On tullut aikasi kääntyä Korkeamman itsesi puoleen löytääksesi Jumalallisen Totuuden kaikessa sen täyteydessä

      Kommentit pois päältä artikkelissa On tullut aikasi kääntyä Korkeamman itsesi puoleen löytääksesi Jumalallisen Totuuden kaikessa sen täyteydessä


On tullut aikasi kääntyä Korkeamman itsesi puoleen löytääksesi Jumalallisen Totuuden kaikessa sen täyteydessä

MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN, 15. toukokuuta, 2005

MINÄ OLEN  SE MIKÄ MINÄ OLEN, puhuen sisältäsi.

Kaikki, mitä olemme tähän mennessä tehneet, voidaan kutsua perustaksi päämääränä kehittää havaintokykyäsi uudelle informaatiolle. Tänään aion yrittää tuoda ulkoiselle tietoisuudellesi osan tätä uutta tietoa sellaisessa muodossa, joka on yksinkertaisinta käsityskyvyllesi.

Ainoa este maailmojen välisessä kommunikaatiossa on ero maailmojemme  värähtelyissä. Kun kohotamme värähtelynne sille tasolle, jolla pystytte käsittämään tietoa, joka tulee Valon korkeimmista sfääreistä,  värähtelysi yhteensopimattomuus ympäröivän maailman kanssa vaikuttaa kaikkeen siihen, mikä ympäröi sinua ja itse sinua henkilökohtaisesti.

Maailmasi ei voi edes kestää lyhyttä värähtelyjen nousua. Kaikki voimat, jotka vastustavat Valon voimia, välittömästi kerääntyvät paikkaan, jossa Sanelu on vastaanotettu. Siksi on erittäin vaikeaa ylläpitää vakautta ja tasapainoa.

Täten sanelujen informaatiokomponentti ei ole yhtä tärkeä kuin se tosiseikka, että on Valon  keskittymä ja sen ankkuroiminen fyysiseen oktaaviin ja tilaisuus käyttää tätä keskittymää jatkuvasti pitkän ajan kuluessa. Voimme paljastaa vastustavat voimat ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden de-aktivoimiseksi ja niiden polarisaation muuttamiseksi.

Suurin vaikeus liittyy fyysisen maailman kiinteyteen, koska se tekee mahdottomaksi vaikuttaa maailmaanne suoraan  Valon Olentojen avulla, jotka oleilevat meidän maailmassamme.

Maailmasi muodostettiin heijastuksena ihmisten tietoisuudesta. Mitä kauemmaksi Jumalallisista malleista ihmistietoisuus kääntyi, sitä tiheämmäksi aine muuttui, ja tämä johti siihen, että muodostui tiheä verho, joka erottaa maailmamme. Se on vain energia verho, jonka kautta maailmojen välinen viestintä on äärimmäisen vaikeaa.

Riippumatta siitä, kuinka voimakkaasti Valon Olennot pyrkivät laskeutumaan maailmaanne, he eivät silti pysty tunkeutumaan siihen alhaisten värähtelyjen vuoksi. Samaa voidaan sanoa ihmisistä. He eivät pysty tunkeutumaan verhon läpi, kun he ovat ruumiillistuneina, ainakaan ilman tiettyä harjoittelua, joka on annettu Ylösnousseiden Mestareiden ohjauksessa – Olennoilta verhon takana.

Siksi Taivas-maailma ei voi vaikuttaa suoraan maapallon maailmaan. Jotta voimme hallita ja ohjata maailman kehitystä Jumalallisen Lain mukaisesti, meidän on pyydettävä apua välittäjiltä – ihmisiltä, jotka ovat käyneet läpi tietyn koulutuksen ja pystyvät nostamaan tietoisuutensa Ylösnousseiden Mestarien tasolle.

Maailmojen vastavuoroinen läpäisyn prosessi on samanlainen kuin sukellusprosessi. Korkeasti kehittyneet olennot sukeltavat maailmaan ja ottavat ruumistuksia. Yhdessä ruumiillistumisen kanssa he ottavat itselleen tietyn karman erilaisten epätäydellisyyksien muodossa. Siksi sanotaan, että inkarnoituneina ei ole täydellisiä olentoja. Täydelliset olennot eivät yksinkertaisesti voi jäädä teidän maailmaanne.

Kehittymisen ja koulutuksen aikana Valon yhteistyökumppanit palauttavat osan osaamisestaan ja kyvyistään ja sukeltavat nyt meidän maailmaamme meditatiivisten harjoitusten avulla  ja muuttuneissa tietoisuuden tiloissa.

On harhaluulo pitää Valon yhteistyökumppaneita absoluuttisen täydellisinä, kuin jumalina.

Ei ole olemassa paikkaa täydellisyydelle maailmassasi, ainakaan tiheästi asutuilla paikoilla.

Siksi on vaikeaa tunnistaa Valon yhteistyökumppanit ja erottaa ne ihmisistä, jotka valitsevat palvella vastakkaisia voimia, jotka luovat illuusion.

Kun tietoisuutesi saavuttaa tietyn tason evoluutiossa, voit tunnistaa, mitkä ihmiset johtavat mitäkin voimia. Mutta tavalliselle ihmiselle tämän ihmiskunnan evoluution tässä vaiheessa ei näytä olevan mahdollista päättää edustajasta, minkä voimien kanssa hän on tekemisissä.

Tilanne muuttuu entistä monimutkaisemmaksi  sen tosiseikan kanssa, että jokainen henkilö joka on ruumistunut, on altistunut kahden ristiriitaisen voiman vaikutukselle. Itse asiassa näiden kahden voiman välinen ristiriita tapahtuu jokaisen ihmisen  sisällä – tarkoitan taistelua joukkojen välillä, jotka moninkertaistavat illuusioita ja voimien, jotka vähentävät sitä.

Niinpä kunakin ajan hetkenä nämä tai nuo voimat voivat vallita  ihmisen sisällä –  Esimerkiksi: Eilen sinä olit tekemisissä ihmisen kanssa, jonka sisällä Valon voimat hallitsivat. Se tarkoittaa, että voisit olettaa hänet Valon henkilöksi. Mutta yö on kulunut ja jonkin sisäisen taistelun aikana pimeyden voimat saivat voiton tai osittaisen voiton hänessä.

Olet tekemisissä saman henkilön kanssa, jolla on sama ulkonäkö, mutta hänen henkensä on jo täysin erilainen. Tämä sisäinen, hänen henkensä, alkaa näkyä ennemmin tai myöhemmin. Mutta ei ehkä yhden kuukauden tai ehkä ei edes yhden vuoden kuluttua näy ennen kuin muutokset tämän henkilön sisällä tulevat havaittaviksi. Tämä taipumus selittää, kuinka vaikeaa kommunikointi maailmanne  kanssa on. Itse asiassa fyysinen ruumiisi on vain mekanismi, robotti, jota hallitsevat sisäiset voimat, joiden vaikutuksenalaiseksi  henkilö on päättänyt vaipua.

Siksi sinulle on jatkuvasti kerrottu, että sinun on suuntauduttava sydämeesi ja Korkeamman itsenne vastauksiin. Sinun Korkeampi itsesi tietää aina vastauksen kysymykseen: kenen kanssa olet tekemisissä ja mitkä voimat ovat edessäsi olevan henkilön takana.

Valitettavasti sinulla ei ole muuta luotettavampaa ja erehtymätöntä menetelmää, jolla voit suunnata itseäsi maailmassa.

Siksi koko todellinen Opetus, jonka annamme, on suunnattu kehittämään yhteyttäsi Korkeampaan Itseesi ja sen tarkoituksena on auttaa sinua olemaan, ei  niin kuin sokeat kissanpennut, jotka törmäävät yhdestä opettajasta toiseen ja tulevat yhdestä uskosta tai uskonnollisesta liikkeestä toiseen. Tehtävämme on auttaa sinua suuntaamaan itseäsi paitsi ulkoisten opetusten lisäksi myös jokaisessa erityisessä opetuksessa – koska todellisten Opetusten sisäpuolella on ihmisiä, jotka toimivat pimeyden voimien puolella ja myös sellaisissa opetuksissa, joita voit pitää väärinä, voi olla absoluuttisia Valon palvelijoita.

Maailmassasi ei ole mitään ehdottomasti määriteltyä, eikä sitä voi olla.

Tämän päivän keskustelun tarkoitus ei tällä hetkellä ole antaa näkemystä mustavalkoisesta maailmankatsomuksesta, jossa kaksi vastakkaista joukkoa ovat konfliktissa  keskenään ja niiden välinen rintama on selkeästi piirretty.

Maailmasi todella edustaa areenaa kahden aspektin konfliktin, tai kahden voiman välillä. Mutta niiden vivahteet ja vaikutukset ulottuvat  kaikkiin inhimillisen toiminnan aloihin edustaen sellaista mielikuvituksellista rakennetta, että hiusten halkaisu on mahdotonta purkaa nopeasti ja ilman tappioita.

Siksi ihmiskunnan evoluution tulee opettaa sinut tunnistamaan kaikki elämän kuvakudosjäljitelmät, löytämään pienet valon ja varjon vivahteet ympäröivässä todellisuudessa ja lopulta auttaa jokaista teistä määrittelemään erehtymättä polkusi ja liikkumisesi suunta.

Mutta ennen sitä aikaa, kun voit tehdä tämän, tulet erilaisiin karmallisiin tilanteisiin ja joudut erilaisten voimien vaikutuksiin.

Kun yrität voittaa esteesi ja tunnistaa kaikki valon ja varjon eroavaisuudet ympäröivässä maailmassa ja lähinnä itsessäsi, tulet saavuttamaan puhtaan Jumalallisen vision ja saat korvaamattoman kokemuksen, joka edustaa aarrettasi taivaassa – aarretta, joka ei ruostu, eikä koi voi uhmata.

On tullut aika, kun joudut jättämään mustavalkoisen ajattelun ja löytämään totuuden jyvät itse. Kehityksesi nykyiselle vaiheelle on ominaista juuri se, että sinulla on paljon opettajia ja liikkeitä. Jotta voisitte ymmärtää kaiken tämän moninaisuuden, tarvitset vain yhden luotettavan suuntaviivan, joka teillä kaikilla on – teidän Korkeampi Itsenne.

Niinpä ne teistä, jotka valitsevat polun, jolla luodaan yhteys Korkeampaan itseen, on etu tässä kehitysvaiheessa verrattuna ihmisiin, jotka vanhalla tavalla etsivät ulkoista opettajaa tai ulkoista organisaatiota, joka kykenee antamaan heille Jumalallinen Totuuden kaikessa täyteläisyydessään.

Kuitenkin on tullut aika, kun sinun on käännyttävä itsesi ja Korkeamman Itsesi puoleen, jotta löytäisitte Jumalallisen Totuuden kaikessa sen täyteydessä.

Voit mennä ympäri maailmaa etsimään vastauksia kysymyksiisi. Voit vierailla satojen opettajien ja tuhansien organisaatioiden luona. Mutta se, mitä sinun todella tarvitsee tehdä nykyisessä vaiheessa, on kääntyä ainoan todellisen Gurun puoleen, joka asuu syvälle sydämessäsi ja joka odottaa antaakseen sinulle kehotuksensa ja Opetuksensa.

MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina