Itse asiassa vain tietoisuutenne tietämättömyys ja rajoitukset erottavat teitä tietoisuudessanne hyväksymästä  ykseydestänne jokaisen elämän hiukkasen kanssa.

      Kommentit pois päältä artikkelissa Itse asiassa vain tietoisuutenne tietämättömyys ja rajoitukset erottavat teitä tietoisuudessanne hyväksymästä  ykseydestänne jokaisen elämän hiukkasen kanssa.


Itse asiassa vain tietoisuutenne tietämättömyys ja rajoitukset erottavat teitä tietoisuudessanne hyväksymästä  ykseydestänne jokaisen elämän hiukkasen kanssa.

Lord Maitreya, 5. heinäkuuta 2006

MINÄ OLEN Maitreya, joka on tullut jälleen luoksenne tänä päivänä Lähettilääni Tatjanan kautta.

Olen tullut muistuttamaan teitä siitä, että jokainen teistä on jäljittelemätön ja ainutlaatuinen partikkeli Jumalasta. Jumalan suunnitelmien mukaisesti teidän on edistyttävä – eli noudatettava evoluution Polkua tavalla, jollaiseksi Jumala oli suunnitellut sen tämän Universumin alussa. Vaikuttaa siltä, ​​että olette itsenäisiä ja autonomisia, että olette ehdottomasti erillisiä olentoja, jolla ei ole mitään yhteyttä toisiinne tai kenenkään kanssa tässä Maailmankaikkeudessa. Tietoisuutenne tasolla tämä usko on lähes kiistaton. Tämä johtuu siitä, että kaikkialla ympärillänne näette kiistattoman todisteen tästä uskomuksesta, tästä näkökulmasta, tästä maailman ymmärtämisestä. Monta kertaa teille on annettu esimerkki siitä, että vain useita vuosisatoja sitten luulitte, että Maa ei ollut pyöreä ja että se ei pyörinyt auringon ympäri. Ne perspektiivit ja uskomukset, jotka nyt ovat, muuttuvat edelleen, ja itse asiassa ovat radikaalin muutoksen alaisia. 

Olet hallinnut fyysisen maailman. Koska olet hallinnut maailmanne, sinun pitäisi edetä tietoisuudessa tunnistaaksesi muita, hienovaraisempia maailmoja. Sinun pitäisi tuntea yhä enemmän yhteyttä, joka on olemassa sinun ja minun, sinun ja Ylösnousseiden Mestareiden ja jopa sinun ja toisten välillä.

Huolimatta siitä, kuinka paljon sinusta tuntuu että olet erillinen ja omavarainen, ajan myötä joudut tuntemaan yhtenäisyytesi paitsi tämän Universumin Yhden ja jakamattoman Luojan kanssa, myös yhtenäisyytesi jokaisen kanssa, ykseytesi jokaisen toisen kanssa.

Koska olen tullut luoksenne tänä päivänä, haluaisin käyttää jokaisen yhteytemme hetken tehokkaasti . Siksi siirryn pääasiaan, jonka vuoksi tulin. Tiedätte, että planeettanne ei ole maailmankaikkeuden ainoa planeetta. On muita maailmoja ja muita tähtijärjestelmiä. Ette ole yksin avaruudessa. Vuorovaikutuksenne ja kontaktinne muiden kosmisten olentojen kanssa, joita tapahtuu aika ajoin, saavat teidät kokemaan erilaisia ​​tunteita: pelosta uteliaisuuteen.      

Vuorovaikutuksenne muiden maailmankaikkeudessa elävien olentojen kanssa kuitenkin jatkuu kehitysprosessinne aikana. Kaikki  tulee riippumaan teidän sisäisestä tietoisuuden tilastanne. Jos jatkatte epätäydellisyyksissänne, tulette vetämään planeettanne kanssakäymiseen vastaavien teknokraattisten sivilisaatioiden edustajia, jotka ovat keskittyneet yksinomaan itseensä. Jos kuitenkin yritätte muuttaa itseänne ja keskittyä Jumalallisten ominaisuuksien kehittämiseen, silloin hyvin pian pystytte kommunikoimaan enkeleiden, elementaali maailman edustajien kanssa, jotka seuraavat Jumalallista Kehitys Polkua. Siksi tarjoamme edelleen yhä enemmän ja enemmän syitä vakuuttaaksemme, että teidän on aloitettava työskentely tietoisuutenne kanssa.

Antamamme koko Opetus liittyy erottamattomasti vain yhteen asiaan: tietoisuutenne muuttamiseen, tietoisuutenne laajenemiseen. Teemme kaikkemme minkä voimme, jotta kykenisitte ylittämään teille ominaiset rajoitukset – uskonnon, maanne, kuttuurin, ja etujen rajoitukset. Kaikki se, mikä on suunnattu lähentymiseen, integraatioon ja Yhteiseen Hyvään, on hyödyllistä; kaikki sellainen, mikä on suunnattu eroon ja erotteluun, on tuleva unohtumaan.

Yhtenäisyys, josta puhumme, on kuitenkin mahdollista vain, kun yhdistytte keskenänne yhteisten periaatteiden pohjalta. On mahdotonta yhdistyä, kun jokainen puolustaa vain omaa näkökulmaansa, eikä halua nähdä toisen henkilön näkökulmaa. On kuitenkin olemassa yhteinen yhteyspiste, yhteinen asenne, joka sallii yhtenäisyyden kun se otetaan huomioon. Tämä asema edellyttää luopumista omasta egosta.

Egosta luopumisen Polku on se, mitä me opetamme teille. Kiintymyksenne on vahva sisällänne vain niin kauan kuin kukin teistä puolustaa omaa näkemystään toisen henkilön epäeduksi. Ja vasta kun pystytte luopumaan itsessänne siitä, mikä estää teitä näkemästä toisen henkilön näkökulmaa objektiivisesti, vasta silloin voitte liikkua Polkua pitkin kohti yhtenäisyyttä ja yhteisymmärrystä.

Yhtenäisyydestä puhutaan paljon, mutta muutoksista vain vähän. Tämä johtuu siitä, että jokainen, joka puhuu yhtenäisyydestä, odottaa, että jokaisen tulisi kuunnella hänen näkemystään ja jakaa se. Kaikki, mitä teidän tarvitsee tehdä, on kuitenkin nousta tietoisuudessanne tasolle, jossa kaikki ristiriidat ovat lievitettyjä ja näkymättömiä.

Tämä on se tehtävä, jonka haluamme jokaisen teistä ratkaiseman tietoisuudessanne. 

Yrittäkää analysoida, mikä erottaa teitä erilaisten henkisten linjojen edustajista, ja ymmärrätte, että ainoa asia, joka erottaa teidät, on egonne, tietämättömyytenne. Kuten aina, tarjoamme teille Polun, jota seuraamalla pääsette eroon puutteistanne ja saavutatte paljon rakastetun ykseyden. 

Itse asiassa vain tietoisuutenne tietämättömyys ja rajoitukset erottavat teidät tietoisuudessanne   hyväksymästä yhteyttänne jokaisen elämän hiukkasen kanssa.

Lähitulevaisuudessa teidän on otettava askeleita ja pyrittävä poistamaan sisäiset rajoitukset, jotka erottavat teitä toisistanne. Huomaatkaa, että en sano, että teidän pitäisi vakuuttaa ketään siitä, että heidän opetuksensa ovat vääriä ja että teidän on tosi. Sanon, että teidän tulisi poistaa omasta tietoisuudestanne esteet ja rajoitukset, jotka eivät salli teidän hyväksyä muita opetuksia.

Ajattelkaa tätä: Kaikkien maailman uskontojen perustajat opettivat samaa totuutta eri aikoina ja eri kielillä. Ja jos pidätte itseänne koulutettuina, älykkäinä ihmiskunnan edustajina, teitä ohjaa pyrkimys löytää se yhteinen asia, joka on kaikkien uskontojen perustana. Älkää kiinnitäkö huomiota siihen, mikä on erilaista. Keskittäkää huomio yhteisiin periaatteisiin ja lähestymistapoihin, ja näette kaikkien uskontojen ja kaikkien moraalisten opetusten yhtenäisyyden, joita ihmiskunta on aina saanut puhtaista lähteistä.

Kaikkien uskontojen yhdistyminen ja uuden uskonnon luominen, joka kattaa kaikki maailman uskonnot, tulee tapahtumaan, kun tietoisuutenne kykenee kunnioittamaan ja hyväksymään toisen ihmisen näkökulman sen sijaan, että sokeasti vaaditte omaa näkökulmaanne ja puolustatte sitä jopa aseilla. Kaikki tämä pitäisi jättää menneisyyteen. Uudessa Maailmassa ei ole paikkaa millekään vihamielisyydelle. Vihollisuuden tunne jättää maailmanne samalla kun tietoisuutenne muuttuu ja kasvaa.

Kaikki maailman ongelmat ovat vain päässänne, sisällänne. Kaikki Jumalallinen täydellisyys on myös sisällänne.

Sinun tulisi ottaa tavaksi mennä sisälle Korkeampaan Itseesi, kun teette päätöksiä elämänne kaikista tärkeimmistä kysymyksistä.

Yhteys Korkeampaan Itseen ja vapautuminen egosta ovat antamamme Opetuksen kulmakiviä.

Nyt haluaisin sanoa hyvästit, kunnes jälleen tapaamme!

MINÄ OLEN Maitreya!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina