Olen tullut herättämään tietoisuutesi pysyvästä uneliaisuuden tilasta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Olen tullut herättämään tietoisuutesi pysyvästä uneliaisuuden tilasta


Olen tullut herättämään tietoisuutesi pysyvästä uneliaisuuden tilasta

Gautama Buddha, 23 maaliskuu 2005

MINÄ OLEN Gautama Buddha. Olen tullut tämän viestintuojan kautta jälleen.

Olen tullut tänään antamaan sinulle tietoa, joka juontaa takaisin  viimeiseen inkarnaationi aikoihin Prinssi Siddhartana. Olin ollut viidakossa jo monta päivää, ja minä olin lakannut laskemasta päiviä. Viidakkossa satoi kaatamalla. Lämpö oli kamala. Yöt muuttuivat päiviksi, päivät muuttuivat öiksi.

Millään ei ollut mitään merkitystä minulle enää. Tajusin, että maailmassa ei ollut mitään, josta olin kiinnostunut ja mikään ei kiinnittänyt huomiotani.

Istuin Banyan-puu alla meditaatio asennossa. Tietoisuuteni lähti minusta ja nousin toiseen todellisuuteen. Se oli korkeampi todellisuus, josta tuli todellisempi minulle kuin viidakko, jonne olin jättänyt fyysisen kehoni.

Jatkoin istumista puun alla ja samaan aikaan oleilin toisessa todellisuudessa, jossa ei ollut aikarajoja. Koin autuutta ja iloa, ja vapautta. Tässä maailmassa ei voi olla suurempia tunteita kuin ne, joita koin ollessani tuossa todellisuudessa.

En halunnut palata kehooni. Oli niin monia rajoituksia ja sellainen pimeys maailmassa, johon olin jättänyt kehoni verrattuna mietiskelyni maailmaan.

Koin täydellisen ykseyden Jumaluuden kanssa, jonka oletin Atmaa´ksi. Se oli autuuden ekstaasi, jota ei voida ilmaista verbaalisesti millään maallisella kielellä.

Mikä sai minut palaamaan kehooni, istumassa viidakossa, Banyan-puun alla meditaatio asennossa?

Minun täytyi kertoa muille ihmisille siitä kokemuksesta, jonka olin saanut ja paikasta, jonka löysin itseni sisällä, missä ei ollut kipua eikä kärsimystä, missä oli vain autuus ja rauha ja ääretön Rakkaus.

Saatoin kyetä olemaan tuossa paikassa enemmän. Olin etsinyt tuota paikkaa monia vuosia ja löysin sen. Uskon, että päätökseni palata kehooni oli  suurin saavutukseni viimeisen inkarnaationi vuosieni aikana. Minut sait tekemään niin ainoastaan myötätunto niitä eläviä olentoja kohtaan, jotka olivat vielä maan päällä ja joilla ei ollut aavistustakaan ulkoisessa tietoisuudessaan paikasta, jossa olin juuri käynyt.

Palasin takaisin kehooni. Tunsin kylmyyden ja pimeyden ympärilläni riippumatta siitä tosiasiasta, että aurinko paistoi ja oli kuuma.

Edessäni oli vaikea tehtävä – kertoa ihmisille siitä paikasta, jossa olin käynyt ja näyttää heille Polku siihen, jonka olin löytänyt itseni sisäpuolelta.

Voit kuvitella hämmästykseni kun jotkut seuraajistani ilmaantuivat. Nämä ihmiset eivät olleet koskaan kokeneet autuutta, jota minä koin meditaatioitteni aikana. He olivat kaukana täydellisyydestä. He eivät voineet tuntea värähtelyjeni puhtautta.

Monet heistä vain luottivat minuun sokeasti. Heidän silmissään näin tuskallisen kaipuun maailmaan, jota he eivät enää pystyneet muistamaan heidän tietoisissa mielissään. Mutta he uskoivat kaiken minkä kerroin heille. Ne suostuivat totella kaikkia vaatimuksiani saavuttaakseen absoluuttisen autuuden ja rauhan tilan jälleen. Minä palvoin näitä ihmisiä.

Miljoonat elävät olennot kärsivät hirvittävästi tällä planeetalla. He ovat loukussa fyysisessä kehoissaan, jotka ovat kuin muumioita.

Nämä ihmiset tarvitsivat apuani. Minä palasin pystyäkseni auttamaan kaikkia eläviä olentoja.

Ja olen jatkanut tehden näin siitä asti.

Minä oleilen Tatyanan kehossa, aivan kuten minä olen asunnut monien muiden ihmisten kehoissa tällä planeetalla. Olen heidän sisällään ja autan heitä sisältäpäin. Sinulle on vaikeaa uskoa tähän. Luultavasti se ei vastaa ajatuksia, joita olet saanut eri lähteistä ja kirjoista.

Minä jatkan olemista teissä, osana teitä, teidän Korkeampana Itsenänne. Muut Viisauden Mestarit tekevät samoin.

Emme voi jättää tätä planeettaa kunnes pieninkin osanen itseämme, on osana kenen tahansa ihmisen kehoa, jonka on yhä inkarnoiduttava tälle planeetalle, ja joka ei ole kyennyt tulemaan vapaaksi samsaran pyörästä. (1)

Siksi tulemme meidän opetuksiemme kanssa uudelleen ja uudelleen ja puhumme tasossa, joka on ymmärrettävissä yleisölle, joka, kuten tiedämme, tulee saamaan sisäänpääsyn meidän informaatioon.

Sinun on mahdotonta ymmärtää Totuutta riippumatta siitä, onko meidän kuvauksemme siitä yksinkertainen tai monimutkainen. Mutta voit tietää koko Totuuden yhdellä kerralla, kun se nousee tietoisuuteesi tai jos koet äkillinen valaistumisen hetken. Kaikki te kykenette tietämään Totuuden. Ja tämä tulee tapahtumaan kaikille teille. Luultavasti se ei tule tapahtumaan teille jokaiselle nykyisen ruumistuksen aikana. Mutta te tulette kokemaan valaistumisen tilan ilman epäonnistumista. Totuus tulee sinulle, ei sanojen tai kuvien muodossa. Se tulee yksinkertaisesti leimahtamaan mielesi läpi ja se tulee olemaan kuin salaman isku, joka tulee valaisemaan koko planeetan. Ja et enää voi jatkaa nukkumista. Tämä valaistumisen hetki tulee olemaan kuin herääminen pitkään jatkuneesta uneliaisuudesta, jossa olet pysytellyt miljoonia vuosia.

Ja tätä heräämisen hetkeä ei voi erehtyä luulemaan miksikään muuksi asiaksi. Tämä on hetki, kun tietoisuutenne nousee Korkeamman Itsenne tasolle. Ja te muistatte, kuka olette ja miksi olette tullut Maapallolle.

Et kykene nukkumaan enää. Tulet käyttämään elämäsi joka minuutin ja sekunnin maan päällä auttaaksesi kaikkia eläviä olentoja, kertoaksesi heille valaistumisestasi, jonka olet kokenut ja osoittamaan heille Polun, joka on sisälläsi, sydäntenne sisällä.

Sinusta tulee herännyt Buddha inkarnaatiossa.

Tämä on ihmiskunnan evoluution seuraava taso, kun teidän rotunne koostuu Buddhista.

Mutta ennen tätä, yhä useammat ihmiset tulevat ilmaantumaan, joiden kyvyt tulevat eroamaan suuresti muiden ihmisten kyvyistä. Nämä uudet ihmiset löytävät samankaltaisia ihmisiä, ​​kuin he itse ovat, kaikkialla maailmassa ja yhdistyvät yhteen yhteiseen palvelukseen koko elämää kohtaan planeetalla.   Nämä ovat uuden rodun ihmisiä. Kuudes Ihmisrotu, joka nyt on tulossa inkarnaatioon ja ilmentäen itseään tavallisten ihmisten joukossa, jotka eivät vielä ole voittaneet monia tietoisuutensa rajoituksia.

Kun lumi sulaa näet ensimmäisiä lumesta vapaita paikkoja. Sitten jonkin ajan kuluessa on enemmän ja enemmän tällaisia ​​paikkoja ympäristössä. Ruohon ituja nousee ja kukkia ilmestyy. Ja lyhyessä ajassa koko maa, niin pitkälle kuin voit nähdä, muuntuu ja tulee täyteen uusia värejä ja tuoksuja.

Puhuttaessa tilan termien mittakaavassa, Maan muuttuminen tulee tapahtumaan hyvin pian. Nyt jo olemme katsomassa erillisiä paikkoja, vapautettuina ihmisen tietoisuuden kylmästä unesta, joka houkuttelee heitä. On paikkoja, valmiina heräämiseen tai jotka ovat jo heränneet ja kukkivat ensimmäisiä kukkia, jotka ovat nousseet lumen alta.

Me katsomme teidän avautumistanne kukaksi. Tosiasiassa avoimen tietoisuuden omaava ihminen on kuin erikoinen kukka, kun katsot häntä korkeammasta tasosta.

Olen tullut herättämään tietoisuutenne sen pitkittyneestä uneliasuudesta. Herätkää ! Katsokaa teidän Atman aurinkoa, joka on teidän sisällänne.

MINÄ OLEN Gautama, sinun veljesi.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina

Saṃsāra (sankritiksi संसार ‘läpikulku; eteneminen monien vaiheiden kautta’) on elämän kiertokulku buddhalaisuudessa, hindulaisuudessa ja jainalaisuudessa, näissä on eroja samsaran suhteen. Samsaralla tarkoitetaan kaikkea olemassaoloa, jota ehdollistaa tietämättömyys, kärsimys. Olennot kiertävät samsaran pyörässä riippuen heidän Karmastaan, ja siirtyvät yhdestä olemisen tilasta toiseen. Samsara elämän sykli jossa elämä, kuolema ja jälleen syntymä vuorottelet. Jokainen jälleensyntymä on väliaikainen ja kestämätön. Jokaisessa jälleensyntymässä synnytään ja kuollaan karman mukaan. Samsaraa pitää yllä tietämättömyys. Ihminen syntyy yhä uudestaan Samsaraan kunnes saavuttaa valaistumisen.