Mystinen Hetki

      Kommentit pois päältä artikkelissa Mystinen Hetki


Mystinen Hetki

MINÄ OLEN  SE MIKÄ  MINÄ OLEN,  31, joulukuu 2011

MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN,  ja minä tulen sinun sisältäsi.

Nyt kun vuosittainen sykli on päättynyt ja toinen sykli on tulossa, on aika ajatella ikuisuutta.

Vuoden vaihteen mystinen hetki ja aikakauden muutos  on tulossa.

Se ei tarkoita, että aikakausi muuttuu juuri tällä hetkellä. Se tarkoittaa, että  se ikuisuuden hetki, kun aikakausien käännekohta tapahtuu, on tullut.

Tällaisella hetkellä on välttämätöntä, kuin koskaan aiemmin  kääntää katse ikuiseen, ikuisesti jatkuvaan,  mystiseen ja salaperäiseen.

Nyt on hyvin vähän ihmisiä, jotka tuntevat Korkeammat maailmat. Ikuisuuden tunne on lahja, jota ihminen ei voi saavuttaa yhdessä inkarnaatiossa. Ja mitä enemmän on  ihmisiä, jotka ovat inkarnoituneina ja joilla on tämä lahja – tuntea Korkeammat maailmat – sitä harmonisempia ovat kaikki fyysisen maailman tapahtumat.

Sillä juuri tämä sisäinen yhteys, mystinen yhteys , joka avautuu olemuksenne sisällä, on se, jonka avulla voitte toteuttaa  Jumalalliset muutokset maailmassanne.

Eivät Hallitukset, maat eivätkä yksityishenkilöt suorita suuria muutoksia maailmassa. Kaikki maailman suuret muutokset ovat aina tapahtuneet Korkeampien energioiden tunkeutumisen kautta maailmaan. Ja silloin, kun Korkeampien maailmojen energiat voivat tunkeutua fyysiseen maailmaan, kaikki alkaa muuttua hyvin nopeasti, kirjaimellisesti silmienne edessä.

Nyt olemme ajan ja aikakauden kohdassa, jolloin maailmojen integroituminen tapahtuu yhä useammassa ihmisyksilössä, jotka ovat inkarnoituneina.

Elämän tehtävä, tarkoitus ja merkitys monille elämänvirtauksille on juuri pitää ja ylläpitää tietoisuudessaan yhteyttä Korkeampiin maailmoihin, yhteyttä maailmojen välillä.

Silloin, kun riittävä määrä ihmishenkilöitä pystyy nousemaan Korkeampiin  maailmoihin tietoisuudessaan, kaikki muutokset, maailman Jumalalliset muutokset, tapahtuvat.

Sen vuoksi, minä  vaadin, että jokainen teistä löytää aikaa, jotta teillä olisi  oma mystinen kokemuksenne, teidän mystinen kokemuksenne.

Teidän on löydettävä aikaa miettiä ikuista ja väliaikaista, ikuisia arvoja ja hetkellisiä etuja, ja tuntea niiden välinen ero ja ymmärtää, mihin suuntaan haluatte liikkua.

Tällä hetkellä jokaista mystiseen kokemukseen kykenevää henkilöä pidetään outona ja epäkäytännöllisenä elämään. Tämä ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Yhä useammat ihmisyksilöt, jotka pitävät  yllä muistoa Korkeammista maailmoista tietoisuudessaan, tulevat inkarnaatioon. Ja  hyvin pian nämä henkilöt hallitsevat maailmaa. Sillä aika on tullut. Aika on tullut ja tila muuttuu. Maailmat ovat tulleet lähemmäksi ja ovat valmiita yhdistymään.

Kun illuusio  on viimeisillään ja pyrkii pitämään paikkansa, on aika muistuttaa teidän Jumalallisesta alkuperästä ja sisäisestä olemuksestanne, joka ei läsnä teissä, joka ei salli teidän jatkaa suloista unta illuusiossa.

On aika herätä Korkeampaan todellisuuteen. Aika on koittanut.

Olette hitaita ettekä halua herätä illuusion makeasta unesta. Kuitenkin, Jumalallisen todellisuuden voima ja kauneus ylittävät  minkä tahansa fyysisen maailmanne parhaimmat manifestaatiot.

Siksi, pyrkikää todelliseen luontoonne, Jumalalliseen luontoonne. Etsi näitä hiljaisia mystisiä merkkejä itsessänne. Ja silloin, kun tulette virittyneiksi Korkeampaan todellisuuteen, fyysisen maailman muutokset tapahtuvat itsestään.

Näetkö monia ihmisiä ympärilläsi, jotka ajattelevat Korkeampaa todellisuutta ja jotka ovat virittäytyneet  Korkeampaan todellisuuteen?

Mielestäni heitä ei ole montaa. Tällaisia ihmisiä on vain harvoja inkarnaatiossa. Ja tämä on syy  mihin tahansa epäoikeudenmukaisuuteen, joka on maailmassa, mihin tahansa epäharmonisiin  luonnon  ilmiöihin ja massa  mielenosoituksiin yhteiskunnassa. 

Tietoisuutenne kääntäminen, keskittäminen ikuisiin arvoihin – ihmiskunta on nyt tämän ihmisen kehityksen vaiheessa.

Teidän täytyy ymmärtää se yksinkertainen totuus, että seisotte nyt kynnyksellä, ja sallikaa vain Korkeamman todellisuuden olemassaolo tietoisuudessanne.

Tämä on välttämätön ja riittävä askel, joka mahdollistaa kaiken muutoksen  tapahtumisen ympärillänne.

Ylösnousseet Mestarit ovat valmiita auttamaan teitä. Mutta jotta tätä apu annetaan,  teidän  täytyy uskoa siihen todellisuuteen, jossa Ylösnousseet Mestarit ovat olemassa. Usko Korkeampaan todellisuuteen ja pyrkimys Korkeampiin maailmoihin voivat vetää ihmiskunnan pois illuusion suloisesta unesta.

Heräämisen aika on tullut.

Ikuisen todellisuuden aurinko on nousemassa.

Minä kutsun teidät tähän ikuiseen todellisuuteen. Nyt.

MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina