Opetus kaksoisliekeistä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus kaksoisliekeistäOpetus kaksoisliekeistä

Rakas Kuthumi, huhtikuu 26, 2005

MINÄ OLEN Kuthumi, olen tullut tämän Lähettilään kautta. Olen tullut antamaan sinulle Uuden opetuksen kaksoisliekistä, joka eroaa teille aikaisemmin annetusta Opetuksesta.

Te tiedätte, että jokaisella maahan inkarnoituneella miehellä ja naisella on sekä maskuliininen että feminiininen puoli, yin ja yang. Itse asiassa olet sukupuoleton korkeimmassa aspketissa ja olette sukupuolettomia teidän Korkeammissa kehoissanne. Ajan kuluessa tiivistyessänne ja aineen erilaistumisen kuluessa, te ensin hankitte fyysisen kehon ja sen jälkeen merkit tästä tai tuosta sukupuolesta.  Aikaisempi käsitys oli erheellinen, koska ajattelitte, että jossakin teidän ulkopuolellanne oli osa teistä, joka oli erotettu teistä tietyssä evoluution kehitysvaiheessa.

Itse asiassa, jos kosketamme sielunne evoluution historiaa, olemuksenne Valkoisen-tulen ydintä, teidän MINÄ OLEN Läsnäoloanne – kuolematon hiukkanen Jumalaa sisällänne – se ei ole koskaan jakautunut kahteen osaan, joka edustaisi maskuliinista ja feminiinistä aspektia. Se oli virheellinen käsitys, jonka sallimme, jotta saatoimme tuoda esiin tämän idean evoluuttionne tietyssä vaiheessa. Uusi aika on nyt tullut, ja voimme antaa teille toisen näkökulman sielunne kehitykseen, hieman erilaisen edellisestä.

Siten, teidän Korkeampi keho ei ole koskaan jakautunut maskuliini-feminiini polariteettiin. Mistä sitten on peräisin ideat kaksoisliekistä ja kaikista näistä kauniista legendoista, toisen osan etsimyksestä ja ykseyden hankkimisesta virallisen avioliiton kautta kaksoisliekkien välillä.  

Antakaa minun selittää. Sielullanne, samoin kuin Korkeammalla Ruumiillanne ei ole sukupuolta. Ne ovat sukupuolettomia. Ainoastaan fyysisellä ruumiillanne on sukupuoli, ja se on saanut sukupuolensa merkin ainoastaan suhteellisen viimeisessä kehityksen vaiheessa, muutamia miljardia vuosia sitten.

Ennen sukupuoleen jakautumisen ilmaantumista, lisääntymisprosessi oli täysin erilainen. Mutta emme keskity siihen nyt.

Mistä sitten on peräisin ajatus toisesta osasta ja siihen liittyvästä onnesta alunperin?

Tietyssä evoluution vaiheessa saitte Korkeamman kehon, joka on saanut eri nimiä eri uskonnollisissa järjestelmissä kuten Kristus-Itse, Korkeampi Itse tai Korkeampi Manas.

Olette saattaneet ymmärtää näistä Saneluista, että teidän Korkeampi Itsenne sai alkunsa Korkeampien henkisten olentojen ulos virtauksen muodosta, jotka antoivat teille itsestään hiukkasen. Tämä oli tarpeellista tietyssä ihmisen kehityksen vaiheessa. Ihmisen oli saatava itsensä sisälle ohjaaja, ja ohjeiden seuraamisen kautta teillä olisi kyky hankkia ykseyden tunne Jumalan kanssa ja koko luomakunnan kanssa, joka teiltä nyt suuresti puuttuu.

Rakas Jeesus, ollessaan inkarnoituneena, antoi Opetuksen sielun ykseydestä. Muistatte vertauksen sulhasesta, ja muistatte maininnan morsiamesta, joka valmisti itseään sulhanen tulemiseen. Tämä on Jeesuksen antama Opetus kaksoisliekistä, mutta sillä on myös toinen merkitys, oikeampi. Yhtenäisyys kaksoisliekkisi kanssa on sinun yhtenäisyytesi sinun Korkeamman osasi kanssa.

Uusi Kosmisen evoluution vaihe lähestyy, eikä tämä vaihe ole enää kaukana, kun jokaisen teistä on löydettävä ykseytenne kaksoisliekkinne kanssa, teidän Kristus Itsenne kanssa.

Kaksoisliekkien yhdistyminen on rituaali, kun alempien kehojenne eli sielunne värähtelyt  tulevat harmonisiksi Korkeamman kehonne, teidän Kristus Itsenne kanssa.

Koska olette täysin puhdistaneet alemmat kehonne tuon hetken koittaessa, energia tulee virtaamaan niiden sisällä vapaasti, jättäen kehonne.  Ja ykseyden ekstaasi, jonka koette kun uudelleen yhdistytte Korkeamman osanne kanssa, nostaa teidät sellaiseen tuonpuoleiseen autuuteen, jota ei voida verrata ykseyteen miehen ja naisen välillä fyysisessä tasossa.

Voi, rakkaat, Jumalalla on vielä paljon salaisuuksia ja mysteerejä, jotka paljastuvat sinulle ajan kanssa. Tänään olen todennäköisesti tuhonnut mielessäsi kauniin legendan kahdesta liekistä, joka oli lähellä kaikkien sydämiä, jotka onnistuivat tietämään tämän Opetuksen, joka oli annettu edellisen Viestintuojan kautta. Mutta ennemmin tai myöhemmin sinun on jätettävä taaksesi lasten sadut ja tultava aikuiseksi.

Kun olet tietoisuuden kypsässä tilassa, on aina mukavaa kohdata ihmeitä elämässäsi, joiden kuvaus ei täyttä edes parhaita satuja. Tämä johtuu siitä, että Jumalallista todellisuutta ja Jumalallisen todellisuuden tunnistamista ei voida verrata edes tarinan kertojien rohkeimpiin fantasioihin, jotka kuitenkin tulkitsevat Jumalallista Totuutta heidän inhimillisen tietoisuutensa avulla.

Nyt, rakastettu, käsittelen vielä yhtä asiaa, joka voi hämmästyttää sinua. Koska noina kaukaisina aikoina jokainen Valon Olento on antanut monille elämänvirtauksille omia hiukkasiaan, teidän monien Kristus Itse on saman luontoinen ja kuuluu samalle Valon Olennolle, joka antoi teille hiukkasensa. ­­­­

Kun saavutatte yhtenäisyyden Korkeamman osanne kanssa ja muut ihmiset myös saavuttavat yhtenäisyyden heidän Korkeamman osansa kanssa, te yhdistytte keskenänne. Tunnet ykseyden kaikkien kanssa. Ja yhden kaksoisliekin sijaan koet ykseyden miljoonien kaksoisliekkien kanssa, joilla on yhteinen luonne sinun Kristus Itsesi kanssa.

Lisäksi on olemassa toinen näkökulma kaksoisliekkien legendaan, ja tämä näkökohta liittyy jopa varhaisempaan kosmisen evoluution vaiheeseen. Tämän maailmankaikkeuden luomisen aamunkoiton aikana jakautuminen maskuliini-feminiini polarisuuteen tapahtui, ja tämä jakautuminen palveli lähtökohdaksi universumin ilmentymiselle. Se oli Piste, josta kaikki luomakunta alkoi tulla ilmennykseen ja tämä jakautuminen toimi lähtökohtana maailmankaikkeuden ilmestymiselle. Siksi teidän kehityksenne aikana kun te ja universuminne palaatte pisteen tilaan jälleen, sekä maskuliiniset että feminiiniset polariteetit häviävät tästä universumista. Mutta tämä tapahtuu äärettömän kaukaisina aikoina.

Nyt tietoisuutenne ei voi sisältää monia kosmisia Totuuksia. En usko, että tehtävänäni on paljastaa teille kaikki Totuudet, vaikka näen niitä Ylösnousseessa tietoisuuteni tilassa.

Tähän hetkeen olen kertonut sinulle tarpeeksi.

Voin kertoa teille lohdutukseksi, että ne henkilöt, joiden Kristus-itse on saman luontoinen kuten minun Kristus Itseni, ovat jossain määrin minun kaksoisliekkejäni. Siksi, ottaessasi vastaan Kristus-Itsesi, joka on sinun kaksoisliekkisi oikeutetusti, sinulla on useita miljoonia kaksois liekkejä enemmän nyt, joilla on yhteinen luonto kanssasi ilmenneenä Kristus-Itsen tasolla.

Tämä voi joko rohkaista tai tuottaa pettymyksen joillekin teistä.

On kuitenkin mahdotonta pysäyttää Jumalan totuuden ymmärtämisen prosessia. Tämä prosessi tulee jatkumaan ja ikuiset ilmoitukset tulevat jatkumaan. Tietoisuutesi kehityksen prosessia ei voida pysäyttää, pidätkö siitä tai ei. Mutta jos vastustat edistystä, ajattele, toimitko sopusoinnussa Jumalallisen Lain kanssa.

Tämänpäiväisessä puheessa olen osoittanut, että teidän kaksoisliekkinne on aina kanssanne, kärsivällisesti odottaen sinua lopettamaan tämän maailman illuusion hulluuden ja kiinnittämään silmäsi siihen. Sinun kaksoisliekkisi haluaa kommunikoida kanssasi; se odottaa sinua. Ja tässä maailmassa ei ole yhtään ihmistä, joka olisi lähempänä sinua, jonka kanssa voit jakaa kaikki salaisuutesi ja keneltä saat luotettavia neuvoja.

Vetäydyn hiljaisuuteen antaakseni sinulle tilaisuuden omaksua tämän päivän puheessa antamani ennalta odottamattoman informaation.

MINÄ OLEN Kuthumi, ja minulla on yhteinen luonne monien teidän kanssa Kristuksen tasolla.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina