Puhe Mestarien inkarnaatiosta ja Lähettiläiden Instituutiosta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Puhe Mestarien inkarnaatiosta ja Lähettiläiden Instituutiosta


Puhe Mestarien inkarnaatiosta ja Lähettiläiden Instituutiosta

Rakas Jeesus, tammikuu 6, 2010

Minä olen Jeesus.

Olen tullut luoksenne, niiden, jotka odottavat minun tulemistani ja jotka rakastavat minua. Tiedän, rakkaani, että niille ihmisille, jotka ovat valinneet polkuni, ympäröivä maailma on tumma ja raskas. Tiedän, että riippumatta siitä, minne menette, tunnette itsenne kuin olisitte ulkopuolisia. Ette ole tästä maailmasta. Tämä johtuu siitä, että olette tehneet valinnan Jumalaisen maailman puolesta. Ja palvelunne maailmalle on samanlainen kuin Palvelu, jonka minä annoin.

Kun voitte virittää itseänne minuun, värähtelyihini, voin tulla maailmaanne teidän kauttanne lyhyessä ajaksi. Mutta, kiitän Jumalaa tästä mahdollisuudesta nähdä maailmaanne, se tapahtuu niin harvoin. Ja on välttämätöntä minulle, sillä teidän kautta, kuten aiemmin tapahtui minun kauttani, Jumalalla on mahdollisuus tarkastella maailmaanne.

Puhun teille kuin ymmärtäisitte minua. Kuitenkin suurin osa ihmisistä ei voi ymmärtää, miksi mahtavat Mestarit ei voi tulla maailmaanne.

Valitettavasti se on niin, rakkaani. Ainoastaan hyvin harvoin ja hyvin lyhyeksi ajaksi voimme olla läsnä maailmassanne. Se tapahtuu myös silloin, kun on olemassa keho, joka on valmis Palveluun ja joka on siinä määrin valmistettu, että yksi Mestareista tai minä voimme asua hänen temppelissään (kehossaan) jonkin aikaa.

Muina aikoina verho on niin tiheä, että suora läsnäolo on mahdotonta, jopa pienessä määrin.

Voimme luoda vaikutelman maailmastanne Akaasisen arkiston (1) perusteella tai sen perusteella, mitä kerrotte meille, kun tulette Veljeskunnan eteerisiin retriitteihin unen aikana tai siirtymänne (2) jälkeen.

Sanon teille tämän, jotta voitte ymmärtää vastuunne maailmassa. Vain inkarnoitunut henkilö voi toimia maailmassanne. Ja voimme toimia inkarnoituneen henkilön kautta vain, kun hän on täysin omistautunut Jumalan Tahtoon ja on vapaaehtoisesti valinnut omistaa koko elämänsä Palvelulle.

Tämä näyttää yksinkertaiselta, rakastettu. Itse asiassa teidän kunkin aura sisältää paljon negatiivista energiaa, niin sanottua karmaa, jota ei ole työstetty pois.

Kun teet vilpittömän ja vakaan aikomuksen palvella Veljeskuntaa, astut Vihkimyksen Polulle. Ainakin seitsemän vuotta kuluu ennen kuin pystyt todella täyttämään eräitä Veljeskunnan tehtäviä. Ja näiden seitsemän vuoden aikana ja useamman, riippuen sijainnistasi polulla, todistat kykysi palvella Veljeskuntaa joka päivä. Joka päivä tietty karmallinen energia nousee sinussa työstettäväksi pois. Ja sinun on osoitettava kykysi selviytyä jokaisen epätäydellisyyden ilmentymästä, joka on läsnä sinussa.

Rakas, ei ole yhtään täydellisiä ihmisiä niiden keskuudessa, jotka ovat inkarnoituneina. Jos olisit täydellinen, edes vähäisessä määrin, et voisi olla läsnä maailmassasi.  Sillä nyt on planeetan pimein tunti.

Tänä aikana yksikään Mestari ei voi olla inkarnoituneena. Teemme yrityksiä osittaiseen inkarnaatioon. Jotta läsnäolomme olisi mahdollista maailmassasi, meidän täytyy olla yhdenmukainen maailmanne värähtelyjen kanssa.  Ja siten, samoin kuin sukeltaja joka ottaa painavia kiviä upotakseen pohjaan, me myös otamme taakaksemme karmaa, niin että värähtelymme alenee ja tulee niin lähelle kuin mahdollista planeetta Maan fyysisen tason värähtelyä.

Tällaisissa tapauksessa sukellamme kiinteän verhon alle, ja tietoisuutemme ei voi enää käsittää korkeampaa ymmärrystä.

On hyvin harvinaista, että Ylösnousseen Mestarin osittainen inkarnaatio saapuu maapallon olosuhteisiin, joissa hän voi muistaa Jumaluutensa ja kestää elämän koettelemukset.

Juuri tästä syystä käytämme Lähettiläiden Instituutiota. Henkilö, joka oli ottanut velvollisuudekseen olla lähettiläämme ennen inkarnaatiota, aivan samoin kuin joku teistä, joka on halukas palvelemaan Veljeskuntaa, käy läpi kokeita ja testejä vähintään seitsemän vuoden ajan. Sen jälkeen hän ottaa tiettyjä velvollisuuksia lupauksen muodossa. Sitten viemme hänet läpi toiset testikokeet, mutta nämä testit ovat pidemmälle vietyjä. Ja kun yksilö läpäisee testit Lähettilään asemaan, annamme hänelle tilaisuuden Palvella. Tätä tilaisuutta tuetaan niin sanotuilla Lähettilään verholla. Toisin sanoen käytämme tietyn määrän energiaa voidaksemme jatkuvasti ylläpitää Lähettilään energiapotentiaalia tietyllä tasolla.

Näiden verhojen ansioista, Lähettiläs (Viestintuoja) kykenee ylläpitämään oikeaa suuntautumista maailman olosuhteissa. Ja ne teistä, jotka vilpittömästi hyväksyvät Lähettiläämme ja ovat valmiita Palvelemaan häntä, ja henkilönä Veljeskuntaa, te automaattisesti kytkeydytte meidän suojelevaan kenttäämme.

Kuitenkin heti kun alempi laatuiset ajatukset ja mikä kaikkein tärkeintä, kritisismin ajatukset Lähettilästämme kohtaan tulevat mieleesi ja suoritat teon tai sanot mitä tahansa meidän Lähettilästämme vastaan, suojelus menettää tehonsa ja kaikki energia, joka siihen hetkeen asti tuki tietoisuuttasi Lähettiläämme kautta, muuttuu karmaksi.

On erittäin viisasta ylläpitää oikeaa suhtautumista Lähettilästä kohtaan, ei täydellisenä ilmentymänä vaan henkilönä, joka on uskottu edustamaan Veljeskunnan etuja fyysisessä tasossa.

Kuten kaikki maailmassasi, Lähettilään verholla on kaksi vaikutusta. Toisaalta se auttaa ylläpitämään ihmisten tietoisuutta, jotka ovat vilpittömästi omistautuneet Lähettiläälle ja tuntevat rakkautta ja kunnioitusta häntä kohtaan, suhteellisen korkealla tasolla. Toisaalta mikä tahansa teko, ajatus tai arvostelun tunne meidän Lähettilästämme kohtaan kääntyy henkilöä vastaan, joka vastustaa Lähettilästämme ja luo erittäin vakavaa karmaa, joka on sama kuin karma Jumalan kanssa.

Tänään puheeni on antanut tiettyjä selityksiä, jotka koskivat Mestarien inkarnaation mahdollisuutta ja Lähettiläiden instituutiota, jonka avulla Mestarit täyttävät monia tehtäviä maailmassasi.

Ajattelen, että monille teistä puheeni tänään oli hyödyllinen ja oivalluksia herättävä.

MINÄ OLEN Jeesus.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina

1) Akaasinen arkisto on Teosofiaan kuuluva käsite, jolla tarkoitetaan tiettyyn eetteriin tallentunutta tietoa. “Akasha” on sanskritin sana, joka tarkoittaa ”taivasta”, ”avaruutta” tai ”eetteriä”. Akaasista arkistoa voidaan verrata universaaliseen supertietosysteemiin. Tämä systeemi, joka toimii keskustietoarkistona kaikelle informaatiolle jokaisesta henkilöstä joka on koskaan elänyt maassa.  Kuten tapahtumia, akaasinen arkisto sisältää jokaisen teon, sanan, tunteen ja aikomuksen, mikä on koskaan tapahtunut missä tahansa maailman historian ajassa. Joskus sitä verrataan sanaan “Elämän Kirjaan”. (suom. huom.)

2) Kuolemanne jälkeen.