Viisas mies etsii Jumalaa sydämensä sisältä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Viisas mies etsii Jumalaa sydämensä sisältä

Viisas mies etsii Jumalaa sydämensä sisältä

Rakastettu Melkisedek, toukokuuta 4, 2005

Minä olen Melkisedek. Olen tullut luoksenne tämän Jumalan lähettilään kautta.

Tulen harvoin kosketuksiin Maan ihmisten kanssa, ja meidän yhteytemme tänään on poikkeus.

Todennäköisesti olette kuulleet Melkisedekin Järjestön papistosta mutta voiko monet teistä arvata mitä puheeni koskettaa?

Järjestöni ei kuulu tiettyyn uskontoon. Melkisedekin papin asema annetaan yksilölle hänen henkisten saavutustensa perusteella eikä perustu ulkoiseen asemaan, jota tällä henkilöllä on ulkoisessa kirkossa. Tulet hämmästymään, ettei kenelläkään korkeimmista hengellisistä uskonnollisista johtajista maan päällä ole asemaa Melkisedekin papistossa.

Asetan käteni pappieni päälle sisäisillä tasolla, ja tärkein ominaisuus, jonka otan huomioon, on täydellinen ja ehdoton omistautuminen Jumalalle.

Henkilöiden, jotka ovat ansainneet oikeuden saada kädet päällensä ja saavuttaneet Melkisedekin papin aseman, on pakollista läpäistä testit seitsemässä perussäteessä ja viidessä salaisessa säteessä. Siksi papistoni jäsenillä on avoinna kaikki heidän 12 chakraansa, jotka sijaitsevat pitkin selkärankaa. Kuitenkin kaikista tärkein vaatimus on läpäistä 13. säteen eli kuudennen salaisen säteen testi.

Kyllä, rakkaani, minä olen kuudennen salaisen säteen eli 13. Säteen Ylimmäinen. Minun säteeni chakra sijaitsee kolmannen silmäsi ja kruunuchakran välissä.

Tulet yllättymään, mutta chakran avaaminen on mahdotonta ihmisille, jotka ovat rajoittaneet itsensä perinteisen uskonnon kehyksiin. Syy on se, ettei mikään nykyisistä olemassa olevista uskonnollisista tunnustuksista maailmassa vastaa todellisen Jumalan palvelun vaatimuksia.

On liian monia sääntöjä ja rajoituksia erottamassa näiden uskontojen seuraajia aidosta palvelusta ja aidosta Jumalan kunnioittamisesta.

Pääsääntöisesti pappini ovat erakkoja, kunnianarvoisia vanhoja miehiä, jotka voivat kuulua perinteiseen uskontoon muodollisesti, mutta joiden on noudatettava käskyjäni, kehotuksia ja käyttäytymissääntöjäni.

Mutta käyttäytymissääntöni ovat hyvin tiukat: täydellinen omistautuminen Jumalan Tahtoon ja Jumalallisen Äidin energioiden pitäminen puhtaana.

Minun säteeni on Jumalallisen palvelun ja Jumalallisen puhtauden säde.

En kuitenkaan aio asettaa sinua mitään virallista uskontoa tai tunnustusta vastaan. Uskonnot ovat olemassa, ja on turhaa olla ristiriidassa niiden kanssa tai vastustaa niitä.

Kaikki instituutit, jotka ovat olemassa sivilisaatiossasi, mukaan lukien kirkon instituutti, ovat mukautuneet keskitason tietoisuuteen ja heijastavat sen tasoa.

Mutta jos ihmisellä on tiukkoja rajoituksia tietoisuudessaan käsityksessään Uskosta, Jumalasta ja moraalisen käyttäytymisen normeista yhteisössä, niin vain hän voi muuttaa tietoisuutensa, voittaa nämä rajoitukset ja jättää niiden rajat. Ja ensimmäinen askel hänelle on ymmärtää tietoisuutensa sisäiset rajoitukset, ja halu voittaa ne.

Rakkaani, syyt kaikkiin uskonnollisiin sotiin on aina ollut ihmisten tietoisuuden rajoitukset, joita on tieten tahtoen perustettu, ja joita hallitsevat uskonnolliset päämiehet ovat käyttäneet manipuloidakseen ihmisiä käyttääkseen heitä omiin kaupallisiin päämääriinsä.

Olen pahoillani nähdessäni, että aivan kaukaa haetut rajoitukset ovat olleet tekosyinä suvaitsemattomuuteen ja vastakkainasetteluun tähän asti. Rakkaat, Jumalalla ei ole mitään rajoituksia, ja suurin osa olemassa olevista uskonnollisista näkemyksistä tulevat putoamaan pois ajan kuluessa. Ne ovat vain väliaikainen vaate Jumalallisen Totuuden päällä tietyllä historiallisen kehityksen ajanjaksolla.

Niille ihmisille, joiden tietoisuuden kehityksen taso on riittävä, ei ole mitään uskontojen ja mahdollisten näkemysjärjestelmien välisiä ristiriitoja, paitsi keskeinen ristiriita, jota on mahdotonta sietää.

Olen lähestynyt erittäin ihanaa ja herkkä kohtaa, rakastettuni. Olen jo kertonut, että Melkisedekin järjestön papisto on täysin omistautunut Jumalan Tahdolle. Mutta kysymys on aina ollut siitä, kuinka ymmärtää tätä Jumalan Tahtoa.

Itse asiassa, rakkaani, et voi olla varma, että ymmärryksesi ja näkemyksesi Jumalan tahdosta vastaa Totuutta, kunnes olet läpikäynyt oikeat vihkimykset.

On monia ihmisiä, jotka käyttävät väkijoukkojen tietämättömyyttä omiin kaupallisiin päämääriinsä, mukaan lukien ihmisten tietämättömyyttä kysymyksessä Jumalan ymmärtämisessä.

Oikean ja väärän Uskon ymmärtämisen raja ei ole kiinni konkreettisten uskontojen ja uskomusten välillä. Tämä raja, rakas, on ihmisten sydämissä. On hyvin monia vilpittömiä uskovaisia. Kuitenkin on vielä enemmän vääriä palvelijoita, joilla ei ole mitään Jumalasta sisällään mutta jotka puhuvat Jumalasta ja palvelusta kaikista eniten. Kuulet heidän oikeat sanansa, näet jopa oikeat toimet, mutta nämä ihmiset eivät noudata Jumalan todellista Tahtoa eivätkä ole todellisia hartaita uskovaisia.

Onko maailmassasi mitään kriteeriä, rakkaani, joka opastaisi sinua tietoisuudessasi, erottaaksesi aidot Jumalan seuraajat vääristä?

Tällä kysymyksellä on nykyään tärkeä merkitys. Mutta vastauksen tähän kysymykseen antoi rakas Jeesus 2000 vuotta sitten. Sinun on arvioitava hedelmien perusteella – ei toimien, sanojen ja tekojen – ainoastaan hedelmän kautta, koska voit kuulla oikeat sanat ja nähdä oikeat toimet. Hedelmä – näiden toimien tulos – voi olla mätä.

Siksi et voi arvioida lyhyen ajanjakson aikana, vaikka aika on nyt nopeutunut ja hedelmät kypsyvät paljon nopeammin karman kiihtyneen takaisin paluun yhteydessä sen täydessä voimassa Maan päällä.

Kaikki, mikä on yhteydessä Jumalan Tahtoon ja Jumalallisen palveluksen kanssa, tulee elämään vuosisatojen ajan ja tulee kestämään kauemmin kuin palvelijat, jotka ovat tämän tai tuon Opetuksen haltijoita. Kaikki, mikä ei vastaa Jumalallista palvelua, tulee paljastamaan mädän hedelmänsä hyvin pian.

Ne teistä, jotka ovat kärsimättömiä ja haluavat saada välittömän vastauksen tämän tai tuon uuden uskonnollisen liikkeen tai lahkon vastaavuudesta Jumalan Tahtoon, saavat vinoutuneen kuvan, kun ovat opiskelleet levitetyn opetuksen perus teesit.

Annan nyt sinulle joitain esimerkkejä tällaisista vinoutumien merkeistä.

Tiedät, että aikakaudet ovat muuttuneet, ja kosmiset syklit ovat kääntyneet ympäri. Illuusion kokoonvetäytymisen sykli on alkanut ja tämä sykli on kestoltaan valtava. Siksi kaikki, mikä suunnataan illuusion vähentämiseen, välillisesti todistaa sen vastaavuudesta Jumalan Tahtoon.

Kuvaan tätä esimerkin kanssa. Sisälläsi on jotain ikuista, ja myös jotakin, joka on taipuvainen rappeutumiseen.

Jos huomaat huolehtivasi liiallisesti ulkoisesta menestyksestä tai ulkoisesta hyvinvoinnista, keskity niihin Opetuksen teeseihin, joita yrität arvioida, jotka liittyvät minkä tahansa tämän maailman prioriteettien vahvistamiseen. Tämä voi olla liiallinen rituaalisen ja kirkko dogmien seuraaminen, liiallinen huolenpito ruumiillisen temppelin terveydestä tai pyrkimys saada mukava olemassaolo fyysisessä tasossa.

Egosi ja kaikki kiinnostuksesi tähän fyysiseen maailmaan on voitettava. Katso mitä opetuksessa, jota tutkit, kertoo oman egosi voittamisesta ja virheellisen osasi luopumisesta.

Voit nyt soveltaa samaa sinulle antamaani uuden aikakauden kriteeriä, minkä tahansa uskonnon teesien arvioimiseen.

Yritä muodostaa käsityksesi, ei ulkoisen tietoisuutesi avulla vaan suurimman tietoisuutesi näkökulmasta Jumalallista Totuutta kohtaan. Ja sinun tulisi aina tietää, että ulkopuolellasi ei ole mitään, joka voi vahingoittaa sinua tai sieluasi.

Vain omat virheesi ja puutteellisuutesi vetävät sinut tähän tai tuohon uskontoon tai vakaumukseen. Siksi, ennen kuin liityt johonkin uskonnolliseen järjestöön, puhu itsellesi rehellisesti ja puolueettomasti. Mikä liikuttaa sinua, mikä saa sinut astumaan tähän opetukseen tai lahkoon?

Onko se halu parantaa terveyttäsi?

Parantaaksesi varallisuutesi asemaa?

Pyrkimyksesi oivaltaa itsesi tässä maailmassa?

Halusi auttaa lähimmäisiäsi?

Mitä lähempänä motiivisi on Jumalallista, sitä todennäköisempää on, että Opetus, jota olet valitsemassa itsellesi vastaa hyvin Jumalallista Totuutta ja Tosi Uskoa.

Älkää unohtako, että kaikki tässä maailmassa vetää puoleensa samankaltaista värähtelyä. Ja sinä hakeudut juuri sellaiseen uskontoon ja sellaiseen uskonnolliseen liikkeeseen, joka voi antaa sinulle parhaan opetuksen ja parhaan kehotuksen sielusi kehityksen tietyssä hetkessä ja sen tietyssä vaiheessa.

Mitkään uskonnoista ja uskonnollisista liikkeistä, joita pidät väärinä, eivät voisi olla olemassa, ellei niitä tukisi sellaisten ihmisten energia, jotka ruokkivat näitä uskontoja sekä henkisellä energialla että aineellisella energialla rahan ja lahjoitusten muodossa.

Viisas mies etsii Jumalaa siitä ainoasta paikasta, missä Hän asuu – sydämensä sisältä. Vähemmän viisas etsii viisautta itsensä ulkopuolelta, ulkoisista uskonnoista ja uskomuksista. Ja hän saa opetuksensa Polullaan.

Melkisedekin papiston papit palvelevat Yhtä ja Jakamatonta Jumalaa, joka asuu kaikkien elävien olentojen sydämessä.

Olen antanut teille erittäin tärkeän kehotuksen tänään. Ja mielestäni se on hyödyllinen teille suuntaviivana uusien uskontojen, sanansaattajien ja lahkojen meressä.

MINÄ OLEN Melkisedek.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina