Kaikki muutokset tulevat maailmaanne sisältänne

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kaikki muutokset tulevat maailmaanne sisältänne


Kaikki muutokset tulevat maailmaanne sisältänne

Quan Yin, joulukuu 29, 2011

MINÄ OLEN Kuan Yin. Minä olen tullut. Ja tänään puhumme jälleen ikuisista aiheista. Ikuisuudesta. Sillä teidän maailmassanne on paljon melua tyhjästä, mutta on erittäin harvinaista, jos on mahdollista löytää jotain, joka kuuluu ikuisuuteen.

Ja kaikkein tärkein, mikä puuttuu elämästänne, on tunne Jumalallisuudesta, Ikuisesta Laista, joka on läsnä maailmankaikkeudessa ja läpäisee koko Universumin. Kun pystyt nostamaan tietoisuutesi Jumalalliseen, pääset irti illuusiosta ja pystyt hahmottamaan sen, mikä on ikuista. On olemassa ominaisuuksia, jotka ovat ikuisia ja jotka ovat läsnä kussakin teissä. Ja nämä Jumalalliset ominaisuudet sinun pitäisi löytää sydämenne syvyydestä ja levittää niitä maailmaan ympärillänne. Odotat muutoksia ympärilläsi olevassa todellisuudessa.

Sinä ennakoit lähestyviä muutoksia ja odotat niitä. Nyt on tullut aika ymmärtää, että kaikki muutokset, jotka tapahtuvat, tulevat sinun maailmaasi sisältäsi. Siksi, sinun pitäisi lähestyä Jumalallista todellisuutta tietoisuudessasi.  Kun pystyt etenemään itsessänne ja astumaan sisään salaiseen asuinsijaan sydämessäsi, voit tuoda muutokset lähemmäksi omaa maailmaasi.

Tämä on polku, jota emme väsy toistamaan teille. Tämä polku sijaitsee sydämessänne. Uskokaa minua, se ei ole teidän ulkopuolellanne, missä muutokset tapahtuvat ja jotka tuovat ihmiskunnan Kultaisen aikakauden lähemmäksi. Nämä muutokset tulevat olemuksenne sisältä. Kaikki, mitä on olemassa ulkoisessa maailmassa nyt, ohjaa sinua harhaan siitä Totuudesta, joka sijaitsee teidän sydämmissänne.

Vetäytykää sydämenne hiljaisuuteen, tuntekaa ikuisuuden rauha ja autuus. Sydämenne kohdasta voitte saada oikean näkemyksen kaikkeen mikä ympäröi teitä ulkoisessa maailmassa. Koska olen tullut vuosittaisen syklin lopussa, on velvollisuuteni antaa teille käsitys tulevista muutoksista. Tulette näkemään, että uudistumisen enerigat yhä aktiivisemmin alkavat tunkeutua maailmaanne ja omaan tietoisuuteenne.

Ja tärkeää on se, missä määrin pystytte voittamaan ulkoisen tietoisuutenne ja antamaan etusijan sisäisille muutoksille. Nyt sanani tuntuvat vähintäänkin oudolta monille teistä, sillä puhun muutoksista, jotka eivät ole vielä näkyvissä silmille. Puhun hienovaraisista prosesseista, jotka tapahtuvat olemuksesi sisällä.

Ja näillä hienovaraisilla prosesseilla on paljon enemmän vaikutusvaltaa ja tehoa maailmassanne kuin millään ulkoisella toiminnalla. Jokainen ulkoisen maailman ilmiö: luonnonmullistukset, luonnon katastrofit, kohtaamiset ja vallankumoukset, sodat ja terroriteot – kaikki nämä ovat toissijaisia. Ja on mahdollista välttää helposti nämä kaikki, jos vain kehität itseäsi ja luet Viestimme huolellisesti ja kuuntelet niitä neuvoja, joita annamme sinulle.

Kaikki kaikista hienoimmat sielusi impulssit aiheuttavat väistämättä muutoksia fyysisessä maailmassa.  Jos koet onnen, rakkauden ja rauhan mielentiloja, silloin vaikutat laajasti ympäristöösi ja ehkä jopa koko planeetaan. Mitä Hienovaraisempia, Jumalallisempia tunteesi ovat, mitä koet, sitä suurempi on niiden vaikutus, joka kohdistuu ympäröivään fyysiseen maailmaan. Tämä selittää, miksi pieni pyhimysten määrä kykenee tasapainottamaan koko planeetan tilannetta.

Negatiivisilla tunteilla ja ajatuksilla on myös vaikutuksensa fyysiseen maailmaan. Onneksi, alhaisen värähtelyntaajuuden vuoksi näillä energioilla ei ole merkittävää vaikutusta, koska ne kattavat vain pieniä etäisyyksiä. Ja jos nämä negatiiviset tietoisuuden tilat eivät hallitsisi ylivoimaisesti suurinta osaa inkarnoituineiden yksilöiden mieliä ja sydämiä, niiden vaikutus voitaisiin jättää huomiotta.

Ongelmana on, että niin sanottu massatietoisuus hallitsee maailmassanne. Ja tässä vaiheessa ihmiskunnan kehitystä tämä massatietoisuus on tullut vaaralliseksi maailman tulevalle kohtalolle. Siksi annamme sinulle neuvoja, miten päästä eroon massatietoisuuden kontrollista. On mahdollista päästä eroon negatiivisista energioista, jotka ovat hyvin laajalle levinneitä yhteiskunnassanne ainoastaan antamalla etusija ikuisuuden kontemplaatiolle sydämisänne.

Muutokset ovat väistämättömiä, koska ne ovat seurausta värähtelyn noususta koko planeetalla. Mitä enemmän ihmiskunta pitää kiinni entisestä elämäntyylistä ja käyttäytymisen stereotypioista, joita massatietoisuus ja joukkotiedotusvälineiden negatiiviset vaikutukset tukevat, mukaan lukien internet, sitä ankarampia testejä ihmiskunta saattaa läpikäytä lähitulevaisuudessa.

Ja päinvastoin, jos laadulliset muutokset tapahtuvat ihmisten tietoisuudessa, tietoisuuden hyppy kohti Jumalaa, sitä pehmeämmin (tulevat) muutokset tulevat laskeutumaan. On ainoastaan odotettava minkä polun ihmiskunta valitsee tällä kertaa. Monta kertaa olen ollut inkarnoituneena maassa menneinä aikoina ennen kaikista vakavimpia kokeita, jotka ihmiskunta meni läpi.

Ja en ollut ainoa, sillä oli myös monia muita Valo-Olentoja. Nyt tulen välillisesti käyttäen meidän Viestintuojamme välittäjiä. Mutta neuvojeni ja ohjeitteni arvo ei ole vähemmän merkittävä tämän vuoksi.

Kaikkien teidän täytyy tehdä lopullinen valinta lähitulevaisuudessa, mitä polkua seurata, Jumalallista polkua tai jatkaa oman tahtonne ilmentämistä pitäen kiinni polusta, joka ei johda mihinkään. Tätä ei ole koskaan kerrottu näin selkeästi ja konkreettisesti. Olen tullut ja olen varoittanut teitä jälleen kerran. Onko tämä viimeinen kerta?

MINÄ OLEN Kuan Yin, syvällä myötunnolla ja armolla sielujanne kohtaan