On tullut aika suorittaa uusi Exodus tietoisuudessasi

      Kommentit pois päältä artikkelissa On tullut aika suorittaa uusi Exodus tietoisuudessasi

 
On tullut aika suorittaa uusi Exodus tietoisuudessasi

Mooses, huhtikuu 1, 2005

MINÄ OLEN Mooses ja olen tullut tämän viestintuojan kautta.

MINÄ OLEN tullut!

Useita satoja tuhansia vuosia on kulunut niistä tapahtumien ajoista, jotka on kuvattu Raamatussa Juutalaisten exoduksena Egyptistä. Minä olin todella inkarnoituneena maassa, tehtävänäni oli johtaa Viides Juuri rotu Atlantiksen mantereelta Euraasian mantereelle, joka oli juuri muodostunut sitä ennen. Paljon myöhemmin näitä tapahtumia muutettiin ja muuntuivat legendoissa ja monien kansojen tarinoissa ja periytyivät nykyajan lukijoille muotoon, kuten ne kerrotaan Raamatussa.

Mutta nämä tapahtumat ovat hyvin paljon muinaisempia.

Asuimme tällä mantereella, jossa kaksi voimaa olivat vihamieliset toisiaan kohtaan. Jatkuvaa sotaa käytiin näiden voimien kesken. Oli ihmisiä, jotka olivat omistautuneet Jumalalla sydämessään ja ihmisiä, jotka pitivät muistissaan Lähdettään, mutta jotka samaan aikaan olivat taipuvaisia kuvitteellisen maailman kiusauksiin käyttäen kykyjään saamaan hyötyä tästä maailmasta.

Kaikki oli juuri niin kuin on nyt maailmassasi.

Oli ihmisiä, jotka pitivät jumalallisen kipinän syvällä sisällään turvassa, mutta oli myös niitä, jotka päättivät käyttää Jumalallista energiaa voimistamaan heidän omaa voimaansa ja valtaansa.

Kaikki oli aivan kuin nyt. Hyvin harvat uuden rodun ihmisistä, jotka olivat kasvaneet Atlantilaisen vanhan rodun sydämessä, olivat valmiita nousemaan evoluution kehitysen seuraavalle tasolle.

Olin inkarnoituneena maassa. Tehtäväni oli erottaa nämä ihmiset, tulevan rodun siemenet Atlantilaisesta rodusta, joka virui synnissä, ja johtaa heidät Luvattuun Maahan, koska synnillinen manner oli tuhoutuva vesien kautta ja pyyhkiytyvä maan kasvoilta yhdessä kurittomien Atlantilaisten kanssa, jotka olivat haluttomia alistumaan Jumalan Tahtoon.

Minä kokosin ihmiset, jotka luottivat minuun ja johdin heidät Uuteen Maahan Idässä.

Näiden ihmisten oli unohdettava koko syntisen maan olemassaolo. Annoin heille uuden Lain, joka oli kirjoitettu tauluihin. Lain, joka oli ymmärrettävissä ja joka vahvisti perusperiaatteet, jotka tarvittiin uuden ihmisrodun kehitykselle.

Olin äärimmäisen närkästynyt ja vihainen kun yhtenä päivänä palatessani takaisin oltuani yhteydessä Jumalan kanssa näin kansani tanssivan Kultaisen vasikan edessä ja palvoen tätä ulkoista Jumalan valettuna heidän toimestaan sellaiseen muotoon sen sijaan, että he olisivat kunnioittaneet Jumalaa, joka asui heidän sisällään.(1)

Tunsin niin vahvaa vihaa että rikoin lain taulut. Määräsin syylliset rangaistavaksi niin ankarasti, että monia vuosisatoja myöhemmin ihmiset muistivat sen ja olisivat varovaisia ja seuraamatta sellaista ulkoisten Jumalien palvonnan polkua.

Se oli erittäin ankara rangaistus, mutta olin epätoivoinen tapahtuneesta. En tienyt mikä muu olisi auttanut minua vaikuttamaan näiden puoliksi villi-ihmisten tietoisuuteen.

Mutta tämä oli suuri synti minulta. Käytin voimaa ja yritin saada näitä ihmisiä uskomaan todelliseen Jumalaan voimakeinoin.

Kuitenkaan en rikkonut Karman Lakia. Ajat olivat erilaiset, ja haluni nostaa ihmisten tietoisuuden tasoa oli vilpitön. Hyvin harvat ihmiset tietävät, että minua rangaistiin tuossa elämässä toimestani. Minun oma kansani tappoi minut. Karman laki oli tyydytetty.

Mutta ihmiset saivat parhaan kehotuksen, joka vastasi heidän tietoisuutensa tasoa tuona ajan jaksona.

Taistelua maan fyysisessä tasossa on käyty jatkuvasti jo useita satoja tuhansia vuosia. Ihmiset tappavat toisiaan uskonsa vuoksi. Monet heistä tuntevat vihaa jokaista kohtaan, jolla on erilainen uskonto tai moraalinen vakaumus, tai jopa erilainen ihon väri ja erilaiset tavat.

Koko ihmiskunnan historian evoluutio edustaa itsessään jatkuvia sotia ja taisteluja vallasta ja tämän maailman rikkauksista, jatkuvia jaksoja salamurhia, väkivaltaa, sotia ja katastrofeja ja kärsimystä.

En ollut liian julma ihmisiäni kohtaan toivossani antaa heille oppitunnin. Toimin heidän tajunnan tasonsa puitteissa, joka heillä oli tuona aikana. Siksi sanoin, etten rikkonut Karman Lakia.

Jos tuona aikana olisin yrittänyt opettaa oppilailleni aivan kuten Buddha, Kristus tai Zoroaster opettivat monia tuhansia vuosia myöhemmin, olisin tuskin löytänyt edes muutamaa ihmistä seuraamaan minua.

Se oli julmaa aikaa ja väkivalta, jota sovelsin, oli oikeutettu.

Mutta nyt uusi sykli on alkanut. Ihmiskunnan tietoisuuden on noustava seuraavaan kehityksen tasoon. Ja jatkuvaa sotaa käydään, aivan kuten aikana kun Viides Rotu tuli korvaamaan Neljännen rodun.

Mutta tämän sodan luonne on nyt vieläkin tuhoisampi. Kymmenet miljoonat ihmiset joutuivat viimeisen Maailman Sodan uhreiksi. Nykyisten modernien viestintävälineiden kautta kaikki maat tulevat osallisiksi mihin tahansa uuteen konfliktiin välittömästi.

Maailma on kuin ruutitynnyri nyt. Yksi kipinä on riittävä räjäyttämään koko planeetan.

Tällaisissa olosuhteissa kieltäytyminen mistä tahansa väkivallan ilmentämisestä tulee elintärkeäksi. Mutta ennen kaikkea, sinun on luovuttava väkivallasta tietoisuudessasi.

Tiedät, että yö on hyvin pimeä juuri ennen aamun koittoa. Viimeiset globaalit sodat miljoonine uhreineen on vajottava unohduksiin. Maa ei kestä yhtäkään globaalia sotaa enää. Siksi olen tullut antamaan tämän Opetuksen välivallasta ja välttämättömästä tarpeellisuudesta luopua sen käytöstä.

Monia satoja tuhansia vuosia ihmiskunnan kehityksessä oli tietty sykli kun väkivalta sallittiin. Jopa karmallinen vastuu murhista sodissa ja konflikteissa ei ollut niin raskas kuin se on nyt.

Minun on kerrottava sinulla, että uuden kosmisen kehitysvaiheen mukaisesti planeettasi on astumassa uuteen ajanjaksoon, jolloin hankit karmallista velkaa et ainoastaan tekemällä fyysisen murhan, mutta jopa jos ajatuksissasi  toivot tietoisuudessasi pääseväsi eroon vihollisistasi.

Uusi aika uudelle Exodukselle on tullut. Se tulee olemaan Exodus uuteen ihmisrotuun, joka on jo tullut ja on tulossa inkarnaatioon ottamaan Viidennen Juuri Rodun paikan.

Aika on tullut suorittaa Exodus tietoisuudessasi, erottamaan  tietoisuutesi  kaikesta mikä on vanhaa ja vanhentunutta.

Uuden rodun ihmisille tulee olemaan luonteenominaista kieltäytyminen kaikenlaisesta väkivallan ilmentämisestä. Tämä ei tarkoita, että väkivalta katoaa maan päältä lähitulevaisuudessa. Ei, kului monia vuosia, muutamia sukupolvia, että ihmiset unohtivat historian aikana ensimmäisen Exoduksen Altantiksen synnillisestä maasta. Tällä kertaa tulee kulumaan paljon enemmän aikaa monia sukupolvia, korvaamaan toinen toistaan, ennen kuin ihmiskunta kykenee luopumaan väkivallasta ja konfliktin tunteesta, ja ennen kaikkea tekemään niin tietoisuudessaan.

Tulee ilmaantumaan kokonaisia alueita, joita uuden tietoisuuden omaavat ihmiset tulevat asuttamaan. Ja tulee olemaan myös alueita, joissa vallitsee pääosin vanhentunut tietoisuus ja ajattelu. Nämä alueet tulevat vähitellen veden valtaamiksi. Uusia alueita tulee nousemaan uuden ihmisrodun asutettavaksi. He tulevat eroamaan ihmisistä, jotka nyt elävät maassa ainoastaan heidän absoluuttisen uuden tietoisuustasonsa kautta ja heidän täydellisestä kieltäytymisestään hyväksyä mitään väkivallan ja konfliktin tunteen ilmentämistä.

Aika on tullut suorittaa uusi Exodus tietoisuudessasi.

Suhteellisen pian tämä uusi tietoisuus auttaa teidät  vapauttamaan itsenne suurimmasta osasta kiintymyksiänne vanhentuneeseen maailmaan ja lihan kahleisiin.

Ja ei tule olemaan tarvetta rangaista ihmisiä haluttomuudesta kohdata uuden ajan vaatimuksia. He itse tuomitsevat itse itsensä ja Äiti Maa näkee vaivan puhdistaa itsensä näistä ihmisistä.

MINÄ OLEN Mooses ja olen tullut taas osoittamaan sinulle Exoduksesi Polun

_____________

(1) Mooses tarkoittaa seuraavaa tapahtumaan, joka kuvataan Raamatussa, luvussa 32.

15 Mooses lähti laskeutumaan vuorelta kantaen kahta liitontaulua, joihin oli kirjoitettu molemmin puolin. 16 Taulut olivat Jumalan tekemät, ja niihin kaiverrettu kirjoitus oli Jumalan kirjoittama. 17 Kun Joosua kuuli kansan meluavan, hän sanoi Moosekselle: “Leiristä kuuluu taistelun pauhu.” 18 Mutta Mooses vastasi:

— Ei sieltä kaiu voitonhuuto, ei siellä valiteta tappiota, laulua minä sieltä kuulen.

19 Kun Mooses saapui leiriin ja näki sonnin ja villin karkeloinnin, hänen vihansa syttyi ja hän paiskasi taulut murskaksi vuoren juurelle. 20 Hän otti heidän tekemänsä sonnin, poltti sen tulessa, murensi sen hienoksi, sekoitti veteen ja juotti veden israelilaisille.

21 Mooses kysyi Aaronilta: “Mitä pahaa tämä kansa on sinulle tehnyt, kun johdatit sen näin suureen syntiin?” 22 Aaron vastasi: “Älä suutu, herrani! Sinähän tiedät, miten altis tämä kansa on pahaan. 23 He sanoivat minulle: ‘Tee meille jumala, joka johtaa meitä matkallamme. Me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka toi meidät pois Egyptistä.’ 24 Minä kysyin heiltä: ‘Kenellä on kultaa?’ Silloin he riisuivat korut yltään ja antoivat ne minulle. Minä heitin ne tuleen, ja siitä tuo sonni syntyi.”

25 Mooses näki, että kansa oli villiintynyt. Aaron oli päästänyt sen valloilleen ja antanut vihollisille aiheen vahingoniloon. 26 Mooses asettui leirin portille seisomaan ja sanoi: “Kaikki, jotka ovat Herran puolella, tulkoot tänne.” Hänen luokseen kokoontuivat kaikki Leevin heimoon kuuluvat. 27 Hän sanoi heille: “Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: sitokaa miekka vyöllenne, kulkekaa edestakaisin leirin halki portilta portille ja tappakaa jokainen, jonka kohtaatte, olkoonpa vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.” 28 Leevin heimon miehet tekivät Mooseksen käskyn mukaisesti, ja kansasta sai sinä päivänä surmansa noin kolmetuhatta miestä.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina