Kutsun teitä tulevaisuuteen! [1]

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kutsun teitä tulevaisuuteen! [1]

Arkkienkeli Mikaelin Roseri:


Kutsun teitä tulevaisuuteen! [1]

Isän ja Äidin, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen!
Isä Meidän Rukous [2]
Isä meidän joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon Sinun nimesi;
Tulkoon Sinun Valtakuntasi;
Tapahtuu Sinun Tahtosi maan päällä niin kuin Taivaissa;
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
ja anna meille anteeksi, meidän velkamme, niin kuin
mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
äläkä saata meitä kiusaukseen,
mutta päästä  meidät pahasta,
sillä Sinun on Valtakunta ja Voima ja Kunnia iankaikkisesti.
Aamen!

Marian Tervehdys (1)
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan (3x).

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle, ja Pyhälle Hengelle ja Jumalalliselle Äidille, kuten oli alussa, on nyt ja tulee aina olemaan. Aamen!

1. MINÄ OLEN Arkkienkeli Mikael. Olen tullut Sinisen Liekin Enkelien ympäröimänä. Nyt ja tulevina päivinä on tullut aika, jolloin meidän on keskitettävä ponnistelumme planeetan auttamiseen. Tämä on viestini ja varoitukseni teille. Olen valinnut huolellisesti sanat ja ajatukset, kuinka välittää teille yksinkertaisen totuuden, että olette saavuttaneet ikän, kun joudutte jakamaan vastuunne kaikesta, mitä planeetalla tapahtuu yhdessä Ylösnousseiden Mestarien kanssa. Ette ole innostuneita ottaamaan tätä vastuuta, mutta teidän on kuitenkin otettava vastuu planeetastanne. Tämä on seuraava tietoisuuden taso, johon teidän pitäisi nousta.

Marian Tervehdys (1)
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

2. Olette edelleen huolestuneita, mitä on tapahtumassa ympärillänne, ja olet niin kietoutuneet illuusioon, joka ympäröi teitä kotona, töissä ja televisiossa. On kuitenkin paljon tärkeämpiä ja olennaisempia asioita, ja  on tullut aika, että alatte ajattelemaan näitä asioita. Koko maailma, fyysinen ja hienovaraiset olemassaolon tasot vapisevat monien teidän toimintojenne, ajatuksienne ja tunteidenne vuoksi. Muut Valon Olennot ja minä  joskus katsomme järkytyksellä, kun ihmiskunta vapauttaa uuden negatiivisen energian purkauksen hulluutensa kautta. Joka kerta, kun negatiivisen energian hallitsematon purkaus tapahtuu, tämä vaatii suuria ponnistuksia lukuisilta Valon Olennoilta tilanteen tasapainottamiseksi, jotta fyysiselle tasolle aiheutuvat seuraukset eivät tule katastrofaalisiksi.

Marian Tervehdys (1)
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

3. Nyt on tullut aika, jolloin teidän, ihmisyhteisön parhaiden edustajien, on jaettava meidän ,Ylösnousseiden Mestarien kanssa,  vastuu Maapallosta ja kaikesta, mitä planeetalla tapahtuu. Tämä on tietoisuuden taso, joka teidän on todella saavutettava lähitulevaisuudessa.

Marian Tervehdys (1)
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

4. Lakatkaa katsomasta ihmisiä, jotka ympäröivät teitä, ja lakatkaa seuraamasta esimerkkejä, jotka näette ympärillänne ja televisiossa. Sillä aika on tulossa, jolloin teidän tulisi seurata ohjausta, jonka saatte sydämestänne.  On hienovaraisempia energioita ja prosesseja, jotka tapahtuvat ympärillänne hienovaraisemmilla tasoilla. Nämä prosessit heijastuvat teissä tiettyinä tietoisuuden tiloina.

Marian Tervehdys (1)
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

5. Aina ei ole niin, että ymmärrätte tietoisesti hienovaraisemmissa tasoissa tapahtuvia asioita, eivätkä kaikki asiat saavuta teidän ulkoista tietoisuuttanne, mutta teillä on tietty intuitio, ennakkoaavistus tai inspiraatio. Jos olette rehellisiä itsellenne, jos menette sydämeenne ja tunnette hienovaraisempien tason värähtelyt, niin epäilemättä kuulette hälyttävän hälytyksen, joka soi planeetalla Maassa. Ja tämä hälytys on varoitussignaali. Se on indikaattori ongelmasta planeetalla.

Marian Tervehdys (1)
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

6. Kuinka tilannetta voidaan muuttaa, ja mitä voidaan tehdä nyt, jotta planeetan joukkojen enemmistö avaa tilaisuuden valoisalle tulevaisuudelle uudelleen? Mielestäni ei ole tarpeetonta muistuttaa teitä huolimatta siitä,  kuinka vaikeat ajat teillä on, ja riippumatta raskaista ajatuksista ja mielentiloista, jotka  täyttävät teidät, teidän on löydettävä voimaa sanoa:

”Tiedän, että nämä tilat eivät ole todellisia. Tiedän, että illuusio on vahva, mutta olen valmis torjumaan illusooriset voimat kaikella Rakkauteni voimalla, joka virtaa sydämestäni. Rakastan tätä maailmaa. Rakastan Jumalaa ja hänen Luomakuntaansa enkä anna tämän maailman tuhoutua. Rakas Arkkienkeli Mikael ja suojeluksen Enkelit, pyydän teitä käyttämään elämänvirtaani Valon legioonien auttamiseen. Tiedän, että planeettalleni ei tapahdu mitään niin kauan kuin ainakin yksi valonkantaja toimii tietoisesti Valon Voimien puolella. “

Marian Tervehdys (1)
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

7. Niin pian kuin kokoamme riittävän määrän ihmisiä, jotka ovat sydämessään valmiita tukemaan vakaasti Valoa, voimme pyytää Suuren Keskus-Auringon ja kaikkien Kosmisten Neuvostojen Armoa, jotta Maapallo saa apua ja tämä apu tulee viipymättä.

Marian Tervehdys (1)
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

8. Paljon  pn vaakalaudalla tällä hetkellä. Suurin osa ihmisistä ei ole valmiita tietoisuuden muutokseen. Vapaaehtoisia tarvitaan osoittamaan uutta tietoisuuden tasoa, tietoisuutta, joka ei ole sidottu fyysiseen tai astraalitasoon, mutta on valmis yhteistyöhön Korkeampien Maailmojen kanssa. Kun on riittävä määrä ihmisiä, jotka kykenevät osoittamaan uutta tietoisuutta, heidän ponnistelujensa seurauksena myös muiden ihmisten tietoisuus alkaa muuttua.

Marian Tervehdys (1)
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

9. Te kaikki olette yhteydessä toisiinne olemisen hienovaraisemmilla tasoilla. On tarpeellista, että korkeampi tietoisuuden taajuus resonoi kuin äänirauta avaruudessa, jotta illuusioon jumittuneiden ihmisten sielut nousevat jälleen ja kohottavat katseensa Taivaaseen. Kadehdin niitä teistä, jotka ovat inkarnoituneet tällä erittäin vaikealla hetkellä, koska planeetan ja miljoonien sielujen tulevaisuus, jotka ovat takertuneet illuusioon ja jotka eivät näe valoa, riippuu kyvystänne pitää tietoisuutenne puhtaana, Taivaita kohden ja sopusoinnussa  Korkeampien Maailmojen kanssa.

Marian Tervehdys (1)
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

10. Johtakaa esimerkillänne! Olkaa rohkeita, kestäviä ja kekseliäitä. Keksikää tapoja, jotka vievät miljoonat ihmiset uudelle tietoisuuden tasolle. Soikaa korkeimmalla nuotilla. Näyttäkää esimerkkiä! Kutsun teitä tulevaisuuteen! 

MINÄ OLEN Arkkienkeli Michael!

Marian Tervehdys (1)
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle, ja Pyhälle Hengelle ja Jumalalliselle Äidille
kuten  oli alussa, on nyt, ja tulee olemaan. Aamen!

Isän ja Äidin, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen!

[1] Lyhyt rukous, joka perustuu Arkkienkelin Pyhän Mikaelin Saneluun 22. kesäkuuta 2009

[2] Tärkein asia rukoillessasi Rosereita samoin kuin kaikkia muita rukouksia, on täydellinen omistautumisenne Jumalan Tahdolle, s rukouksellisen tietoisuuden tilan saavuttaminen, joka antaa teidän unohtaa itsenne ja yhtyä Jumalaan. Jos rukous ”Terve Maria” ortodoksinen  versio estää tietoisuuttanne keskittymästä Jumalaan, käyttäkää jotain muuta rukouksen versiota, joka on tietoisuudenne paremmin hyväksyttävä.