Opetuksien kaikista oleellisimmat ja elintärkeimmät lauseet tälle hetkelle

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetuksien kaikista oleellisimmat ja elintärkeimmät lauseet tälle hetkelle

buddha-3

Gautama Buddha kesäkuu 24, 2014

 MINÄ OLEN Gautama Buddha. Olen tullut takaisin, koska en voi olla tulematta tänä ihmiskunnan vaikeana aikana.

Minun velvollisuuteni on antaa apua. Ja yhdenlainen apu, joita me, Ylösnousseet Mestarit, voimme tarjota ihmiskunnalle, on meidän ohjauksemme ja opetuksemme.

Ja kuten aina, yritän käsitellä tämän hetken kaikista oleellisimpia ja elintärkeitä opetuksiemme lausuntoja tässä lyhyessä Viestissä.

Joten, te kaikki tiedätte ja jokainen teistä voi tuntea elämässänne, että elätte hyvin kriittisessä ajassa.

Tosiasiassa ihmikunnan kollektiivinen tietoisus on tehnyt valinnan, mitä polkua ihmiskunnan tuleva kehitys tulee seuraamaan.

Kaiken jälkeen, tulette joko valitsemaan Jumalallisen kehityksen polun, koettelemuksienne ja erehdyksienne kautta – kutsukaamme sitä evolutionääriseksi poluksi; tai tulette hylkäämään tämän Universumin Luojan Maan ihmiskunnalle ennaltamääräämän polun.

Tässä tapauksessa tulette huomaamaan asteittaisen hajoamisen ja laman. On olemassa kaksi pääasiallista lähestymistapaa ihmiselämän kaikilla alueilla, Jumalallinen ja ei-jumalallinen.

Kaikki päätökset, joita teette päivän aikana on jaettu Jumalallisiin ja ei-jumalallisiin.

On helppoa kuvitella kuinka nopeasti ja laadullisesti fyysinen maailma ympärilläsi voisi muuttua, jos suurin osa inkarnoituneista yksilöistä tekisivät ainostaan Jumalallisia valintoja joka päivä.

Mutta ihmiskunta ei ajattele Jumalallista Lakia kovin usein, on hyvin vaikeaa ja tulee käytännöllisesti mahdottomaksi toimia tämän lain mukaisesti.

Aikaisempina aikoina oli aina instituutioita, jotka muistuttivat ihmisiä Korkeamman todellisuuden olemassaolosta. Useimmissa tapauksissa, se oli joko Kirkko instituutio tai papisto ja pyhät järjestöt.

Kuitenkin, nämä instituutiot vähitellen menettivät tehtävänsä, ja ne jakautuivat niihin, jotka seuraavat Jumalaa ja niihin jotka palvelevat vastakkaisia voimia.

Niille ihmisille, jotka ovat elämässään kaukana uskonnollisista totuuksista, tulee yhä vaikeammaksi ymmärtää kumman puolen kunkin kirkon edustajat valitsevat.

Tämä on samankaltaista ihmiselämän kaikilla muillakin osa-alueilla. On niitä ihmisiä, jotka kantavat Valoa itsessään ja kaikkia heidän päätöksiään valaisee Totuuden Valo; ja on niitä ihmisiä, jotka edustavat pimeyden voimia. Nämä ihmiset toimivat aivan päinvastaisella tavalla.

Koska ihmiselämän jokaisella alueella on ihmisiä, joilla on jompikumpi näkemys, on yhteiskunnan syvyyksissä meneillään jatkuva kamppailu Valon ja pimeyden välillä, Jumalallisen ja ei-jumalallisen välilä.

Koska ihmiskunta kokonaisuudessaan ei usein mieti sellaisia ikuisia asioita kuten Hyvä ja paha, Valo ja pimeys, tavallinen kadunmies voi tuskin ymmärtää mitä maailmassa oikeasti on tapahtumassa.

Maailmassa on Valon ja pimeyden voimien välinen kamppailu. Tämän kampailun tulos tulee määräämään polun, jota pitkin ihmiskunta tulee kulkemaan seuraavina vuosikymmeninä. 


Riippuen ihmiskunnan kollektiivisesta valinnasta, tulee tapahtumaan joko yht´äkkinen käänne runsauteen, vaurauteen, moraalin ja Jumalaan uskon elpymiseen lähitulevaisuudessa, tai vastakohtaisesti, tulee olemaan täydellinen masennus, lama ja hajoaminen, joka tulee koskettamaan kaikkia ihmiselämän alueita.

Tässä tilanteessa ei ole mahdollista ottaa neutraalia asemaa. Et voi kaivaa päätäsi hiekkaan kuin strutsi ja odottaa parempia päiviä.

Mikäli jokainen yhteiskunnan jäsen ei ala työskennellä aktiivisesti, paremmat päivät eivät koskaan tule.

On mahdollisuus suotuisaan ja yhtä hyvin epäsuotuisaan ihmisen historian kehityssuuntaan.

Ja voin kertoa sinulle, ettei ole kovin montaa ihmistä maapallolla jotka tosissaan omaisivat epä-jumalallisia näkemyksiä ja vankasti seuraavat niitä.

Samaan aikaan on harvoja ihmisiä, jotka avoimesti ottavat Jumalallisen puolen ja vakaasti seisovat Valon puolella.

Loput ihmiskunnasta, 99 prosenttisesti, ovat joko jomman kumman vaikutuksen alaisia, Valon voimien tai pimeyden voimien.

Tämä tapahtuu ilman tietoista osallistumista.

Olet katsellut uutisia televisiosta, nähnyt jonkin negatiivisen tilanteen, sen jälkeen koet tunnereaktioita ja maallinen mielesi osallistuu keskusteluun tämän negatiivisen tilanteesta aiheuttamana. Sitten luultavasti haluat jakaa tämän tilanteen ystävien, naapureiden ja tuttavien kesken. Siten kasvatat tätä negatiivista kenttää ja otat pimeyden voimien puolen. Tämä tapahtuu tiedostamatta.

Koska suurinta osaa tiedotusvälineitä ohjaavat ihmiset, jotka ovat ei-jumalallisten näkemyksien välittäjiä, ja olemalla tekemisissä uutisten ja ohjelmien välityksessä, teistä tulee pimeyden voimien tulkkeja.

Koska suurin osa ihmiskunnasta kuluttaa huomattavan määrän ajastaan tv-ohjelmien katseluun, se tarkoittaa, että suurin osa ihmiskunnasta on pimeiden voimien ideoiden vaikutuksenalaisia.

Mihin suuntaan luulet ihmiskunnan kehittyvän tässä tapauksessa?

Vastaus on ilmeinen. Mitä tässä tapauksessa voidaan tehdä?

Tarjoamme viesteissämme sinulle vastauksen tähän kysymykseen.

Älä sekaannu negatiivisiin tietoisuudentiloihin, ylläpidä jatkuvasti positiivista tietoisuutta, päätä päästä eroon kaikista ei-jumalallisista ilmentymistä elämässäsi ja ympäröi itsesi Valon jumalallisilla malleilla. Tulet siksi mitä imet itseesi. Jos umpimähkään altistat itsesi informaation virtauksiin, tulet välittäjiksi negatiiviselle tiedolle, jota joukkotiedotusvälineet levittävät ympäriinsä.

Heti kun negatiivinen informaatio vallitsee tietoisuudessasi, se tiivistyy fyysisellä tasolla erilaisiksi negatiivisen ilmentymän muodoiksi jonkin ajan kuluttua.

Näin negatiiviset asiat lisääntyvät itsestään. Mutta samalla tavalla, myönteiset asiat voivat myös lisääntyä itsestään.

Kontrollin mekanismi kaikkiin prosesseihin, jotka tapahtuvat maapallolla on sisäisessä olemuksessanne. Teissä jokaisessa on eräänlainen kytkin tai venttiili, joka joko saa sinut tekemään Jumalallisia päätöksiä, tai seuraamaan ei-jumalallista polkua. Joka päivä ja useita kertoja päivässä voit kytkeä itsesi Jumalalliseen suuntaan, tai ei– jumalalliseen suuntaan.

Me opetamme sinua kuinka tehdä ero elämässäsi ja miten ylläpitää virittäytymistä Jumalallisen maailman kanssa.

Ensimmäinen ja kaikista tärkein askel on usko Jumalaisen maailman olemassaoloon ja halu palvella Valoa.

 

Kun vihdoin ja lopullisesti teet tämän valinnan ja kriittinen ja kaikista aktiivisin osa ihmiskunnasta tekee saman valinnan, emme enää ole huolissamme mistään. Ihmiskunnan jatkokehitys tulee silloin menemään pitkin evoluutiopolkua.

Tämän vuoksi, me huolellisesti annamme Opetuksemme. Taistelua käydään jokaisesta sielusta, sen pelastuksesta.

MINÄ OLEN Gautama Buddha

© Messenger Tatyana Mickushina


Kuuntele sanelun äänitettä, Kieli: Venäjä, lukija T.N. Mickushina

Listen to the recording of the dictation. Language: Russian. Narrator: T.N.Mickushina.