Opetus Jumalallisen energian oikeasta käytöstä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus Jumalallisen energian oikeasta käytöstä


Opetus Jumalallisen energian oikeasta käytöstä

Mestari Godfre, 6. heinäkuuta 2009

MINÄ OLEN Godfre [1]

Tulen erittäin harvoin tämän Lähettilään kautta. Ja hyödyntäessäni tätä tilaisuutta tänään, haluaisin puhua laajalle valon-kantajien yleisölle ympäri maailmaa.

Minä inkarnoiduin Amerikassa ja tänään tulen Venäläisen Lähettilään kautta. Tosiasiana itse minun Viestini  tänään puhuu itsestään. Yksilöiden välillä ei ole ristiriitoja, kun he saavuttavat tietyn hengellisen tason kehityksessään.

Kun olet laaksossa, näet vuoret etäällä, mutta sinulla ei ole laajaa näkymää. Kun nouset vuoren huipulle, avautuu maisema, jota et voinut nähdä ollessasi laaksossa. Joten sinun tehtäväsi ei ole pyöritellä peukaloitasi eikä jäädä jumittumaan arkipäivän turhamaisuuteen. Sinun tehtäväsi on itse nostaa tietoisuutesi niin korkealle kuin mahdollista, alueelle, missä ei ole mitään ristiriitoja ihmisten välillä.

Eroavaisuudet maailmassanne on olemassa vain siksi,  koska ette ole saavuttaneet sitä tietoisuuden tasoa, missä Jumalan vapauden laajat horisontit ovat avautuneet.

Vietin viimeisen inkarnaationi Amerikassa. Ja minä rakastan tuota maata hyvin paljon. Ja olen myös iloinen siitä, että voin tulla Venäläisen Lähettilään kautta, koska näiden kahden maan välisiä suhteita olisi säilytettävä.

Venäjän henkinen kehitys voi antaa paljon Amerikalle. Ja Amerikan kokemus voidaan myös hyväksyä Venäjälle.

On olemassa Jumalallinen ratkaisu mihin tahansa fyysisen tason liittyvään ongelmaan ja ristiriitaan. Ja kun on olemassa riittävä määrä palavia sydämiä, valmiita sytyttämään tuhansia valo-kantajia omalla esimerkillään, silloin mikä tahansa jää, minkä tahansa maiden välisten suhteiden kylmyys tulee sulamaan.

On välttämätöntä nousta politiikan yli, talouskysymysten yli, ihmisen suhteiden yläpuolelle millä tahansa alalla.

Paljastan teille erittäin suuren salaisuuden. Ja tämä salaisuus tulisi kertoa niin monille ihmisille kuin mahdollista. Heti! Tämä salaisuus on se, että niin pian kun annat Jumalan olla läsnä itsessänne, muutat kaiken ympärilläsi.

Sinä, jokainen teistä, antakaa Jumalan olla läsnä teissä! Pyytäkää teidän MINÄ OLEN -Läsnäoloa astumaan teidän temppeleihinne ja pysymään niitä jatkuvasti.

Jokaisessa teistä on Jumalallinen kipinä. Siksi jokainen teistä voi tehdä fyysisestä temppelistään paikan Jumalan jatkuvalle läsnäololle. Voitte laajentaa Jumalan läsnäoloa teissä vain niin paljon kuin fyysiset ja hienovaraisimmat kehonne voivat kantaa.

Kaikki ihmisen elämän alat ovat määräytyneet vain siinä määrin, miten ihmiset antavat Jumalan olla läsnä heissä.

Tämä on hyvin yksinkertainen totuus. Ja tämä on juuri se, mitä sinun tarvitsee tehdä joka päivä – kutsua sinun MINÄ OLEN –Läsnäolo temppeliisi.

Tämä on yksinkertaisin käytäntö ja yksinkertaisin henkinen tekniikka, mitä koskaan voi olla.

Sinä sanot:

“MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN -nimessä, minä kutsun minun MINÄ OLEN Läsnäoloa, Jumalallista kipinää minussa, olemaan kanssani koko tämän päivän ajan. Minä pyydän sinua, MINÄ OLEN Läsnäoloani, ottamaan välittömässä kontrolliisi kaikki minun tekoni, teot, sanat, tunteet ja ajatukset. Pyydän sinua, minun mahtava MINÄ OLEN Läsnäoloni, toimimaan kauttani koko tämän päivän ajan, ohjaamaan elämääni. Aamen.”

Ja kutsusi jälkeen Jumalan Läsnäolo sinussa tulee vahvistumaan niin paljon kuin sinun neljä kehoasi saattavat sallia. Sinusta tulee Valon ohjaaja maailmaasi. 

Maailmasi tarvitsee Valoa. Maailmasi kokee energian puutetta. Sinun tulisi käyttää Valoasi suurella huolellisuudella.  Olet vastuussa siitä Valosta, jonka annat ympärilläsi oleville ihmisille.

On ihmisiä, jotka tarvitsevat sinun Valoasi ja energiaasi kuin juomavettä kuumassa autiomaassa. Ja  energiasi  antaa heille mahdollisuuden levähtää  ja jatkaa jälleen kulkuaan elämässä. Mutta jotkut ihmiset haluavat vain ottaa ja saada Valosi; he eivät halua tehdä mitään itse, ja lisäksi he käyttävät vastaanotetun energian ei-Jumalallisiin tarkoituksiin, kuten päämääriin, jotka ovat vastakkaisia Jumaluudelle.  Tällaisessa tapauksessa, heidän väärinkäyttämänsä energian karma kaatuu sinulle.  Te olette vastuussa Valosta, jonka annatte, ja teidän tulisi käyttää sitä oikein elämässänne.

Kuollutta puuta ei kastella.  Rikkaruohoja ei kastella. Mutta jokin mikä on elossa ja tuottaa hyvin, tulisi saada osuutensa elävöittävästä vedestä.

Olen antanut sinulle Opettamisen Jumalallisen energian oikeasta käytöstä elämässäsi.

Turhan puhuminen, loputon vitsailu – kaikki tämän saa sinut käyttämään Jumalallista energiaa väärin.

Jumala antaa sinulle energiaa, jotta voit energisoida niitä, jotka tarvitsevat energiaa, jotka tarvitsevat apuasi ja tukeasi jatkaakseen kulkuaan elämän läpi.

Olen antanut teille Opetukseni Jumalan energian huolellisesta käytöstä. Mutta ainoastaan te itse voitte ja teidän täytyy asettaa tämä Opetus käytäntöön elämässänne

MINÄ OLEN  Godfre.

[1] Ylösnoussut Mestari Godfre inkarnoitui Guy W. Ballard´ina, Saint-Germainin sanansaattajana. Suuren Valkoisen Veljeskunnan Opetukset ja MINÄ OLEN-Läsnäolon Laki tulivat hänen kauttaan Maahan. Hän piti Kristus tietoisuuden keskittymää planeetalla, kunnes hän ylösnousi vuonna 1939. Hänen vaimonsa Edna Ballard on nyt Ylösnoussut Lady Mestari Lotus. Guy Ballard kirjoitti nimimerkillä Godfre Ray King.