Tarjoan teille tämän menetelmän siinä toivossa, että pystytte käyttämään sitä päivittäisessä henkisessä työssänne

      Kommentit pois päältä artikkelissa Tarjoan teille tämän menetelmän siinä toivossa, että pystytte käyttämään sitä päivittäisessä henkisessä työssänne


Tarjoan teille tämän menetelmän siinä toivossa, että pystytte käyttämään sitä päivittäisessä henkisessä työssänne

Lord Shiva, 3. heinäkuuta 2006

MINÄ OLEN Shiva, tultuaan taas!

MINÄ OLEN Shiva, olen tullut!

Olen tullut ja olen iloinen voidessani tavata teidät uudelleen minun Lähettilääni kautta!

Sen jälkeen kun päätimme Sanelujen kevät syklin, useita tärkeitä tapahtumia hienommassa maailmassa on tapahtunut, ja tärkein niistä on se, että Maan ihmiskunta on alkanut ottamaan vastaan niitä väsymättömiä ponnisteluja, joita olemme soveltaneet, ja alkanut siirtyä pitkin suunniteltua evoluution Polkua. Jonkin aikaa sitten ei kukaan Ylösnousseista Mestarista ollut varma siitä, että maapallolla on mahdollista toteuttaa tulevat muutokset. Nyt varmuudella voimme todeta tosiasian, että olemme onnistuneet tekemään kaiken, jotta ihmiskunta voi palata evoluutiopolulle ja harmonisoida osan menneisyyden vääristyneistä energioista. Nyt meidän ei pitäisi hidastaa vauhtia. Siksi olen tullut ohjaamaan teitä lisätekoihn ja tarjoamaan ohjeita niille, jotka kykenevät havaitsemaan ne.

Kaikista tärkein ja pää asia ihmiskunnalle on harmonisoituminen. Harmonisoimisella tarkoitan toimenpiteiden ja menetelmien yhdistämistä, joka johtaa tietoisuuden kehityksen tasoittumiseen Maapallon eri alueilla, eri maissa ja mantereilla. Tiedätte, että Vestimme ovat levinneet hyvällä menestyksellä Euraasiaan. Mutta on myös muita maanosia, missä ihmiset tietävät hyvin vähän Viesteistämme ja uudesta Opetuksesta, jonka annamme. Siksi on olemassa kaksi tapaa harmonisoida tilannetta planeetalla. Ensimmäinen tapa edellyttää Viestiemme intensiivistä levittämistä muille mantereille, etenkin Amerikkaan. Toinen tapa on yksinkertaisempi ja samalla vaikeampi, koska se vaatii teiltä tietyn määrän epäitsekkyyttä ja tiettyjä hengellisiä saavutuksia. Tämä tapa edellyttää erityistä henkisen työn tekemistä hienommalla tasolla. Nyt selitän teille, mitä tämä tarkalleen tarkoittaa.

Joka kerta kun luette Viestejämme, kuvitelkaa näiden mantereiden ihmisiä, joille meidän Viestimme ei ole toistaiseksi päässyt. Kuvittele Afrikkaa, Amerikkaa ja Australiaa. Joka kerta visualisoikaa, että kommunikoitte näiden maiden edustajien kanssa ja annatte heille tiedon Opetuksesta, jonka me annamme teille Saneluissa. Jos tuttavienne joukossa on ihmisiä, jotka asuvat noilla mantereilla, silloin pyydän, visualisoikaa näitä ihmisiä ja kertokaa heille mielessänne siitä tiedosta, jonka olette saaneet ja keskustelkaa mentaalisesti heidän kanssa.  Yrittäkää selittää heille omilla sanoillanne saamienne Opetuksien perusteita. Näin tavoite tullaan saavuttamaan ja meidän muutosten energiamme tulee koskettamaan niillä mantereilla asuvien ihmisten tietoisuutta, ja heissä kasvaa halu lukea Viestejämme ja omaksua niiden sisältämä tieto. Vaikka näiden ihmisten ulkoinen tietoisuus ei reagoisi tekemäänne työhön, heidän hienompi kehonsa saa muutosten välttämättömän vaikutelman. Ja jälleen kerran muutosten perusta tullaan asettamaan avullanne yhdessä meidän kanssamme.

Annan teille tämän menetelmän, ja voitte käyttää sitä työskennellessänne ihmisten kanssa, joilla on suuri vaikutusvalta maissa, joissa he asuvat. He voivat olla erinomaisia valtiomiehiä, taiteilijoita sekä tieteen ja kulttuurin edustajia. Tietoisuutenne antaa teille vihjeen kenen kanssa ja kuinka voitte työskennellä. Tarjoan teille  tämän menetelmän siinä toivossa, että pystytte käyttämään sitä päivittäisessä henkisessä työssänne. Ennen kuin aloitatte visualisointinne, pyydän, pitäkää huolta teidän sisäisen tietoisuuden tilanne puhtaudesta, jotta mikään teidän pienistä arjen koti huolistanne ei voi huolestuttaa teitä. Huolehtikaa sisäisen tilanne puhtaudesta, sillä siirrätte sisäisen tilanne ihmisille, joiden kanssa tulette työskentelemään etäältä. 

Mitä puhtaampia ajatuksenne ovat ja mitä hartaampi teidän tilanne on, sitä ihanampia tuloksia tulette saavuttamaan.

Minun on varoitettava teitä toisesta tärkeästä hetkestä. Jos mielentilanne ei ole harmoninen, ja motiivinne eivät ole puhtaita, työhönne asettama energia voi luoda teille karman, jonka joudutte myöhemmin työstämään pois itsestänne. Muistakaa aina, että karma luodaan paitsi teoista ja toiminnasta, myös ajatuksista ja tunneista. Siksi käännyn nyt puoleenne siinä toivossa, että olette jo lukeneet kaikki Sanelut, joita olemme antaneet Lähettiläämme kautta, ja tietoisuutenne on täysin valmis tähän tärkeään työhön, jota teiltä pyydämme.

Puhun teille tasa-arvoisina olentoina, jotka kykenevät ymmärtämään ongelmamme ja uhraamaan pienen osan jokapäiväisistä toimistanne Yhteisen Hyvän puolesta,  teidän Äiti Planeetanne vaurauden puolesta.

Muistakaa aina, että planeetallanne ei ole vihollisia, on vain olemassa ihmisiä huonoissa tietoisuudentiloissa, mukaan lukien tietämättömyys.

Tietämättömyys ja tiedon puute ovat vihollisia, joiden kanssa teidän on taisteltava. Sen vuoksi, tuokaa tiedon Valo Maa-planeetan ihmisille. Nouskaa ylös, sytyttäkää soihtunne ja tuokaa Valo niille, jotka sitä tarvitsevat.

Täsmälleen sama periaate voidaan asettaa perustaksi työllenne sukulaistenne  kanssa, jotka tarvitsevat tietoa, mutta eivät jostain syystä ole valmiita käyttämään omia ponnistelujaan tiedon saamiseksi. Autakaa heitä. Kertokaa heille Opetuksesta. Kertokaa heille siitä mielessänne, kun olet hyvässä ja harmonisessa sisäisessä mielentilassa. Tämä koskee erityisesti lähimpiä sukulaisianne, joiden kanssa teillä on karmallisia yhteyksiä. Yrittäkää antaa heille tietoa ajatustenne ja tunteittenne tasolla. Älkää epäröikö lähettää Rakkautta lähimmillenne, sillä mikään ei ole ihmisten sieluille yhtä suotuisaa kuin ravita heitä sydäntenne Rakkauden energialla joka päivä.

Olin iloinen tapaamisestamme jälleen tänään. Ja toivon, että tämä tapaaminen ja minun puheeni ovat olleet hyödyllisiä teille. Toivotan menestystä Polullanne!

MINÄ OLEN Shiva, aina kanssasi!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina