On tullut hetki luopua ristiriidan osoituksesta tietoisuudessanne

      Kommentit pois päältä artikkelissa On tullut hetki luopua ristiriidan osoituksesta tietoisuudessanne

On tullut hetki luopua ristiriidan osoituksesta tietoisuudessanne  

Rakastettu El Morya, maaliskuu 20, 2005

MINÄ OLEN El Morya! MINÄ OLEN tullut!

Rakkaani, tunnistatteko minut? Kallista korvasi minun värähtelyilleni. Kaikkien sanojen ja kuvien tuolla puolen on jotakin ja tämä jokin on Jumalallinen Todellisuus, josta ei voi erehtyä sen olevan mitään muuta.

Olen tullut tästä korkeimmasta todellisuudesta antaa sinulle seuraavan Opetuksen.

Viimeisen inkarnaationi aikana tunsitte minut nimellä El Morya. Tavoitteenani oli tuolloin antaa  lännen opetuslapsille osa salaista tietoa, joka oli ollut vain vihittyjen ihmisten hallussa muinaisten Lemurian ja Atlantiksen aijoista lähtien. Pääsy tähän tietoon oli ollut avoin ainoastaan muutamille harvoille vihityille ihmisille, jotka inkarnoituivat yhä uudelleen ja uudelleen päämääränään pitää Totuuden liekkiä yllä tässä fyysisessä oktaavissa. 

Tosi Tiedon Tuli  ei ole koskaan sammunut,  mutta se oli saatavilla vain hyvin pienelle ihmisryhmälle, jotka ovat aina huolellisesti vartioinneet tätä tietoa aloittelijoilta ja maallikoilta.

Me, kolme tsaaria El Morya, Kuthumi ja Djwal Kul,  inkarnoiduimme 19. vuosisadalla ja saimme mahdollisuuden jakaa osan salaista tietoa, joka oli ollut vain korkeimpien vihittyjen hallussa tällä planeetalla. Meidän onnistui luomaan organisaatio “Teosofinen Seura” tämän tiedon levittämiseen.

Lännen kielteisen asenteen vuoksi kaikkea sitä kohtaan, joka tuli Intiasta ja Tiibetistä ja jota pidettiin alempana tietona verrattuna siihen tietoon, joka oli tuon ajan parhaiden mielien hallussa, meidän oli toimittava välittäjien kautta, joilla oli kyky vastaanottaa ja välittää kuvia ja tietoa meidän fyysisestä mielestämme. Tällainen välittäjä, joka vastaanotti informaatiota oli Elena Blavatsky, meidän uskollinen oppilaamme ja seuraaja. Käytimme myös muutamia ihmisiä Englannin aristokraattien joukosta levittää ajatuksiamme.

Sarja kirjoja kirjoitettiin meidän sanelumme mukaan. Oikoluimme huolellisesti kaiken tiedon, joka julkaistiin, ja jonka tarkoitus oli selittää Totuutta mahdollisimman hyvin. Ja itse asiassa kaikki antamamme teokset Blavatskyn kautta sisälsivät Totuuden, mutta annetun materiaalin muoto oli tarkoituksellisesti monimutkainen. Sen vuoksi tämän Totuuden käyttö oli mahdollinen vain niille sieluille inkarnaatiossa, joille oli annettu tarvittavat avaimet sen tunnistamiseksi.  

Tehtävämme täyttyi loistavasti. Jätimme  maahan materiaalisen todistuksen muinaisesta Totuudesta  Blavatskyn painettujen teosten muodossa,  vaikka näiden kirjojen todelliset kirjailliset luojat olimme tosiasiassa me.

Ja me saavutimme asetetun tavoitteen.  Lännen parhaiden mielien luovalle ajattelulle oli annettu oikea suunta. Ja tiedon siemet, jotka olimme kylväneet, onnistuivat itämään seuraavan vuosisadan monissa esoteerisissa opeissa. 

Emme pystyneet  antamaan Opetusta Venäjällä. Tämä maa oli kaikista vastaanottavaisin saamaan tämän tiedon. Mutta juuri tämän vuoksi, meidän vastustajiemme  puolelta suoritettiin kaikki pyrkimykset, ettei tämä tieto päässyt venäläisten saavutettavaksi.  Siten meidän Opetuksen levittyminen Venäjällä viivästyi kokonaisen vuosisadan.

Ja kun se vihdoin tuli Venäjälle, tämä tieto oli jo laimentunut ja tehty laimeaksi monien muiden Opetuksien kautta, jotka olivat syntyneet Amerikan maaperällä.

Ja vaikka se tieto, joka esitettiin meidän teoksissa ja oli julkaistu Blavatskyn kautta, oli näiden esoteeristen Opetuksien perustana, vääristymät, tyypillisiä amerikkalaiselle ajattelutavalle, olivat yhä olennasina näissä opetuksissa merkittävässä määrin.

Tiedon antamisen hetkellä me tietoisesti sekoitimme  informaatiota niin, ettei Totuus paljastuisi valmistamattomille mielille. Mutta uusissa amerikkalaistuneissa opeissa totuus oli jo laimennettu valheiden avulla ilman meidän pienintäkään toivetta.

Nämä amerikkalaistuneet korvikkeet ovat vihdoin saapuneet Venäjällä. Ja niiden ainoa etu oli tosiasia, että ihmiset ottivat uudelleen Blavatskyn teosten lukemisen, joiden aitoudesta me olimme henkilökohtaisesti vastuussa, koska olimme osallistuneet näiden kirjojen luomiseen itse.

Kuitenkin vilpittömien opetuslapsien mielet hämmentyivät ristiriidoista uusien amerikkalaistuneiden oppien ja meidän antamiemme oppien välillä.

Koska uudet oppit annettiin yksinkertaisella ja selkeällä kielellä, meidän oppilaamme ja seuraajamme suosivat juuri näitä uusia oppeja.

Mutta on tullut aika, kun itsepintainen tarve on noussut esille selkeyttämään pää ristiriitaa. Ja se koskettaa aihetta enkelien lankeemuksesta ja kysymystä Luciferin kaatumisesta.

Viime vuonna yritimme antaa  yksinkertaisemman selityksen enkelien  ja ihmiskunnan lankeemuksesta  meidän viestintuojamme Tatyanan kautta, selittäen ja selventäen  näitä aiheita, jotka on aikaisemmin annettu Blavastkyn “Salaisessa Opissa”.

Ja nyt minun täytyy palata tähän aiheeseen jälleen, kun näemme, että tämä aihe on tullut ajankohtaiseksi  meidän parhaille opetuslapsillemme.

Siksi vaadimme teidän huolellisempaa opiskelua tästä aiheesa tarkasti niin kuin se on esitetty “Salaisessa Opissa”.

Teille on tullut hetki luopua mistä tahansa konfliktista  tietoisuudessanne, myös langenneiden enkelien taistelusta.

Itse asiassa kaksi näkökulmaa, kaksi lähestymistapaa ihmiskunnan historiaan ja käsitykseen maailmankaikkeuden kehityksestä, törmäävät yhteen tässä kohdassa.  Toisella puolella on lähestymistapa, joka on tyypillinen Idän filosofialle ja joka löytää heijastuksensa Intian ja Tiibetin uskonnollisissa järjestelmissä. Toisella puolella on lähestystapa, joka on ominaista Lännen tietoisuudelle ja joka on lainannut ideologiansa erityisesti lännen Kristillisestä ajattelusta ja uusista amerikkalaistuneista opeista, jotka mainittiin edellä.  

Ollen maantieteellisesti  Idän ja Lännen välissä, Venäjällä on mahdollisuus ottaa vastaan ​​ja hallita molemmat  filosofiset järjestelmät.

Siksi olemme tulleet jälleen venäläisen Viestintuojan kautta ohjaamaan ajatteluanne.

Aiheet langenneista enkeleistä  ja niin kutsutusta Luciferin kapinasta on selitetty  kaikista parhaiten teoksissa, jotka kirjoitimme meidän inkarnaatiomme aikana. 

Siksi on tullut aika uudelleen arvioida  aikaisemmin annettua tietoa ja nostaa ajattelu Totuudesta uudelle tasolle.

Joka kerta kun sinulla on halu taistella langenneiden enkelien kanssa, mustakaa, että jokaisella teistä on sellainen enkeli ns viides prinsiippi eli Kristus Itse. [1]

Et voi taistella osan kanssa, joka on osa itseäsi. Tehtäväsi on auttaa tätä langennutta enkeliä palaamaan Kotiin Jumalan luo. Mutta sinun neljä alempaa kehoasi, jotka ovat karman kuormien rasittamat, jotka olet kerännyt  hyvin monien ruumistusten aikana maassa, estävät häntä niin tekemästä.

Siksi kaikki pyrkimykset olisi suunnattava luopumaan epätodellisesta  osasta itseänne, egostanne, karman kertymistä ja nostamalla tietoisuus teidän oman Kristus Itsen ja teidän Suojelus-Enkelin tasolle. Se on kehityksen seuraava vaihe ja se tapahtuu riippumatta siitä, kuinka vahvasti vastustatte ja pidätte kiinni mistään järjestelmästä, joka tarjotaan teille ystävällisesti, mutta joka aina johtaa teidät kamppailun polulle. 

Muistaa Kristuksen ja Buddhan Opetuksia. Opettivatko he taistelemaan langenneiden enkelien kanssa?

Lukeaa Raamattua uudestaan. Tässäkin lähteessä, vaikkakaan ei tarpeeksi puhdas meidän näkökulmastamme, voit löytää oikean käsityksen Maan evoluution historiaan,  jos luet nämä lainaukset avaimien avulla, jotka on annettu “Salaisessa Opissa”.

Käytimme paljon vaivaa ja energiaa, voittaaksemme Tatyanan ulkoisen tietoisuuden vastustuksen, voittaaksemme suhteessa edellisiin sanansaattajiin ja voittaaksemme ideat langenneista enkeleistä, jotka oli annettu näiden viestintuojien kautta Amerikasta. 

Siksi puhun tämän Viestintuojan kautta, niin kauan kun on mahdollisuus puhua hänen kauttaan. Ja vakuutan, että ajat ovat muuttuneet, ja se on tarpeellista nousta uudelle Jumalallisen Totuuden ymmärryksen tasolle.

Voit valita. Voit spekuloida. Mutta älä unohda, että on olemassa kosmiset määräajat. Ja ne, jotka epäonnistuvat kohdata nämä määräajat, tulevat nielemään katupölyä.

MINÄ OLEN El Morya Khan.

[1] Katso kirja “Good and Evil” (rus), kappale “The Angels’ fall”

© Viestintuoja Tatyana Mickushina