Jumalallista energian lähdettä,  mutta ne ovat hyvin kokeneita elkeissään käyttää väärin Jumalallista energiaanne, ja niitä ruokkii teidän energianne, jonka annatte niiden käyttöön niin ajattelemattomasti aika ajoin millä tahansa ei-jumalallisella teolla, jonka annatte itsenne suorittaa maailmassanne.

Koko nykyaikainen moderni teollisuus omistaa 90 prosenttia toiminnastaan pimeyden voimien energia tarpeiden tyydyttämiseen. Oletteko koskaan ajatelleet sitä, rakkaat? Teistä voi näyttää vaarattomalta käydä rockmusiikkikonsertissa, katsoa kauhuelokuvia, saippuaoopperoita ja väkivallan propagandaa myötävaikuttavia elokuvia.

Vaikuttaa harmittomalta jos ostatte,  seuraten muotia, asioita, jotka ovat teille absoluuttisen tarpeettomia.  Jokainen ostamasi asia sisältää tietyn värähtelyn itsessään. On asioita, jotka tuovat Valoa, ja on asioita, jotka ottavat Valon teiltä. Ajatteletteko tätä, kun käytätte rahaanne – joka vastaa Jumalallista energiaanne – hankkiessanne ei-jumalallisia asioita ?

Kysyttekö neuvoja Kristus Itseltänne kun teette ostoksianne?

Jokaisena elämänne hetkenä teette valinnan, ja tämä valinta ohjaa Jumalallista energiaanne, joko tämän maailman illuusion lisäämiseen ( vahvistamiseen ) tai sen supistamiseen (vähentämiseen).

Kun sävytätte Jumalallista  energiaanne kauniilla tunneilla, jotka ovat täynnä iloa ja rakkautta,  nostatte tämän maailman värähtelyjä. Mutta kun olette täynnä negatiivisia ajatuksia ja tunteita, täytätte tämän maailman raskailla energioilla, negatiivisuuden häijyllä tahmeudella.

Vain sinä voit hallita jokaista käyttämääsi Jumalallisen energian partikkelia, jonka kulutat. Emme voi tehdä sitä puolestanne. Haluamme jokaisen teistä muuttuvan Valon elektrodiksi, joka täyttää ympäröivän maailman harmonian, kauneuden, rakkauden ja ilon värähtelyillä. Ja sitoudumme auttamaan jokaista teistä, jotka todella haluavat auttaa meitä työssämme puhdistamaan oktaavinne pimeyden voimista. Mutta emme voi pakottaa teitä tekemään valintaanne, rakkaat.

Tarjoamme teille hyvin yksinkertaisen päätöksen, joka ei vaadi teiltä ylimääräistä aikaa, joka yleensä tarvitaan rukouksen lukemiseen, vaikka rukoukset ovat nyt välttämättömämpiä kuin koskaan ennen, ollen ylimääräinen Valonlähde fyysiselle oktaaville. Mutta, jos hallitsette jatkuvasti itseänne ja Jumalallisen energianne kuluttamista, tämä ei vaadi teiltä mitään ylimääräisiä. Päinvastoin, se auttaa teitä säästää taloudellisia resurssejanne. Jos mietitte kysymystä mihin kulutatte rahaa, on selvää, että 90 prosenttia ostamistanne asioista ja ruuista on ehdottoman tarpeettomia fyysisen kehonne  ylläpitämiseksi. Ostamanne asiat  päinvastoin auttavat pilaamaan kehonne, ja teistä tulee riippuvainen koko teollisuudelle, joka saa ensin fyysisen kehonne ja psyykeenne tuhoutumaan  ja tarjoaa sitten kohteliaasti teille valtavan joukon kalliita menetelmiä, joilla voitte palauttaa terveytenne.

Pidä kontrollia yllä itsesi suhteen päivän aikana. Katso ajatuksiasi ja tunteitasi. Ajatuksesi antavat suunnan energian virtaukselle. Analysoi mitä ajattelet. Jos ajattelet epäoikeudenmukaista hallitusta, silloin lähetät energiaasi hallituksesi jäsenille. Jos ajattelet pomosi kohtelevan sinua väärin työssä, lähetät hänelle energiasi. Jos mietit aiemmin katsomaasi saippuaoopperan jaksoa, niin lähetät energiaa koko keinotekoisten ajatusten ja tunteiden kerrostumiin astraalitasossa.

Olet vastuussa jokaisesta ajattelemattomasti tuhlaamastasi energiasta. Joka kerta, kun tuhlaat energiaasi tavalla, joka ei vastaa Jumalallisia periaatteita, luot karmaa. Ja jos olet tietoinen karman  laista, mutta rikot silti Jumalallisia periaatteita miellyttääksesi egoasi, karmasi luonne muuttuu paljon raskaammaksi.

Uskokaa minua; emme koskaan sano sanojamme ilman tarkoitusta. Ja emme kuluta energiaamme turhaan. Jokainen sana, joka sanotaan näissä Saneluissa tämän Lähettilään kautta, on suunnattu tarkalleen siihen suuntaan,  joka antaa sinulle tiedon, jota tarvitset eniten tällä hetkellä.

Siksi emme väsy toistamaan teille yhtä ja samaa asiaa: Olette vastuussa energiankäytöstänne ja olette kaksinkertaisesti vastuussa energiankäytöstänne, jos jatkatte elämäntapaanne Sanelujen lukemisen jälkeen ja uskottelette itsellenne, ettei mitään, mikä on sanottu niissä liity teihin millään tavalla. 

Olette inkarnaatiossa fyysisessä oktaavissa, ja ennen inkarnaatiotanne monet teistä sitoutuivat ottamaan velvoitteita auttamaan ihmiskuntaa tällä muutoksen vaikeimmalla hetkellä. Nyt me  muistutamme teitä ottamistanne velvoitteista.

Älkää siis sanoko, kun tulette Karmallisen Neuvoston eteen, ettette tiennyt mitään ja ette arvanneet  mitään, ettei teitä varoitettu ja ette kuulleet mitään.

Toistan sen teille uudestaan ja uudestaan. Teiltä  on loppunut aika oppimiseen. Teidän  on suoritettava konkreettiset toimet ja konkreettiset vaiheet fyysisessä tasossa.

On tuskin mahdollista muotoilla vaatimuksiamme teille selkeämmin kuin tämän Lähettilään  kautta on tehty. Teidän pitäisi muuttaa  tietoisuutenne prioriteetteja.

Muistakaa, että olemme voimattomia tekemään mitään fyysisellä tasolla ilman apuanne ja tukeanne. Meillä ei ole pääsyä fyysiseen maailmaan, ellei jotkut teistä valmista temppeliään  läsnäolollemme ja pyydä meitä käyttämään neljää alempaa kehoaan, jotta voimme käyttää käsiänne ja jalkojanne suunnitelmiemme toteuttamiseen.

Siten annan teille tämän vetoomuksen.  Pyydän, käyttäkää sitä joka päivä.

MINÄ OLEN SE MIKÄ  MINÄ OLEN – nimessä,  minun voimallisen MINÄ OLEN Läsnäolon nimessä, minun Pyhän Kristus Itsen nimessä,  vetoan rakkaaseen El Moryaan astumaan temppeliini ja toimimaan kauttani niin, että Jumalan Tahto voi manifestoitua fyysisessä oktaavissa ja astraalitason tiheimmissä kerroksissa.  Rakas El Morya, annan kaikki neljä alempaa kehoani s käyttöösi; fyysisen kehon, astraalikehon, mentaali kehon ja eetteri kehon.  Toimi kauttani,  jos Jumalan Pyhä Tahto on niin.  Jumalan Tahto tapahtukoon. Aamen. 

Lupaan teille, että heti kun mahdollisuus ilmenee, astun temppeleihinne  ja toimin kauttanne.

Ja siten me muutamme tätä maailmaa! Ja Maa tulee elämään ja siitä tulee kaunis vapauden, ilon ja rakkauden tähti!

MINÄ OLEN El Morya, ja olen antanut tämän Viestin korkeimmasta Rakkaudesta teitä kohtaan.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina