Yhdessä voimme saavuttaa Venäjää odottavan ihmeen

      Kommentit pois päältä artikkelissa Yhdessä voimme saavuttaa Venäjää odottavan ihmeen


Yhdessä voimme saavuttaa Venäjää odottavan ihmeen

Rakas Äiti Maria, 23. kesäkuuta 2011

MINÄ OLEN Äiti Maria.

Olen tullut tänään keskustelemaan kanssanne jälleen, minun rakkaani. Olen tullut yhdellä ajatuksella: vahvistamaan sinua palveluksessasi. Nyt on tullut aika niille harvoille, jotka pysyvät uskollisina Jumalalle ja minulle, Hänen uskolliselle palvelijalleen, osoittaa uskonsa ja antaumuksensa.

Uusi Jumalallinen armo sallii Venäjälle mahdollisuuden jatkaa. Tiedätte, että minulle Venäjä on erityinen maa. Tämä on maa, jota olen suojellut satojen vuosien ajan. Ja nyt on aika, jolloin voitte antaa korvaamattoman apunne Ylösnousseille Mestareille Palvelunne kautta.

Rakkaat, pyydän teitä ottamaan sanani vakavasti. Toivon, että sanani tulevat sydämeenne ja pysyvät siellä koko sen ajan, jonka olette inkarnaatiossa.

Joten, rakkaani, olen tullut pyynnön kanssa, ja tämä pyyntöni koskee rukouksianne. Rukouksenne on se apu, jonka voitte antaa nyt.

Hyvin harvat omistautuneet ja vilpittömät sydämet ovat inkarnoituneet nyt. Paine heihin on liian kova. Kerätkää kuitenkin voimanne. Teidän ei tarvitse odottaa kauan, rakkaat. Odotamme uuden päivän koittavan Venäjällä ja sitten yli koko muun maailman.

Viimeisinä aikoina historiassa minä ilmestyin monille Pyhimyksille Venäjän maassa. Pyysin heiltä apua tuohon aikaan, kun myrskypilvet kerääntyivät Venäjän maan yli, ennen ulkomaalaisten hyökkäyksiä ja uhkaavia aikoja.

Tunnette Pyhän Sergius Radonezhin ja Pyhän Seraphimin Sarovista. Mutta ette tiedä niitä satoja muita Pyhiä, jotka rukoilivat minun pyynnöstäni ja antoivat minulle rukoustensa energiaa suojelukseen vaikeina aikoina.

Nyt ei ole enää suojelusta Venäjän yllä, joka saavutettiin rukouksilla noina loistavina aikoina, jolloin Hengelle omistautuneet siirtyivät autiomaihin ja metsiin antaakseen minulle rukoustensa energiaa.

Kun rukoukset eivät suojele tilaa, silloin kaikki lohduttomat kauhistukset tunkeutuvat sinne. Näette sen ympärillänne, ettekä tiedä miten paeta. Haette suojaa ja pyydätte suojelusta. Mutta, rakkaat, Taivaat voivat antaa teille apua vain, kun voidaan nähdä, että tekin toteutatte kaikkia teidän ponnistelujanne ja omistatte vapaa aikanne rukoilemiseen ja rukous palveluihin. 

Tila Venäjän yllä tarvitsee suojelusta. Ja kaikki Taivaan Herrat eivät voi suojella teitä, jos teidän puolestanne ei ole vapaata tahtoa ja pyrkimystä, jos ei ole mitään ponnistelujen soveltamista teidän puoleltanne.

Me vastaamme kutsuunne ja rukouksiinne. Mutta nyt on aika, jolloin teidän pitäisi vastata minun kutsuuni. Teidän on osoitettava vapaata tahtoanne ja ahkeruuttanne.

Ei voi olla rajatonta armon virtausta Taivaista, jos Taivas ei näe teidän ponnistelujanne.

Monet ihmiset eivät tiedä mitä tehdä ja miten auttaa planeetalla muodostuneessa vaikeassa tilanteessa. Sanon teille, että rukouksenne ovat se yksinkertaista apu. Rukoilemiselle ei ole rajoituksia eikä rajoja. Kuuluminen tiettyyn uskonnolliseen suuntaukseen ei ole tärkeää. Kansalaisuutesi ei ole tärkeä.

Kun rukoilette vilpittömästi, edes rukouksenne sanat eivät ole tärkeitä, koska kohotatte tietoisuutenne Ylösnousseiden Mestarien tasolle, ja tapahtuu suora energianvaihto meidän olemisen tasojemme välillä. Ja sitten jopa kaikista mahdottomin asia voi tapahtua. Ihme, jonka Venäjän kansa on aina toivonut voi tapahtua.

Maanne tarvitsee suojelusta. Planeettasi tarvitsee suojelusta. Jokainen teistä tarvitsee suojelusta voimilta, jotka raivoavat koska niiden aika on lähestymässä loppuaan. Teidän ei tarvitse odottaa kauan iloisempien aikojen tuloa.

Kuten oli tuolloin, monia aikoja sitten kun Pyhimykset rukoilivat maani puolesta ja suojelivat sitä laumoilta, samoin rukousta tarvitaan myös teidän ajallanne.

Monet teistä eivät voi edes omistaa yhtä tuntia päivässä rukoilemiseen. Ja voin laskea yhden käden sormilla ne, jotka omistavat kaiken vapaa-aikansa rukoilemiselle tai meditoidakseen kuvaani.

Rakkaat, Jumala antaa teille mahdollisuuden. Tarvitaan hyvin pieni asia: vastata pyyntööni päivittäisillä ponnisteluillanne.

Rukouksen voima on ase, jolla voitte vastustaa kaikkea väkivaltaa, verenvuodatusta ja kaikkea epäoikeudenmukaisuutta, joka on olemassa maailmassanne.

Ei voi olla ihmeitä, joilla ei ole Taivaan tukea. Ja teidän aikananne on mahdollisuus ihmeelle tapahtua. Ja voitte edistää tätä ihmettä sydämenne ponnisteluilla.

Pysykää rauhassa ja hyvyydessä. Keskittäkää kaikki ponnistelunne rukoilemiseen niiden puolesta, jotka ovat epäviisaita ja tietämättömyyden lumoissa. Rukoilkaa hallitsijoidenne valaistumisen puolesta.

Jopa suurin syntinen voi tehdä parannuksen, ja kaikki hänen kykynsä ja lahjansa, jotka hän tuhlaisi syntisiin tekoihin, hän voi ohjata palvelemaan Jumalaa.

Rukoilkaa niiden ihmisten valaistumista, jotka tekevät päätöksiä koulutuksen ja julkisen terveydenhuollon aloilla. Rukoilkaa niiden sielujen pelastuksen puolesta, jotka ovat menettäneet kaiken häpeän tunteen, ryöstämällä maani korvaamattomia rikkauksia.

Synti ja tietämättömyys voidaan korvata välähdyksessä pyhyydellä ja heräämisellä. Ja Jumalan ääni tulee pysäyttämään heidät, kuten se pysäytti Paavalin hänen ajallaan  huudahdukseen, ”Onko sinun vaikea potkia piikkejä vastaan?”

On mahdotonta taistella Jumalaa vastaan. Jokainen askel, jonka otatte Jumalaa ja Hänen palvelijoitaan vastaan luo hyvin raskaan karman, joka täytyy työstää pois kärsimyksellä, verellä ja hiellä.

Venäjän maa ja sen kansa on kärsinyt tarpeeksi.

On olemassa valoisa tilaisuus edessäpäin, joka voi manifestoitua.

Pyydän sinua korvaamaan epätoivon uskolla ja pyrkimyksellä.

Pyydän sinua löytämään sydämestäsi ehdottoman Rakkauden tunteen, joka voi antaa pelastuksen monille kadonneille sieluille näinä vaikeina aikoina.

Kutsun sinua tietoisuutesi korkeimpiin tiloihin.

Rukoile sillä kielellä, millä voit, sanoilla, jotka tunnet. 

Pyri luokseni ja minä tulen olemaan siellä, missä sinä rukoilet.

Yhdessä voimme saavuttaa ihmeen, joka odottaa Venäjää. 

MINÄ OLEN sinun Äitisi Maria, ja olen ollut kanssasi tänään.