33-PÄIVÄN RUKOUS  “Katumus pelastaa Venäjän “  6. lokakuuta -7.marraskuuta, 2017

      Kommentit pois päältä artikkelissa 33-PÄIVÄN RUKOUS  “Katumus pelastaa Venäjän “  6. lokakuuta -7.marraskuuta, 201733-PÄIVÄN RUKOUS  
“Katumus pelastaa Venäjän “
6. lokakuuta -7.marraskuuta, 2017

Rakkaat ystävät,

Marraskuun 7. 2017 on lokakuun vallankumouksen 1917  satavuotispäivä  (päivä olisi 25. lokakuuta Julian-kalenterissa).

Opetuksista tiedämme, että kun syklien lopetuspäivät ovat tulossa, karman, jota ei ole työstetty pois, laskeutuminen tapahtuu.

Sadan vuoden ajan Venäjä on  niittänyt karman hedelmiä, jotka syntyivät  Venäjän laillisen hallitsijan kaatamisesta: Keisari Nikolaus II:n

Marraskuun 7. on se päivämäärä, josta alkaen 20-luvulta peräisin olevat veriset tapahtumat alkoivat: sisällissota  miljoonine uhreineen,  pääasiassa siviiliväestöstä, sorrot, nälänhäta, suuri Isänmaallisesta sota, Neuvostoliiton romahtaminen ja mitä meillä on nyt – köyhtynyt maa, riippuvainen ulkoisesta valvonnasta. Tiedämme, että karman taakkaa voidaan lievittää puolella, jos on olemassa: parannus, tehtyjen virheiden tunnustaminen ja halu olla toistamatta niitä.

Kuitenkin ihmisten katumus  – tsaarin kaatamisesta, Jumalan voidellun, ja hänen koko perheensä murhaaminen – ei ole vielä tapahtunut. Todisteena siitä, ettei katumusta ole vielä tapahtunut, on  herjaavan “Matilda”,  elokuvan julkaiseminen, joka häpäisee keisarin ja keisarinnan muistoa.

Jos parannuksen prosessi olisi tapahtunut, tätä elokuvaa ei yksinkertaisesti voitaisi julkaista.

Koska parannusta ei tapahdu, Venäjällä ja sen väestöllä tulee  edelleen jatkumaan  ongelmat ja onnettomuudet. Me tiedämme myös Mestarien Opetuksista, että kun idea ottaa maan väestön kriittisen prosenttiosuuden sen tietoisuudesta, se vaikuttaa kansakunnan kollektiiviseen alitajuntaan ja tosiasialliseti määrittää koko tulevaisuuden tapahtumien kulun.

Totuutta vääristävän “Matilda” -elokuvan luominen ja sen katsominen kriittisellä prosenttiosuudella Venäjän väestöstä (1,5 miljoonaa ihmistä) tulee luomaan uuden karman, jota Venäjä maana ei voi enää pitempää kestää.  

Näin ollen 100-vuotisen karman nopeutuneen laskeutumisen hetkeen kun  lisätään tämä uusi karma, joka liittyy “Matilda”-elokuvan luomiseen ja sen katselemaan, valtava karma tulee laskeutumaan tuona historiallisena päivänä !

Tänä ajanjaksona käytännöllisesti katsoen ainoa tapa pelastaa Venäjä on rukous ja rukoushartaus.

Rukouksiemme avulla voimme liuottaa 100-vuoden karman ja uuden karman, joka syntyy tietämättömien ihmisten kautta, jotka katsovat häpeällistä  “Matilda”-elokuvaa.

Kun karmallinen taakka liukenee, Jumalallinen näkymä avautuu, ja mikä oli  mahdotonta ymmärtää, tulee selväksi. Ja sitten Kansallinen parannus voi tulla ja seurauksena parannuksesta Ihme voi tapahtua!

Minä kutsun teitä liittymään yhteen 33-päivän rukoushartauteen “Parannus tulee pelastamaan Venäjän”, joka alkaa 33 päivää ennen historiallista päivämäärää ja joka pidetään 6.10.-7.11.2017 välisenä aikana.

Rukouksen aikana tulemme myös pyytämään Ylösnousseita Mestareita kieltämään häpeällisen elokuvan “Matilda”.

Jotta Rukoushartaus olisi tehokas, sinun virittäytymistä rukoukseen tarvitaan ennen kutakin rukouksen lukemista.
Voit lukea virittäytymisestä Rukoukseen materiaaleissa:
-Rukouksen laatu;
-Sisäinen yhdenmukaisuus ( harmonia ) Jumalan kanssa;
-Rosarien lukemista koskevat suositukset.

Jos et pääse rukoilevaan tietoisuudentilaan jonakin päivänä, voit jättää rukouksen suorittamatta tuona kyseessä olevana päivänä.

RUKOUKSEN TARKOITUS
– muuttaa Tsaarin kaatamisen  ja kuninkaallisen perheen murhan karma, petoksen ja jumalattomuuden karma.
– kieltää elokuva “Matilda”
– muuntaa  “Matilda” elokuvan luomisen ja sen katsomisen karma.
– nostaa ihmisten tietoisuus ymmärtämään Kuninkaallisen perheen henkinen sankariteko.
– estää sota, verenvuodatus, terrorismi, talouskriisi, laiminlyönnit, luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit.

Jos asutte Venäjän ulkopuolella ja haluat liittyä Rukoukseen, voit osallistua myös tähän Rukous-ohjelmaan.

LUE SEURAAVA RUKOUS KUTSU KESKITTÄÄKSESI PONNISTELUT
ENNEN ROSARIN LUKEMISTA

MINÄ OLEN SE MIKÄ  MINÄ OLEN nimessä,  Kaikkivaltiaan Jumalan nimessä, minä pyydän Rakastettua Äiti Mariaa, Mestari Nicolasta (Tsaari Nicholas II), Pyhää prinssi Alekszeyta (rakastettu Lanello – Mark Prophet), Pyhää prinsessaa Anastasiaa, ( Mestari Claire – Elizabeth Clare Prophet), rakastettua Mestari Igoria,  Ylösnoussutta mestari Nicholas Roerichiä, Radonezhin s. Sergiusta (Mestari El Morya), Sarovin Seraphimia (Mesari Serapis Bey), kaikkia Venäjän pyhiä ja kaikkia Valon joukkoja, jotka haluavat ottaa osaa tähän Rosariin, vahvistaa tämän Rosarin vaikutusta.

Pyydän muuttamaan 1917 vallankumouksen karman, Tsaarin perheen murhasta, sisällissodasta, sorroista, nälänhädästä ja vainoista, joka estää Venäjän väestön nousemista sille tietoisuuden tasolle, jolloin kansallinen parannus tulee mahdolliseksi.

Minä pyydän Jumalaa ja Ylösnousseita Mestareita ottamaan kontrolliinsa häpeällisen “Matilda” -elokuvan ja lopettamaan sen julkaisemisen kaikin laillisin tavoin.

Pyydän muuttamaan karman, joka luotiin tekemällä, levittämällä ja katsomalla “Matilda”-elokuvaa niiden puolesta, jotka ymmärtävät mitä he tekevät ja niiden puolesta, jotka eivtä ymmärrä filmin katsomisen seurauksia.

Minä pyydän Venäjän kansan enemmistön tietoisuuden kohottamista ymmärtämään Tsaari Nicholas II ja Hänen perheensä hengen sankaritekoa ja suuruutta ja Heidän uhraustaan.

Minä rukoilen Ihmettä, joka tulee pelastamaan Venäjän ja koko maailman.

Henkilökohtainen rukous ( Tässä voi lausua sinun henkilökohtaiset pyynnöt ja toiveet)

Minä pyydän, että rukoukseni voima tulee moninkertaistumaan tähän Rukoukseen osallistuvien ihmisten lukumäärällä !

Tapahtukoon Jumalan Pyhä Tahto. Amen!

Äiti Maria kertoo meille, että voimme voittaa minkä tahansa tilanteen. Tähän on tarpeellista että ainakin 1200 ihmistä osallistuu Rukoukseen joka päivä. Armon mukaan 3 x 3 voiman kanssa heidän ponnistuksensa tulevat moninkertaistumaan ja 1200 ihmisen ponnistukset vastaavat 1,440,000 ( 1200 x 1200 ) ihmistä.  Tämä on enemmän kuin 1 % Venäjän väestöstä.

On kuitenkin tärkeää, että kaikki Rukouksiin osanottajat pitävät  niin korkeaa tietoisuuden tasoa kuin mahdollista. Jos et ole osallistunut Rukouksiin  viimeisten viiden vuoden aikana, pidättäydy osallistumasta Rauhan rukous-ohjelmaan.

Ensimmäiseksi, yritä osallistua lukemalla Rosareita Sunnuntaisin.

Rakkautta ja Valoa!

Tatyana Mickushina

Pyydän, tallenna Rosarien tekstiversiot etukäteen sivulta (englanniksi http://sirius-eng.net/articles/)  ja lue ne itsekseksi, jos jostain syystä et voi osallistua suoralähetykseen Sirius-eng.net verkkosivulla.

RUKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄT 6.10-7.11.2017
Joka päivä luemme yhden lyhyen Rosarin klo 21:00  Suomen aikaa  eli kello 13.00  CDT.
Rosari luettelo on alla olevassa listassa.
Rukous kaaviossa sivulla www.sirius-eng.net  on kaksi linkkiä internet-lähetykseen jokaiselle Rosarille.

Lokakuuta  6., perjantai
Lord Shiva Rosari “Nyt sinun työsi Jumalalle on alkanut”

Rosary of Lord Shiva “Now your work for God is starting”
https://sirius-eng.net/bdeniya/Rosary_Shivy.htm

Lokakuu 7., lauantai
Äiti Marian Rosari: Yhdessä voimme luoda ihmeen joka odottaa Venäjää
Mother Mary’s Rosary for Russia “Together we can work that miracle which awaits Russia”

Lokakuu 8., sunnuntai
Äiti Marian Rosari Venäjän Henkinen tehtävä
Mother Mary’s Rosary “Spiritual mission of Russia”

Lokakuu 9., maanantai
Ensimmäinen Lyhyt Äiti Marian Rosari “Tarvitsen rukoustenne energiaa”
First Short Mother Mary’s Rosary “I need the energy of your prayers”

Lokakuu 10., tiistai
Toinen Lyhyt Äiti Marian Rosari “Armon tunti”
Second Short Mother Mary’s Rosary “The Hour of Mercy”

Lokakuu 11., keskiviikko
Kolmas Lyhyt Äiti Marian Rosari Sinun tulisi viettää enemmän aikaa puhumalla kanssani sydämestä sydämeen
Third Short Mother Mary’s Rosary “You should spend more time speaking heart to heart with me”

Lokakuu 12., torstai
Neljäs Lyhyt Äiti Marian Rosari “Kutsun tietoisuuttanne Taivasta kohden”
Fourth Short Mother Mary’s Rosary “I invoke your consciousness Heavenward”

Lokakuu 13., perjantai
Viides Lyhyt Äiti Marian Rosari  “Osoitus Uskosta ja Jumalan kunnioituksesta on välttämätöntä”
Fifth Short Mother Mary’s Rosary “The manifestation of faith and piety is necessary”

Lokakuu 14., lauantai
Kuudes Lyhyt Äiti Marian Rosari: Tulkoon minun Rosarieni lukeminen sinun välittömäksi tehtäväksi lähitulevaisuudessa [1]
Sixth Short Mother Mary’s Rosary “May the readings of my Rosaries become your immediate task in the near future”

Lokakuu  15., sunnuntai
Seitsemäs Lyhyt Äiti Marian Rosari “Älä lakkaa rukouksiasi”
Seventh Short Mother Mary’s Rosary “Don’t stop your prayers”

Lokakuu 16., maanantai
Kahdeksas Lyhyt Äiti Marian Rosari Koko onnellisen elämän mekanismi on integroitu sinun sisääsi.
Eighth Short Mother Mary’s Rosary “The whole mechanism of a happy life is integrated within you”

Lokakuu 17., tiistai
Yhdeksäs Lyhty Äiti Marian Rosari ” Pimeys on päättymässä ja ainoastaan Valo odottaa sinua!”
Ninth Short Mother Mary’s Rosary “The end of darkness is coming, and only Light is in store for you!”

Lokakuu 18., keskiviikko
Kymmenes Lyhyt Äiti Marian Rosari “Anna Jumalan tulla elämääsi”
Tenth Short Mother Mary’s Rosary “Let God into your life”

Lokakuu 19., torstai
Yhdestoista Lyhyt Äiti Marian Rosari
Eleventh Short Mother Mary’s Rosary “You should apply maximum effort to return God into your life”

Lokakuu 20., perjantai
Kahdestoista Lyhyt Äiti Marian Rosari “Pysy aina Rakkaudessa ja kaikki alkaa muuttua ympärilläsi” 
Twelfth Short Mother Mary’s Rosary “Always stay in Love, and everything will start changing around you”

Lokakuu 21., lauantai
Ensimmäinen Lyhyt Äiti Marian Rosari “Tarvitsen sinun rukoustesi energiaa”
First Short Mother Mary’s Rosary “I need the energy of your prayers”

Lokakuu 22., sunnuntai
Rauhan Elohimin Rosari 1
Rosary of Elohim Peace “Your primary mission is to elevate the consciousness of the people of planet Earth”

Lokakuu 23., maanantai
Rauhan Elohim Rosari  2.
Rosary of Elohim Peace – 2 “Peace on the Earth depends on the level of consciousness that the best sons and daughters of God are capable of manifesting on the Earth”

Lokakuu 24. tiistai
Toinen Lyhyt Äiti Marian Rosari Armon tunti
Second Short Mother Mary´s Rosary  “The Hour of Mercy”

Lokakuu 25., keskiviikko
Kolmas Lyhyt Äiti Marian Rosari SInun tulisi viettää enemmän aikaa puhumalla sydämestä sydämeen kanssani
Third Short Mother Mary’s Rosary “You should spend more time speaking heart to heart with me”

Lokakuu 26., torstai
Neljäs Lyhyt Äiti Marian Rosari “Kutsun tietoisuuttanne Taivasta kohden”
Fourth Short Mother Mary’s Rosary “I invoke your consciousness Heavenward”

Lokakuu 27., perjantai
Viides Lyhyt Äiti Marian Rosari 
Fifth Short Mother Mary’s Rosary “The manifestation of faith and piety is necessary”

Lokakuu 28., lauantai
Kuudes Lyhyt Äiti Marian Rosari Tulkoon minun Rosarieni lukeminen sinun välittömäksi tehtäväksi lähitulevaisuudessa
Sixth Short Mother Mary’s Rosary “May the readings of my Rosaries become your immediate task in the near future”

Lokakuu 29., sunnuntai
Seitsemäs Lyhyt Äiti Marian Rosari
Seventh Short Mother Mary’s Rosary “Don’t stop your prayers”

Lokakuu 30., maanantai
Kahdeksas Lyhyt Äiti Marian Rosari Koko onnellisen elämän mekanismi on integroitu sinun sisääsi.
Eighth Short Mother Mary’s Rosary “The whole mechanism of a happy life is integrated within you”

Lokakuu 31., tiistai
Yhdeksäs Lyhyt Äiti Marian Rosari
Ninth Short Mother Mary’s Rosary “The end of darkness is coming, and only Light is in store for you!”

Marraskuu 1., keskiviikko
Kymmenes Lyhyt Äiti Marian Rosari Anna Jumalan tulla elämääsi
Tenth Short Mother Mary’s Rosary “Let God into your life”

Marraskuu 2., torstai
Yhdestoista Äiti Marian Rosari : “Sinun tulisi kaikin pyrkimyksin palauttamaan Jumala elämääsi”
Eleventh Short Mother Mary’s Rosary “You should apply maximum effort to return God into your life”

Marraskuu 3., perjantai
Kahdestoista Lyhyt Äiti Marian Rosari
Twelfth Short Mother Mary’s Rosary “Always stay in Love, and everything will start changing around you”

Marraskuu 4., lauantai
Äiti Marian Rosari Venäjälle
Mother Mary’s Rosary for Russia “Together we can work that miracle which awaits Russia”

Marraskuu 5., sunnuntai
Äiti Marian Rosari “Venäjän henkinen tehtävä”
Mother Mary’s Rosary “Spiritual mission of Russia”

Marraskuu 6., maanantai
Rauhan Elohim Rosari 1
Rosary of Elohim Peace “Your primary mission is to elevate the consciousness of the people of planet Earth”

Marraskuu 7., tiistai
Rauhan Elohim Rosari 2.
Rosary of Elohim Peace – 2  “Peace on the Earth depends on the level of consciousness that the best sons and daughters of God are capable of manifesting on the Earth”