Opetus Rakkaudesta ja elämän kokeista

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus Rakkaudesta ja elämän kokeista


Opetus Rakkaudesta ja elämän kokeista

Lord Maitreya,  27. toukokuuta 2005

MINÄ OLEN Lord Maitreya, olen tullut jälleen tämän Lähettilään kautta!

Yhteytemme suloisuus ja informaatio, joita aion jakaa tulevat olemaan hyödyksi sinulle.

On niin harvoin kun meillä on tilaisuus kommunikoida ei-ylösnousseen ihmiskunnan kanssa. Sinulle on annettu tilaisuus olla yhteydessä Ylösnousseiden Mestarien kanssa niin harvoin, ettei voi olla mitään turhaa informaatiota, ja aika, jonka vietät tämän Sanelun lukemisessa tulee olemaan ihana.

Haluaisin puhua teille kaikista tärkeimmästä asiasta. Haluan puhua tästä aiheesta, koska ei ole mitään tärkeämpää sinulle nyt.

Jos ihme tapahtuisi ja kaikki ihmiset alkaisivat kokea Rakkauden tunnetta, voin vakuuttaa teille, että välitön  transformaation ihme tapahtuisi. Rakkaus on se ominaisuus, joka maailmastanne jatkuvasti puuttuu. Kuitenkin todellisuudessa Rakkaus on se ominaisuus, joka on alusta alkaen luonnostaan ollut tässä maailmassa. Sinun jatkuva Rakkaus tunteen puute on todiste siitä tosiasiasta, että seuraat väärää Polkua.

Jos vain voisit kokea jatkuvasti tätä kaunista kaikkea syleilevää tunnetta! Tällöin mielesi ja emotionaalinen kehosi voivat olla kohonneessa tilassa kaiken aikaa, ja pystyisit pitämään värähtelysi jatkuvasti korkeimmassa sinulle saavutettavissa olevassa tasossa.

Mitä muuta tarvitsette, rakastetut?

Kun ihminen on täynnä korkeita värähtelyitä, kun hän on täynnä Jumalallista Rakkauden tunnetta, hän tuntee ehdotonta onnellisuuden tilaa ja hänen elämänsä on täynnä merkitystä, sopusointua ja harmoniaa. 

En tarkoita sitä ominaisuutta, jota suurin osa ihmisistä kutsuu rakkaudeksi Maan päällä ja jolla, itse asiassa ei ole mitään yhteistä todellisen Rakkauden, puhtaan Rakkauden – Jumalallisen Rakkauden kanssa.

Voin kertoa teille täydellä varmuudesta ja luotettavuudella, että Rakkauden todellinen tunne on yhtä suuri harvinaisuus maailmassanne kuin kohtaamisenne Ylösnousseiden Mestarien kanssa.

Jos pystyisit nostamaan värähtelysi Jumalallisen Rakkauden tunteeseen, ainakin hyvin lyhyeksi ajaksi, niin pääsisit yhteyteen Ylösnousseiden Mestarien kanssa miltei välittömästi. 

Ylösnousseet Mestarit ovat hyvin vastaanottavaisia Rakkauden tunteelle. Siksi pyydämme teitä lähettämään meille rakkauttanne. Meille ei ole suurempaa onnea kuin tuntea Rakkauttanne.

Ja jos värähtelet Rakkauden taajuudella, voit myös tuntea Rakkautemme samalla tavalla.

Monissa Opetuksissa, jotka on annettu monien Lähettiläiden kautta, on sanottu, että Rakkaus on avain. Ymmärrättekö nyt, miksi Rakkaus on avain?

Koska tämä tunne pystyy nostamaan värähtelynne välittömästi ja lähentämään niitä Valon eteeristen oktaavien värähtelyihin. Ja voitte saada yhteyden kenen tahansa Mestarin kanssa, jota kohtaan tunnette Jumalallisen Rakkauden tunteen tuona hetkenä.

Tämä Rakkauden tunne, todellinen Rakkaus, Jumalallinen Rakkaus, kun olet kokenut sitä, on merkki valmiudestasi kommunikoida meidän maailmamme kanssa. Tämä itse Rakkauden tunne luo sinulle ehdottoman läpäisemättömän puolustuksen kaikkiin negatiivisten voimien hyökkäyksiin ja keneen tahansa yksilöön, joka on antanut itsensä näiden voimien toimintaan. 

Tämän vuoksi on hyvin helppoa tunnistaa liikkeesi suunta. Jos koet ehdottoman Rakkauden, ilon ja rauhan tunnetta, silloin liikut oikeaan suuntaan. Olet valmis syleilemään koko maailmaa ja olet valmis antamaan apuasi koko planeetalle.

Sinut valtaa  ehdoton anteliaisuus, onnellisuus ja halu antaa Valoasi  ja Rakkauttasi enemmän ja enemmän ja antaa Rakkautesi maailmalle, pyytämättä mitään itsellesi.

Päinvastoin, jos olet eksynyt ja olet menossa väärään suuntaan, tunnet Rakkauden puutetta ja tämän seurauksena epäluuloa, pelkoa ja tuomitsemista.  Kuka tahansa henkilö, joka on täynnä Rakkautta, eroaa niin paljon teistä värähtelyssään, että tunnette ärtyneisyyttä häntä kohtaan.

Näette, että Polkusi virheettömyyden kriteeri on hyvin yksinkertainen.

Sinä joko koet Rakkauden tunteen tai sinulla ei ole sitä.

Mutta niin kauan kuin vain hyvin pieni osa Maan ihmisistä voi tuntea tätä jaloa tunnetta, voit muodostaa mielipiteen siitä ihmisten määrästä, jotka liikkuvat oikeaan suuntaan.

Jos olette tottuneet tuntemaan Rakkautta, tulette pitämään Rakkauden poissaoloa vakavana puutostilana. Kun teiltä puuttuu Rakkautta, tunnette sen välittömästi. Minun on paljastettava teille salaisuus; kun läpikäytte kokeita polullanne, Rakkauden tunne on estetty. Tällöin värähtelynne madaltuvat ja syöksytte epävakaisuuden tilaan ja tulette alttiiksi mille tahansa negatiivisille tunteille, jotka ovat tyypillisiä maailmassanne, ja jotka ovat yhä edelleen aurassanne epätäydellisten negatiivisten energioiden muodossa.

Kuitenkin varsinainen kokeiden läpikäyminen Polullanne on elintärkeä ja välttämätön elementti.

Testisi ovat kokeita sinulle. On erittäin helppoa elää elämääsi ja tehdä oikeita päätöksiä, kun värähtelyt ovat harmonisia ja korkeita. Mutta, joutuessasi samoihin tilanteisiin epäharmonisessa tietoisuuden tilassa, sinun on vaikea tehdä oikeaa valintaa.

Tämä on kuin kertolaskun tentti. Muista, kuinka vaikeaa oli antaa vastaus viisi kerrottuna kuudella tai kahdeksan kerrottuna seitsemällä, kun seisoit luokkasi edessä ja kaikki katselivat sinua, sen sijaan kun olit kotona hiljaisessa paikassa pystyit helposti vastaamaan näihin kysymyksiin?

Kokeet ovat välttämättömiä, jotta voit tehdä oikean valinnan mistä tahansa elämäntilanteessa. Sinun on aina valittava oikea Jumalallinen Polku. Riippumatta siitä, kuinka voimakas illuusio ympärilläsi on, sinun pitäisi aina muistaa, että on olemassa toinen Korkeampi Todellisuus. Ja tämä Todellisuus on sinun aito Kotisi. Olette vain vieraita tässä maailmassa.

Ja kun läpäiset testit onnistuneesti, Rakkauden tunne palaa välittömästi sinulle. Tällä tavoin voit aina ymmärtää, oletko läpäissyt testisi ja kuinka onnistuneesti ja nopeasti olet sen tehnyt.

Monet teistä ilmaisevat halunsa palvella Ylösnousseita Mestareita. Monet teistä ovat melko vilpittömiä impulssissaan. Mutta älä unohda, että ennen kuin sinun sallitaan ajaa autoa, junaa tai lentokonetta, sinun on läpikäytävä harjoittelu ja läpäistävä kokeet, jotta saat oikeuden ajaa. Samaa tarjotaan sinulle ennen kuin sinulle uskotaan tärkeä palvelu. Sinulle tarjotaan käymään läpi koulutus ja läpäisemään useita loppukokeita.

Kuitenkin, ennen kuin testit  ja elämänkokeet alkavat, enemmistö ihmisistä unohtavat toiveensa palvella Ylösnousseita Mestareita ja Maan ihmiskuntaa. He eivät läpäise testejään eivätkä loppukokeitaan.

Ja jälkeenpäin he ovat todella yllättyneitä siitä, että he ilmaisivat halukkuutensa palvella, mutta heitä ei hyväksytty.

Kuinka voisimme luottaa teihin ja antaa vastuullista tehtävää, jos ette kykene muistamaan vähintään muutamia kuukausia pyyntöjänne ja toivomuksianne, jotka lausuitte alttarin edessä? 

Monet ihmiset ovat niin peloissaan testeistä ja niihin liittyvistä elämäkokeista, että he ovat valmiita luopumaan pyynnöistään, antamastaan valasta, ja alttarilla ja kirjeissään meille antamistaan lupauksista.

Ja kun jonkin ajan kuluttua he jälleen sitoutuvat muistamaan heidän toivettaan palvella, tilaisuus on menetetty – kosmisen syklit ja maalliset olosuhteet eivät enää salli uutta vihkimyksien syklin alkamista. On hyvin surullista, että monet chelamme menettävät mahdollisuuksia yhden toisensa perään ja koko elämä kuluu turhaan sielun kehityksen näkökulmasta.

Siksi sinun tulisi olla valppaana. Kun sinun vuorosi tulee läpäistä testit ja käydä läpi vihkimyksiä, älä käänny takaisin valitulta Polulta. Tuo mieleesi Rakkauden tunne, joka johti sinua ja oli ohjaava tähtesi, ja missä tahansa elämäntilanteessa yritä löytää päätös, joka auttaa sinua saavuttamaan uudelleen Rakkauden tunteen.

Ei ole olemassa helppoja testejä, eikä kivuttomia elämänkoettelemuksia ja kokeita. Mutta sellainen on tämän maailmankaikkeuden Laki. Sinun on läpäistävä tarvittavat testit ennen kuin sinun annetaan palvella. Ja muista: Ei ole olemassa testejä, jotka olisivat mahdottomia läpäistä. Sinua ei testata enempää kuin voit kestää, vaikka olisitkin melkein voimiesi ja kykyjesi rajoilla.

MINÄ OLEN Maitreya, Rakastaen sinua.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina