Mitä menetelmiä ja käytäntöjä suositellaan harjoitettavaksi tällä hetkellä?

      Kommentit pois päältä artikkelissa Mitä menetelmiä ja käytäntöjä suositellaan harjoitettavaksi tällä hetkellä?


Mitä menetelmiä ja käytäntöjä suositellaan harjoitettavaksi tällä hetkellä?

Sanat Kumara, 5. elokuuta 2005

MINÄ OLEN Sanat Kumara.

Voin antaa seuraavat kommentit suositeltavista menetelmistä ja käytännöistä, joita tulisi käyttää nykyisin:

Heti kun ihmiskunta saavuttaa tietyn vaiheen kehityksessään, välttämättömyys suorittaa palvelua tiukasti suositeltujen käytäntöjen muodossa häviää.

Jokainen voi itse päättää, mikä menetelmä on hyväksyttävämpi ja mitä käytäntöä seurata.

Sinun tehtäväsi ei ole tarjota tiettyjä menetelmiä. Ihmiset ilmestyvät, ja he ovat jo ilmestymässä, jotka pystyvät johtamaan muita käyttämällä  niitä menetelmiä, jotka he saaneet suoraan Korkeammalta Itseltään.

Pääedellytys on ylläpitää yhdenmukaisuutta Hierarkian kanssa ja ylläpitää yhteyttä maailmojen välillä niiden johtimien kautta, jotka olemme valinneet tavoitteidemme toteuttamiseksi. Ja sinä olet yksi näistä johtimista.

Siksi jokainen, joka hyväksyy sinut Lähettilääksemme, edustajaksemme fyysisellä tasolla, asettuu samanaikaisesti Hierarkian askelmille ja käyttää kaikkia saavutuksesi voimia ja koko tukeamme, joka annetaan henkilölle suoraan hänen Korkeamman Itsensä kautta.

Kun tarkkailemme tilanteen kehittymistä ja analysoimme sitä, pystymme antamaan yksityiskohtaisempia neuvoja ja suosituksia.

Toistaiseksi on tarpeen käyttää niitä taitoja, jotka ihmisillä jo on, ja soveltaa niitä.

Haluan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että pääasiallinen palvelu on käytännöllisiä tekoja fyysisellä tasolla.

MINÄ OLEN Sanat Kumara.