Opetus oikeista ja vääristä viestintuojista

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus oikeista ja vääristä viestintuojista

Opetus oikeista ja vääristä viestintuojista
Sanat Kumara, toukokuu 11, 2005

 MINÄ OLEN Sanat Kumara, tullen luoksesi jälleen viestintuojani kautta.

Olen tullut taas todistamaan sitä tosiasiaa, että sinä elät siunatussa ajassa. Sinä ymmärrät että joka kerta, kun tulemme antamaan sanelun, teemme sen tietyllä intentiolla. Minun tämän päiväisen saneluni tarkoitus on tukea energioiden vaihtoa, joka on saatu oktaavien välille.

Ymmärrät, että nämä sanelut sisältäen informaatio- ja energiakomponentteja, ne myös palvelevat energian toiminnan siirrossa oktaavien välillä. Päämäärämme on saavuttaa Valon kohta, joka sijoittuu maailmojen välille. Sellainen kohta on ehdottoman tärkeä meille. Sen avulla voimme perustaa läsnäolomme sinun maailmaasi ja suoda ruumiillistuneelle viestintuojalle tilaisuuden saavuttaa meidän oktaavimme. Ja mitä tahansa yhdellä henkilöllä on voimaa tehdä, tulee aikaisemmin tai myöhemmin mahdolliseksi jokaiselle.

Oletamme sinun tulevan kykeneväksi pysymään kohdassa maailmojen välillä. Olleillen kohdassa maailmojen välillä – tämä on se tila, joka sinun tulisi saavuttaa joko tämän ruumistuksen tai jonkin tulevan inkarnaatiosi aikana.

Viestintuojan velvollisuudet eivät tarkoita asemaa, joka vaatii kunnioitusta ja palvontaa. Viestintuojan asema ja velvoitteet tarkoittavat ainoastaan tilaisuutta palvella vieläkin tehokkaamin Jumalan nimessä.

Viestintuojan asema sallii tilan värähtelyjen muuttua, ja meille avautuu mahdollisuus olla läsnä ja antaa meidän viestejämme siinä kohdassa missä maailmamme yhdistyvät toisiinsa.

Mieti vielä sitä tilaisuutta, jonka jokainen teistä voi kehittää siihen pisteeseen saakka. Tosiasiassa on vain kysymys sinun valinnastasi, sinun toiveestasi ja pyrkimyksestäsi.

Ansaitaksesi viestintuojan aseman sinun tulee uhrata paljon. Sinun tulee luopua kaikesta, joka sitoo sinut alas maailmaan. Ja jos joku teistä toivoo valita apostolisuuden polun, minä iloisesti opetan sinua, joka suoraan henkilökohtaisesti tai tämän viestintuojan kautta.

On aika jättää tavallinen myytti, joka on vallalla maailmassasi, että viesintuoja on erityinen henkilö. On tiettyjä rajoituksia, jotka liittyvät karmalliseen menneisyyteesi, jotka voivat estää sinua polkuasi tulemasta meidän viestintuojaksemme, mutta ne eivät voi estää sinua tarjoamasta palveluasi kapeammalla tavalla, joka voi olla hyvin lähellä viestintuojan palvelua.

Tänään tahtoisin antaa sinulle muutaman selityksen kysymykseen, joka liittyy laajasti keskusteltuun aiheeseen maailmassasi. Se on kysymys vääristä profeetoista (apostoleista)*, vääristä opettajista, ja väärästä polusta.

Ja tänään olen päättänyt selkeyttää tätä kysymystä sinulle perusteellisesti. Kysymys Apostoliudesta, kuten mikä tahansa kysymys, joka liittyy maailmaasi, sisältää saman kaksinaisuuden, joka on synnynnäinen maailmassasi

Siten todellisuudessa, on olemassa viestintuojia, jotka edustavat Valon voimia, Valon voimien Hierarkiaa, ja on vietintuojia, joka sanovat, että he edustavat Valon Voimien Hierarkiaa, mutta parhaimmillaan ne edustavat vain itseään ja pahimmillaan he ovat todella antaneet itsensä niiden voimien armoille, joita voidaan kutsua pimeyden voimiksi. Kutsun mieluummin edellä mainittuja illuusion moninkertaistamisen voimiksi. Toisin sanoen, voimiksi, jotka tiettynä annettuna hetkenä vastustavat itsessään Jumalallista suunnitelmaa tietyssä annetussa evoluution kohdassa tässä universumissa.

Mikä on se ero, oikean ja väärän viestintuojan välillä?   Minkä tulisi ohjata sinua, kun teet valintaa? Tämä kysymys on hyvin vakava, koska juuri sinun valintasi viestintuojasta, jota seuraat, määrittää sen puolen, josta sinä löydät itsesi erottamisen hetkellä, kun erotetaan rikkaruohot jyvistä.   Saattaa näyttää siltä, ettei sinun tarvitse tehdä mitään valintaa ja annat etusijan mille tahansa viestintuojalle, ja että  luotat ainoastaan Jumalaan, joka on läsnä sinussa ja sinun Kristus Itsessäsi. Ja tämä on oikein sillä ehdolla, että sinulla todella on linkki Jumalaan tai sinun Kristus Itseesi sisälläsi.

Kuitenkin, enemmistöllä ihmisiä ei ole sellaista linkkiä ja sen seurauksena, he ovat entistä enemmän tai vähemmän ohjauttuvia sen informaation varassa, joka tulee heille heidän ulkopuoleltaan, ihmisiltä, jotka julistavat itsestään olevansa meidän viestintuojiamme tai opettajiamme.

Mikä on kriteeri ja missä on ero?

Kaikista ensimmäiseksi, oikea viestintuoja ei koskaan pakota sinua seuraamaan tai olla seuraamatta häntä. Viestintuojan tehtävä on vain tuoda informaatio fyysiseen tasoon ja auttaa ihmisiä orientoimaan itseään erilaisten uskonnollisten liikkeiden ja opetuksien meressä.

Hän ei myöskään tarvitse tukeasi olemaan hänen seuraajansa. Sinä itse teet päätöksen vapaasta tahdosta, joko otat tai et, opastusta elämääsi sen informaation avulla, joka tulee sinulle tämän viestintuojan kautta. Sellaiset ominaisuudet kuten epä-kiinnostavuus ja nimen tekemisen halun poissaolo ja kuuluisaksi tulemisen halun poissaolo ovat pakollisia. Ainoa tehtävä, jonka viestintuojan tulisi kantaa ja jota me toivotamme tervetulleeksi on Opetuksien levittäminen niin laajalle kuin mahdollista kaikin mahdollisin keinoin.

Jos me tutkimme viestintuojien kategorioita, jotka omistautuvat palvella meille vastakkaisia voimia, voitte tässä kohdin nähdä tarkan vastakohdan: he pyrkivät olemaan seuraajien ja oppilaiden ympäröimiä ja käyttävät näitä moninkertaistaakseen valtaa, kontrollia ja vaurautta fyysisessä maailmassa. Koska voimilla, jotka vastustavat meitä, heillä ei ole omaa energian lähdettä (he valitsevat olla vedettyinä pois ainoasta energian lähteestä tässä universumissa – Jumalallisesta energiasta), he tarvitsevat teidän energiaanne teidän huomiotanne ja palvontaanne muodossa, teidän lahjojanne ja teidän kymmenyksiänne tukeaksenne heidän olemassaoloaan.

Sellaiset ihmiset käyttävät kaiken vaikutusvaltansa estääkseen sinua saamasta pääsyä itse Valon Voimien kommunikaatioon. Mutta he eivät kykene opettamaan sinulle sellaista kommunikaatiota, koska heillä ei ole itsellään hallussaaan sellaista. He voivat vain kiinnittää sinut heidän kollektiiviseen ryhmä energiaan, joka on heidän seuraajiensa muodostama energia, jotka antavat energiansa näille väärille viestintuojille ja väärille opettajille.

Erottaminen ei tule olemaan helppoa, koska kaikki näyttää samalta päältäpäin.  Sinä kuulet oikeat sanat Sinä näet oikeat teot. Sinä voit jopa kokea uskonnollisen ekstaasin tilan, mutta sinun henkinen edistymisesi on mahdotonta näiden väärien opettajien ohjauksen alaisuudessa.   Parhaimmillaan tulet huomaamaan ajallaan, pahimmillaan voit menettää kaikkien hyveittesi voiman.

Rakkaani, jos olet valinnut oikean opettajan ja kuuntelet sanoja, jotka tulevat meidän viestintuojamme kautta, saavutus, hedelmä sinun oikeiden valintojen seurauksena, tulee kertomaan sinulle, ei kymmenissä vuosissa ja ei seuraavassa elämässä, sinä tulet jo tuntemaan sisäisen muutoksen seuraavissa muutamissa kuukausissa.

Kyllä, saattaa tulla koettelemuksia, ja sinä saatat luisua taaksepäin, samoin kuin saattaa olla konflikteja ja erimielisyyttä egosi kanssa, ja sinun väärien osiesi kanssa, Ja nämä riidat ja nämä koettelemukset ja nämä konfliktit voivat olla melko tuskallisia. Mutta sinun täytyy ymmärtää, että ilman tällaista ristiriitaa sinun väärä osasi ei kykene jättämään sinua ja et voisi saavuttaa voittoa sen yli, jos sinä jatkuvasti ruokit egoasi ja toiveistasi.

Joskus on tarpeen tehdä leikkaus, joka päästää ulos mädän, ja tämä voi olla tuskallista ja hyvin epämiellyttävää. Mutta jos et pääse eroon mädästä elimistölle, tulehduksellinen prosessi voi tarttua koko elimistöön ja tuottaa sille kuoleman.

Teidän kaksinais-maailmassa ei ole aina niin, että epämiellyttävät asiat olisivat vahingollisia ja asiat, jotka tuottavat mielihyvää, olisivat hyödyllisiä.

Tämän vuoksi, rakkaani, eroittamiskyky on ominaisuus, jota sinun täytyy pyytää itsellesi ensimmäisenä armona.

Minun täytyy koskettaa toista tärkeää asiaa. Viestintuoja on ihminen joka seisoo vuoren huipulla. Ja kaikki salamat ja hurrikaanit iskevät häneen ensimmäisenä.

Siten on olemassa hyvin harvat ihmiset teidän maailmassanne jotka pystyvät pitämään pintansa Jumalallisen tietoisuuden huipulla. Ja monet ihmiset jotka ovat läpäiseet testimme ja ovat ansainneet viestintuojan aseman eivät kyenneet pitämään tietoisuuttaan oikealla tasolla ja siten menettivät meidän antamamme aseman.

Siten, rakkaani, minä täysin ymmärrän teidän vaikeutenne jotka liittyvät maailmanne dualistisuuteen ja joskus on mahdotonta saavuttaa oikeaa näkemystä noista tai näistä ihmisistä, tapahtumista ja asioista.

Minä voi vakuuttaa sinulle että sinun korkeampi Itsesi aina tietää Totuuden. Tämän vuoksi sinun tulisi luottaa ainoastaan sinun Korkeampaan Itseesi, ei ulkoisiin vaikutelmiin, sanoihin ja edes tekoihin, joita nämä tai nuo henkilöt suorittavat, jotka julistavat itsestään olevansa meidän sanansaattajiamme tai sinun opettajiasi.

Väärät opettajat ja väärät viestintuojat ruokkivat itseään sinun energiallasi. Kaikki mitä he voivat opettaa sinulle on kuinka viljellä egoasi. Valitettavasti, ihminen, jolla on melko iso ego on kykenemätön eroittamaan meidän värähtelyjämme tai meidän todellisia viestintuojiamme. Mutta me tiedämme, että enemmin tai myöhemmin koettelmukset ja elämän tilanteet tuovat hänet meidän viestintuojamme luokse.

Ja kaikkien tulikokeiden jälkeen, jotka laskeutuvat hänelle, hän tulee olemaan kiitollinen tilaisuudesta vain istua Gurun jalkojen juuressa ja kuunnella Totuuden sanoja. Ja hänen sydämensä, kärsimysten karkaisemana, ei tule Gurun ulkonäön tai sen asian pettämäksi, ettei Guru ole valtaapitävien tunnistama.

Rukoile eroittamiskyvyn lahjaa ja sinä tule saavuttamaan sen mitä sinä pyydät.

MINÄ OLEN Sanat Kumara.