Suositukset Roserien lukemiseen

      Kommentit pois päältä artikkelissa Suositukset Roserien lukemiseen


Suositukset Roserien lukemiseen

Sanat Kumara, marraskuu  28, 2005

MINÄ OLEN Sanat Kumara. Olen tullut antaakseni suosituksia liittyen antamieni Rosarien lukemiseen.

Ei ole mitään erityisiä suosituksia eikä erityisiä vaatimuksia, jotka liittyvät näiden rukousten lukemiseen. Voitte lukea ne kaikki yhdessä tai yhden vuorollaan. Voit lukea yhden Rosarin  ensimmäisen viikon aikana, toisen toisen viikon aikana ja kolmannen Rosarin  kolmannella viikolla. Toista sitten koko Rosarien lukemisen sykli.

Kaiken kaikkiaan voitte päättää tämän itsenäisesti ja noudattaa niitä suosituksia, jotka saatte Korkeammalta Itseltänne.

Ja samaan aikaan on yksi hyvin tärkeä hetki, josta minun on muistutettava teitä ja jota teidän ei koskaan pitäsi unohtaa. Tämä koskee muistutusta ylläpitää jatkuvasti  kunnioituksen omaavaa tietoisuuden tilaa Roserien lukemisen aikana ja kaiken henkisen työn aikana. Yrittäkää pitää ajatuksenne keskittyneenä Korkeampaan Todellisuuteen. Älkää koskaan unohtako, että Roserien lukemisen hetkellä kommunikaationne Jumalan kanssa tapahtuu. Ja teidän täytyy jatkuvasti tuntea kunnioitusta ja pitää loitolla mitkä tahansa lihallisia ajatuksia ja tunteita. Jos olette ärtyneessä mielentilassa epämiellyttävän keskustelun tai riitelyn jälkeen, lykätkää Rosarin lukemista. Ensimmäiseksi, harmonisoikaa itsenne kävelemällä luonnossa tai kuuntelemalla rauhallista musiikkia tai yksinkertaisesti mietiskelemällä hiljaisuudessa. Mutta älkää koskaan aloittako hengellistä työtä ärtyneessä mielentilassa tai mitenkään epätasapainoisina.

Muistakaa aina, että väritätte toimenne sisäisen tilanne mukaan. Ja jos aloitatte Rosarien lukemisen mitenkään epäharmonisessa tilassa, silloin sen sijaan, että lähetätte energiaa Korkeampiin sfääreihin, te presipitoitte Jumalallisen energian fyysiseen maailmaanne ja näin ollen osallistutte illuusion voimistamiseen.

Siten aloittakaa siis Roserien lukeminen vain harmonisessa tajunnan tilassa ja  mitä epäitsekkäämpi  palvelunne on, sitä suurempaa hengellistä työtä pystytte täyttämään.

Kaikki, mitä lähetätte tähän maailmaan, palaa teille takaisin. Siksi antakaa anteliaasti, säästämättä itseänne tai aikaanne lukiessanne Rosereita. Kaikki energia, jonka epäitsekkäästi annatte Jumalalle, tulee palaamaan teille.

Ja kaikki tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Jumala rakastaa teitä ja antaa teille aina mahdollisuuden mennä läpi elämässänne seuraamalla parasta Polkua.

Olen antanut ne suositukset, jotka olen pitänyt tarpeellisina. Silti voitte aina  saada yksityiskohtaisempia ohjeita Korkeammalta Itseltänne. Toivokaa vain ilmentävänne pyrkimystänne ja kuunnelkaa sydäntänne.

MINÄ OLEN Sanat Kumara, Rakkaudella sinulle.