Toivotan sinulle Voittoa!

      Kommentit pois päältä artikkelissa Toivotan sinulle Voittoa!


Toivon sinulle Voittoa!

Rakastettu Lanello, 3. kesäkuuta 2005

MINÄ OLEN Lanello, olen tullut jälleen tämän Lähettilään kautta.

Tänään puhumme jälleen Polustasi ja palvelustasi. Joka kerta, kun tulemme antamaan Sanelumme, pyrimme vain yhteen tavoitteeseen – nostamaan tietoisuuttasi, keskittämään huomiotanne Taivaaseen ja ohjaamaan sinua pois tavallisista kiinnostuksesi kohteista.

Maailma ympärilläsi on erittäin köyhä Jumalallisten värähtelyjen arvossa. Kaikki ympärilläsi vastaa ihmisten massatietoisuuden tasoa. Jotta voisit vetää itsesi pois ympäröivästä alueesta, ympäröivästä informaatiokentästä ja yleensä kaikesta ympärilläsi olevasta, sinun täytyy ja sinun on tehtävä huomattavia ponnistuksia.

Jos haluat kaikesta sydämestäsi muuttaa tietoisuuttasi ja nostaa sen ylös Jumalalliseen malliin, sinun on kirjaimellisesti pakotettava itsesi luopumaan tavallisesta elämän käyttäytymisen ja tapojen tasosta.

Sinun täytyy tulla erilaiseksi ihmiseksi. Voit muuttaa kaikkea ympäristössäsi, mutta kaikista vaikein muutos on tietoisuutesi muuttaminen.

Monet nykyajan ihmiset ympäröivät itsensä modernin tekniikan, huipputason tietokoneiden, ääni- ja videotekniikan ihmeillä, mutta heidän tietoisuutensa taso pysyy samana kuin alkuihmisten tietoisuus, jotka istuivat luolansa edessä nuotion äärellä jakaen osuutensa lihasta rumpujen tai tamburiini äänien alla.

Voitte ajaa nykyaikaisinta autoa, käyttää muodikkaimpia vaatteita, mutta tietoisuutenne pysyy yhä samalla tasolla kuin luola-ihmisillä.

Siksi Polku on paljon vaikeampi tässä ajassasi kuin mitä se on ollut koskaan ennen. Teitä ympäröi suuri joukko kiusauksia; se on paljon helpommin sanottu kuin tehty: ylläpitää korkeaa henkistä tasoa elämän pyörteissä kaupunkienne viidakoissa.

Sinun koko ympäröivän todellisuuden on muututtava. Ihmisen on paljastettava Jumalallinen potentiaalinsa ja tultava lähemmäksi luontoa. Itse elämän on tultava mahdollisimman yksinkertaiseksi, sisältörikkaaksi, muttei ulkoisten viihdytysten kautta, jotka, jos niitä ajatellaan, muistuttavat villi-ihmisten viihdytyksiä. Nykyajan ihmisen tapa peittää itsensä rihkamalla on hyvin samankaltaista, miten villit koristelivat itseään.

Voit arvioida henkisten saavutusten tasoa, hengellistä edistymistä tai ihmisen alennustilaa siitä tavasta mitä hän suosii pukeutumisessaan, musiikin kuuntelussa ja tavassa elää. 

Jos katsot ihmisyhteisöä Ylösnousseesta tietoisuuden tilasta,  tulet olemaan järkyttynyt siitä tosiasiasta,  että keskimääräisessä kehitystasossaan ihmiskunta ei ylitä luonnontilassa olevien ihmisten kehitystasoa.

Teille on äärimmäisen vaikeaa luopua hölynpölystä, joka on vain elämäntapa. Jos tarkkailette kaikkea ympärillänne maailmassa, samoin kuin kaikkia tekojanne suurimman osan päivää, ja jos teette sen objektiivisesti, yllätytte siitä, mitä löydätte;  Jumalassa täydellistymisen näkökulmasta 90 prosenttia ajastanne Maan päällä tuhlaantuu täysin turhaan.

Todellisuudessa, jotta voitte täydellistää itseänne Jumalassa, teidän ei ehdottomasti ole pakko vetäytyä autiomaahan tai vuorille meditaatioihin.

Oma elämänne ja todellisuutenne olosuhteet tarjoavat teille  parhaat olosuhteet tietoisuutenne kehitykselle ja täydellistääksenne itsenne Jumalassa.

Koko asia ydin on ylläpitää oikeaa näkökulmaa kaikkeen, mitä tapahtuu elämässä ympärilläsi ja sisälläsi; Miten reagoit kaikkeen, mitä sinulle tapahtuu ja miten havainnoit ympäröivää todellisuutta.

Jos Jumalallinen suunnitelma oli suunnitellut sinulle tasapainon säilyttämisen Maapallolle jatkuvan meditaation kautta, olisit syntynyt jossakin Tiibetissä tai Intiassa.

Synnyit kuitenkin Venäjällä, Amerikassa tai Euroopassa. Ja sinun on täytettävä tehtäväsi, toteutettava Jumalallinen suunnitelma juuri siinä paikassa, johon olet syntynyt.

Loppujen lopuksi Jumalallinen suunnitelma sisältää vain yhden tehtävän: ylläpitää tietoisuuttasi mahdollisimman korkealla tasolla ja pyrkiä saavuttamaan Jumalallinen tietoisuuden taso jättämättä elämää kaiken keskellä.

Olisi väärin,  jos ymmärrät näissä Saneluissa annettujen ohjeiden merkitsevän, että sinun tarvitsee asettua asumaan jonnekin metsään meditoimaan. Ei! Sinun on pysyttävä elämässä, hoidettava päivittäiset velvollisuutesi perheen parissa ja työssäsi ja samalla ylläpidettävä tietoisuudessasi koko ajan, kaiken aikaa, korkeinta mahdollista tietoisuuden tasoa.

Teidän on jokapäiväisessä elämässänne luotava Jumalalliset käyttäytymisstandardit ja korkeimmat moraaliset ja henkiset normit.

Tietää Käskyt ja seurata niitä ovat kaksi täysin eri asiaa. Voit olla hyvinkin tietoinen kaikista käyttäytymisen normeista ja standardeista; voit jopa huomioida tarkkaavaisesti tuttaviasi ja ystäviäsi, jotka välttelevät näiden standardien seuraamista. Mutta jostain syystä luulet, ettei se vaikuta sinuun henkilökohtaisesti ja saatat rikkoa näitä standardeja. Se ei maksa lihalliselle mielellenne mitään vakuuttaa sinua toimimaan tavalla, joka on  kaikkein miellyttävintä, vaikka toimesi olisi ristiriidassa sellaisten moraalisten ja eettisten normien kanssa, joiden uskot olevan täysin oikeat ja joita olet valmis seuraamaan.

Siksi sinun on seurattava itseäsi huolellisesti, jotta voit havaita kaikki ne hetket, jolloin säännöllisesti menetät tasapainon.

Tiedät, ettei sinun pitäisi tuomita tai arvostella ketään. Mutta katsokaa itseänne jonkin aikaa. Kuinka monta kertaa päivässä arvostelet muiden ihmisten käyttäytymistä? Kuinka monta kertaa päivässä luokittelet ympärilläsi olevat ihmiset langenneiksi enkeleiksi ja ihmisiksi, joista Jumala on luopunut?

Muodostat mielipiteitä muista ihmisistä kadehdittavalla helppoudella. Mutta miksi sinun on niin  vaikea arvioida omaa toimintaasi objektiivisesti?

Ei ole mitään kauheaa siinä, että olet tehnyt virheen tai jopa tehnyt vakavan virheen. Ei ole edes tärkeää, kuinka monta kertaa elämässä olet tehnyt tämän synnin. Paljon tärkeämpi asia on se, että onnistut voittamaan epätäydellisyytesi ja nousemaan sen yläpuolelle.

Älä palaa menneisyyteesi ja älä pureskele virheellisten tekojesi yksityiskohtia yhä uudelleen ja uudelleen. Sinun velvollisuutesi on arvioida omia ominaisuuksiasi, hyväksyä se tosiasia, että nämä ominaisuudet eivät ole Jumalallisia, ja osata luopua niistä lopullisesti.

Tällainen on henkisen uurastajan aito käyttäytyminen! Riippumatta siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat, ainoa tärkeä asia on se, kuka sinä olet todellisuudessa.

Tuomitse itsesi tiukimpien lakien mukaan. Tee työtä itsellesi kanssa, kunnes voitat jokaisen puutteesi.

Muista aina, että et voi olla täydellinen niin kauan kuin olet ruumiillistuneena.

Jotta voisit pysyä inkarnaatiossa, sinun on jatkuvasti otettava itsellesi tietty osa negatiivista energiaa ja muunnettava se täydelliseksi Jumalalliseksi energiaksi tekojen, ajatuksien ja tunteiden kautta.

Kun onnistut selvittämään henkilökohtaisen karmasi, otat itsellesi osan kaupunkisi, maasi ja planeetan karmaa.

Elät jatkuvasti epätäydellisten energioiden keskellä, ja voit ylittää kaikki esteet ja vaikeudet tietoisuutesi  ja ymmärryksen avulla. Tällä tavoin muutat kaikki negatiiviset energiat, jotka tunkeutuvat auraasi, hankit ansioita ja luo aarteita kausaaliruumiiseesi.

Siksi voit jatkuvasti visualisoida tietoisuuteesi kuvaa soturista, ritarista, joka taistelee koko maailman epätäydellisyyttä vastaan. Otat puutteellisuudet itseesi ja voitat ne. Sinä otat nuolet, jotka on suunnattu  sinuun ja käännät ne ruusun terälehdiksi rakkauden ja toivon energian avulla, rohkeutesi ja kunnian ominaisuuksien avulla, jotka ovat kenen tahansa tosi soturin ominaisuuksia.

Jokainen tällainen Valon soturi pystyy kantamaan suurta kuormitusta planeetan karmasta.

Älä koskaan unohda, että karman muuttaminen ei tapahdu vain meditaatioiden tai voimalauseiden lukemisen ja rukouksien kautta. Ollessasi elämän keskellä, palvelet jatkuvasti tekemällä oikeita valintoja ja näyttämällä Polun muille henkilökohtaisella esimerkilläsi.

Rukoukset ja meditoinnit ovat vain toissijainen keino, jonka avulla voit ylläpitää tietoisuuttasi korkealla tasolla, mutta tärkein taistelu tapahtuu jokapäiväisessä elämässä arkielämän häiriöiden ja trivialiteettien keskellä.

Kauan sitten Karma muutettiin taistelukentillä. Nykyään olet samalla taistelukentällä, ja teet rohkeuden ja sankarillisuuden ihmeitä taistelemalla elämän ongelmien ja häiriöiden kanssa, uhraamalla hyvinvointisi ja vapaa-aikasi Jumalallisten mallien perustamiseksi maailmaasi.

Toivon sinulle Voittoa!

Voittoa epätäydellisyyksistäsi ja voittoa Jumalallisten periaatteiden luomisessa jokapäiväisessä elämässäsi!

MINÄ OLEN Lanello. Aina Voitto!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina