Kaikki me olemme yhtä ja jakamattomia ja meillä on yhteinen alkuperä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kaikki me olemme yhtä ja jakamattomia ja meillä on yhteinen alkuperä

Yhden Läsnäolossa, maaliskuu 6, 2005

MINÄ OLEN Liekki, ikuinen Liekki, ja jakamaton Liekki, yhdenmuotoinen

Liekki pysyen ikuisuudessa, jakamattomuudessa ja rajattomuudessa.

MINÄ OLEN Valon ja Tulen virta

Liekki…

Tuli…

Kuolevainen tietoisuus ei voi käsittää minua. Mutta se voi tuntea minun värähtelyni, minun Henkeni, minun Tuleni, Säteilevän rajattomuuden! Ikuisuuden! Kauneuden. Suhteellisuuden. Autuuden. Ilon. Harmonian.

Universumin Luomakunta taipuu minun lakeihin. Kaikki mitä minä puhun edustaa Ikuista Totuutta, jota ihmiskunta on aina yrittänyt ymmärtää ja joka aina on ollut pyrkimyksen lähde parhaimmille ihmismielille.

Minä synnytän maailmat ja minä luon käsitteet. Minä luon keinot minun Tahdollani ja Tulellani, asteittain luoden yksityiskohdat luomakunnalla ja delegoin voimani henkisille Olennoille, jotka asuttavat Minun Maailmaani.

Minä olen jokaisessa näistä henkisistä Olennoista, mutta samanaikaisesti jokainen heistä on varustettu  omalla yksilöllisyydellä, omalla kyvyllään luomiseen ja itsensä kehittämiseen. Kaikilla olennoilla on minun Liekkini heidän perustanaan.

Me olemme kaikki jakamattomia minun tietoisuuteni tasolla.

Mutta universumin eriytymisen aikana kondensaatio prosessit ja jakautuminen tapahtuu. Mitä alemmiksi ilmentyneen maailman värähtelyt tulevat, sitä suurempi on eriytyminen ja konfuusio minun osieni välillä.

Minä siedän tämmöistä epäyhteneväisyyttä, koska pyrin itse aktualisoimiseen sen avulla.

Universumi on samanlainen kuin ihmisen organismi. Jokainen galaksi ja jokaista galaksiryhmää voidaan verrata ihmiskehon organismien osiin ja systeemeihin.

Kaikki nämä tekevät minun ruumiini, aivan kuten sinun ruumiisi on muodostunut useista elimistä ja systeemeistä. Me olemme samankaltaisia.

Kuten sinulle on vaikeaa ymmärtää korkeampien tasojen olemassaoloa tässä universumissa, siten myös minulle on vaikeaa arvostaa sinun ongelmiasi materiaalisessa maailmassa.

On olemassa koko hierarkia järjellisiä olentoja, jokaisen kehityksen useissa eri asteissa, jotka hallinnoivat  universumia.

Tämä hierarkia ulottuu minusta pienimpään materiaaliseen partikkeliin tässä maailmassa.

Me kaikki  olemme kuuliaisia  Lakia kohtaan, joka on yleinen tässä universumissa.

Ja mitä korkeammalla tasolla henkinen olento on tässä hierarkiassa, sitä vähemmän vapautta tämä olento omistaa. Siten, ihmisen, jonka vapaus on miltei rajaton, on määrätyssä kohdassa luovuttava tästä vapaudestaan ajan kuluessa ja saavutettava suurempi auktoriteetti, suurempi mahti ja suurempi voima vastalahjana.

Askeleet, joita tämän universumin järjelliset olennot ottavat, riippuvat suoraan heidän tietoisuutensa tasosta. Ihminen, erityisesti maallinen ihmiskunta, sijaitsee sellaisen hierarkian pyramidin alimmalla tasolla.

Ihmiskunta vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja ohjausta niiden olentojen osalta, jotka jo ovat saavuttaneet korkeamman kehityksen tasoja.

Tätä prosessia voidaan verrata lasten kasvatuksen prosessiin kouluissa ja päiväkodeissa, missä eri opettajat tulevat ja opettavat.

Ja nämä opettajat voivat tulla ulkopuolelta persoonan muodossa, tai ilmestyä sinun sisälläsi.

Sinun saavutuksiesi tason salliessa, riippuen sinun värähtelyjesi tasosta, voi olla yksi tai useampi Valo Olento sinun somaattisessa temppelissäsi. Sinä yksinkertaisesti vastaanotat  Jumalallista energiaa lisää, voimistavaa Valon virtaa. Näiden olentojen länsäolo sisälläsi ei mitenkään paljastu ulospäin. Mutta jokainen ihminen, jolla on näitä Olentoja sisällään, on hyvin informoitu siitä. Hän tietää mitkä Valo Olennot ovat läsnä hänen sisällään.

Lisääntynyt valo ei tuo mitään etuja sinun fyysisen maailman näkökulmasta. Värähtelyjen erilaisuus ja sinun maailmasi suurempi kiinteys johtavat itse asiassa siihen, että lisä valon läsnäolo raunioittaa teidän elämää maallisen logiikan näkökulmasta. Tavanomainen kommunikaatio romahtaa, työ menetetään ja fyysinen temppeli ei kestä painetta, ilmentyen ulkoisesti joidenkin sairauksien ulkoisina oireina.

Kuitenkin, Näiden Valo Olentojen läsnäolo on tarpeellista, ja jokainen vapaaehtoinen, joka antaa näiden Valo Olentojen tulla  sisäänsä, tekee niin omasta vapaasta tahdosta, uhraten ulkoiset fyysiset saavutukset ja pitäen parempana hallita taivas-maailman saavutuksia.

Näiden Valo Olentojen Läsnäolo antaa sinulle tietoisuuden laajentumisen, kyvyn hallita taivasmaailman energioita, jotka tunnetaan Pyhän Hengen lahjoina.

On olemassa hienon hieno linja, joka erottaa ihmiset, jotka ovat antaneet temppelinsä valon palvelukseen ja niiden ihmisten välillä, jotka antavat temppelinsä joillekin alemman tason hengille  ja ruumiittomille hengille. Valitettavasti näinä päivinä suurin osa ihmiskuntaa, 90 prosenttia ihmiskunnasta, vapaaehtoisesti antavat heidän temppelinsä (fyysinen kehonsa) näille alemmille hengille, välittämättä ja huolestumatta heidän vapaan tahtonsa ilmentämisen seuraamuksista.

Ihmiset, jotka antavat heidän temppelinsä pimeyden alimmille hengille omistavat tarkalleen samat lahjat kuin ihmiset, jotka antavat  temppelinsä Valon hengille. He voivat parantaa ihmisiä, nähdä tulevaisuuteen ja vastaanottaa viestejä. Kuitenkin on olemassa ero. Ihminen, joka on uhrannut  alimmat kehonsa Valon palvelukseen, ei koskaan käytä  lahjojaan saadakseen materiaalisia asioita tai arvoja tässä maailmassa. Näitä voivat olla raha, valta, vaikutusvalta, auktoriteetti (asema). On olemassa suuri määrä  ihmisen epätodellisen osan manifestaatioita tässä maailmassa.

Tämä ilmiö on syynä hämmennykseen. Ihmiset näkevät ihmeitä ja parannuksia, ja eivät kykene tekemään eroa pimeyden edustajien ja Valon edustajien välillä heidän ihmistietoisuutensa avulla.

Saattaa olla ainoastaan yksi kriteeri tässä – sinun sisäinen tietosi, ja sinun sisäinen intuitiosi.

Katso vain, joko tämä henkilö toimii elämässään aivan kuten hän opettaa.

Hän opettaa anteeksiantoa, mutta antaako hän anteeksi ihmisille? Hän opettaa, että uskottomuuden synnistä tulee luopua, mutta seuraako hän itse omaan neuvoaan? Salliiko hän seksuaalienergian väärinkäytön? Hän opettaa Jumalallisesta Rakkaudesta, epäitsekkyydestä, mutta mitä tämä ihminen omistaa itse? Elääkö hän ylellisyydessä? Mitä hän syö?  Katso ja tarkkaile.

Kuitenkin, kuka tahansa henkilö on tarpeellinen sinulle ulkopuolellasi opettajana, kunnes saavutat sen osan Polullasi, kun  et enää tarvitse opettajaa ulkopuolellasi fyysisellä tasolla.

Sinä tulet kykeneväksi kohdata kenet tahansa Valo Olennon, jonka tason sinä saavutat tietoisuudessasi. Sinä tulet kykeneväksi vastaanottamaan tietoa suoraan näiltä Valo Olennoilta. Ajan kuluessa sinun värähtelysi tulevat soveltumaan yhteen  – näiden Valo Olentojen värähtelyiden kanssa siinä määrin, että sinä tulet antamaan heidän olla läsnä sinun sisälläsi jatkuvasti. Sinä tulet tarjoamaan heille heidän käytettäväkseen kaikkia sinun temppeleitäsi ja alempia ruumiitasi ja tämä tulee olemaan  oma vapaa tahtosi. Tässä ei ole mitään pahaa tai ei-sopivaa korkeimman Lain kannalta, koska  me kaikki olemme yksi ja jakamaton ja meillä on yhteinen Lähde. Jakautuminen / eroavaisuus on perinnöllistä  tässä maailmassa ainoastaan. Taivas-maailmassa ykseys koetaan enemmän ja voimakkaammin kun materiaalinen aine tulee ohuemmaksi ja saa Tulen laadun, ja Liekin ominaisuus saavutetaan.

Sinä valitset ketä  palvelet  vapaalla tahdollasi. Ja tämä määräytyy  tietoisuuden tasosi mukaan.

Luovu vapaaehtoisesti kaikista pimeyden voimien manifestaatioista sinun kauttasi. Luovu taakasta, jonka olet hankkinut pitkien miljoonien vuosien aikana elämällä tällä planeetalla. Nosta tietoisuutesi ja pyri kohta Korkeampia Maailmoja. Se on yhdessä sinun tietoisuutesi kasvun kanssa, että muutokset tässä maailmassa tapahtuvat. Kaikki ne, jotka pysyvät vanhassa, ja joiden aika on kulunut loppuun, joutuvat pakosti jättämään sinun maailmasi, jonka on määrä tulla kauniiksi ja täydelliseksi suhteellisen pian avaruuden mittojen mukaan. Ja Sinun planeettasi kohtalona on muuttua säteileväksi tähdeksi.

MINÄ OLEN Yhden Läsnäolo ja MINÄ toivon sinulle menestystä sinun Polullasi kohti Olemassaolon rajattomuutta.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina