Tietoja

Tietoja Viestintuojasta

t.n.m

Tatyana Nicholaevna Mickushina

Elämäni aikana olen rukoillut ja pyytänyt Jumalalta saada tilaisuuden tehdä työtä Hänelle. Vuonna 2004 minulle suotiin Valkoisen Veljeskunnan Viestintuojan asema ja sain tilaisuuden tuoda Mestarien Sanoja ihmisille. Vuosien 2005-2014 välillä tietyin aikavälein olen vastaanottanut Ylösnousseiden Mestarien viestejä erityisellä tavalla.

Olen hyvin onnellinen, että monien ihmisten avulla ensimmäsiet viestit, joita olen vastaanottanut, on käännetty englanniksi ja englantia puhuvat lukijat voivat tutustua niihin. Ainoa asia mitä Ylösnousseet Mestarit haluavat on levittää heidän Opetuksiaan kaikkialle maailmaan. Mestarit antavat viestinsä suurella rakkauden tunteella. Rakkaudella ei ole rajoja.

Ihmisten sydämien välillä, jotka asuvat eri maissa, ei ole rajoja, maailmojen välillä ei ole rajoja. Rajat ovat olemassa ainoastaan ihmisten tietoisuudessa. Mestarit vetoavat minun kauttani jokaiseen ihmiseen, joka elää planeetta Maassa.

Rakkaudella Siberiasta, Tatyana Mickushina


Mystikon Polku

polut

Kaikkina aikoina maailman kaikissa uskonnoissa on ollut ihmisiä, jotka seisoivat itsenäisesti virallisesta kirkon johdosta erillään – kunnioitettavia vanhoja miehiä, joogeja, profeettoja ja mystikkoja.

Virallinen uskonto huomioi joitakin heistä auktoriteetteina, mutta useimmin heitä vainottiin ja jopa riistettiin elämä.

Jokaisen uskonnon sisällä on kaksi lähestymistapaa – ulkoinen polku, joka seuraa määrättyjä dogmeja ja rituaaleja, ja sisäinen etsijän polku, joka tähtää välittömään henkilökohtaiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Yhdeksänkymmentä prosenttia uskovista seuraavat ensimmäistä polkua. Hyvin harvat ihmiset ottavat riskin seuratakseen toista polkua. Se on vihkimysten polku, salaisen tiedon ja persoonallisen mystisen kokemuksen polku.

Historian aikoina on ollut salaisia vihkimyskouluja maan päällä. Me tiedämme Pythagoraan koulun, Yeses koulun ja muinaisen Egyptin mysteerikoulut. 1900-luvun lopulla pyrittiin antamaan osa salaista tietoa laajemmalle yleisölle H. P. Blavatskyn ja Teosofisen seuran kautta. 20. vuosisadan alussa tietoa annettiin Helena ja Nicholas Roerichin kautta ja myöhemmin useimpien organisaatioiden kautta Amerikassa: the Bridge to Freedom, the I AM Activity, the Summit Lighthouse…

T.N.1

Mitä seuraavaksi?

Pitääkseen selkeänä ainakin sen tiedon, joka on annettu näiden ihmisten ja näiden organisaatioiden kautta, tarvitaan niiden ihmisten jatkuvaa läsnäoloa, jotka voivat pitää jatkuvaa sisäistä yhteyttä Jumalan kanssa mikä on tarpeellista maan päällä. Se on erittäin tärkeää juuri nyt, kun paljon vääriä opettajia ja psyykkisiä ihmisiä on ilmaantunut. Jonkun on ylläpidettävä todellista Jumalallista värähtelyä. Jonkun täytyy jatkuvasti pitää tietoisuuttaan sopusoinnussa Jumalan kanssa. Ainoastaan tästä yhteyden näkökulmasta on mahdollista arvioida monia tapahtumia, joka tapahtuvat nyt maassa ja ymmärtää sitä tietoa, joka on jo annettu ja kirjoitettu aikaisemmin ylös kirjoihin. Toivon, että laaja materiaali, joka on asetettu “Sirius” sivustolle (www.sirius-ru.net and www.sirius-eng.net) ja joka on julkaistu kirjoissa,  tulee auttamaan sisäisenä oppaana ja auttaa sisäiseen harmoniaan meidän sisällämme olevan Jumalan kanssa.

T.N.Mickushina<

Muinaisista ajoista saakka Shambalan Mestarit tunnettiin Idässä. Eri opetuksissa ihmiset kutsuvat heitä eri nimillä: Ihmiskunnan Opettajat, Ylösnousseet Mestarit, Viisauden Mestarit tai Suuri Valkoinen Veljeskunta. Nämä Opettajat ovat saavuttaneet seuraavan evoluution askeleen heidän kehityksessään ja jatkavat kehitystään Korkeammissa tasoissa. Nämä Korkeammat Olennot pitävät Heidän valvollisuutenaan auttaa Maan ihmiskuntaan sen tietoisuuden kehityksessä.

Metodit, jotka Ylösnousseet Mestarit ovat valinneet kommunikoidakseen ihmiskunnan kanssa on Viestien (Sanelujen) välittäminen, jotka on kirjoitettu Viestintuojan avulla, jolla on määrätty metodi, joka sallii Viestien havaisemisen korkeammista, eteerisistä Valon oktaaveista. H.P. Blavastky, Helena ja Nicholas Roerich, Mark ja Elizabeth Prophet olivat sellaisia ihmisiä.

Vuonna 2004, Mestarit ovat antaneet heidän Viestiensä vastaanottajan aseman Tatyana N. MICKUSHINALLE. Viestit, joita Tatyana N. Mickushina on välittänyt, on julkaistu kirjasarjoina “ Viisauden sanoja. 21 Viestien sykliä jotka sisältävät enemmän kuin 450 sanelua on vastaanotettu viimeisten 10 vuoden aikana. Viestejä on käännetty kahdellekymmenelle eri kielelle. Yli 50 kirjaa on julkaistu tämän ajanjakson aikana.

“Minä tein parhaani työssäni,  Viestien vastaanottamisessa. Mutta todellisuudessa se oli Jumala, Joka teki kaiken. En koskaan tiennyt etukäteen, kuka Valon olennoista tulisi antamaan Viestin. En myöskään tiennyt mitä aihetta Viesti tulisi käsittelemään. Ja en yhä vieläkään voi ymmärtää, miten tämä ihme, Viestien välittäminen tapahtuu. Tämä työ Viestien vastaaottaminen on ihmisten mahdollisuuksien partaalla ja voimme vain arvata, kuinka paljon työtä Ylösnousseet Mestarit ovat tehneet tehdäkseen tämän monien vuosien työn mahdolliseksi.”

(T.N.Mickushina)

Informaatio, jonka Viestit sisältävät, ei kuulu mihinkään tiettyyn uskomuksen systeemiin tai konkreettiseen uskontoon. Mestarit puhuvat planeetta Maan nykyisestä historiallisesta hetkestä. He kertovat meille energiasta ja värähtelyistä, tämän maailman illuusiosta ja Jumalallisesta Todellisuudesta, ihmisen Korkeammasta Itsestä ja hänen alemmista kehoistaan. He tutustuttavat meidät Karman lain uusiin aspekteihin (Syyn ja seurauksen Laki) ja Jälleensyntymän lakiin. He antavat meille konkreettiset suositukset, kuinka tarkasti ihminen voi muuttaa omaa tietoisuuttaan niin ettei kulje harjaan evoluutionaarelta polultaan. “…Kun sinä olet varustettu tiedolla prosesseista, jotka tulevat tapahtumaan, sinun on helpompaa orientoida itsesi ja kestää sitä kaaosta, joka on olemassa, mutta joka tulee korvautumaan pian uudella järjestyksellä.

…muutoksen ajanjakson kesto riippuu kuinka … sinun sisäinen luottamuksesi on, Itse asiassa on paljon iloisemmat ja paremmat ajat odottamassa sinua. Sinun tulee muuttaa sinun tietoisuutesi ja muuttaa sinun asenteesi kaikkeen mikä sinua ympäröi. Sillä uusi aika tulee perustumaan kokonaan uusille perusperiaatteille ! Ja jos sinä takerrut pelkoon, individualismiin, rajoituksiin, sinä tulet jättäytymään taakse, sinä epäonnistut pysymään evoluution junan mukana.

Tiimihenki, vapaus ja ihmissuhteet, jotka perustuvat ystävyyteen ja rakkauteen tulevat olemaan luonteenomaisia uudessa ajassa! Tietoisuuden ja ajattelun muutos – se on se, mikä tulee tehdä kaikista ensimmäiseksi ! Ja mitä pikemmin sinä voit muuttaa tietoisuutesi, sitä vähemmät luonnonmullistuksia ja vaikeuksia ihmiskunta tulee kohtaamaan lähitulevaisuudessa.”

(Saint Germain)

“Me tulemme aika ajoin, emme antamaan uutta Totuutta, kuitenkin tehdäksemme sinulle mahdolliseksi uudelleen muistaa Entisaikojen Totuuden, joka sinä tunsit kauan sitten, mutta jonka olet unohtanut siitä lähtien kun upouduit materialismiin liian paljon. Ja nyt aika on koittanut uudelleen muistaa sinun Alkulähteesi ja palata siihen.. Tämä on se Totuus, jonka sinä opit muinaisessa Lemurian ja Atlaniksen mantereilla, menneisyyden Mysteerikouluissa ja nykyisissä, jotka ovat koskaan olleet olemassa Maan päällä.“

(Serapis Bey)


Screen Shot 2016-08-10 at 5.10.41 PM

SaveSaveSaveSave