Meidän on annettava Jumalan ilmetä kauttamme

      Kommentit pois päältä artikkelissa Meidän on annettava Jumalan ilmetä kauttammeMeidän on annettava Jumalan ilmetä kauttamme

Kungfutse, 31 maaliskuu 2005

MINÄ OLEN Konfutse, tulen tämän Lähettilään kautta.

Olen tullut antamaan teille kehoituksen liittyen Jumalallisen Viisauden tieteeseen.

Monia satoja vuosia on kulunut minun viimeisestä inkarnaatiostani maassa. Olen onnellinen saadessani tämän tilaisuuden puhua jälleen Opetuksieni sanoja arvostavalle yleisölle.

On aina arvokkaampaa kuunnella sanoja niiden alkuperäisestä lähteestä kuin luottaa niiden ihmisten sanoihin, jotka luulevat saavuttaneensa korkean asteen Totuudesta. Kuitenkin tällaiset ihmiset oleilevat vasta Jumalallisen Viisauden huipun juurella ja elämän turhamaisuus jatkuvasti suuntaa heidän huomiotaan toisaalle, eikä anna heidän ottaa askelta kohti huippua.

Minä uskon, ettei näin käy niille, jotka lukevat näitä rivejä. Te kykenette erkanemaan joksikin aikaa teitä ympäröivästä illuusiosta ja keskittymään ikuisiin Totuuksiin, jotka eivät liity teidän aikaanne, maahanne ja ympäristöönne.

Yrittäkää keskittyä sydäntenne lyönteihin. Kuunnelkaa hengitystänne, hengittäkää sisään … hengittäkää ulos…

Sydämenne toiminta ja hengitys eivät mitenkään liity maahan, jossa elätte, eivätkä myöskään rooliinne elämässä.

Samaa voidaan sanoa Jumalallisesta Totuudesta. Se on olemassa itsenään ja eikä ole riippuvainen tietoisuudestasi ja ajatuksistasi.

Mitä mieltä sitten on elämälläsi, jos tämä maailma voi täydellisen hyvin ilman sinua? Kysytkö sellaisia kysymyksiä itseltäsi? Oletko koskaan kysynyt itseltäni, mikä tarkoitus olemassaolollasi on?

Oletan tämän kysymyksen ainakin kerran nousseen mieleesi. Monille ihmisille tämä kysymys nousee niin itsepintaisesti ja niin usein, että elämän merkityksen etsimisestä on heille kirjaimellisesti tullut itse elämän itsensä merkitys.

Olette oikeassa, rakkaani, se on arvokas tehtävä – ymmärtää miksi sinä elät ja miksi kaikki sinun ympärilläsi on olemassa.

Inkarnaationi aikana tämä kysymys kirjaimellisesti valtasi minut kokonaan. Oli päiviä, jolloin en voinut löytää paikkaa itselleni yrittäessäni vastata tähän kysymykseen uudelleen ja uudelleen.

Minä oli uskovainen ja minä noudatin maailmankatsomussysteemiä, joka oli hyväksytty maailmassa, joka ympäröi minua. Myöhemmin ymmärsin, että tämän maailmankatsomus-systeemin olivat luonneet ihmiset, jotka olivat samanlaisia kuin minä. Kun kasvoin vanhemmaksi, aloin ymmärtämään etten ollut täydellinen ja että jotkut ajatuksistani olivat epätäydellisisiä jo ennen kuin lausuin ne. Miksi olin epätäydellinen? Ja miksi en voinnut voittaa tätä epätäydellisyyttä itsessäni huolimatta kaikista yrityksistäni?

Ovatko nämä kysymykset tuttuja sinulle? Oletko kysynyt itseltäsi samanlaisia kysymyksiä?

Ajan kuluessa vastaus tähän kysymykseen tuli opetus-systeemieni perustaksi, jonka annoin ihmisille, jotka tahtoivat olla oppilaitani.

Selkeästi ymmärsin, että itseni sisällä oli Korkeampi ja täydellisempi Osa itseäni. Minä saatoin kommunikoida sen kanssa. Kuitenkin, oivalsin, että se olin minä, itseasiassa, joka estin Korkeampaa Itseäni ilmentämästä itseään. Se oli minä, ei kukaan ulkopuolellani.

Uskoin, että kaikki elävät olennot yhdessä kanssani, oli luotu Jumaluuden kuvaksi, Jumalan, joka oli luonnut tämän maailman ja jonka asema univerusissa oli paljon Korkeampi kuin meidän. Me olimme yhdistettyjä Hänen kanssaan ja muodostimme kestävän Ykseyden Hänen kanssaan. Ymmärsin, että aivan kuten minulla oli Kokreampi Itseni, Universumin Luojalla myös oli Hänen oma Korkemapi ja alempi Itsensä. Ja Hänen Alempi Itsensä ei ollut mikään muu kuin MINÄ inkarnaatiossa. Hänen Alempi Itsensä olin MINÄ yhdessä kaikkien muiden elävien olentojen kanssa inkarnaatiossa ja koko Maa ja niin kauaksi kuin saatat nähdä

Me kaikki edustamme Luojaa inkarnaatiossa.

Ja Hän elää meissä; Hän luo ja tiedostaa meidän kauttamme. Hän on itseään–aktualisoiva meidän kauttamme ja jokaisen elävän olennon kautta.

Me Kaikki olemme Hänen solujaan ja verisuoniaan. Me muodostamme Hänen ruumiinsa. Ja me olemme yhdistetyt Hänen kanssaan ja jokainen toinen toistemme kanssa.

Kaikki mikä erottaa meitä toinen toisistamme ja Ykseydestä Hänen kanssaan meidän täytyy voittaa.

Siksi minä opetin ja minä jatkan nyt yhden ainoan asian opettamista. Kutsun jokaista teistä alkamaan työn niiden osienne kanssa, jotka estävät teitä olemasta yhdistetty Luojan kanssa. Työskentele sen osan kanssa itsessäsi, joka erottaa sinut kokonaisvaltaisesta ykseydentilasta Jumalan, Luojan kanssa.

Atman, ja Korkeampi Järki, (Syy). Ei ole väliä miten kutsut tätä olentoa, tätä osaa sinussa, joka sinä todellisuudessa olet.

Et voi tehdä toisen henkilön työtä. Et voi saada toista henkilöä suorittamaan mitään sinulle, tai paremminkin et voi tehdä niin, että sinun tulisi pakottaa toinen henkilö. Sinun täytyisi pakottaa toinen tekemään sinulle työtä tai noudattamaan käskyjäsi. Ei ole väliä teetkö sen käyttämällä brutaalia voimaa tai lain voimalla, jonka olet itse kirjoittanut.

Mutta voitko yrittää saada sydämesi hengittämään kehossasi ja keuhkosi pumppaamaan verta verisuonistossasi?

Yrityksesi epäonnistuu. Kuitenkin, jos me katsomme historiaa, näemme, että koko historia muodostuu tapahtumista, kun jotkut ihmiset pakottivat toiset tottelemaan määräyksiään. Tämän vuoksi sotia käytiin ja epäoikeudenmukaisuus on ilmennyt tässä maailmassa.

Mutta tämän epäoikeudenmukaisuuden perusta on aina ollut yksilön halu tehdä jotakin omalla tavallaan.

Siten olemme palanneet puhumaan meidän omasta epätäydellisyydestä.

Kun olin nuori todella uskoin, että voisin inspiroida maailmaa muuttumaan yksinkertaisesti oman henkilökohtaisen esimerkkini avulla ja kehoituksieni keinoilla. Kulutin suuria ponnistuksia ja energiaa yrittäessäni vaikuttaa, miten ihmisten tulisi toimia ja käyttäytyä.

Minulta puuttui voimaa suostutella ihmisiä toimimaan tavalla, jonka uskoin olevan järkevää.

Sitten aloin toimimaan yhdessä ihmisten kanssa, jotka hyväksyivät minun suostuttelu systeemini. Yhä kuitenkin voima puuttui minulta.

Uskokaa minua, kulutin paljon enemmän voimaani suostuttelemaan ihmisiä vain kuuntelemaan minua ja oivaltamaan, ettei heidän tapansa elää ollut oikea ja elämisen arvoista.

Vuodet kuluivat, vuosikymmenet menivät mutta tilanne maailmassa pysyi samana huolimatta ponnistuksistani ja suorittamistani yrityksistä.

Mikä oli syy tähän ?

Olin ainoastaan pieni hiekan jyvä, pieni solu Universumin organismissa. Ja yritin suostutella koko Universumia elämään lakieni mukaan.

Lopussa, monia vuosikymmeniä myöhemmin ymmärsin, että ainoa henkilö maassa estäen minua, olin minä itse. Syy oli minun liiallinen omahyväisyys ja liiallinen itseluottamus tosiasiaan, että tunsin koko Totuuden ja olin kykenevä opettamaan tämän Totuuden muille.

Ulkoinen persoonallisuuteni yritti saada koko Universumisa tottelemaan lakiani lain sijasta, joka hallitsi tässä maailmankaikkeudessa.

Oivalsin tämän perus Totuuden. Ja minun täytyy sanoa, että oli sen arvoista kuluttaa koko elämä tämän Totuuden oivaltamiseen.

On hyödytöntä ja merkityksetöntä asettaa omia lakejamme maailmassa, jossa elämme. Meidän on toteltava Lakia, joka luotiin juuri samalla hetkellä kuin meidän universumimme syntyi ja on sen perustana.

Tämä Laki vaatii, että meidän täytyy luopua ilmentämästä itseämme ja egojamme elämässämme ja sen sijaan meidän tätyy tehdä parhaamme antaa Jumalan ilmentää Itseään meidän kauttamme.

Ainoastaan silloin onnistumme palauttamaan ykseytemme. Silloin voimme ottaa osaa Jumalan suunnitelman realisoimiseen tässä Universumissa.

Tämä on se tehtävä ja työ jonka jokaisen yksilön on täytettävä. Ei ole yhtäkään yksilöä Universumissa joka voi tehdä tätä työtäsi sinulle. Siksi tämä tehtävä on kaikista tärkein ja sen täyttämisestä täytyy tulla elämänne tarkoitus, jota etsitte, mutta ette voi löytää itsenne ulkopuolelta.

Tämä on ajatuksieni hedelmä maallisen elämäni aikana ja minä annan sen sinulle. Mutta en voi saada sinua syömään tätä hedelmää. Teidän täytyy tehdä se itse.

Ei kukaan ulkopuolellanne voi tehdä teidän työtä.

Minä jätän sinut nyt, mutta toivon, että olen antanut ajatuksellesi oikean suunnan.

MINÄ OLEN Kunfutse.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina