Yhdessä voimme työskennellä ihmeen, joka odottaa Venäjää

      Kommentit pois päältä artikkelissa Yhdessä voimme työskennellä ihmeen, joka odottaa Venäjää

Yhdessä voimme työskennellä ihmeen, joka odottaa Venäjää (1)


MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN nimessä,
Kaikista Pyhin Jumalan Äiti, rakastettu Äiti Maria,
rukoilen polvistunein polvin sinua.
Sanat eivät ilmaise Rakkauden syvyyttä sydämessäni, jota tunnen sinua kohtaan.  Pyydän, ota vastaan rakkauteni ja kiitollisuuteni.
Sinä tiedät mikä on tärkeintä sieluni kasvulle nykyhetkessä.
Minä pyydän sinun apuasi ja tukeasi.
Pyydän sinua auttamaan minua etten unohda päivän pyörteessä 
meidän yhteytemme hiljaisia minuutteja, jotka sieluni muistaa.
Tukekoon rikkoutumaton side sinun kanssasi minua elämässäni ja auttakoon minua, etten unohda Korkeampaa Polkua, jota minun on tarkoitus seurata tässä elämässä.(2) 

Isän ja Äidin ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, Amen.

  1. MINÄ OLEN Äiti Maria. Olen tullut tänään puhumaan teille jälleen, rakkaani. Olen tullut yhdellä ainoalla ajatuksella: vahvistamaan teitä Palvelussanne. Nyt on tullut se aika, kun ne harvat, jotka ovat yhä sitoutuneita Jumalalle ja minulle – Hänen uskolliselle palvelijalleen – voivat osoittaa uskonsa ja omistautuneisuutensa. Uusi Jumalallinen armo sallii Venäjälle mahdollisuuden jatkaa. Ja te tiedätte, että minulle tämä on erityinen maa. Tämä on maa, jota olen holhonnut monia satoja vuosia. Ja nyt on aika, jolloin voitte antaa korvaamattoman apunne Ylösnousseille Mestareille Palvelunne kautta. Rakastetut, pyydän teitä ottamaan sanani vakavasti. Toivon, että sanani palavat sydämeesi ja pysyvät siellä koko inkarnaatiosi ajan.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

  1. Rakkaani, olen tullut pyynnön kanssa. Ja tämä pyyntö koskee rukouksianne. Rukouksenne ovat se apu, jonka voitte antaa nyt. Hyvin harvat omistautuneet ja vilpittömät sydämet ovat inkarnoituneet nyt. Paine on liian kova heille. Kuitenkin kootkaa vahvuutenne. Teidän ei tarvitse odottaa kauaa, rakastettuni. Odotamme uuden päivän nousevan Venäjälle ja sen jälkeen muualle maailmaan. Historian viimeisinä aikoina ilmestyin Venäjän monille Pyhimyksille. Rukoilin heitä auttamaan niinä hetkinä, jolloin myrskypilvet alkoivat kerääntyä Venäjän ylle, ennen ulkomaalaisten valtauksia ja uhkaavia aikoja. Tiedätte Radonezhin Sergiuksen ja Sarovin Seraphim. Mutta ette tunne monia satoja muita Pyhimyksiä, jotka rukoilivat pyynnöstäni ja antoivat minulle rukoustensa energian suojelukseksi vaikeina aikoina.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

  1. Venäjän yllä ei ole enää sitä suojausta, joka saatiin kunniallisina aikoina rukouksilla, jolloin Hengelle omistautuneet muuttivat aavikoille ja metsiin antaakseen minulle rukoustensa energian. Kun tila ei ole suojattu rukouksilla, niin kaikenlainen kauhistuttava hävitys tunkeutuu sinne. Ja näette sen ympärillänne; ja ette tiedä, miten välttää sitä. Haette suojaa ja pyydätte suojaa. Mutta rakkaani, Taivaat voi antaa teille apua vain silloin, kun voidaan nähdä, että myös te noudatatte kaikkia ponnisteluja ja käytätte kaiken vapaan aikanne rukoilemiseen.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

  1. Tila Venäjän yllä tarvitsee suojelua. Ja kaikki Taivaan Mestarit eivät voi suojella teitä, jos teillä ei ole vapaata tahtoa ja pyrkimystä omalta puoleltanne, jos ei ole mitään ponnistusta teidän puoleltanne. Me tulemme kun kutsutte ja vastaamme rukouksiinne. Mutta nyt on aika kun teidän tulisi vastata minun kutsuuni. Teidän on osoitettava vapaa tahtonne ja ahkeruutenne. Ei voi olla rajoittamatonta armonvirtaa Taivaista, ellei Taivaat näe teidän ponnistelujanne.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

  1. Monet ihmiset eivät tiedä, mitä tehdä ja miten auttaa tässä vaikeassa tilanteessa, joka on muodostunut planeetalle. Kerroin teille, että rukouksenne on yksinkertainen apu. Rukoukselle ei ole mitään rajoituksia eikä voi olla. Kuuluminen johonkin uskontoon ei ole tärkeää. Kansalaisuus ei ole tärkeää. Kun ihminen rukoilee vilpittömästi, eivät edes rukouksen sanat ole tärkeitä, koska nousette tietoisuudessanne Ylösnousseiden Mestarien luo ja tapahtuu suora energianvaihto olemisen tasojen välillä. Ja sitten kaikkein mahdottominkin asia voi tapahtua. Ihme, jota Venäjän kansa on aina toivonut, voi tapahtua.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

  1. Maanne tarvitsee suojelua. Planeettanne tarvitsee suojelua. Jokainen teistä tarvitsee suojaa niiltä voimilta, jotka ovat valloillaan, koska niiden aika on päättymässä. Teidän ei tarvitse odottaa kauan iloisempien aikojen tulemista. Rukousta myös tarvitaan ajallanne, samoin kuin vanhoina aikoina, jolloin Pyhimykset rukoilivat maani puolesta ja suojelivat sitä hävitykseltä.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

  1. Monetkaan teistä eivät voi omistaa edes tuntia päivässä rukoilemiseen. Ja voin laskea yhden käden sormilla ne, jotka omistavat kaiken vapaa-ajan rukoilemiseen tai mietiskelemiseen kuvani edessä. Rakkaat, Jumala antaa teille mahdollisuuden. Ja hyvin vähän tarvitaan: vastata pyyntööni päivittäisissä ponnisteluissa. Rukouksen voima on se ase, jolla voitte vastustaa väkivaltaa, verenvuodatusta ja mitä tahansa mahdollisia epäoikeudenmukaisuuksia, jotka ovat olemassa maailmassanne.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

  1. Ei voi olla ihmeitä, joilla ei ole Taivaiden tukea. Ja ajallanne on mahdollisuus ihmeen tapahtua. Ja voitte edistää tätä ihmettä sydämenne ponnisteluilla. Pysykää rauhassa ja hyvyydessä. Keskittäkää kaikki ponnistelunne rukoilemaan niiden puolesta, jotka ovat epäviisaita ja tietämättömyyden lumoissa. Rukoilkaa hallitsijoittenne valaistumisen puolesta. Jopa kaikkein syntisin voi tehdä parannuksen; ja hän voi ohjata kaikki kykynsä ja lahjansa, joita hän tuhlasi syntisiin tekoihin, Jumalan palvelukseen.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

  1. Rukoilkaa niiden ihmisten valaistumisen puolesta, jotka tekevät päätöksiä koulutuksessa ja julkisessa terveydenhuollossa. Rukoilkaa sellaisten sielujen pelastuksen puolesta, jotka ovat menettäneet kaiken häpeän tunteensa ja ryöstävät maani korvaamattomia rikkauksia. Synti ja tietämättömyys voidaan korvata hetkessä puhtaudella ja heräämisellä. Ja Jumalan ääni pysäyttää heidät, niin kuin se pysäytti Paavalin aikanaan huudahduksella: ”Onko sinun vaikea potkia tiiliseinää vastaan?” On mahdotonta kamppailla Jumalaa vastaan. Sinun jokainen askel Jumalaa ja Hänen palvelijoitansa vastaan luo erittäin vaikeaa karmaa, joka on työskenneltävä kärsimyksellä, verellä ja hiellä. Venäjän ja sen kansa on kärsinyt tarpeeksi. On olemassa kirkas mahdollisuus edessä, joka voi manifestoitua.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

  1. Pyydän teitä korvaamaan epätoivonne uskon ja pyrkimyksen kanssa . Pyydän teitä löytämään sydämessänne sellaisen ehdottoman Rakkauden tunteen, joka voi antaa pelastuksen monille kadonneille sieluille näinä kovina aikoina. Kutsuin teitä tietoisuutenne korkeimpiin tiloihin. Rukoilkaa sellaisella kielellä, jolla voitte, niillä sanoilla, jotka tiedätte. Pyrkikää minun luokseni ja minä olen siinä, missä rukoilette. Yhdessä voimme tehdä tämän ihmeen, joka odottaa Venäjää.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan

Kunnia olkoon Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle ja Jumalalliselle Äidille,
kuten oli alussa, on nyt ja tullee aina olemaan. Amen! Isän ja Äidin ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Amen!

[1] Rosari perustuu Äiti Marian saneluun 23. kesäkuuta.2011.

[2] Rukouksen teksti Äiti Marialle on käännetty Äiti Marian rukouksesta, jonka hän antoi 4. tammikuuta 2009.