On välttämätöntä alkaa toimia!

      Kommentit pois päältä artikkelissa On välttämätöntä alkaa toimia!


On välttämätöntä alkaa toimia!

Mestari Morya, 28. joulukuuta 2012

MINÄ OLEN El Morya!

Kiireellisyys sanelee tämän päivän Viestin.

Olen juuri poistunut Karmallisen Neuvoston istunnosta jakaakseni kanssanne tämän kokouksen viimeisimmät uutiset.

No, vuoden tulokset on kerätty yhteen. Minun on huomautettava teille, että toisaalta tulokset ovat iloisia, koska olemme huomanneet, että maapallon värähtelyjen muutos on onnistunut! Onnistuimme välttämään hätätapaukset. Ja tämä tekee meidät onnellisiksi!

Toisaalta on jotain, joka tekee meistä surullisia. Voitte todennäköisesti arvata, mikä se on. Me olemme odottaneet enemmän ripeyttä, enemmän tietoisuutta ja enemmän omistautumista oppilailtamme, jotka ovat inkarnoituneet nyt.

Viime vuosina olemme onnistuneet saavuttamaan melkein mahdottoman: Olemme luoneet ja ankkuroineet Veljeskunnan etuvartion, Valon etuvartijon Venäjän maahan fyysiselle tasolle. Aivan keskellä Venäjää! Tähän saakka se oli ennennäkemätön voitto! Tämä tapahtui vuonna 2007.

Se, mitä tapahtui jälkeenpäin ei voi palvellut mallina. Yleiseksi suruksemme, Venäjän valonkantajat eivät voineet pitää kiinni Veljeskunnan etuvartiosta. Vastakkaiset voimat ovat jatkuvasti hyökänneet Lähettiläämme Ashramia vastaan näiden kaikkien viiden vuoden aikana. Pystyimme tuskin torjumaan yhden hyökkäyksen toisensa perästä. Muista Lähettiläämme Ashramiin liittyvistä valitettavista tilanteista teitä on informoitu ajoissa Viestiemme kautta. Minä itse olen tullut monta kertaa ja kirjaimellisesti rukoillut ja pyytänyt teiltä apua.

Avun sijasta näimme entisten palavien seuraajien kauhusta kangistuneet sydämet. Valokantajat vetäytyivät yksi toisensa Lähettiläämme luota, ja monet heistä tekivät pahimman rikoksen – pettämisen.

Seuraus ei antanut odottaa itseään: Me menetimme ne edut, jotka oli luotu Venäjän maassa. Menetimme etenemisnopeuden, ja nyt meidän on pakko niittää nopeuden puuteen, laiskuuden ja pettämisen hedelmiä.

Oliko yhteen liittyminen ja hyökkäyksien kestäminen todella niin kaukana voimastanne? Onko Valon taakka niin raskas?

On sääli, että Jumalallisen mahdollisuuden ikkuna, joka oli avattu Venäjälle ja avoinna koko tämän ajan, on suljettu.

Odotan monien opetuslastemme paniikin, jotka lukevat ja uudelleen lukevat tämän minun Viestini.

Odotan epäilyn ja negatiivisten aaltojen tulvaa.

Onko tämä arvokasta käytöstä opetuslapsiltamme? Opettammeko me, Ylösnousseet Mestarit, todella käyttäytymään tällä tavalla?

Kyllä, Karmallinen Neuvosto vahvisti, että Jumalallinen mahdollisuus Venäjälle on suljettu, ja veto-oikeus asetetaan Mestareiden viestien välittämiselle Venäjän maassa.

Aidot opetuslapsemme pitävät epäonnistumista mahdollisuutena oppia virheistä. Aidot opetuslapsemme haastavat yhtenäisyytensä ja ykseytensä mitä tahansa vastustavien voimien hyökkäyksiä vastaan.

Teillä on syy yhdistyä! On olemassa tehtävä, joka on täytettävä!

Ponnistelujenne avulla ja kiitos sydämenne liekkien ansiosta, uusi mahdollisuus voidaan avata. Näyttäkää yhtenäisyytenne! Osoittakaa halukkuutenne uhrata hetkelliset harrastuksenne ja pelit illuusiossa Mestareiden Tehtävän vuoksi.

Miksi lippujemme alla on niin vähän aitoja ja omistautuneita sotureita? Minne ovat kaikki ritarit ja sankarit kadonneet, ne, jotka ottivat vastuun Lähettiläämme suojelusta ennen inkarnaatiota?

Hei! Missä olette?

Onko taakkanne todella niin raskas? Eikö ole oikea aika muistaa velvollisuutenne ja velvoitteenne?

En puhu niistä, jotka ovat pettäneet ja menneet. Puhun heille, jotka yhä kantavat omistautumisen palavaa kipinää ja Jumaluuden liekkiä.

Osoittakaa päättäväisyytenne palvella Mestareita, ja Karmallinen Neuvosto tulee harkitsee Jumalallista tilaisuutta Venäjälle uudelleen.

Nyt meidän on pakko antaa Viestejämme aivan eri maissa.

Tällä kertaa olemme antaneet Viestisyklimme Portugalissa. Kuten muistatte, viimeisen Viestisyklimme oli välitetty taholtamme Latviassa.

No, Jumala voi luoda positiivisia hetkiä mistä tahansa tilanteesta. Jos valonkantajat eivät onnistuneet ottamaan lippuamme ajoissa ja levittämään Opetustamme ympäri maailmaa, silloin me teemme sen itse.

Tiedätte, että Viestiemme vastaanottamisen aikana suuri määrä Valoa vapautuu. Ja tämä on tärkein syy, jonka vuoksi me annamme meidän Viestejämme.  Siksi monilla maailman mailla on nyt mahdollisuus luoda Lähettiläällemme olosuhteet, jotka ovat välttämättömiä Viestiemme vastaanottamiseksi. Energian tasaisempi jakautuminen ympäri maailmaa on tervetullut!

Viestini lopussa haluaisin vahvistaa tietoisuudellenne muutosten väistämättömyyden, jotka ovat tulossa.

Mitä nopeammin pystytte hallitsemaan antamamme Opetuksen, sitä nopeampi tulee muutosnopeus olemaan yhteiskunnan kaikilla elämän alueilla.

Aluksi muistakaa, että lopullisesti, kaikki, mikä koskee Valon tehtävää fyysisessä tasossa, on täysin teidän vastuullanne ja huolenpitonne alaisena. Kuvittelkaa toisen maan lähettilästä, joka on kohdannut väärinkäsityksiä ja ilmeistä vihamielisyyttä viranomaisten ja sen maan väestön puolella, jossa hän palvelee lähettiläänä. Mielestäni maailmassa ei ole yhtään maata, jotka voisi jättää huomiotta vihamielisyyden heidän edustajaansa kohtaan. Me, Ylösnousseet Mestarit, emme voi myöskään sivuuttaa vihamielisyyden osoituksia Lähettilästämme kohtaan. Opetus karmasta annettiin monta kertaa, joka syntyy mistä tahansa negatiivisesta teosta, jotka on kohdistettu edustajaamme vastaan maassa, meidän Lähettilääseemme.

Mikä tahansa karma voidaan työstää pois helpoimmin, jos myönnätte virheenne ja pyydätte anteeksi. Mutta jos tietämättömyys ja ylimielisyys eivät salli ihmisten myöntää virheitään ja tehdä parannusta, negatiivinen karma alkaa ilmetä fyysisessä tasossa erilaisten katastrofien, sosiaalisten vallankaappausten ja taloudellisten katastrofien muodossa.

Siksi sinulla ei ole aikaa istua kädet ristissä. On välttämätöntä alkaa toimia! Älkää pelkätkö karman luomista vääristä teoistanne. Jos motiivinne on oikea, niin riippumatta siitä, kuinka vääriä tekonne näyttävät olevan nykyisellä historiallisella hetkellä, Jumala pystyy aina tasoittamaan tilanteen ja korjaamaan virheenne. Passiivisuuden karma on paljon pahempi, kun uskottavan tekosyyn takia ette puutu taisteluun ja menetätte voitetut sijainnit sekä edut, jotka saavutettiin nopeudella ja kiireellisyydellä.

Oppikaa virheistänne.

Älkää epäröikö toimia Maaplaneetan kehityksen hyväksi!

MINÄ OLEN El Morya!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina