Opetus Valon keskittymästä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus Valon keskittymästä

Opetus Valon keskittymästä
Kunnianarvoisa Shiva,
 kesäkuu 20, 2016

MINÄ OLEN Shiva!

Olen tullut tänä kesäpäivän tasauksen päivänä!

Sinun vuoksesi Minä olen valmis voittamaan kaikki vaikeudet ja esteet, niin että sinä voisit iloita meidän yhteydestämme.

Nyt, minä toivon, että keskittäisit kaikki sinun sielusi voiman ja kyvyt.

Päästä irti kaikki sekavat ajatukset.

Sammuta halusi liekit.

Pidä vastakkaiset tunteet poissa.

Nauti sisäisestä rauhasta.

Ikuisuus.

Ikuisuuden henkäys.

Hengitä sisään…

Hengitä ulos…

Yhdisty Universumin hengitykseen.

Juuri nyt, haluan jakaa Mestarien Opetuksen kanssasi.

Meidän puheemme aihe tänään tulee olemaan jotakin, jota et voi koskettaa ja monet teistä eivät edes kykene tuntemaan sitä.

Sinun on otettava tämä luottamuksella.

Ja jos et haluat uskoa, silloin ei ole mitään mieltä, että luet ja kuuntelet Viestiäni.

Joten meidän viesteissämme, erityisesti meidän Viestiemme työskentelyn alussa, Me mainitsimme sellaisen käsitteen kuin Valon keskittymä.

Sinä muistat, että Valon keskittymä oli siiretty Amerikasta Venäjälle vuonna 2005.

Mikä on tämä Valon keskittymä?

Annan sinulle Opetuksen tästä aiheesta tänään.

Valon keskittymä* on kyky välittää Jumalallista energiaa. Tämä on todellinen kohta tilassa ja ajassa, joka sallii valtavan määrän Jumalallista energiaa virrata fyysiseen maailmaan.

Tämä Jumalallisen energian määrä on enemmän kuin riittävä mahdollistamaan mitä tahansa muutoksia missä tahansa maailman maassa.

Kuitenkin, tietyt vaatimukset on täytyttävä näiden muutosten täytäntöönpanoon.

Aivan aluksi, Valon keskittymä ei ole ankkuroitunut fyysiseen maailmaan. Tämä ei ole kivi eikä rakennus.

Valon keskittymä on ankkuroitunut meidän Viestintuojamme kehoihin.

Tämä on hänen kykynsä välittää Valoa fyysiseen maailmaan, ja se on kyky, joka oli ansaittu monien aikaisempien inkarnaatioiden aikana  ja myös tämän elämän aikana.

Kyky välittää Valoa,se ei tarkoita, että tämä Valo, Jumalallinen energia tulee sisään kiinteään maailmaan.

Ei, Universumin Korkeiden Neuvostojen päätös ja Karmallisen Neuvoston päätös vaaditaan, jotta Jumalallinen energia voidaan antaa.

Tällä hetkellä Valon keskittymä, joka on ankkuroitunut meidän Viestintuojamme hienompiin kehoihin ei välity kuin vain kymmenellä prosenttilla suunnitellusta kapasiteetista.

Miksi?

Tämä on näin, koska fyysisessä tasossa ei ole niitä ehtoja, jotta voisimme realisoida Meidän suunnitelmiamme.

Me kerroimme sinulle siitä tilaisuudesta, joka oli annettu Venäjälle vuonna 2005.

Kuitenkin, jotta voitaisiin ymmärtää tilaisuus, fyysisen tason olosuhteet täytyy luoda.

Me pyysimme sinua pitämään huolta meidän Viestintuojastamme useimpia kertoja.

Uskollisia sydämiä tarvitaan tähän, sydämiä, jotka ovat valmiit uhraamaan paljon Valon tehtävän vuoksi ja Mestarien suunnitelman vuoksi.

Kuinka Valon keskittymä työskentelee ?

Ensimmäiseksi, pyrkivät ja uskolliset sydämet täytyy löytää.

Sitten, Rakkauden, kiitollisuuden, kunnioituksen ja arvostavan tunteen kautta meidän Viestintuojaamme kohtaan he voivat saada osan Jumalallisesta energiasta, jota meidän Valon keskittymämme levittää fyysiseen maailmaan.

Niiden ihmisten määrän kasvulla, jotka voivat havaita energiamme, Me vahvistamme energian lähteen voimaa ja Me alamme virrattaa energiaan Valon keskittymän kautta fyysiseen maailmaan.

Jokainen omistautunut oppilaamme saa enemmän ja enemmän Jumalallista energiaa. Tämä on vastaavaa kuin voimalinjat voimalaitoksesta, jotka tekevät mahdolliseksi monien objektien ja yksilöiden, mekanismien ja koneiden työskentelyn ja se antaa valon rakennuksiin ja kaduille.

Samalla tavoin, Jumalallinen energia täyttää avaruuden niiden sydänten kautta, jotka ovat valmiita. Fyysisen tason värähtelyt muuttuvat ja monet asiat, jotka tapahtuvat Maassa nyt, tulevat olemaan mahdottomia, kun avaruus-tila tulee olemaan täynnä Jumalallista Valoa.

Tämä on vastaava tosiasia, että on paljon vaikeampaan rikollisille onnistua heidän pimeissä asioissa päivän valossa.

Kuitenkin, se mitä Me oletimme ei tapahtunut.

Meidän opetuksillamme ei ollut tarvetta ihmisille.

Ja vaikka on monia ihmisiä, jotka lukevat meidän Viestejämme, näiden ihmisten joukossa ei ole niitä, jotka kantaisivat Palvelun liekkiä sen täydessä voimassa sydämissään.

Minä sanon tämän uudelleen: Palveluksen liekki voi ainoastaan leimahtaa kun se perustuu absoluuttiseen omistautumiseen Mestareita kohtaan, meidän Viestintuojaamme kohtaan, perustuen rakkauden, kiitollisuuden ja kunnioituksen ominaisuuksiin.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Me emme ole onnistuneet keräämään riittävää määrää meille omistautuneita sydämiä.

Tämän tähden, Valon keskittymä ei voinnut työskennellä sen täydessä voimassa.

Tämän vuoksi ihmiset eivät saaneet tarpeeksi enerigaa muuttamaan fyysistä tasoa.

Väkivallan yrityksen jälkeen meidän Viestintuojaamme kohtaan vuonna 2012, Minä määräsin hänet jättämään Venäjän välittömästi.

Sen vuoksi, Jumalallinen tilaisuus on nyt otettu Venäjän alueelta.

Valon keskittymä on siirretty Venäjältä.

Ihmisen älykkyydellä on taipumus yhdistää tämän tai tuon maan hyvinvointi, taloudellinen ihme, joka tapahtuu tässä tai kyseisessä maassa tieteen, teknologian, johdon tai edistyneiden teknologian löytöjen saavutusten kanssa.

Kuitenkin nämä ovat vain seurauksia tosiasiasta, että tuon tai tämän maan ihmiset sallivat Mestarien Viestintuojan pysyä alueellaan.

Eivät kaikki meidän Viestintuojamme ole julkisia. Monet heistä ovat kokonaan tuntemattomia. Kuitenkin, he voivat tehdä työtä ja välittää Jumalallista enerigaa missä sitä tarvitaan Mestarien suunnitelman mukaan.

Mutta kun meidän Viestintuojaamme vainotaan, ja ei kunnioiteta, niin silloin maa seisoo kuilun partaalla …

On mahdollista muuttaa tilanne minä hetkenä hyvänsä.

Jumalalla on rajattomat energia varat, jotka tarvitaan muutokseen.

Kuitenkin, kaikki muutokset fyysisessä tasossa voidaan toteuttaa vain ihmisten sydänten kautta – sinun käsiesi ja jalkojesi kautta.

Tämän vuoksi on sanottu, että tulevaisuus riippuu jokaisesta, kirjaimellisesti jokaisesta henkilöstä, joka lukee näitä rivejä.

Ja, koska Venäjä on avain asemassa oleva maa, josta koko planeetan tulevaisuuden muutokset riippuvat, tämän seurauksena muutosten puute Venäjällä tulee ilmenemään koko planeetalla lähitulevaisuudessa.

Tällä kertaa Jumalallinen mahdollisuus ei ole toteutunut.

Tuleeko tulemaan vielä toinen tilaisuus? Ja koska?

Tämä riippuu jokaisesta teistä, rakkaani.

MINÄ OLEN Shiva!

© Tatyana Mickushina