Niillä, jotka ovat Jumalan kanssa, ei ole mitään pelättävää!

      Kommentit pois päältä artikkelissa Niillä, jotka ovat Jumalan kanssa, ei ole mitään pelättävää!


Niillä, jotka ovat Jumalan kanssa, ei ole mitään pelättävää!

Saint-Germain, 26. kesäkuuta 2012

MINÄ OLEN Saint-Germain!

Hyvät naiset ja herrat, olen tullut jälleen luoksesnne vahvistaakseni läsnäoloani ja osoittaakseni kunnioitukseni teille, jotka työskentelette väsymättä itseänne kanssa samalla kun luette Viestejämme. 

Tämä on todella valtava työ, jota suoritatte, rakkaani!

On tullut aika, jolloin vain päivittäiset ponnistelunne Jumalallisen tieteen hallitsemiseksi voivat muuttaa tilanteen maailmassa. Nyt on tullut aika, jolloin kaikki ponnistelunne tulevat suuresti moninkertaistumaan! Älkää olko hämmentyneitä siitä tosiasiasta, ettei kaikki ympärillänne muutu niin nopeasti kuin haluatte. Valitettavasti aine on hyvin hitaasti reakoivaa ja yrityksenne tulevat manifestoitumaan vasta kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Ja minä puolestani lupaan teille, että uusi Jumalallisen energian avustus tullaan myöntämään planeetta Maalle lähitulevaisuudessa! Jo lähitulevaisuudessa planeetan värähtelyt nousevat uudelle tasolle!

Mitä tapahtuu, rakastetut, kun aloitatte ponnistuksenne saadaksenne talonne tai toimistonne järjestykseen?

Kyllä, aluksi kaikki näyttää erittäin epäjärjestykselliseltä. Voitte siirtää tavaroita ympäri, heittää pois mitä ette tarvitse ja järjestää tavarat uusiin paikkoihin. Sama tapahtuu planeetallanne ja itsessänne. Uuden aikakauden energiat ja värähtelyt kirjaimellisesti puristavat neljästä alimmasta kehoistanne ulos karmalliset tukkeutuvat, jotka ovat kertyneet niihin miljoonien vuosien ajan. Kaikki vanhan tietoisuuden ja vanhan ajattelun sotku on epätyydyttävästi ympärillänne. Ja tietenkin, pelko on luettelossa ensimmäisenä, koska se osa teistä ja ihmiskunnan kollektiivisesta alitajunnasta, joka on kiinni pimeissä energioissa, negatiivisissa energioissa, pelkää.  Uudessa maailmassa ei ole paikkaa vanhoille energioille ja vanhalle ajattelulle, jotka perustuvat pelkoon! Siksi kaikki, mikä on vanhentunutta kokee pelon tunnetta kaiken kattavan Jumalallisen Rakkauden energian vaikutuksesta. Ja hyvin pian koko vanha maailma romahtaa voimattomuudessaan! Ja uusi ajattelu ja uusi tietoisuus tulevat oikeuksiinsa.

Tämä on Laki! Riippumatta siitä, haluatteko sitä vai ette, hyväksyttekö sen tietoisesti vai ette, uusi järjestys on tulossa maailmaan!

Kaikki näyttää teille epämääräiseltä ja epätyydyttävältä nyt. Voin vakuuttaa teille, että tämä kaikki on väliaikaista! Ja olen valmis antamaan teille neuvoja siitä, kuinka voitte nousta uuteen kehityssykliin vähimmillä vaikeuksilla. Tämän saavuttamiseksi teidän on kehitettävä pelottomuutta itsessäsi ja luottava niihin osiin itsessänne, jotka ei pelkää muutosta!  Teidän on uudelleen saavutettava harmonia itsessänne olevan Jumalallisen osan kanssa. Vain tästä sopusoinnun näkökulmasta Jumalallisen maailman kanssa kykenette näkemään, mitä maailmassanne on tapahtumassa oikeasta näkökulmasta.

Kun siivoatte huoneistojanne, alussa kaikki näyttää sotkuiselta. Mutta kun jatkatte pyrkimyksiänne, kaikki saa uuden ilmeen ja uuden järjestyksen.

Näin on aikakauden muutoksen rajalla. Aluksi kaikki näyttää epäsiistiltä, ja näyttää, ​​että on mahdotonta erottaa sitä mitä tarvitsette uudessa ajassa siitä, mikä on vanhaa ja mistä pitäisi luopua. Mutta kun olette aseistetut tietämyksellä meneillään olevista prosesseista, teidän on helpompi navigoida ja selviytyä nykyisessä kaaoksessa, joka tulee korvautumaan pian uudella järjestyksellä.

Tulin tänään antamaan teille luottamusta tulevaisuuteen! Siirtymäkauden kesto riippuu siitä, kuinka vahva sisäinen luottamuksenne on edessä olevaan, tulevaisuuden iloisempaan ja parempaan aikaan.

Teidän on muutettava tietoisuutenne ja asenteenne  kaikkeen ympärillänne olevaa kohtaan, koska uusi aikakausi perustuu täysin uusiin periaatteisiin! Ja jos pysytte pelossa, individualismissa ja rajoituksissa, niin silloin jäätte taakse; epäonnistutte pysymään mukana evoluution junassa.

Uudelle aikakaudelle tulee olemaan luonteenomaista yhteisö, vapaus ja ihmissuhteet, jotka perustuvat rakkauteen ja ystävyyteen.

Tietoisuuden ja ajattelun muutos – tämä on se, mikä on tehtävä ensin! Ja mitä nopeammin voitte muuttaa tietoisuutenne, sitä vähemmän katastrofeja ja vaikeuksia ihmiskunnalla on lähitulevaisuudessa. Kaikki ulkoiset ongelmat johtuvat vain haluttomuudestanne sopeutua ja hyväksyä uuden aikakauden energioita.

Olen määritellyt hyvin selkeästi haasteet, joiden edessä olette. Ja nyt minun on käytettävä jokin aika näyttääkseni mitä uudella ajalla on varastossa teille. 

Kun teistä tuntuu, että kaikki ympärillänne on sulkeutunut ylitsepääsemättömiksi esteiksi, teidän  on tuolloin nostettava päätänne  ja vedottava Jumalaan, koska Uudelle Aikakaudelle tulee olemaan ominaista paluu epäuskosta uskoon, ateismista Jumalallisuuteen.

Teidän on luettava viestimme uudelleen. Teidän on ymmärrettävä, että nämä Sanelut edustavat  teille  käsikirjaa siirtymisessä uuteen aikaan – Vesimiehen Aikakauteen. Voitte pitää niitä uuden ajan Raamatuna tai yksinkertaisesti suosituksina siirtymäaikakaudelle. Joka tapauksessa, ne teistä, jotka kykenevät voittamaan sisäisen vastustuksenne ja vakavasti uppoudutte  tutkimaan suosituksiamme uudelle aikakaudelle, tulevat saamaan etuja muihin ihmisiin nähden, jotka ovat niin tietämättömiä, että yrittävät soveltaa edeltävän aikakausien normeja uuteen aikaan.

Olen iloinen voidessani ojentaa auttavan käteni ja tukea rohkeita pioneereja, jotka ovat uskaltaneet noudattaa neuvojamme ja jotka ovat pelottomasti pyrkivät uuteen aikakauteen, nostaen olemuksensa purjeet muutosten tuuleen.

Älkää pelätkö mitään! Niillä, jotka ovat Jumalan kanssa, ei ole mitään pelättävää!

MINÄ OLEN Saint-Germain!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina