Jumalaisen Totuuden tietämisen prosessi jatkuu ikuisesti

      Kommentit pois päältä artikkelissa Jumalaisen Totuuden tietämisen prosessi jatkuu ikuisesti


Jumalaisen Totuuden tietämisen prosessi jatkuu ikuisesti

Suuri Jumalallinen Ohjaaja, huhtikuu 13, 2005

MINÄ OLEN Suuri Jumalallinen Ohjaaja. Olen tullut tämän viestintuojan kautta..

Tuntuu oudolta, että niin monet Ylösnousseet Mestarit ovat antaneet sanelujaan näin lyhyessä ajassa. Minun täytyy vakuuttaa teitä, että tässä ei ole mitään kummallista. Ylösnousseet Mestarit haluavat kommunikoida ihmiskunnan kanssa ja yrittävät käyttää jokaisen tilaisuuden. Ja jatkamme tehden näin, kunnes tilanne liittyen näiden sanelujen vastaanottamiseen maailmassanne muuttuu.

Minun on kerrottava teille, että suunnittelemme jokaisen sanelujen teon perusteellisesti ja yritämme tarkistaa informaation antaaksemme tarkasti sen, mikä vastaa eniten nykyistä hetkeä ja vallitsevaa tilannetta Maassa. Ja meidän on myös otettava huomioon sanansaattajan tietojen laajuus ja hänen luonnolliset rajoitukset kanavana.

Näin emme voi lähettää informaatiota jos sanansaattajan ulkoinen tietoisuus ei hyväksy  sitä luontaisten rajoituksiensa vuoksi.

Kuitenkin uskallan vakuuttaa teille, että annamme kaiken sen informaation, joka on mahdollista välittää tämän fyysisen lähettilään kautta, jota käytämme tällä hetkellä.

Nyt haluaisin antaa sinulle uutta tietoa.

Kuvittele astia täynnä piripintaa myöten, jos se on täynnä, sinulla ei ole tilaa lisätä siihen mitään.

Siten tehtävä, mikä meidän täytyy yhdessä suorittaa, ja yksi näiden sanelujen päämääristä on yrittää vapauttaa tiettyä tilaa astiassanne hyväksymään uutta informaatiota.

Sinun fyysiset aivot, toisin kuin Jumalallisen mielesi kyvyt, ovat hyvin rajoittuneet.

Ja kun fyysiset aivosi sisältävät tietoa jostain aiheesta, et voi havaita uutta tietoja samasta aiheesta, jos se on vielä vähänkin erilaista.

Tässä juuri piilee vaikeus työskentelyssä ihmisten tietoisuuden kanssa.

Jos olet saanut tietoa lähteestä, joka on mielestäsi arvovaltainen ja sitten toinen lähde antaa sinulle samat tiedot hieman erilaisina tai täysin vastakkaisella tavalla, todennäköisesti hylkäät tiedon tästä uudesta lähteestä.

Ja tässä ei ole mitään pahaa.  Jos ottaisit arvioimatta mitä tahansa informaatiota mistä tahansa ulkoisesta lähteestä, et yksinkertaisesti voisi olla omassa maailmassa, koska sinun olisi pidettävä ulkoisessa tietoisuudessasi vastakkaisia ja toisensa poissulkevia tiedon paloja.

Siksi tietyt totuudet vallitsevat tiettyjen ihmiskunnan kehitysvaiheiden aikana, ja sitten ne vähitellen muuttuvat toisenlaisten totuuksien avulla. Siten ihmistietoisuuden evoluutio vähitellen tapahtuu poissulkien pakottavan tavan.

Ja suurin vaikeus, jonka kohtaamme, kun olemme tekemisissä ihmistietoisuuden kanssa, on sen ahdasmielisyys ja taipumus hyväksyä dogmina informaatio, joka on saatu aiemmin auktoriteettisesta lähteestä.

Joka kerta kun alamme tuoda esiin uutta tietoa, teemme sen hyvin herkällä tavalla, yrittäen olla aiheuttamatta vastustusta ja kielteisyyttä tietoisuudessanne, joka puolestaan saattaisi johtaa myrskyisiin reaktioihin ja aiheuttaa liian suuria negatiivisten tunteiden läikähdyksiä tilassa.

Ehdotan, että tarkastelet kysymystä langenneista enkeleistä hieman eri näkökulmasta. Muistat ehkä varmaan, miten tämä kysymys on esitetty kirjoissa, jotka on annettu edellisten lähettiläiden kautta. Minä itse annoin joitakin ajatuksia, jotka liittyivät langenneihin enkeleihin, sisältyen nykyisin laajalle levinneeseen Opetukseen lännessä.

On vaikeaa sanoa, miksi ihmiset pitivät tästä opetuksesta niin paljon. Ehkä ajatus kapinasta Jumalaa ja hänen lakejaan vastaan on hyvin lähellä ihmisen tietoisuutta. Ja se on erittäin houkuttelevaa lukea oma epäkohta Korkeimman Olennon syyksi. . Eikö se ole syy, miksi ajatus enkeleiden kapinasta on tullut niin laajalle levinneeksi länsimaissa nyt? Ehkä tämä ajatus on hyvin läheinen ja rakas modernille ihmiselle, koska on aina mahdollista perustella itselle ja omaa käytöstä sanomalla, että jopa enkelit taivaissa kapinoivat.

Yritimme kiertää tätä kysymystä saneluissa ennen tätä hetkeä, ja jos me käsittelemme sitä, me vain mainitsimme yleisesti kysymyksiä, jotka koskevat ristiriitaa kahden periaatteen välillä – voiman joka vahvistaa illuusiota ja voiman, jonka tavoitteena on palata alkuperäiseen ei-ilmenneeseen Jumalalliseen Luomakuntaan.

Ja minun täytyy sanoa, että legenda langenneista enkeleistä kuten se on nyt esitetty monissa laajalle levinneissä opetuksissa lännessä kuvastaa vain Universaalista Lakia, joka liittyy muuttumattomaan edellytykseen Valon Korkeimmille Olennoille ottaa ihmiskeho Kosmisen Evoluution tietyssä vaiheessa. Sen jälkeen kun elämän Korkein muoto on lopulta vapautunut sen fyysisestä muodosta aikaisemmissa kosmisissa sykleissä, tämän muodon täytyy tietyssä vaiheessa palata fyysiseen tasoon ihmisten kehoihin, jotka ovat kehityksessään alemmalla tasolla, ja lahjoittaa näille kehoille Jumalallinen kipinä, Jumalallinen Mieli ja Jumalallinen ymmärrys.

Fyysistä ilmennyttä maailmaa ei voida jättää yksin, se ei voi olla olemassa itsenäisesti koko muusta Luomakunnasta. Se vaatii jatkuvaa hoitoa ja holhousta Korkeamman Ilmennyksen maailmojen puolelta tässä universumissa. Tämä johtuu intensiivisistä kaaoksen voimien läsnäolosta ilmenneessä maailmassa.

Enkeleiden laskeutumisen prosessi ihmiskehoihin on välttämätön evoluution vaihe. Ja tätä prosessia voidaan verrata taikinan luomiseen. Jos taikina, jonka olet tehnyt näyttää olevan heikkolaatuista, parantelet sitä. Voit lisätä munia tai voita parantamaan sen laatua ja ominaisuuksia. Aivan samaa prosessia käytetään antamalla ihmiskunnalle korkeampia kykyjä, osia Olennoista, jotka seisovat evoluution Korkeammilla Tasoilla, laskeutuu ihmiskehoihin.

Tämä prosessi jatkuu ja on käynnissä, ja sen seurauksena ihminen muuttuu jumalallisemmaksi, lähemmäksi hänen omaa alkuperäistä, synnynnäistä Jumalallista luonnetta.

Sinulle on kerrottu toistuvasti näiden sanelujen aikana, että kuka tahansa henkilö, joka on asianmukaisesti valmistanut hänen fyysistä temppeliään, vastaanottaa tähän temppeliinsä (kehoonsa) lisää Valoa Valo-olentojen läsnäolosta, jotka pystyvät ilmentämään itseään ja toimimaan tämän yhteyden kautta, jonka tämä henkilö (kehonsa kautta) tarjoaa.

Me pyrimme olla läsnä maapallon ihmisissä ja pyrimme käyttämään kaikki mahdollisuudet meidän läsnäolomme lisäämiseksi.

Vapaan tahdon lakia ei rikota tässä, koska, joka on saavuttanut yhteistyö vaiheen kanssamme auliisti antaa temppelinsä läsnäolollemme. Ja suunniteltu suunnitelma todella toteutuu ja teistä tulee meidän kätemme ja jalkamme.

Samalla tavoin, enkelien – Korkeimpien Valon olentojen – laskeutuminen ihmiskehoihin tapahtui miljoonia vuosia sitten. He lahjoittivat ihmiselle mielen ja tulivat osaksi hänen Korkeampaa Kehoaan eli hänen Kristus Itseään.

En halua kiinnittää huomiotanne näihin aiheisiin tänään enempää, koska ennakoin liian tunteellisen ja terävän reaktion niiltä, jotka lukevat näitä rivejä. Olen sanonut tarpeeksi herättämään tietoisuuttanne ja antamaan sille uuden sysäyksen Jumalallisen totuuden käsittämiseen.

Älkää kuvitelko, että voitte käsittää kaiken Jumalallisesta totuudesta heti yhdellä kerralla. Kuluu useita vuosia ja ihmiskunnan vaikeuksien kautta omaksuma totuus tulee jälleen kerran vaatimaan uuden totuuden, joka ottaa edellisen paikan ja auttaa ihmisen mieltä vetäytymään lähemmäksi Jumalallista Totuutta.

Tämä prosessi Jumalallisen Totuuden tietämisessä jatkuu ikuisesti.

Sinun tarvitsee vain jatkuvasti haluta hahmottaa Jumalallista totuutta, pyrkiä sen ymmärtämiseen ja vapauttaa itsenne kaikista dogmeista, joihin ihmisen tietoisuus kiinnittyy niin nopeasti. Joskus on liian vaikeaa luopua näistä dogmeista, ja tämä prosessi voi aiheuttaa kovaa kipua ja ihmisen egon antagonismia.

Jos sinulla on tunne, että omistat Jumalallisen Viisauden kaikessa eheydessään, tämä tunne  itsessään on osoitus egostasi. Ajatella sitä. Miten rajallinen tietoisuus voi sisältää rajattoman Jumalallisen Totuuden?

Olen antanut teille paljon uutta tietoa tänään, ja olen yrittänyt tehdä sen niin lievästi kuin mahdollista, jotta ei aiheutuisi mentaalista ja emotionaalista läikehdintää liian suuresti auroissanne.

MINÄ OLEN Suuri Jumalallinen Ohjaaja, ja olen ollut kanssanne tänään.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina