Teidän jokaisen palvelutekonne kaikille eläville olennoille vähentävät seuraavaa uhkaavaa luonnonmullistuksen todennäköisyyttä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Teidän jokaisen palvelutekonne kaikille eläville olennoille vähentävät seuraavaa uhkaavaa luonnonmullistuksen todennäköisyyttä


Teidän jokaisen palvelutekonne kaikille eläville olennoille vähentävät seuraavaa uhkaavaa luonnonmullistuksen todennäköisyyttä


Maailman Herra Gautama Buddha, toukokuu 2, 2005

MINÄ OLEN Maailman Herra Gautama Buddha, olen tullut luoksenne tämän Viestintuojan kautta.

Olen tullut ilmoittamaan sinulle tietyistä tapahtumista, jotka ovat tapahtuneet ja ovat tapahtumassa planeetta Maassa.

Tiedätte, että tämän ajanjakson aikana pidän Maailman Herran asemaa ja tämä asema on tarkoitettu tasapainon ylläpitämiseksi Maa planeetalla.

Aivan äskettäin, vuoden 2003 loppupuolella, Maata kohtasi vaikea tilanne. Valtavien mullistusten sarja oli tapahtumassa ihmiskunnan negatiivisten energioiden tasapainottamisen mahdottomuuden vuoksi.

Epäilemättä mitään ihmiskunta jatkoi nauttien elämän lomasta. Ihmisiä eivät paljon kiinnostaneet profetiat ja ennakkovaroitukset, joita olimme antaneet.

Energian tasapainon rikkoutuminen oli luonteeltaan sellainen, että se olisi voinut johtaa jopa koko Maapallon sivilisaation tuhoutumiseen.

Mutta miksi mitään ei tapahtunut? Voitte puhua ihmeestä; voitte sanoa etteivät ennustukset toteutuneet. Kuitenkin, ei ole olemassa mitään ihmeitä, niin kuin me ne ymmärrämme. Jokaisesta ihmeestä on maksettava.

Jos planeettaa ympäröivä tiheä energiakehä ei taivu muutoksiin ja jos ei ole tarpeeksi voimaa Valon energiasta, joka voi tasapainottaa voittopuolista negatiivisuutta planeetalla, olisi tehtävä yritys tarvittavan vakauden palauttamiseksi.

Tiedätte, että ennustimme etukäteen tapahtumat, jotka liittyivät sarjaan maailmanlaajuisia katastrofeja. Ja olimme valmistautumassa näihin tapahtumiin. Violetin liekin lahja, joka annettiin ihmiskunnalle edellisen vuosisadan lopussa, oli yksi näistä tasapainottavista tekijöistä.

Ja jos violettia liekkiä olisi käytetty suunnitelmiemme mukaisesti, luonnonmullistusten vaara olisi voitu välttää kokonaan.

Mutta tiedätte, ettei niin tapahtunut. Ja vuonna 2003 maailma oli hävityksen partaalla. Nyt voin kertoa teille tämän. Mutta mitä todellisuudessa tapahtui? Miksi ei ollut mitään luonnonmullistusta, tai ainakaan ei sellaista, joka uhkasi olemassa olevaa sivilisaatiota?

Maailman Herrana, jonka päävelvollisuuksiini kuuluu ylläpitää tasapainoa tällä planeetalla, minä uhrasin kaikki ruumiini ja kaikki saavutusteni voimat. Laitoin Alttarille kaiken mikä muodostaan yksilöllisyyteni.

Mutta koska Valon määrä oli valtava, tämän voima oli tarpeeksi torjumaan luonnonmullistuksen.

Saatat kysyä minulta, miksi oli tarpeellista tehdä tällainen uhraus. Tiedät, että ihmisen sielu on kuolematon ja ihmiskunta voisi jatkaa olemassaoloaan tämän planeetan korkeammalla tasolla.

Rakkaani, suurin osa ihmiskunnasta ei ole valmis olemassaoloon korkeammalla tasolla. Siksi, fyysisen alustansa menettämisen myötä, ihmiskunta olisi voinut jäädä kehityksessään jälkeen annetusta Jumalallisesta suunnitelmasta miljooniksi vuosiksi.

Siksi uhraukseni oli ehdottomasti perusteltu ja se tehtiin. Sinulla on mahdollisuus elää. Kuitenkin, Jumalan armolla ei ole rajoja ja Keskus Auringon Karman Neuvoston päätöksestä kaikki ruumiini palautettiin entisiksi elämän virtaukseni matriisin mukaisiksi. Rakkaan Sanat Kumaran kausaaliruumiin energiaa käytettiin kehojeni palauttamiseen. Nousin kuin Feeniks. Ja minulla on jälleen mahdollisuus palvella kaikkia eläviä olentoja maapallolla.

Kaikki tässä maailmankaikkeudessa tapahtuvat ihmeet voivat olla mahdollista vain kaikkien Valon Olentojen Hierarkian itse-uhrauksien ja heidän palveluksiensa kautta.

Ja jokainen Olento, joka seisoo tietoisuuden kehityksen korkeammalla tasolla, on valmis uhraamaan itsensä rakkaudesta ja myötätunnosta eläviä olentoja kohtaan, jotka seisovat kehityksessään alemmilla askelmilla.

Olen kertonut teille tämän tarinan, saadakseni teidät ajattelemaan tekojanne. Jokainen teistä voi vaikuttaa voimallaan tiheän negatiivisen energisen kuoren muodostamiseen. Ja jokainen teistä voi vaikuttaa liuottamaan tätä kuorta, joka ympäröi maapalloa. Kaikki riippuu sinusta, rakastettu. Sinä näet että Taivaat tekevät parhaansa. Mutta oletko koskaan ajatellut, että Jumalallisella armolla saattaa olla rajansa?

Olen tullut kertomaan teille, että Valon voima, jonka uhrasin vakauttamaan tilannetta Maapallolla, sen energiapotentiaali on käytetty loppuu. Tästä hetkestä lähtien energioiden kerääntyminen, joka tulee hallitsemaan Maan-auraa lähitulevaisuudessa riippuu jokaisesta teistä.

Jotta vältetään suuret jännitteet tulevaisuudessa, jotka saattavat johtaa maailmanlaajuiseen luonnonmullistukseen, me päätimme myöntyä pienempiin mullistuksiin, kuten maanjäristykset Etelä-Aasiassa ja Tsunami, joka aiheutui tästä maanjäristyksestä joulukuun lopussa viime vuonna.

Sen vuoksi aina, kun luonnonkatastrofit, luonnonmullistukset, teknogeneettiset katastrofit, sodat, terroristiteot, yhteiskunnalliset räjähdykset tai äärimmäiset sääolosuhteet esiintyvät tämän ja seuraavien vuosien aikana, antakaa niiden olla muistuttajana teille Maapallon vaikeasta tilanteesta ja vastuustanne, jota kannatte tämän planeetan tulevaisuuden puolesta.

Olen tietoinen siitä, että hyvin monet Maapallon ihmisistä eivät pysty ymmärtämään toimiensa, ajatustensa ja tunteidensa välistä yhteyttä luonnonmullistuksiin, jotka tapahtuvat Maan päällä.

Kuitenkin tätä Universumia hallitseva laki ulottuu myös tälle planeetalle.

Ne teistä, joilla on edistyneempi tietoisuus, täytyy palvella yksilöitä, jotka eivät ole vielä saavuttaneet sitä ymmärryksen tasoa, miten kaikki on keskinäisessä yhteydessä vaikuttaen kaikkeen tällä planeetalla.

Siksi me näissä Saneluissamme muistutamme teitä uudestaan ja uudestaan vastuustanne ajatuksistanne, tunteistanne ja teoistanne, kaikki tekonne joita suoritatte elämässä, Jumalan energian kuluttamisesta jokaisella energiayksiköllä.

Ja, kuten aina, suurin osa työstä ja vastuusta Maan tilan vakauttamisesta on asetettu niille, jotka omaavat korkeamman tietoisuuden tason.

Olen tullut luoksenne tässä Wesak-kuukautena, jolloin ei vain Buddhalaiset, mutta ihmiset myös monissa maailman maissa juhlivat syntymäpäivääni, minun Valaistumistani ja yhtymistäni Ikuiseen Valoon.

Nyt voit lisätä näihin tapahtumiin uuden syntymän päivän, kun sain mahdollisuuden jatkaa palvelemista ihmiskunnalle, kiitos sen armon ansiosta, joka osoitettiin minulle ja tuen ja avun, jonka antoi minulle Sanat Kumara, minun ikuinen Guruni ja minun läheisin Mestarini.

Toivon, että keskinäisen avun, tuen ja palvelun henki aina vallitsee yhteisöissänne.

Jokainen teidän palvelutekonne naapurille ja palvelu kaikille eläville olennoille nostaa maapallon värähtelyä ja vähentää seuraavan uhkaavan mullistuksen todennäköisyyttä.

Älkää arvioiko hengellistä edistystänne rukouksiin ja meditaatioihin käytettyjen tuntien määrällä. Arvioikaa hengellistä edistystänne sillä avulla, jonka annatte kaikille eläville olennoille, mukaan lukien ihmiset, eläimet ja kasvit. Arvioikaa henkistä edistystänne niiden ajatuksien ja tunteiden kautta, jotka hallitsevat tietoisuuttanne.

Nämä ovat niitä hedelmiä, joiden mukaan Jeesus kutsui teitä arvioimaan.

Jätän teidät nyt.

MINÄ OLEN ja pysyttelen rauhassa. Gautama.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina