Ohjeita asenteeseenne kaikkeen ympärillänne olevaa kohtaan kiinteässä ja henkisissä maailmoissa

      Kommentit pois päältä artikkelissa Ohjeita asenteeseenne kaikkeen ympärillänne olevaa kohtaan kiinteässä ja henkisissä maailmoissa


Ohjeita asenteeseenne kaikkeen ympärillänne olevaa kohtaan kiinteässä ja henkisissä maailmoissa

Rakastettu El Morya, 20. huhtikuuta 2006

MINÄ OLEN El Morya Khan, tulen jälleen luoksenne Lähettilääni kautta.

Kuten aiemminkin, olen tullut puhumaan kanssanne ja antamaan ohjeita  liittyen elämäänne ja paikkaanne maailmankaikkeudessa.

Kuten lapset, jotka tulevat tähän maailmaan tutkimaan sitä, te aloitatte maailman tutkimisen prosessin, mutta ette sitä maailmaa, joka on edelleen fyysisten aistienne ulkopuolella.

Mutta tuo maailma on olemassa; ja se edustaa Korkeampaa Todellisuutta, jonne tulette syntymään ja jossa pysytte ajan kuluessa.

Kun sielunne olivat hienossa maailmassa, ennen inkarnaatiotanne, saitte koulutusta ja ohjeita siitä, mitä kohtaatte kiinteässä fyysisessä maailmassa. Nyt annan teille ohjeita siitä, mitä kohtaatte kun siirrytty hienompaan maailmaan.

Mitä enemmän olette valmiita siirtymään hienompaan maailmaan, sitä vähemmän vaivaa sielunne tarvitsee sopeutuakseen maailmaamme. Puhumme kaikille, mutta kaikki eivät pysty havaitsemaan Sanelujen sisältämää informaatiota, ja erityisesti, lukemaan informaatiota rivien välistä. Tämä on ero Korkeammista oktaaveista peräisin olevien Sanelujen välillä verrattuna niihin viesteihin, jotka saatte alemmilta astraali- ja mentaalitasoilta. Viestit ovat moniulotteisia. Informaatio on tarkoitettu olla ymmärrettävää kaikille riippumatta heidän tietoisuuden tasostaan. Kuitenkin, lauseiden takana on jotain, mikä on piilotettu yleisten lauseiden taakse, ja siitä tulee ymmärrettävää vain niille, jotka osaavat lukea rivien välistä ja kuulla hiljaista hiljaisuuden ääntä. 

Tieto on kaikille, mutta eivät kaikki kykene käsittämään kaikkea.

Älkää olko hämmentyneitä sen tosiasian kanssa, että monet asiat jäävät ulkoiselta tietoisuudeltanne huomaamatta.  Teidän Polullanne tulee olemaan aika, kun yhtäkkiä alatta oivaltaa sellaista, mitä ette ole kyennyt käsittämään aikaisemmin. Tieto alkaa tulla teihin jostakin, ettekä ymmärrä miksi tiedätte sen. Yritätte muistaa tietolähteen, mutta ette muista sitä.  Kuitenkin kun muistatte, että olette lukeneet Ylösnousseiden Mestarien Saneluja, tulette huomaamaan, että olette saaneet informaation rivien välistä tiedostamattomasti.  

Saatte kontaktin tiettyyn tietoon- ja energiaan lukemalla näitä Saneluja, ja teille tulee mahdollisuus tulla spontaanisti kosketuksiin hienomman maailman eri tasojen kanssa ja saada tietoa suoraan Korkeammista Oktaaveista. Saatte koulutuksenne unienne aikana, ja saatte koulutuksen oivalluksien ja ymmärryksen muodoissa, jotka tulevat teihin spontaanisti Korkeammalta eteeriseltä tasolta.

Siksi tämä ei ole niin yksinkertaita, kuin ensi silmäyksellä saattaa näyttää …

Minun on kuitenkin estettävä teitä ahdistumiselta.  Ette tule olemaan missään yhteydessä informaation lähteeseen tai mihinkään informaatioon ilman teidän omaa suostumustanne. Voitte lukea näitä Viestejä, tuntea  epäluottamusta ja eläilyä tietolähteeseen, ja tämän kautta asetatte ylitsepääsemättömän energia esteen teidän ja meidän välillemme.

Vain, jos sielunne tuntee iloa ja riemua lukiessanne meidän Viestejämme,  ja ilmaisette halunne saada jatkokoulutusta ja halunne ymmärtää lisää informaatiota, tietoa ja energiaa kaikella olemuksellanne, vain tässä tapauksessa Taivaat avaavat mahdollisuudet edessänne, ja saatte pääsyn kirjastoihimme, luokkiimme ja tietokantoihimme.

Tämä vastaa salasanan saamista päästäkseen sisään tiettyyn informaatioon. Tämä salasana annetaan teille vain, kun ilmaisette halukkuutenne tehdä yhteistyötä kanssamme ja saada informaatiotamme. Kuitenkin omasta puolestamme arvioimme tietoisuutenne tason, ja saatte sisäänpääsyn niihin energioihin ja informaatioon, jonka voitte sulattaa (johon olette valmiita). Katsomme tarkkaavaisesti, että vastaanottamanne energia annos ei ylitä kynnysarvoa, joka voi olla haitallista terveydellenne ja hienommille kehoillenne.

Tämän vuoksi maailmojen läpäisevyys ja maailmojen yhteistyöprosessit ovat perusteellisessa valvonnassa. Henkilöt, jolla on itsekkäitä motiiveja, eivät voi pääse informaatioon, jota he voisivat käyttää vahingoittamaan ketään. Kriteerinä on aina värähtelynne. Jokaisella teistä on ainutlaatuinen värähtelyspektri. Olette Jumalallisen Liekin ainutlaatuinen ilmentymä. Saavutuksienne aste asettaa pesemättömät jäljet teidän liekkeihin ja värähtelyihinne. Voimme aina erottaa teidät liekkinne ja värähtelyenne mukaan ja näiden seurauksena, tietoisuutenne tason mukaan.

Teidän ei pitäisi huolestua siitä, ettette saa informaatiota suoraan meiltä. Tiedonsiirtoprosessi ja sisäänpääsy informaatioon Korkeammalta tasolta on vuosisatoja vanha ja viritetty prosessi. Saatte niin paljon kuin tarvitsette ja vasta kun siihen tulee sopiva hetki.

Teidän tulisi kuitenkin aina olla jatkuvassa odotuksen tilassa. Jos ette pyri tai osoita halukkuuttanne, niin energia ei pääse tunkeutumaan auraanne,  ja eristätte itsenne informaatiolta, joka tulee Korkeammalta tasolta.

Toisaalta taas teidän ei pitäisi huolestua siitä, ettette saa informaatiota; toisaalta, teidän on ilmaista jatkuvaa halua vastaanottaa informaatiota heti sillä hetkellä, kun sen pitäisi tulla teille.

Näiden kahden ominaisuuden yhdistelmä, joka vain vaikuttaa yhteensopimattomalta, tulee perustavaa laatua olevaksi välttämättömyydeksi.

Saatte informaatiota, kun olette vapaita pelkistä itsekkäistä haluista omistaa jotakin.  Informaatio saapuu teille sen mukaan, missä määrin voitte päästä eroon epätodellisesta osasta itseänne, ja siten sen seurauksena nostatte värähtelynne sille tasolle, jossa voitte saavuttaa oktaavit,  joissa kyseinen informaatio tulee teille mahdolliseksi saavuttaa.

Kaikille ei voi olla mitään vakiota lähestymistapaa. Jokainen on ainutlaatuinen Jumalallisuuden ilmentymä fyysisessä maailmassa. Tärkein laatu tulee olemaan teidän kykynne tuntea Rakkautta Luojan suunnitelmaa kohtaan ja lakkaamaton ihailu kaikkeen Jumalallisen ilmentymien erilaisuuteen ympärillänne. Kun lakkaatte keskittymästä itseenne ja ongelmiinne, mutta katsotte  Jumalallisten manifestaatioiden monipuolisuuttta ja erilaisuutta, vasta sitten voisitte nähdä Jumalalliset ihmeet ja nauttia niistä.  Siksi on sanottu, ennenkuin teistä tulee lasten kaltaisia ette kykene astumaan sisään Taivasten Valtakuntaan. 

Tänään olen antanut teille joitain ohjeita suhtautumisestanne toisiinne ja Jumalalliseen Todellisuuteen sekä suhtautumiseenne kaikkeen ympärillänne olevaan, kiinteään maailmaan ja Korkeampiin maailmoihin.

Toivon, että saamanne ohjeet auttavat kehitystänne ja rikastuttavat teitä.

Ja nyt on  aika muistuttaa teitä kunkin kuukauden 23. päivämäärästä, jonka annoin aikaisemmissa Saneluissani. [1] Nyt minun on ilmoitettava, että tämä armolahja tulee saavutettavaksi ja että sitä harjoittavat monet ryhmät ja eri henkilöt. Siksi on päätetty, että annetun armolahjan tehokkuus kerrotaan paitsi siihen osallistuvien ihmisten lukumäärällä, mutta että se myös moninkertaistuu kymmenkertaisesti jokaiselle, joka ei jätä käyttämättä yhtäkään 23. päivää tämän vuoden aikana, alkaen 23. Huhtkikuuta 2006. 

Onnittelen teitä, koska tämä uusi  Jumalallinen Armo on tullut mahdolliseksi kiitos teidän saavutuksienne ansioista Polulla. 

MINÄ OLEN El Morya Khan ja minä palvon Jumalan Valoa sisällänne.

[1] Viittaus rakkaan El Moryan Saneluihin: Uudesta Jumalallisesta Sallimuksesta, 27. kesäkuuta 2005, ja Olen tuonut teille kaksi uutista – toinen  on surullinen ja toinen on iloinen, 7. tammikuuta 2006, Words of Wisdom Volumes 1 ja 2.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina