Yritä sopeutua uusiin olosuhteisiin. Muuta tietoisuutesi

      Kommentit pois päältä artikkelissa Yritä sopeutua uusiin olosuhteisiin. Muuta tietoisuutesi

Yritä sopeutua uusiin olosuhteisiin. Muuta tietoisuutesi


Maailmankaikkeuden Buddha, 30, huhtikuuta 2005

MINÄ OLEN Maailmankaikkeuden Buddha, joksi asemaani kutsutaan Jumalan hierarkiassa, joka ohjaa tätä maailmankaikkeutta.

MINÄ OLEN Buddha ja  kaikiallisen  läsnäoloni ansiosta, joka on luontoni, voin asua kaikissa tämän maailmankaikkeuden kohdissa ja kaikissa sen elävissä olennoissa.

Ainoa paikka, jossa en ole voinut olla, on teidän maailmanne ja muut alemmat maailmat, joiden värähtelyt ovat liian alhaisia läsnäololleni. Siksi voin olla vain niissä elävissä olennoissa, jotka ovat saavuttaneet Buddhan tason tietoisuudessaan ja jotka ovat ilmaisseet tässä vaikeassa siirtymäajassa toiveen inkarnoitua Maahan epäitsekkäänä palveluna maanpäälliselle ihmiskunnalle.

Jumalan suunnitelma maanpäälliselle ihmiskunnalle on tuoda kaikki maaplaneetalle elävät elämänilmaukset (ihmiset) nyt Buddhan tilaan. Tätä tietoisuuden tasoa voidaan kutsua myös Jumalalliseksi tietoisuudeksi.

Tämä ihmiskunnan evoluution vaihe on yhtäpitävä Jumalan suunnitelman kanssa, jonka mukaan ihminen pystyy nousemaan evoluution kehityksen seuraavaan vaiheeseen ja tulla Jumala-Ihmiseksi.

Ei ole salaisuus, että ihmiskunnan tietoisuuden taso eroaa tällä hetkellä hyvin vähän eläimistä. Ja sekään ei ole salaisuus, jos sanon, että monet elävät olennot, joita pidätte eläiminä, ovat saavuttaneet paljon korkeamman tietoisuuden kehitysvaiheen kuin mikä on suurella määrällä ihmisiä.

Tarkoitan tiettyjä lajeja valaita ja delfiinejä.  Evoluutiotasossa nämä olennot ovat jättäneet maanpäällä kävelevät veljensä kauas taakseen. Heidän energinen järjestelmänsä ja heidän chakransa mahdollistavat heidän liittyä maailmaan ja universaaliin tietopankkiin. Ja me käytämme näiden olentojen fyysisiä muotoja saadaksemme käsityksen Maan tilanteesta. Ollessaan asumattomissa ja saavuttamattomissa osissa valtameriä omistautuneet työtoverimme ylläpitävät ja säilyttävät tasapainoa planeetta Maalle.

Toivon, että maapallon ihmiskunta saavuttaa kuitenkin tietoisuuden tason, jota kutsutaan joskus Buddhistiseksi tietoisuudeksi, jonka avulla maanpäällinen ihmiskunta voi kulkea evoluution kehityksen seuraavaan vaiheeseen.

Maapallolla olevaa teknokraattista sivilisaatiota tukee teidän kehittymätön tietoisuutenne.

Olen tullut kertomaan teille, että Jumalan Suunnitelma ei sisällä mitään tukea teknokraattiselle sivilisaatiollenne.

Kaikki, mikä ei ole Jumalan suunnitelman mukaista, pyyhitään pois maan päältä. Planeettanne sivilisaation lisäksi, on olemassa monia sivilisaatioita maailmankaikkeudessa, jotka ovat valinneet teknokraattisen evoluution polun.

Kaikille niistä on tunnusomaista niiden vieraantuminen universaalisesta tietopankista.

Minun täytyy käyttää näitä teknisiä termejä, jotta voin antaa tarvittavat tiedot omalla kielelläsi.

Voit yhdistyä universaaliin tietovarastoon, kun olet sellaisella kehityksen tasolla tietoisuudessasi, joka vastaa Buddhan tietoisuuden tasoa.

Tällä tietoisuuden tasolla sinusta tulee Jumala-Ihminen. Chakrasi avautuvat, ja tämä mahdollistaa sinulle vapaan tietojenvaihdon koko Kosmoksen kanssa, kaikkien tämän maailmankaikkeuden olentojen kanssa, joiden tietoisuuden kehitystaso on samanlainen kuin sinun.

Kaikki alueelliset ja aikarajat häviävät ja lopettavat olemassaolonsa sinulle. Sinulla on pääsy kaikkiin tämän maailmankaikkeuden kirjastoihin ja tietovarastoihin. Buddhistisen tietoisuuden kehityksessä on tietysti erilaisia vaiheita. Alkuvaiheessa sinun ei tarvitse hallita kaikkia taitoja, ja informaatioalueesi ei ylitä planeettasi rajoja. Mutta vähitellen laajennat tietoisuuttasi ja astut ensin Aurinkokunnan järjestelmän tasolle, sitten  galaksisi tasolle ja sen jälkeen galaksi- järjestelmien tasolle.

Tietoisuutenne kasvun mahdollisuudet ovat äärettömät. Kun ylität tämän maailmankaikkeuden tietoisuudessasi,  saavutat syntymän uuteen maailmankaikkeuteen, joka vastaa tietoisuutesi kehityksen tasoa, tai otat itsellesi vapaasta tahdosta Buddhan aseman alemmissa universumeissa niin, että pidät tasapainoa yllä niissä kehittyville eläville olennoille.

Tämän päivän tulemiseni tarkoitus on antaa teille informaatiota teidän seuraavasta kehityksen vaiheesta.

Ja tämä vaihe ei ole sidoksissa teknokraattiseen sivilisaatioon. Siksi kaikki, mikä ei vastaa Jumalan Suunnitelmaa ja joka ei edesauta evoluution ideoiden ja käsitysten levittämistä, joka ei vastaa Jumalan Tahtoa, tullaan korvataan vähitellen evoluution käsityksillä ja suuntauksilla, jotka ovat sopusoinnussa Jumalan Tahdon kanssa.

Kaikki, mikä vastustaa liian paljon, tullaan joko ottamaan pois fyysiseltä tasolta joko luonnonmullistusten sarjan kautta tai vetämään värähtelyn kautta teknokraattisiin saariin, jotka ovat yhä olemassa tässä universumissa, mutta joiden päivät ovat myös luetut.

Olen juuri kuvannut teille suunnitelman, jota Maan pitäisi seurata.

Mutta pyydän kuitenkin, ettet sovella tätä suunnitelmaa maallisiin kronologisiin mittasuhteisiin. Kaikki tämä tapahtuu, mutta sellaisten kronologisten syklien aikana, jotka eivät ole verrattavissa eläin-ihmisen elämän sykleihin.

Teidän kronologinen järjestelmä ei ole sovitettu antamaan oikeaa opastusta ja termejä. Mutta ette tarvitse konkreettisia termejä, jotta voitte pyrkiä ja pitää tietoisuudessanne niitä ohjeita, mitä noudattaa.

On muutakin kerrottavaa, mikä on tuskallista. Näet ympärilläsi esimerkkejä monista eläinlajeista, jotka ovat katoamassa, koska ne eivät ole sopeutuneet uusiin olemassaolon olosuhteisiin.

On aina vaikeaa nähdä sukupuuttoon kuoleminen. Kuitenkin, mikä ei ole elinkelpoinen uusissa olosuhteissa, sen täytyy joko hävitä tai muuttua.

Sama analogia viittaa eläin-ihmiseen, mihin luokkaan kuulutte tänä ajanjaksona.

Teidän on sopeuduttava planeettanne uusiin olemassaolon olosuhteisiin tai tämä laji altistuu sukupuuttoon. Ymmärtäkää, ettei teillä ole voimaa muuttaa olemassaolon ehtoja. Tässä universumissa on jotain, joka ei anna periksi  kontrolillenne hallinta samalla tavalla kuin  vesijohtovettä hanasta tai asuntonne lämpötilaa.

On olemassa Maailmankaikkeuden Laki, joka säätelee olemassaolon olosuhteita planeetallanne. Ja nyt olemme yksinkertaisesti lisänneet värähtelyjä tasollenne. On mahdotonta, ettette tuntisi tätä.

Siksi, pyydän, yritä sopeutua uusiin olosuhteisiin. Muuta tietoisuuttasi.

Sinulle annetaan avaimet tämän tekemiseen. Sinulla on kaikki tarvittavat ohjaavat opastukset ja itse valitset, noudatatko niitä vai et.

Sinulla on vapaa tahto, ja voit toimia vapaan tahtosi mukaisesti, niin kauan kuin tämän planeetan ulkoiset ehdot antavat sinun tehdä niin. Olen antanut teille kehityksenne perspektiivit ja varoittanut teitä uhkaavista vaaroista.

Nyt vetäydyn hiljaisuuteen ja jätän teidät. Minulle oli hyvin miellyttävää puhun teille tämän Viestintuojan kautta tänään.

Kiitos.

MINÄ OLEN Maailmankaikkeuden Buddha.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina