Tulemme kertomaan teille periaatteista, joille Yhteisö perustetaan

      Kommentit pois päältä artikkelissa Tulemme kertomaan teille periaatteista, joille Yhteisö perustetaan


Tulemme kertomaan teille periaatteista, joille yhteisö perustetaan

Babaji, 23. joulukuuta 2006

MINÄ OLEN Babaji, tulen jälleen välittämään Opetusta, joka on yhtä vanha kuin maailma. Olen tullut tänään, ja Aurinko on ilmoittanut saapumisestani. [1]

Olen iloinen tarjotusta mahdollisuudesta, koska jokainen viestintämahdollisuutemme vaatii yhä huomattavia ponnistuksia ja riittävää energistä kulutusta jotta se voisi toteutua. Mutta siirrymme kohti teitä, ylittäen kaikki ajalliset ja alueelliset esteet, jotka liittyvät eroihin maailmojemme värähtelyissä.

Olen tullut jälleen kerran vahvistamaan muinaisia totuuksia ja vuosisatojen viisautta tietoisuudessanne. Tämä totuus ja tämä viisaus sanovat, ettei mikään, joka on erottanut itsensä maailmasta, ole koskaan onnistunut olemaan pitkään olemassa. Monta kertaa oli olemassa viisaita ja profeettoja, jotka erottautuivat maailmasta ja yrittivät käsittää yksinäisyydessä  koko täyteydessään Jumalallisen Totuuden; heidän polkunsa ei ollut helppo ja oli täynnä monenlaisia puutteita. Monet heistä vain kuolivat tuntematta Jumalallista Totuutta tai edes tulematta yhteyteen sen kanssa. Se on yksinäisten henkilöiden polku; se on polun etsijöiden polku. Hyvin harvat heistä onnistuivat, valtavien ponnistelujen kustannuksella, koskettamaan Jumalallista Totuutta, joka oli kätkettynä syvällä heidän sydmissään, ja silloin maailma sai uuden filosofin, uuden viisaan tai profeetan, joka pystyi jakamaan hankitun Totuuden tuhansien ja miljoonien ihmisten kanssa.

Nämä kaksi prosessia – ymmärtää Totuus ja jakaa Totuus muille ihmisille – ovat prosesseja, jotka täydentävät toisiaan eivätkä voi olla olemassa ilman toisiaan, koska on mahdotonta päästä lukemattomiin Taivaiden rikkauksiin jakamatta niitä muiden kanssa. Kun joku yritti hankkia Jumalallisia aarteita henkilökohtaisesti itselleen ja omalle kehitykselleen,  hän epäonnistui joka kerta. Jumala toivoo, että ihmiskunnan kehitys tapahtuu enemmän tai vähemmän säännöllisissä rytmeissä, ja on mahdotonta olla olemassa maailmassanne, jos olette liian kaukana kaikesta ympärillänne, värähtelytason mukaan.

Siksi minä tulen ja opetan teitä, ja kaikki Ylösnousseet Mestarit tulevat luoksenne antamaan teille Opetuksensa, koska on mahdotonta olla eristyksissä tässä Universumissa. Ennemmin tai myöhemmin liian eristyksissä oleva henkilö, ei pysty olemaan olemassa.

Yritän välittää tietoisuudellenne Yhteisön periaatteita – periaatteita, jotka mahdollistavat meidän levittää Opetustamme maailmassanne Yhteisön perusteella. Vuosisatoja testattu Yhteisön periaate on uuden Tiedon lujittamisessa ja Maan ihmisten moraalin nostamisessa uudelle tasolle. 

Joka kerta kun Yhteisö on perustettu, sen pyrkimya on vahvistaa uudessa laadullisessa tasossa, Taivaiden antamaa Tietoa ihmisen fyysisen tason kehityksen tietyssä vaiheessa. Yhteisöllä ei sellaisenaan ole mitään erityistä arvoa. Yhteisö on arvokas vain, jos se suorittaa Taivaan sille määrittelemät tehtävät. Kun Yhteisöä ajatellaan ihmisten  yhdessä asumisena, se täyttää väärän yhteisön perusperiaatteen. Autenttinen Yhteisö voidaan perustaa vain niiden olentojen ympärille, joilla on annettu meidän voimamme  ja luottamuksemme, sillä jos Yhteisö perustetaan meidän periaatteillemme, me virratamme Yhteisöön, sen kehittämiseen ja ylläpitämiseen, tarvittavan Jumalallisen Energian.

Ja nyt suosittelen, että pohdiskelette sydämessänne kaikkea, mitä tänään on kerrottu, ja kaikkea sitä, mitä olette koskaan lukeneet yhteisöistä ja sen työtovereista.

Heti kun meidän etujamme edustava henkilö fyysisessä tasossa poistuu Yhteisöstä, tämä yhteisö vähitellen menettää merkityksensä ja hajoaa. Vielä ei ole asianmukaista mekanismia, joka mahdollistaisi yhteisön olemassaolon ilman perustaa, joka on Valon keskittymä, jonka me vahvistamme Lähettiläämme sydämessä. Se muistuttaa taloa, jota ei voi olla olemassa ja jossa ei voida asua ankaran talven olosuhteissa, jos sen tulisijassa ei ole tulta.

Me tulemme kertomaan teille periaatteista, joille Yhteisön on perustettava.  Yhteisön perustamisprosessi on hyvin asteittainen.  Ensimmäiseksi luodaan matriisi korkeammassa tasossa. Tämä matriisi vastaa täysin Jumalallisia malleja, Jumalallisia periaatteita yhteisön perustamiseksi. Sitten, tietyn kosmisen ajanjakson aikana, yhdestä syklistä toiseen, tämä matriisi alkaa kiinteytyä fyysisessä tasossa ja itää fyysisessä maailmassa alueen, rakennuksen ja puhtaasti ihmisen sääntöjen ja periaatteiden muodossa, jotka muodostavat perustan. Yhteisön on aina mukauduttava ehtoihin, jotka vallitsvat siinä maassa, jonka valitsemme Yhteisön perustamiselle. Muodostamme aina korkeammassa tasossa Yhteisön perustamisen ehdot ja materialisoimme ne tilassa ja ajassa.

Yhteisö ja sen perustaminen on nyt saatu päätökseen korkeammalla tasolla, ja odotamme tämän Yhteisön alkavan muodostua fyysisessä tasossa lähitulevaisuudessa. Tämä ei tule olemaan materialisoituminen täydessä merkityksessä. Tämä vaatii suuren määrän energiaa, jota emme pysty toistaiseksi tarjoamaan. Mutta hyväksymme mielellämme apunne ja resurssinne, joita olette valmiit uhraamaan meille Yhteisömme perustamiseksi. Kaikkien tulijoiden ei tietenkään ole mahdollista tulla Yhteisöön. Tämä Yhteisö avaa ovensa vain niille ihmisille, joiden värähtely ja pyrkimykset vastaavat suunnitelmiamme ja toiveitamme.

Olisin erittäin onnellinen, jos tällainen Yhteisö voitaisiin perustaa muutaman vuoden kuluessa Venäjän alueelle, koska se on maa, jossa aloitamme tämän perustamisen. Venäjä on maa, jolle tarjoamme apuamme, ja sen on pian ymmärrettävä ne periaatteet, joita haluamme toteuttaa jokaisessa maailman maassa.

Olen erittäin iloinen siitä, että olen tänään onnistunut antamaan useita perustavanlaatuisia kohtia, joita tarvitaan Yhteisön tietoisuuden vahvistamiseksi mielissänne ja sydämissänne. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä on tapahtunut tärkeällä astrologisella aurinkosyklin muutoksen hetkellä.  Siksi uusi tietoisuus ja uusi ajattelu itävät tietoisuudessanne päivän pidentymisen myötä Pohjoisella pallonpuoliskolla. Kaikki se, mikä estää tällaisen Yhteisön perustamisen, häviää kuin öinen pimeys auringonnousun aikaan.

Olen puhunut Yhteisöstä, ja joitain Yhteisön periaatteista on tuotu tietoisuuteenne kauttani. Olen iloinen, jos se, mitä on kylvetty pystyy itämään, versomaan ja luomaan satoa sopivina vuodenaikoina.

Myöhemmin, kun luette uudelleen tätä Viestiä, uudemmat yksityiskohdat tulevat itämään tietoisuudessanne, ja pystytte ymmärtämään suunnitelman, joka meillä on ja jota kannamme sydämessämme Äiti-Venäjän maasta.

Olin onnellinen antaessani tämän tärkeän Opetuksen etenkin tällä hetkellä.

Nyt minun täytyy sanoa hyvästit, enkä menetä toivoa seuraavista tapaamisistamme. Om.

MINÄ OLEN Babaji.

[1] Tuo aamu oli pilvinen, satoi lunta. Sillä hetkellä kun Babaji tuli, auringonsäde ilmestyi pilviin ja Aurinko loisti koko Sanelun välityksen ajan. Myöhemmin taivas muuttui taas harmaaksi ja alkoi satamaan lunta.

© Lähettiläs  Tatyana Mickushina