Sytyttäkää sohtunne ja lähtekää liikkeelle antaen liekkinne maailmalle

      Kommentit pois päältä artikkelissa Sytyttäkää sohtunne ja lähtekää liikkeelle antaen liekkinne maailmalle


Sytyttäkää sohtunne ja lähtekää liikkeelle antaen liekkinne maailmalle

Rakastettu El Morya,  25 toukokuuta, 2005

MINÄ OLEN El Morya, olen tullut luoksenne Lähettilääni kautta.

Tapaamisemme tänään on täysin omistettu Venäjään liittyviin toimiimme  ja ongelmiin, jotka meidän on ratkaistava tässä maassa voidaksemme toteuttaa suunnitelmamme.

Tiedätte, että viimeisten 150 vuoden aikana olemme yrittäneet edetä suunnitelmissamme, tässä maassa, joka on erillään monista maista, ja jota ei voida verrata mihinkään toiseen maahan. Mutta joka kerta, kun ryhdyimme toteuttamaan suunnitelmaamme ja löysimme henkilön lähettilääksi fyysisessä tasossa, jonka kautta voisimme toimia, vastakkaiset voimat kääntyivät meitä vastaan ja meidän täytyy palata taaksepäin päätöksessämme.

Kukaan ei kuitenkaan voi paeta kohtaloaan. Koska Jumalalla on suunnitelma tälle maalle – ja minä vakuutan teille, että sellainen suunnitelma on olemassa – se on pantava täytäntöön. Kaikki vaikeudet vain vahvistavat soturia Polulla. Vaikeuksia tarvitaan juuri auttamaan sotureita hankkimaan kokemusta ja parantamaan taitojaan. 

Jos sinä, vanhempasi ja isovanhempanne eivät olisi voittaneet vakavia kokeita, jotka olivat tulleet heille viimeisen vuosisadan aikana, te tuskin voisitte ymmärtää meidän Opetuksiamme nyt.

On harhakuvitelma ajatella että olemme kohdanneet tappion. Tämä tappio, rakkaat, liittyy ainoastaan fyysiseen tasoon. Kaikki tämän maan uhraukset, jotka tehtiin viimeisten sota vuosien, vallankumousten ja vainojen aikana tehtiin vain fyysisessä tasossa. Mutta jos katsotte tapahtumia, jotka tapahtuvat korkeammilla tasoilla tuolloin, voitte nähdä jättiläismäistä sielujen kehitystä. Voitte nähdä mahdollisuuksia, jotka tarjottiin jokaiselle sielulle sen kehitykseksi.

Voitte nähdä että jotkut ihmiset uhrautuivat Yhteisen Vaurauden ja Hyvän puolesta, kun taas toiset suorittivat hirvittäviä rikoksia ja loivat karmaa, etsien ohimenevää hyötyä fyysisessä tasossa.

Näin on tapahtunut koko modernin historian aikana.

Jumala tahtoo teidän kehittyvän. Jumala tahtoo teidän täydellistävän itsenne ja edistyvän.

Niin kauan kuin Jumala on rakastanut Venäjää ja sen kansaa, Hän on antanut tälle maan kansalle mahdollisuuden mennä nopeutettujen testien ja nopeutetun kehityksen läpi.

Paljon on kestetty; paljon surua ja kärsimystä on täytynyt tuntea syvästi.  Tänään tämä maa on syvässä henkisessä kriisissä ja kestää syvän pysähtyneisyyden vuosia. 

Tämä on ateismin karman seurausta, jonka sen kansa salli. Ajatelkaa sitä, että juuri nyt uuden sukupolven ihmiset syntyvät, jotka ovat aikaisemmissa elämissään taistelleet tosiaan vastaan sisällissodan kentillä ja kohdanneet toisensa vainojen kuulustelujen aikana. 

Voit kuvitella aikaisempien uhrien ja teloittajien juuri nyt istuvan samassa pulpetissa koulussa – ne, jota tappoivat ja ne jotka teloitettiin ja joita kidutettiin. Mutta karma ei ole hävinnyt. Karma jää ja tämä karma täytyy työstää pois. 

Tiedätte, että kun heiluri on heilahtanut yhteen suuntaan, fysiikan lakien mukaan sen on vääjäämättä heilahdettava toiseen suuntaan samalla voimakkuudella.  Jos viimeisten sadan vuoden aikana olette katsoneet heilurin heilahtaneen ateismin suuntaan, epäuskon ja Korkeimman Lain hylkäämiseen kaikessa mikä on olemassa, tämä tarkoittaa, rakkaat, että Venäjän on ennakolta määrä omaksua Usko Jumalaan ja Usko Korkeimpaan Lakiin seuraavien sadan vuoden aikana.  Niin kauan kuin nämä sadat vuodet eivät ole kuluneet ilman, että ne ovat jättäneet jäljen ihmisten sielujen kehitykseen, siten kokemus, jotka nämä sielut ovat hankkineet, ei enää salli heidän ajautua sokean uskon ja minään ulkoisen kirkon dogmeihin.

Tämän vuoksi Me alamme uuden syklin täydessä henkisessä tyhjiössä, ja se tekee jopa helpommaksi Meille  istuttaa uuden tiedon, uusien ideoiden, uuden maailman rakenteen ymmärryksen vehreyden sen sukupolven sydämiin ja mieliin, jotka elävät Venäjällä tänään. 

Ei fyysisen tason romahtaminen eikä ihmisten mieltymykset voi olla esteinä. Tärkeintä on kylvää pyrkimyksen siemenet ihmisten mielissä ja sydämissä, sytyttää tietoisuuden liekki ja voimistaa Jumalallisen vapauden liekkejä.

Olette tottuneet luottamaan ulkoiseen. Olette tottuneet tekemään suunnitelmia, jotka perustuvat mielen ulkopuoliseen tietämykseen. Aika on tullut, kun teidän on annettava Jumalalle tilaisuus toimia teidän kautta. Kaikki, mitä tarvitset tähän, rakkaat, on päästä eroon egoistanne ja kaikista kiintymyksistä tämän maailman asioihin. Teidän tulisi valmistaa temppeleitänne Jumalan ohjausta varten. Oma egonne on esteenä meille, samoin kuin mielenne rauhattomuus ja tyhjä uteliaisuutenne.

Sinun pitäisi vain asettaa toiveenne Jumalan Tahtoon. Teidän on alistuttava täydellisesti Jumalan Tahtoon.

Jumalan Tahto ei manifestoidu kirkoissa. Fyysisellä tasolla ei ole  yhtään järjestöä, joka toimii Jumalan Tahdon mukaisesti. Jumalan Tahto, rakkaat, voi manifestoitua vain teidän kautta, sydämenne kautta. Siksi sinun tulisi  pyrkiä antamaan kaikki alemmat kehosi Jumalan Tahdon toteuttamiselle tässä maassa.

Sinussa pitäisi hallita Jumalan tahdon toteutuminen. Sinun pitäisi hallita pyrkimys tulla Jumalan kuuliaiseksi välineeksi tämän maan suunnitelmien toteuttamisessa.

En pyydä sinua alistamaan tahtoasi millekään ulkoiselle organisaatiolle. En pyydä sinua soveltamaan  mitään ohjeita Lähettiläältä, jonka kautta annan tämän Sanelun.

Ei, rakastettu. Sinä et tarvitse välittäjää sinun ja Jumalan, sinun ja Ylösnousseiden Mestarien välillä enää.

Sinun Korkeampi Itsesi ja Suojelus Enkelisi ovat aina tietoisia sinun  elämänvirtauksesi Jumalallisesta suunnitelmastasi. Sinun ei tarvitse mennä sanansaattajien, selvännäkijöiden, psyykkisten ihmisten tai kulttien palvelijoiden luokse  tietääksesi  Jumalan Suunnitelman sinun elämänvirtauksellesi. Kaikki on kirjoitettu sydämeesi.

Kerro, kuinka moni teistä on puhunut sydämelleen viime aikoina? Kuinka moni teistä on yrittänyt ymmärtää, mitä sydämenne kertoo?

Olette niin kiireisiä elämässä, että teidän on vaikeaa löytää edes viittä minuuttia aikaa olla yksin itsenne kanssa hiljaisuudessa, kaukana turhamaisuudesta.

Sydämesi yrittää jatkuvasti puhua kanssasi. Mutta et kuule sitä. Haluat mieluummin kuunnella ystäviäsi ja tuttaviasi, katsella televisiota, kuunnella kauheaa musiikkia tai hakea tietoa sanomalehdistä, kirjoista ja aikakauslehdistä.

Rakkaat, maailmassasi ei ole tietolähteitä, jotka voivat kertoa, mikä on elämäsi suunnitelma, miksi olette ruumiillistuneet ja mitä sinun on tehtävä nyt ja lähitulevaisuudessa.

Et kuule sitä radiosta, et saa sitä oppia televisio-ohjelmista. Et voi lukea tästä mistään kirjoista.

Sydämesi pitää sisällään tarpeellisimmat tiedot sinulle, ja se kaipaa jakaa nämä tiedot kanssasi.

Kaikki Ylösnousseet Mestarit, rakkaat, ovat valmiita antamaan sinulle kaiken mahdollisen palveluksen Jumalallisessa tehtävässänne, jonka vuoksi olet tullut planeetta Maahan inkarnaatioon tässä vaikeassa ajassa.

Miksi ette välitä Taivaiden avusta?

Kuinka kauan liikuskelet kurjassa maailmassa etsien elämän merkitystä? Et koskaan löydä elämän merkitystä ympäröivässä maailmassa! Kerron tämän täydellä vastuuntunnolla, koska kuolevaisen on mahdotonta periä kuolematonta. Sinun luontosi olemus on Jumalallinen. Ja sinun täytyy palattava Jumalalliseen luontoosi.

Etsimys elämän merkityksestä fyysisessä tasossa on tuomittu epäonnistumiseen heti alusta alkaen. Ainoa todellinen polku on teidän sisällänne, sydämenne sisällä. Tässä maailmassa on monia polkuja, joita ihmiset haluavat seurata yhdestä ruumiillistuksesta toiseen, elämästä toiseen. Mutta ainoa todellisen polun jää huomaamatta heiltä.

Jumala on kärsivällinen, rakkaat. Riippumatta siitä, kuinka kauan vaellatte ympäri ulkoisessa maailmassa, tulee aika, kun palaatte Kotiin.

Siksi teidän tärkeän tehtävänne tällä hetkellä on tuntea tämä Polku sydämessänne. Ja teistä tulee eläviä oppaita tällä Polulla monille eksyneille sieluille.

Kun aloitat polun joka johtaa sinut Kotiin, sinun on luovuttava ylimääräisestä taakasta, joka rasittaa sinua  ja  saa sinut kiintymään fyysiseen maailmaan.

Sinun värähtelysi nousevat, sinun ajatuksesi ja tunteet tulevat puhtaiksi, ja sinä palvelet valona Polulla niille, jotka vielä jatkavat vaeltamista pimeässä.

Kaikki maailman ihmeet ja aarteet ovat piilotettuna sydämesi syvyydessä. Kun onnistut sytyttämään sydämesi soihdun, kaikki muuttuu sinussa ja ympärilläsi.

Tarvitsemme omistautuneita yhteistyökumppaneita. Tarvitsemme Valon sotureita, joihin voimme luottaa suunnitelmiemme toteuttamiseksi tälle maalle ja koko ihmiskunnalle.

Sytyttäkää sohtunne ja lähtekää liikkeelle antaen liekkinne maailmalle.

MINÄ OLEN El Morya, ja minä annan teille tiedon liekin.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina