Rauhan Elohim Rosari 1

      Kommentit pois päältä artikkelissa Rauhan Elohim Rosari 1

Rauhan Elohimin Rosari 1
vesi

Sinun ensisijainen tehtävä on kohottaa Maan planeetan ihmisten tietoisuutta

Lyhyt Rosari, joka perustuu Rauhan Elohimin saneluun, joulukuun 23, 2012, ja joka on T.N. Michusinan tekemä syyskuun 3, 2013 auttaakseen Maan ihmisiä tänä jännityksen aikana kansainvälisissä suhteissa.

Isän ja Äidin ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Amen!

Isä Meidän rukous[1]

Isä Meidän, joka olet Taivaissa! Kunnioitettu Olkoon Nimesi; Tulkoon Sinun valtakuntasi; Tapahtukoon Sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin Taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Älä johdata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta, sillä Sinun on Valtakunta, Voima ja Kunnia iankaikkisesti. Amen!

Marian Tervehdys

Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan ( 3 x)

Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle ja Jumalalliselle Äidille, kuten oli alussa on nyt ja tulee aina olemaan. Amen!

  1. MINÄ OLEN Rauhan Elohim, joka olen tullut nykyisen Maa planeetta sukupolven luokse, syvään kumartaen sen rohkeuden ja voiman edessä, joka on teissä tullessanne inkarnaatioon tänä muutoksen aikana. Monet meistä toivossa ja huolen kanssa käännämme katseemme niihin teistä, jotka ette ole unohtaneet teidän palveluanne ja sitä valaa, jonka te annoitte ennen inkarnaatiotanne. Teidän ensisijainen tehtävä on kohottaa maa planeetan ihmisten tietoisuutta. Ja nyt tämä tehtävä tulee ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi, sillä tulevaisuus riippuu siitä, missä määrin onnistutte täyttämään tämän tehtävän.

Marian Tervehdys

Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

  1. En missään tapauksessa toivo, että tunnette pelkoa tulevaisuuden suhteen. Kaikissa tapauksissa Ylösnousseet Mestarit pysyttelevät kanssanne ja ovat valmiita tarjoamaan auttavan käden tarpeen hetkellä. Ja niin minä tulen tänään välittääkseni rauhan energioita teidän maailmaan. Viime yönä minun voimakkaat energiani rikkovat raskaan ymmärtämättömyyden, vihan ja vihamielisyyden panssarit, jotka ovat kiertäneet planeettaa tiheänä. Energiani ovat palauttaneet pyrkimyksen rauhaa ja levollisuutta kohden teidän monien sieluissa.

Marian Tervehdys

Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

  1. Jokainen, joka voi ylläpitää energioiden tasapanoa itsessään ja pitää sisäisen rauhan ja harmonian tilaa tänä aikana tulee olemaan takaajana koko ihmiskunnan kestävään kehitykseen. Siksi, ajatelkaa rauhaa, säteilkää harmoniaa ulkoiseen maailmaan ja välittäkää minun rauhan energioitani maailmaanne. Nyt haluaisin käsitellä kysymystä kuinka jokainen teistä voi ja on kykenevä tasapainottamaan Maa planeetan tilannetta.

Marian Tervehdys

Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

  1. En tee mitään salaisuutta siitä tosiasiasta, että on hetkiä kun on hyvin vaikeaa ylläpitää tasapainoa. Ja joskus, yksi ihminen ollen keskellä elämää, ja ei-toivottujen olosuhteiden keskellä, joka valtavien ponnistusten kautta ylläpitää sisäistä tasapanoa ja lähettää rakkatta maailmaan sydämestään, on kykenevä estämään uuden sodan alkamisen tai sosiaalisen vallankumouksen. Näin on tapahtunut monta kertaa kulunneen vuoden aikana. Joka kerta , kun vastakkaiset voimat heiluttivat venettä, ja sota tai enemmän verenvuodatusta näytti todennäköisimmältä, oli yksi ihminen, joka rauhoitti negatiivisen elementin hänen sisäisellä tilallaan, hänen sisäisten saavutustensa avulla ja vilpittömällä rukouksella.

Marian Tervehdys

Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

  1. Tasapainon pitäminen tulee helpommaksi, jos ihmiskunta kokonaisuutena on korkeammalla tietoisuuden tasolla. Tietoisuuden taso on se asia, joka määrittää ulkoiset olosuhteet, ohjaa ulkoisten voimien ilmentymistä ja muodostaa fyysisen maailman olosuhteet. Siksi, joka kerta kun sinä lisäät energioitasi mihin tahansa elementtien epätasapainottavaan tomintaan, pysähdy hetkeksi miettimään. Sinä tulet joko ohjaamaan  Jumalalliset energiasi tuhoon, negatiivisuuteen, epätasapanoon, tai sinä mieluummin pidät sisäisen harmonian ja rauhan.

Marian Tervehdys

Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

  1. Maailman on ajoittain ottanut haltuun huonommat energiat ja elementtien sokea virta vetään monia elämänvirtauksia alemmalle polulle. Kaikki menneisyyden sodat  20. vuosisadalla, ja monet aikamme historiassa on esimerkkejä, kuinka alhainen ajatus voi ottaa haltuun tietyn kriittisen massan väestön tietoisuutta tietyssä maassa. Sitten ihmiset eivät enää pitempää ole tilanteen herroja, ja heitä pitää panttivankeina alhaiset energiat. Miljoonat ihmisuhrit ovat seurausta yhdestä alhaisesta ajatuksesta, joka syntyi jonkun tietoisuudessa. Mutta vastaavasti, samalla tavalla yksi siunauttu ajatus, jos se valtaa massa tietoisuuden, voi muuttaa historian kulkua ja ohjata ihmiskunnan kuninkaalliselle tielle.

Marian Tervehdys

Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

  1. Ylösnousseet Mestarit valmistelevat malleja loistavalle tulevaisuudelle hienoimmilla tasoilla. Nämä mallit ovat valmiita materialisoitumaan ja sieluja etsitään, jotka ovat kykeneviä tekemään näistä malleista todellisuuden. Mutta jotta voisit tulla yhdenmukaiseksi meidän värähtelyjemme kanssa ja että voisit välittää Valon energioita maailmaan, sinun täytyy olla virittynyt Korkeampiin maailmoihin. Kuitenkin kuoleman kamppailussa illuusion voimien tavoitteena on vallata ja johtaa sieluja pois Polulta epätäydellisten mallien ja ilmenemismuotojan avulla.

Marian Tervehdys

Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

  1. Sinun täytyy selvästi ymmärtää, että hyvän ja pahan voimat toimivat maailmassanne. Ja sinä valitset kummalla puolella aiot toimia. Sinun tulisi tietoisesti olla selvillä mistä tahansa ilmentymästä maailmassasi: mitkä voimat ovat ilmentymän takana? Tukemalla epätäydellisiä ei-jumalallisia malleja ajatuksillasi, tunteillasi ja toimillasi sinä otat evolutionaarisen kehityksen vastapuolen polun, sinä tuet illuusion voimia. Sinä luisut alemmalla tietoisuutesi tasolle. Ja päin vasatoin, kun sinä annat Jumalallisten ilmentymien toimia kauttasi, kun kohotat tietoisuuttasi ja ympärillä olevien ihmisten tietoisuutta, silloin  liikut oikeaan suuntaan ja ylläpidät tasapanoa suurella joukolle inkarnoituneita yksilöitä.

Marian Tervehdys

Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

  1. Minun täytyy kertoa sinulle, että jokainen näistä Valon ja Hyvyyden tuottajista voivat neutralisoida valtavat kuoleman ja helvetin energiat. Ja minä toivon kaikesta sydämestäni, että aina toimit Valon voimien puolella. Ja yhdessä voimme välttää minkä tahansa sodan, aggression, minkä tahansa vihan ja vastoinkäymisen. Uskokaa minua, vain teidän tietoisuutenne taso on esteenä nousemaan seuraavaan kehityksen tasoon. Ja te itse ollette vastuussa mihin ohjaatte energiaanne. Aina 100 prosenttisesti tapauksista te olette ainoa henkilö, joka on vastuussa ohjaten energiaa, joka jatkuvasti virtaa olemuksenne kautta, teidän hienoimpiin kehoihin ja chakroihinne.

Marian Tervehdys

Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

  1. Ainoastaan te itse olette vastuussa Jumalallisen energianne käytöstä. Eikä ole yhtään henkilöä tai olentoja Universumissa, joka voi tehdä valintoja puolestanne. Sinulla on aina mahdollisuus pysähtyä ja miettiä toimitko Jumalan kanssa sopusoinnussa tai Jumalaa vastaan. Selvästi ymmärrän, että nykyisessä maailman olosuhteissa se on joskus hyvin vaikeaa tehdä valintaa ja arvioida tilannetta, sen vuoksi, kutsu Jumalaa ja Ylösnousseita Mestareita elämääsi useammin ja pyydä heidän Jumalallista kehoituksia ja Jumalallista opastusta, ja tulet aina saamaan ne. Minä olen ollut kanssasi tänään.

MINÄ OLEN Rauhan Elohim.

Marian Tervehdys

Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle ja Jumalalliselle Äidille, kuten oli alussa, on nyt ja tulee aina olemaan. Amen!

[1] Kaikista tärkein asia, kun rukoilet Rosareita, aivan kuten minkä tahansa rukouksen kanssa, on sinun täydellinen omistautuminen Jumalan Tahtoon, saavuttaa se rukouksen tietoisuuden tila, joka saallii sinun uhohtaa itsesi, uppoutua Jumalaan. Jos ortodoksinen rukous versio ”Marian Tervehdys” (“ The Hail Mary”) estää tietoisuuttasi olemasta keskittynyt Jumalaan, pyydän, käytä vaihtoehtoista rukousta, joka on kaikista hyväksyttävin tietoisuudellesi.