Lyhyt Rosari Kouluopetus

      Kommentit pois päältä artikkelissa Lyhyt Rosari KouluopetusXI
Lyhyt Rosari Kouluopetus

(perustuu kirjaan “Agni Yoga. Community”)

Me hävennämme taikauskoa, tietämättömyyttä ja pelkoa. Me kehitämme rohkeutta, tahtoa ja tietämystä.
Jokainen pyrkimys kohti Valaistumista on tervetullut. Kaikki tietämättömyyden aiheuttamat ennakkoluulot selkeytetään.
Sinä joka uurastat, et ole tietoisuudessasi elossa yhteistyön ja yhteisön juurena?
Jos tämä liekki on jo valaistanut aivojasi, omaksu Vuortemme Opetuksien merkit..
Sinä, joka työskentelet, älä hämmenny tiettyistä ilmaisuista.
Jokainen rivi on suuri yksinkertaisuudessaan.

Tervehdys työntekijöille ja etsijöille!

AUM TAT SAT. AUM

  1. Koulujen on oltava oppimisen linnoitus kaikessa täyteydessä. Jokainen koulu, aivan ensimmäisestä korkeimpaan oppilaitokseen, on oltava elävä linkki kaikkien koulujen kesken. Tutkimusta on jatkettava koko ihmisen elämän ajan. Soveltuvaa tietoa on opetet- tava, erottamatta sitä historiallisesta ja filosofisesta tieteestä. Jokaisen työntekijän on kehitettävä ajattelun taidetta. Vain silloin hän ymmärtää täydellisyyden ilon ja osaa hyödyntää vapaa aikaansa. (103) (1)

AUM

  1. Jokaisen koulun on oltava täydellinen koulutusyksikkö. Kouluissa on oltava hyödyllinen museo, johon oppilaat itse osallistuvat. On oltava yhteistyötä, ja oppilaille on myös opeteltava tällaista yhteistyötä. Kaikki taiteen vaiheet on sisällytettävä. Ilman kauneuden polkuja ei voi olla koulutusta. (104)

AUM

  1. Opiskelujakso on kaikista miellyttävin tunti, jolloin opettaja oikeudenmukaisesti arvostaa oppilaiden kykyjä. Ainoastaan kyvykkyyden arvostaminen luo oikeat suhteet tuleviin työntekijöihin. Usein opiskelijat eivät itse ymmärrä päämääriään. Opettaja, ystävänä, valmistaa heidät parhaaseen suuntaan. Mitään pakotteita ei sovelleta kouluissa Vain suostuttaminen voi olla sopivaa oppimisen edistämiseen. Lisää kokeita, enemmän keskusteluja – mikä ilo on omien voimien soveltamisesta! Pienet rakastavat “aikuisten” työtä. (105)

AUM

  1. Kun perhe ei tiedä miten, anna koulu opettaa siisteyttä kaikkiin elämän tapoihin. Lika ei tule köyhyydestä vaan tietämättömyydestä. Puhtaus elämässä on portti sydämen puhtauteen. Kuka sitten ei halua, että ihmiset ovat puhtaita? Koulujen on oltava varusteltuja siten, että ne ovat elämän koristelun tarhoja. Jokaista kohdetta voidaan katsoa rakkauden näkökulmasta. Jokainen asia on tehtävä osaksi onnellista elämään. Yhteistyö auttaa löytämään keinon jokaiselle kotitaloudelle. Jos yksin ei löydy ratkaisua, siellä yhteisö auttaa. Ei palkkasoturit, vaan luojat tulevat olemaan maan ylpeys. (106)

AUM

  1. Koulun ei vain ole sytytettävä rakkaus kirjaa, mutta opetettava kuinka luetaan – ja jälkimmäinen ei ole helpompaa. On tarpeen tietää, miten keskittää ajatus voidakseen tunkeutua kirjaan. Ei silmä, vaan aivot ja sydän tekevät lukemisen. Kirjalla ei ole kunniapaikkaa monissa kodeissa. (107)

AUM

  1. Yhteisöllä on velvollinen vahvistamaa kirja kodin ystävänä. Osuuskunnalla on aivan ensimmäiseksi kirjahylly, jonka sisältö on erittäin laaja. Kirjallisuus sisältää Isänmaan aarteita ja sen yhteyksiä maailman kanssa. Sankareita, luojia ja uurastajia tulee esille; ja kunnia, velvollisuus ja sitoumus yksilön läheistä kohtaan, sekä myös armon tunnetta tullaan vahvistamaan. On monia esimerkkejä, jotka edistävät oppimista ja löytämistä. (107)

AUM

  1. Kouluaineiden keskuudessa annettakoon opetusta tähtitieteen perusteissa, mutta esitetään se yhdyskäytävänä kaukaisiin maailmoihin. Siksi koulut kannustavat ensimmäisiä ajatuksia elämästä kaukaisissa maailmoissa. Avaruudesta tulee elävä, astrokemia ja säteet sisältyvät esitykseen Maailmankaikkeuden laajuudesta. Nuoret sydämet eivät tunne itseään muurahaisiksi maankuorella, vaan hengen kantajina, jotka ovat vastuussa planeetastaan. Kiinnittäkäämme huomiota kouluihin, sillä niistä alkaa yhteistyön vahvistuminen. Ei ole olemassa rakentamista ilman yhteistyötä. Ei tule olemaan turvallisuutta valtiossa tai liitossa, niin kauan kuin itsekkyys vallitsee.

AUM

  1. On järjetöntä ajatella, että hikoilu on vain fyysinen ilmentymä. Henkisen työn aikana tietty arvokas emnoituminen ilmenee, joka täyttää tilaa. Jos fyysinen hikoilu voi lannoittaa maan, silloin henki varastoi praanaa, joka kemiallisesti muuttuu auringon säteissä.. Työ on Valon kruunu. On välttämätöntä, että koulun oppilaat muistavat työn merkityksen maailman luomisen tekijänä. Työn tuloksena on tietoisuuden voimistuminen. On tärkeää korostaa voimakkaasti työilmapiiriä. (117)

AUM

  1. Antakaa opettajan varovasti tunnistamaan ne, jotka pystyvät etenemään nopeasti. Ei ole tarpeen yllistää heitä, mutta heille tulisi selkeyttää polkua.. Olisi luotava välivaiheen kursseja; joissa voi suorittaa nämä vaiheet. Älkää peittäkö vaikeuksia heltä. Tietyntyyppisen tietoisuuden osalta jokainen saavutuksiin johtava liike on jo valoa ja iloa. (207)

AUM

  1. Opettajan on myös oltava luotettava sen suhteen, että hän erottaa nopeasti oppilaan ajattelun suunnan, koska vääränlainen varustaminen on raskas syytös ja sen kautta parhaat työntekijät voidaan menettää.  Jokainen joustamaton ohjelma on ruumis, joka ei voida sietää tiedon auringon alla. On tarpeellista niin nopeasti kuin mahdollista tasapainottaa koulu arvioimalla opettajan tietoisuutta. Luoda hänelle parempi tilanne, jotta hän voi ottaa vastuuta yhteisön työntekijöiden tietoisuudesta.

AUM

AUM TAT SAT. AUM

(1) Kappaleen numero, joka on otettu kirjasta “Agni Yoga, Community”, on merkitty suluissa jokaisen kappaleen jälkeen.