Opetus Jumalallisesta Kiitollisuudesta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus Jumalallisesta Kiitollisuudesta


Opetus Jumalallisesta Kiitollisuudesta

Lord Maitreya, 10. huhtikuuta 2006

MINÄ OLEN Maitreya, tulen luoksenne Lähettilääni kautta. Olen tullut opastamaan teitä Jumalallisen tiedon alalla.

Viestintämme minuutit ovat suloisia, ja se, että meillä on fyysinen viestinvälittäjä, joka täyttää vaatimuksemme, on niin harvinaista. Siksi kaikella, mitä on sanottu, ja kaikella, mitä tullaan kertomaan tulee olemaan ikuinen ja ehdoton arvo teille, kuten kallisarvoisilla helmillä.

Me tulemme ja annamme teille yhden viisauden helmen toisensa jälkeen. Ja te sidotte nämä helmet kaulanauhaan, jota keräätte koko elämänne ajan.

Tämä on todella korvaamaton Tiedon kaulakoru. Ja teidän pitäisi käsitellä sitä huolella.

Tämän vuoksi annan tämän pitkän johdannon, jotta voisitte tarkistaa motiivienne puhtautta jälleen kerran uudelleen ja virittäytyä Jumalalliseen tilaan. Me huomaamme, että monet cheloistamme, jotka ovat jo seuranneet reippaasti Vihkimyksien Polkua, alkavat tietyssä vaiheessa epäillä ja kiusaus alkaa viedä heitä pois Polulta, Tosi Polkulta, jota he etsivät monia inkarnaatioita ja jonka he löysivät vihdoin.

Mikä on syy tähän tilanteeseen? Ja miksi näin tapahtuu?

Kerron teille syyn. Tunnette jatkuvasti Jumalallisen Rakkauden ja Jumalallisen energian nälkää ja puutetta. Mutta heti kun saatte vähän meidän Rakkaudestamme, energiastamme, unohdatte heti ne toivottomuuden ja epätoivon tilat, joissa olitte olleet ennen kuin löysitte meidän Opetuksemme.

Ihmisen tietoisuus on erittäin aktiivinen ja epävakaa. Ominaisuus, joka teidän on kehitettävä itsessänne, on Kiitollisuus Opetuksista, joita on annettu teille, kiitollisuus Taivaita, Luojaa, Ylösnousseita Mestareita ja Lähettilästämme kohtaan.

Se on juuri kiitollisuuden tunne, koska tämä tunne pysyy puhtaimpana ja tahrattomana fyysisessä oktaavissanne.

Rakkauden tunne on korkein kaikista, mutta sen tunteen puhtauden saavuttaminen on erittäin vaikeaa teidän oktaavissanne, koska ei ole mitään muuta tunnetta, jolla olisi niin paljon vääristymiä kuin Rakkauden tunteella.

Sen vuoksi minä suosittelen, että aloitatte itse kiitollisuuden tunteen harjoittamisella itsessänne saamistanne Tiedoista ja Opetuksista.

Ilman kiitollisuutta ette tule etenemään Polullanne. Älkää olko hämmentyneitä sen tosiasian suhteen, että teidän tulee ilmaista kiitollisuutenne ja arvostuksenne julkisesti. Monilla eurooppalaisilla ei ole selkeää käsitystä siitä, kuinka palvella Jumalaa, Mestareita ja Kaikista Korkeinta, mikä on ominaista ihmisille  Intiassa ja Tiibetissä.  Siksi teidän on palautettava itseenne ne perinteet, jotka koskevat Jumalan palvontaa, ympärillänne olevan Jumaluuden palvontaa ja itsenne sisällä olevaa Jumaluuden palvontaa.

Teidän on löydettävä tasapaino, tasapainotila suhteessanne Jumalaan. Jos saatte kaiken, mikä teille annetaan tuntematta kiitollisuutta ja ilmaisematta sitä, tulette vapaaehtoisesti riistämään itseltänne etenemisen jatkossa. Taivas ei voi antaa teille enempää, jos ette tasapainota annettua energiaa sillä  energialla, jonka lähetätte meidän oktaaveihimme. Oktaaveissamme ei ole rahaa, mutta Jumalallinen energia vastaa rahaa. Siksi, kun saatte tietoa, teidän on annettava meille vastaava määrä Jumalallista energiaa, joka kykenee tunkeutumaan oktaaveihimme. Tiedätte, ettei mikään epätäydellinen energia voi tunkeutua Valon oktaaveihin. Siksi minä suosittelen, että aloitatte kehittämään kiitollisuuden tunnetta itsessänne.

Voitte tuntea Rakkautta ja lähettää meille rakkauttanne.  Mutta valitettavasti monilla ihmisillä on niin alhainen rakkauden standardi sydämessään, että sellainen Rakkaus ei voi tunkeutua meidän oktaaveihimme.

Kuitenkin, teidän tulisi jatkuvasti seurata, etteivät teidän kiitollisuutenne ja palvontanne mene toiseen äärimmäisyyteen, kun aloitatte ulkoisen palvonnan, ilman että sydämessänne olisi tosi kiitollisuuden tunnetta. Kaikkien ulkoisten palvontamenojen tulisi vain täydentää sisäistä tunteiden ilmenemistä. Tätä vastoin, monien mielestä riittää, että heillä on vain kiitollisuuden tunne sydämessään ilman, että ilmaisevat sitä ulkoisesti. Analysoikaa tässä tapauksessa tilaanne ja motiiveitanne huolellisesti, koska joskus olette ainoastaan ylpeytenne ohjaamia. 

Elätte fyysisessä maailmassa; ja teidän pitäisi osoittaa kiitollisuuttanne fyysisellä tasolla.

Älkää unohtako, että olette vastuussa meidän Lähettiläämme huolenpidosta.

Tuo muinainen Totuus on pyyhkiytynyt pois nykyisen sukupolven muistista. Kun Jumaluus hallitsi ihmisten mielissä, ne ihmiset, jotka kuulivat Jumalan äänen sydämessään ja pystyivät tuomaan Jumalan Sanan ihmisille, menestyivät aina.

Siitä tavasta, jolla ihmiset kohtelevat viestintuojiamme, profeettojamme ja Lähettiläitämme, voidaan nähdä yhteiskunnan moraalin vähentyminen ja kuinka kaukana yhteiskunta on Jumalallisesta ihanteesta.

Siksi, älkää epäröikö huolehtia Lähettiläästämme suojeluksella ja huolenpidolla.  Muistakaa aina, että Lähettiläämme edustaa Valon Hierarkiaa Maan päällä, ja velvollisuutenne on osoittaa kunnioitusta ja huolehtia meidän edustajastamme.

Kun pystytte hyväksymään tämän yksinkertaisen totuuden tietoisuudessanne ilman erilaisia vaatimuksia ja mielen käännöksiä, puhumme teille eri tavalla ja tulemme antamaan vielä syvempää Tietoa ja Opetuksia.

Riippumatta siitä, kuinka me nyt yritämme, te ette voi omaksua tietoamme. Ensimmäiseksi teidän pitäisi palauttaa Jumalallisen energian virtaus takaisin oktaaveihimme. Sitten me kykenemme antamaan.

Tämä laki on kiistaton, ja se tulisi ymmärtää toteuttaen.

Te pysäytätte Jumalallisen energian virtauksen itse. Ja syy tämän virtauksen estymiseen on teidän ylpeys ja teidän haluttomuutenne maksaa siitä, mitä annetaan, riippumatta siitä, ilmaisetteko kiitollisuutenne aineellisessa muodossa, vai onko se ilmaistu tunteissanne. 

Sisäisen ja ulkoisen kiitollisuuden yhdistelmä on ihanteellinen ajassanne. Teidän tulisi tarkastella ja hallita tämä yhdistelmä itse.

Olen antanut teille tärkeän Opetuksen tänään. Tämä Opetus on hyvin tunnettu ja laajalle levinnyt Idässä. Mutta länsimaiden ihmiset eivät tunne sitä käytännössä. Kuitenkaan, ilman tämän Opetuksen toteuttamista Länsi ei kykene saamaan Idän viisautta kokonaan.

MINÄ OLEN Maitreya, ja olen ollut kanssanne tänään.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina