Aion henkilökohtaisesti tavata jokaisen teistä, joka voitti illuusion!

      Kommentit pois päältä artikkelissa Aion henkilökohtaisesti tavata jokaisen teistä, joka voitti illuusion!
alfa-the-father

Aion henkilökohtaisesti tavata jokaisen teistä, joka voitti illuusion!


Rakkastettu Alpha, joulukuu 21, 2016

MINÄ OLEN Alpha, teidän isänne taivaassa.

Rakkaani, tänään haluaisin pitää puheen teille, jonka päämäärä on teidän henkinen pelastus.

Kaikki maailmassanne muuttuu hyvin nopeasti, ja tällä muutoksella tulee väistämättä olemaan vaikutus sieluunne.

On olemassa Totuus maailmassa ja Totuus on Jumalassa.

Kun Jumala jättää teidän elämänne, tämä väistämättä vaikuttaa sieluunne.

Sielu kaipaa eikä tiedä kuinka paeta illuusion vankeudesta.

Tämän vuoksi minä tulen, rakkaani.

Kaikista inkarnaatioissa olevista sieluista huolehtiminen on absoluuttisen välttämätöntä Minulle.

Rakastan jokaista teitä isällisellä rakkaudella ja minä odotan jokaista teitä Taivaassa. Harhakuvitelmat ja erehdykset, isot ja pienet, ovat välttämättömiä tiellänne kotiin.

Kuitenkin, minä olen tullut varoittamaan teitä niistä vaaroista, jotka nousevat polullanne nykyisellä hetkellä.

Ylösnousseiden Mestarien ensisijainen huolenaihe on teidän sielunne pelastaminen. Kun sieluihin kohdistuu hirvittävä vaara, se herättää huolen kautta koko Valon Hierarkian.

Maailma on ajatunut pimeyden voimien vaikutuksen alaisuuteen.

Tämä tilanne on väistämätöntä kun kosmiset syklit muuttuvat.

Muutama vuosi sitten tunsin turvallisuutta ihmiskunnan evoluution suhteen, koska kaikki toimenpiteet oli toteutettu tämän vaiheen turvalliseen ylitykseen.

Kuitenkin, sen tosiseikan vuoksi, että monet Valon lapset tekivät vääriä valintoja, tilanne on käymässä pahemmaksi ja pahemmaksi.

Olen huolissani nyt niistä kirkkaista sieluista, jotka ovat inkarnoituneet ja jotka eivät voi palata Minun maailmaan.

Tämä voi tapahtua.

Maailma, joka on vetänyt itsensä pois Jumalasta, on tuomittu kuolemaan, asteittaiseen hajoamiseen ja kuolemaan.

Vanhan maailman rinnalla on tehty tilaa Uudelle Maailmalle, Jumalalliselle Maailmalle.

Kuitenkin, muutoksen hetki vanhasta Uuteen on kaikista vaarallisin aika sieluille, koska he menettävät Jumalallisen johdatuksen ja voivat joutua eksyksiin ja kuolla koska eivät löydä tietä ulos illuusiosta.

Ympärilläsi oleva maailma tuli kofliktiin Jumalallisen suunnitelman kanssa. Uudistuksen energiat ovat laajasti tulvimassa maailmaasi.

Kuitenkin, näiden uusien energioiden tielle, jotka virtaavat maailmaasi, vanhan maailman dogmat nousivat, jotka perustuivat materiaalisten energioiden hallintaan ja materaalisten arvojen ensisijaisuuteen henkisten arvojen sijaan.

On mahdotonta vastustaa Jumalallista energiaa kauan aikaa.

Mitä voimakkaampi on vastustus, sitä tuhoisampia ovat sen seuraukset.

Mitä enemmän vastustavat voimat käyttävät ponnistuksia vastustaa Jumalallista maailmaa, ihmiskunnan kehityksen evolutionääristä Jumalallista Polkua , sitäkin tuhoisampia ovat  tämän vastustuksen seuraamukset.

Tämän vuoksi me yritämme antaa ohjaustamme tänä vaikeana aikana etukäteen.

Estääkseemme uhreja. Vähentääksemme kärsimystä.

Kuitenkaan, emme voi rikkoa vapaan tahdon lakia.

Suurin osa ihmiskuntaa on valinnut Jumalan kieltämisen polun.

Se on tuhoisa polku. Se on polku kamppailu Jumalan kanssa.

Tämän taistelun tulos on itsestään selvä johtopäätös.

Vanha maailma tulee väistämättä tuhotuksi.

Tehtävämme on pelastaa niin monta sielua tänä vaikeana aikana kuin mahdollista. Tämän vuoksi Opetus on annettu.

Rakkaani, ymmärrän erittäin hyvin, kuinka vaikeaa teille on navigoida pimeydessä, kun vastustavat voimat soveltavat kaikkia keinoja salatakseen Jumalallisen Totuuden teiltä.

Kaikki elämän alat ovat vääristyneet.

Totuutta ei ole missään löydettävissä.

Ei missään uskonnossa.

Ei missään uskomuksessa.

Ei missään tieteessä.

Hirvittävä aika.

Pimeä aika.

Kuitenkin, juuri nyt teidän täytyy käyttää maksimaallisia ponnistuksia sielujenne pelastamiseen.

Pelastuksen mahdollisuus on niillä, jotka, huolimatta kaikista ulkoisista olosuhteista, ylläpitävät sisäistä yhdenmukaisuutta Jumalallisen maailman kanssa.

Mitä kauempana se on, sitä vaikeampaa on pitää harmoniaa. Vaatii suurta Uskon ja Rakkauden voimaa pysyä hengissä. Jokaisen halun kontrolli vaaditaan.

Sinulle on välttämätöntä tehdä jokainen valinta sinun Korkeamman Itsesi kontrollin alaisena. On välttämätöntä kävellä hämähäkin seiteillä yli syyvyyden.

Pyydän, älkää olko välinpitämättömiä Meidän neuvoillemme.

Lukekaa uudelleen kaikki Viestit, jotka ovat tulleet meidän Viestintuojamme kautta.

Jokainen Viesti. Juuri niissä on lanka kätkettynä, joka vie teidät ulos illuusion labyrintista Jumalaiseen maailmaan.

Ja tulen henkilökohtaisesti kohtaamaan jokaisen teistä, jotka viette voiton illuusiosta !

Teidän tarvitseee ylläpitää Uskoanne ja Omistautumistanne.

Minä odotan teitä! MINÄ OLEN Alpha, teidän Isänne Taivaassa.