Muuta tietoisuuttasi, muuta ajattelusi, muuta elämäntapasi

      Kommentit pois päältä artikkelissa Muuta tietoisuuttasi, muuta ajattelusi, muuta elämäntapasi


Muuta tietoisuuttasi, muuta ajattelusi, muuta elämäntapasi

Rakastettu Lanello, 24. toukokuuta 2005

MINÄ OLEN Lanello, olen tullut luoksenne tämän Lähettilään kautta. Tänään minun on annettava sinulle pieni Opetus, joka toivon olevan hyödyllinen tässä vaiheessa Jumalallisen todellisuuden tietämyksessäsi.

Tiedät, että ymmärryksesi Jumalallisesta todellisuudesta  on asteittainen prosessi. On mahdotonta hallita Jumalallista Totuutta kokonaan hetkessä. Tässä tapauksessa se voi muistuttaa pientä saviastiaa johon yrität asettaa jotain paljon suuremmalla tilavuudella olevaa kuin mitä tämä astia pystyy sisällyttämään. Astia voi haljeta. Siksi, kun ymmärrät minkä tahansa idean, Opetuksen tai tiedon ulkoisessa tietoisuudessasi, et voi omaksua tätä koko tietämyksen määrää heti.

Tietoisuutesi on läpikäytävä asteittainen muutos ja transformaation prosessi. Tässä tapauksessa  Jumalallisen Totuuden tuntemus tulee olemaan enemmän tai vähemmän kivuton sinulle.

Monet Jumalallisen todellisuuden luontaiset asiat voivat aiheuttaa kielteisen reaktion ja ei- hyväksynnän ihmis-tietoisuudessasi. Oleellinen asia on se, että ihmis-tietoisuus on olemassa tietyissä  aika ja tila kehyksissä ja on rajoittunut näihin kehyksiin. Kun voit voittaa ajan ja tilan kehykset tietoisuudessasi, käsityksesi Jumalan todellisuudesta laajenee. Ennen tätä aikaa saat vain tiedon murusia, mutta jopa nämä murut, jos ne eroavat aikaisemmista lähteistä saamasi tiedon kanssa, voivat aiheuttaa vihamielisyyttä ja jopa aggressiota.

Valitettavasti tietoisuutenne käsitys todellisuudesta on melko rajoittunut. Tämä ei olisi niin suuri este, ja olisimme voineet antaa uutta tietoa vähitellen, laajentamalla maailmanne rajoja, jos ihmiset eivät hyväksyisi monia asioita dogmi-asenteella tietoisuudessaan ja eivät pitäisi mitään poikkeamista tästä dogmista jumalanpilkkana ja harhaoppina. Koko asian ydin on tietoisuutenne hämäryydessä. Kun tietoisuutenne on uppoutunut tietämättömyyteen, olette taipuvainen tuomitsemaan kaiken, mikä ei vastaa ideoita ja ymmärrystä, jonka olette saaneet aikaisemmin. Ainoa lääke tietämättömyyteen on tiedon Valo. Sisäisten rajoitusten, sisäisten tukosten ja sisäisten esteiden voittaminen on aina ollut henkisille etsijöille ensimmäinen ja tärkein tehtävä.

Jos otat puolueettoman kannan ihmiskunnan historiaan ja etenkin uskonnon historiaan, voitte nähdä, että useimmat konfliktit, mukaan lukien uskonnollisen kentän ristiriidat, aiheutuivat siitä tosiasiasta,  että ihmiset eivät halunneet hyväksyä muiden näkökulmia ja eivät halunneet löytää yhteisiä lähestymistapoja samoihin käsityksiin.

Jokainen  tunnisti vain omat näkemyksensä eivätkä halunneet ottaa huomioon muiden näkökulmia.

Siksi aikanne tärkein tehtävä on löytää yhteiset kohtaamisperusteet kaikkien uskonnollisten liikkeiden ja uusien opetusten välillä.

Tehtävä on nousta minkä tahansa uskonnolliseen järjestelmään kuuluvien rajoituksien yläpuolelle. Lähtökohta siltojen ja kulkuteiden luomisessa eri näkökulmien välillä on sen yksinkertaisen tosiasian tunnustaminen, että evoluutionsa tässä vaiheessa ihmiskunta ei pysty kuvaamaan Jumalan Totuutta koko sen täydellä 100-prosenttisella aitoudella. Aluksi voidaan olla samaa mieltä siitä, että ei ole mitään pahaa tarkoitusta siinä, että yksi ihminen ymmärtää Jumalan Totuuden tällä tavalla ja toinen ymmärtää sen eri tavalla. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen joka tapauksessa ja hänellä on oma näkökulmansa kaikesta.

On hyvin tärkeää tunnustaa se, että muilla ihmisillä on myös oikeus tulkita Jumalallista Totuutta omalla tavallaan. Nykyisessä vaiheessa uskonnollisen suvaitsevaisuuden laatu on erittäin tärkeää. Se on uskonnollisen suvaitsevaisuuden puute, joka on syy tällaiseen hirvittävään ilmiöön kuin terrorismi. Juuri dogmatismi ja suvaitsemattomuus muiden näkökulmiin on se, joka toimii sytykkeenä uskonnollisiin ääriliikkeisiin ja antagonismiin.

Ajattele onko niin tärkeää vaatia, kenen uskonto on enemmän oikeampi, jos yksikään olemassa olevista uskonnollisista järjestelmistä ei edes vähäisessä määrin heijasta koko Jumalallista Totuutta.

Jumalallinen Totuus on riippumaton ihmisen tietoisuudesta. Kaikki te olette vain lapsia kysymyksessä Jumalallisen Totuuden tuntemisessa. Heti kun alatte väittämään, että teidän ideanne Jumalallisesta rakenteesta on kaikista oikein ja täydellisin, te täysin leikkaatte pois mahdollisuutenne tietää Jumalallista Totuutta. Luuletko, että ehkä tällainen suvaitsemattomuus muiden ihmisten asemaan kohtaan on ylpeyden ja muiden ominaisuuksien ilmenemistä, jotka ovat tyypillisiä egollenne ja epätodelliselle osallenne itseänne?

Siksi kaikki uskonnolliset kiistat, sodat ja ristiriidat, kaikki uskonnollisen fanatismin, ääriliikkeiden ja suvaitsemattomuuden ilmenemiset omaavat juurensa juuri sellaisten yksittäisten johdossa olevien henkilöiden egoistisista pyrkimyksistä, jotka ovat uskonnollisten lahkojen, ryhmien ja jopa melko perinteisten ja suhteellisen vanhojen uskontojen, kuten kristinusko, islam ja muiden johdossa.

Uskokaa minulle, että Jumalallisella Totuudella ei useimmiten ole mitään yhteistä niihin ideoiden, dogmien ja käsityksien kanssa, jotka ovat tyypillisiä enemmistössä – joskin ei kokonaan – maailman uskonnoissa.

Siksi yksi päätehtävistä Summit Lighthouse -järjestössä, jonka perustin viime vuosisadalla Mestarien avulla, oli juuri laajentaa ihmisten tietoisuutta ymmärtämään sitä yhteisestä perusasiaa, joka ulottuu minkä tahansa uskonnon ja minkä tahansa kirkkokunnan dogmien tuolle puolen. Tehtävänä oli antaa teille käsitys siitä, että ydinasia on teidän henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa, teidän oma kehityksenne Jumalassa, oma ymmärryksenne Jumalallisesta Totuudesta. Se on teidän  luovaa työtänne, kehitystänne, hengellistä työtänne. Mikään uskonnollisista järjestelmistä ei voi korvata omaa ainutkertaista mystistä kokemusta, yhteydenpitoa Korkeamman Itsenne  kanssa ja yhteistyötänne Ylösnousseiden Mestarien kanssa.

Kuitenkin heti uuden järjestön perustamisen jälkeen, kokoontui välittömästi voimia kaikilta puolilta, jotka näkivät tärkeimmäksi tehtäväkseen vastasyntyneen  uskomuksen julistamisen, joka oli ehdottomasti autenttinen, erehtymätön ja annettu seuraavaksi 2000 vuoden ajaksi.

Rakkaat, jopa Mestarit, jotka olivat Summit Lighthouse´n sponsoreita, eivät olleet odottaneet tapahtuvan sellaista periaatteiden hirvittävää ja nopeaa vääristymistä, periaatteiden, jotka minä olin luonnut tämän järjestön perustaksi. Ja varmasti, eivät he, enkä minä  halua mitään yhteistä tähän organisaation ja sen johtajiin kanssa tulevaisuudessa.

Jumalallinen Totuus tulee Maapallolle pyytämättä lupaa keneltäkään uskonnolliselta päältä ja johtajalta. Jumalallinen Totuus itää ihmisten sydämissä, eikä sillä ole mitään merkitystä, mitä asemaa ylläpitää ja mikä sosiaalinen asema kelläkin on.

Meillä on paljon helpompaa löytää tie tavallisimpien ihmisten sydämiin,  joita ei rasita mitkään uskonnolliset dogmit ja säädökset, kuin saada uskonnolliset johtajat, seurakunnissa ja kirkon vaatteissa, kuulemaan meitä, joilla on liian paljon dogmaattisia lasteja kantamuksena. 

Polku Jumalaan on aina sisälläsi, sydämessäsi. Kuulet Jumalan äänen vain sydämesi rauhassa. Siten teidän tärkeän tehtävänne on kuunnella sydäntänne.  Opettele kuuntelemaan itseäsi, Korkeampaa Itseäsi. Vähitellen kieltäydy kaikesta, joka rasittaa sinua ja estää sinua luomasta tätä yhteyttä. 

Sinä  itse teet valinnan kaikkien tämän maailman asioiden välillä ja sen mahdollisuuden välillä kuunnella pehmeää sisäistä ääntä sisälläsi.

Ole vilpitön itsellesi kanssa. Kysy itseltäsi rehellisesti, oletko valmis luopumaan kaikesta, joka ympäröi sinua maailmassasi – perheestä,  työpaikasta, omaisuudesta, tottumuksista, kuten television katselusta ja radion kuuntelusta, tupakoinnista, turhanpäiväisestä keskustelusta ystävien ja tuttavien kanssa. Oletko todella valmis luopumaan kiinnostuksestasi kaikkeen tähän ja saada vastaavasti yhden ainoan asian – yhteyden todellisen itsesi osan kanssa? Älä petkuta itseäsi.

Jos ulkoisessa maailmassa teille on jotain tärkeämpää kuin yhteys Korkeamman Itsenne kanssa, aikanne ei ole vielä tullut. Mutta, ehkä on syytä painostaa hieman sitä osaa teissä, joka ei halua lähteä ulos Valoon ja joka viivyttää kasvuanne  ja hengellistä avautumistanne.

Jos ette ala luopumaan  epärealistista osasi itseänne omasta aloitteestanne,  sinut pakotetaan jättämään egoasi ulkoisten olosuhteiden kautta joka tapauksessa.  Ja mitä enemmän vastustat, sitä dramaattisempia elämäsi tapahtumat voivat olla niin, niin että voit lopultakin valita henkisen kehityksen tien.

Olen antanut sinulle paljon tärkeää tietoa tänään. Toivon, ettet vain mietiskele sitä, mutta alat vihdoin ohjata elämääsi tosi uskon periaatteiden mukaan eikä uskonnollisten dogmien ja asetusten avulla. Ole hyvä, tee erittelyä sydämessäsi ja älä anna ihmisten harhauttaa sinua, jotka sanovat, että he välittävät sielusi pelastuksesta. Sinä ja vain sinä olet se, joka pystyy pelastamaan sielusi. Et voi ostaa sielusi pelastusta millään rahalla ja mistään kaupasta maailmassa. 

Muuta tietoisuutesi, muuta ajattelusi, muuta elämäntapasi. Asteittain vähennä kaikkea, mikä ei edistä hengellistä kehittymistäsi.

MINÄ OLEN Lanello, ja olen ollut iloinen kohtaamisesta kanssasi tänään.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina