Opetus Buddha tietoisuudesta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus Buddha tietoisuudesta


Opetus Buddha tietoisuudesta

Gautama Buddha, 9. heinäkuuta 2007

MINÄ OLEN Gautama Buddha, joka on tullut teille taas.

Olen tullut luoksenne tänä päivänä, voidakseni kertoa teille tärkeästä työmme näkökulmasta, jota harjoitamme maapallolla.  Tämä pää näkökulma liittyy Maapallon ihmisten tietoisuuden muutokseen. Itse asiassa tämän työmme periaate ei ole muuttunut monien miljoonien vuosien aikana.

Niin pian kun henkilö saavuttaa Buddhan tason tietoisuudessaan, kaikki, mikä ympäröi tätä henkilöä hänen elämässään, saa täysin uusia merkityksiä ja tarkoituksen. Tämä johtuu siitä, että tavalliselle ihmiselle, se mikä on vain tapahtumien järjestys ja muutos ajatusten ja tunteiden tilassa, Buddhalle se edustaa Elämän kirjaa, jota hän pystyy lukemaan kääntämällä sivuja peräkkäin. Kun saavutat Buddhan tajunnan tason, teet siirtymisen tietoisuudessasi seuraavaan evoluution kehityksen tasoon.

En anna viestiäni vain Buddhalaisille tai vain niille, jotka uskovat minuun Maailman Herrana, Gautama Buddhana. Minä annan Viestini kaikille ihmisille ja ihmisille, jotka kykenevät ymmärtämään sitä, tarttumaan siihen ja toteuttamaan sen elämässään. Todellisuudessa ei ole tärkeää, millä nimellä kutsutaan sinun tietoisuutesi kehityksen seuraavaa vaihetta, mutta se on tärkeää, että nouset tähän evoluution kehityksen vaiheeseen vähäisimmillä tappioilla.

Puhuin teille tämän vuoden [1] aikana, jolloin Maa kävi läpi vielä toisen kriittisen hetken, toisen kriittisen pisteen. Aika ajoin Maapallolla on tilanteita, jotka edellyttävät kiireellistä monien Valon legioonien väliintuloa ja puuttumista. Kysyin apua tuon kriittisen hetken aikana, koska teidän on täytettävä vastuu kaikesta, mitä tapahtuu Maapallolla.

Buddha-tajunnan taso mahdollistaa teidän tietoisuutenne nousun sille tasolle, missä kansallisella, taloudellisella, poliittisella tai uskonnollisella erolla ei ole väliä teille. Tämä johtuu siitä, että nousette minkä tahansa eroavaisuuden yläpuolelle, jotka ihmisten tietoisuus on luonnut ja pystytte näkemään vain Ykseyden kaiken elämän monimuotoisuuden takana.

Maailmassanne ihmiset, jotka ovat saavuttaneet Buddhan tietoisuuden, eivät voi pysyä ihmisjoukon keskuudessa pitkään. Tämä johtuu siitä, että Buddha-tietoisuuden taso edellyttää avun antamista kaikille ihmisille, jotka tarvitsevat apua. Niin pian kun todellinen Buddha astuu kaupunkeihisi, hän uhraa hänen tietoisuutensa ja luopuu kaikista hänen saavutuksistaan antaakseen avun sitä tarvitseville. On niin monia, jotka tarvitsevat apuamme kaupungeissanne. Maailmassasi on niin paljon onnettomuuksia ja kurjuutta. Siksi Buddhat, jotka tulevat maailmaanne, suorittavat itsensä uhraamisen teon liukenemalla teihin, virtaamalla  heidän täydelliset energiansa ihmis-valtamereen ja tämän avulla, he muuttavat ihmiskunnan tietoisuutta ja auttavat ihmisiä käsittämään Korkeamman Lain olemassaoloa, joka toimii tässä Maailmankaikkeudessa.

On muita ihmis-yksilöitä, jotka ovat tulleet maailmaanne voidakseen muodostaa yhteyden maailmojen välillä, jotta he voisivat palvella Valon lähteenä maailmassanne ja kuin majakkana, joka näyttää tietä elämän murheissa ja vaikeuksissa. On aina ihmisiä, jotka kuljettavat tulta sydämessään ja ovat valmiita palvelemaan ihmiskuntaa. Jos katsot tarkkaan ympärillesi, voit nähdä Buddha-tietoisuuden tason tavallisten ihmisten ilmenemismuodon takana.

Olen tullut tänään auttaakseni sinua ymmärtämään, että tietoisuutesi on hyvin joustava ja monet teistä pystyvät nousemaan tietoisuudessanne Buddhan tasolle koko päivän ajan. Ainoa asia on se, että ylläpidät tätä tilaa niin kauan kuin mahdollista. Jotta voit tehdä tämän, sinun on luotava elämän olosuhteet, joiden avulla voit palata harmoniaan mahdollisimman pian, jopa silloin kun menetät tasapainosi. Monet teistä kokevat hyvin korkeita sisäisen harmonian ja rauhan tiloja. Ei ole monia buddhalaisia luostareita, joissa munkit pystyvät saavuttamaan tällaisia kohonneita tietoisuuden tiloja. Nyt sinun on laajennettava tätä tilaa ja saatava se vallitsevaksi elämässäsi. Sinun täytyy saavuttaa se aste, jossa ei mikään mitä elämässäsi tapahtuu, voisi saada sinua tulemaan ulos Jumalallisen harmonian ja rauhan tilasta.

Sinun on jatkettava tällaisia ponnisteluja yhden toisensa jälkeen, koska siinä määrin kun pystyt todella ylläpitämään rauhan ja harmonian tilaa itsesi sisällä, määrittää  kuinka montaa ympärillä olevaa ihmistä pystyt siirtämään sinun rauhan ja onnellisuuden tilaasi. Koko planeetan tilanne riippuu siitä, kuinka monta ihmistä pystyy jatkuvasti olemaan sopusointuisessa tietoisuuden tilassa. Kaikki hurrikaanit, onnettomuudet ja luonnonkatastrofit ovat vain koko ihmiskunnan tietoisuuden epäharmonian ilmenemismuotoja.

Et voi lahjoittaa kaikille Buddhan tietoisuutta, mutta voit levittää harmonista sisäistä tilaa ympärilläsi oleville ihmisille. Aurasi pystyy laajentumaan, ja ne, jotka tulevat aurasi kenttään kokevat sen vaikutukset. Monet ihmiset ajattelevat, että toiset ovat pudonneet korkean tietoisuuden tavanomaisesta tilasta ja yrittävät alentaa värähtelyjään käyttämällä yleismaailmallisia keinoja värähtelyjen alentamiseksi: alkoholia, tupakkaa ja kovaa musiikkia, jossa on raju rytmi. Kuitenkin, korkeiden värähtelyjen tunkeutumisprosessi maailmaanne tulee lisääntymään. Yksilöiden tietoisuuden laatu, jotka ylläpitävät harmoniaa suurissa kaupungeissa, tulee kasvamaan. Tietoisuutesi voima hienoimmilla tasolla tulee aiheuttamaan kokonaisten voimien legioonien vastustusta, jotka tukevat Manu´a illuusion ylläpitämiseen. Kuitenkin, muista aina, että voimasi on vahva, kun et osallistu taisteluun. Te pakotatte tämän maailman negatiiviset energiat ulos Rakkautenne vahvuudella sydämissänne; ja Rakkautenne vahvuudella te jalostatte negatiivisia energioita harmonian, rauhan ja rakkauden positiivisesti suuntautuvaan linjaan.

Sinun on aina oltava tietoinen yhteydestäsi monien, monien Valon sielujen kanssa planeetalla. Yhdessä muodostatte Valon verkoston, joka on hajallaan ympäri planeettaa. Kaikissa maissa ja kaikissa kaupungeissa on ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti kantavat Valoa valaistakseen Polkua niille, jotka vielä vaeltavat pimeässä.

Buddha-tietoisuuden saavuttaminen ei ole inkarnaatiosi perimmäinen tavoite. Sinun ei pitäisi pyrkiä henkilökohtaisiin saavutuksiin. Sinun pitäisi pyrkiä auttamaan niitä, jotka tarvitsevat apuasi. Jos todellinen Buddha kohtaa kysymyksen siitä, jatkaako täydellistymistä Jumalassa tai uhrata kaikki hänen saavutuksensa, jotta ihmiskunta voisi jatkaa evoluutiotaan, todellinen Buddha uhraa kaikki saavutuksensa maallisen evoluution jatkumiselle. Kyky uhrata itsensä Yhteisen Hyvän vuoksi on kaikkien menneisyyden ja nykyisten Buddhojen ja Bodhisattujen ominaisuus.

Toivotan sinulle menestystä Buddha-tietoisuuden tilan saavuttamisessa.

MINÄ OLEN  Gautama Buddha, sinun veljesi.

[1] Viittaus Saneluun “Tietoja nykyisestä tilanteesta maapallolla, Gautama Buddha, 7. maaliskuuta 2007, Words of Wisdom Volume 2.