Jokainen ponnistelunne tulee moninkertaistumaan ennennäkemättömästi, koska se on ajan kutsu ja sellainen on tilanne planeetalla nyt

      Kommentit pois päältä artikkelissa Jokainen ponnistelunne tulee moninkertaistumaan ennennäkemättömästi, koska se on ajan kutsu ja sellainen on tilanne planeetalla nyt


Jokainen ponnistelunne tulee moninkertaistumaan ennennäkemättömästi, koska se on ajan kutsu ja sellainen on tilanne planeetalla nyt

Lord Shiva, marraskuu 27, 2005

MINÄ OLEN Shiva. Olen tullut antamaan ohjeita koskien eri henkisten ryhmien ja koulujen vuorovaikutukseen, jotka ovat olemassa tällä historian hetkellä.

Näemme selvästi ihmisten tietoisuuden koko kapea-alaisuuden ja kaiken sen, kuinka suurin osa ihmisistä, jotka asuttavat maaplaneettaa tänään, ovat vastahakoisia katsomaan Jumalallista totuutta ja hyväksymään sitä.

Kuitenkin ponnistelunne ovat korvaamattomia. Jokainen, joka on herännyt ja on kykenevä hyväksymään Jumalallisen Totuuden, vaikka ei koko sen täyteydessään, ja kaikki, jotka pyrkivät hyväksymään tämän Totuuden, ovat korvaamattomia yhteydenluojia meille, kristallialkioita, joiden avulla voimme tuoda uuden tietoisuuden elementtejä ja uudet suhteet maapallolle.

Siksi, hyväksykää kiitollisuuteni kaikki te, jotka pyrkivät, kaikki te, jotka tekevät – jopa vain vähäisimmänkin panoksensa yhteisen maapallon pelastukseksi.

Voitte pitää pyrkimyksenne sydämissänne ja toimia tämän pyrkimyksenne mukaisesti jokapäiväisessä elämässänne; Voitte tehdä työtä, johon tietoisuutenne on valmis; voitte tuoda mitä tahansa materiaalia tai hengellisen lahjan Jumalallisen Totuuden palvelun alttarille. Kaikki lahjanne hyväksytään kiitollisina meidän puoleltamme ja moninkertaistetaan sydämissämme.

Aika on tullut, kun mikä tahansa – jopa pieninkin tekonne, joka on suunnattu ylläpitämään Jumalallista värähtelyä fyysisessä tasossa, vastaanotetaan, tallennetaan ja moninkertaistetaan meidän puoleltamme.

Siunatut ovat teidän ponnistelunne, siunattuja ovat teidän pyrkimyksenne, riippumatta siitä, millä alueella ne esiintyvät.

Ette voi istua tekemästä mitään ollessanne fyysisessä oktaavissa; Ette voi olla toimimatta, koska sellainen on ajan kutsu ja sellainen on Jumalan tahto nyt.

Säilyttäkää ja moninkertaistakaa Jumaluutenne, henkiset periaatteenne ja ottakaa käyttöön elämässänne Jumalan palvonta, Korkeimman lain palvonta, joka on olemassa tässä Maailmankaikkeudessa.

Jokainen ponnistuksenne moninkertaistuu ennennäkemättömästi, koska se on ajan kutsu ja sellainen on nyt planeetan tilanne.

Mutta niille, jotka eivät jostain syystä halua noudattaa ajan kutsua ja Korkeampaa Lakia, tulee vaikea aika, koska kaikki vastakkainasettelu, jota harjoitatte, kääntyy teitä vastaan. Ja teidän tekonne tulevat lähes välittömästi tuomaan teille tekonne seuraukset, jotka myös tulevat moninkertaistumaan. Ja on mahdotonta, ettet näe pyrkimyksienne hyödyttömyyttä yritettäessänne takertua vanhaan tietoisuuteen, vanhaan käyttäytymiseen ja vanhaan ajatteluun ja toimintaan.

Kaikki ympärillänne on muutoksen alaista , ja on jo muuttumassa. Vain sokeat ja kuurot voivat jatkaa teeskentelyä, ettei mikään ole muuttumassa ja kaikki on edelleen yhtä ja samaa.

Ei, vakuutan teille, että  muutokset maapallolla eivät ole koskaan olleet yhtä nopeita kuin ne ovat teidän ajallanne. Ja voitte vain sopeutua näihin muutoksiin muuttamalla itsenne, muuttamalla tietoisuuttanne ja muuttamalla ajattelunne ja käyttäytymisenne stereotypiat.

Ja nyt haluan antaa teille vielä yhden tärkeän ohjeen ja opetuksen. Ottakaa se suositukseksi päivittäisessä hengellisessä työssänne.

Joka päivä, alkaen tästä päivästä ja Uuteen Vuoteen saakka, minä pyydän sinua säästämään ainakin muutamia minuutteja päivässä meditaatioon, sisäiseen kontemplaatioon ja tulevaisuuden kuvan vahvistamiseen maastanne ja planeetastanne.

Voitte luoda tietoisuudessanne kaikista rohkeimmat kuvat ja suunnitelmat, ja voitte käyttää mielikuvituksenne koko kapasiteettia tähän. Ainoa ehto on, että motiivinne, ajatuksenne ja pyrkimyksenne ovat puhtaat. Ja lupaan teille, riippumatta siitä, miten rohkeita toiveita, kuvia tai suunnitelmia, joita kannatte tietoisuudessanne lähitulevaisuudesta, seuraavalle vuodelle tai seuraaviksi vuosiksi, kaikkia niitä tulen henkilökohtaisesti tukemaan, moninkertaistamaan ja palauttamaan Maailmaasi Jumalallisen tilaisuuden, Jumalallisen armon ja Jumalallisen näkemyksen muodossa.

Joten uskaltakaa luoda rohkeimmat suunnitelmat. Jos ne ovat sopusoinnussa Jumalan ohjauksen kanssa, erityisesti ajan muutoksien kanssa, jota planeetta Maa on kokemassa, kaikkia tullaan tukemaan ja ne tulevat manifestoitumaan teidän fyysisessä maailmassa.

Sinulla on hyvin vähän aikaa meditaatioihisi – vain tämän vuoden loppuun asti.

Älä unohda kutsua minua, Lord Shivaa, ennen meditaatioistasi, jotta voisin tuhota kaiken mikä on vanhaa ja vanhentunutta, jotka ovat esteensä suunnitelmiesi toteutumisen edellä ja että voin antaa sinulle Jumalallisen mahdollisuuden ja antaa sinulle Rakkauteni, Toivoni ja Uskoni.

Moninkertaista pyrkimyksesi. Uskalla. Muista aina, että ajattelu on materiaalia, ja sillä on aina kyky luoda. Ja tämä luova ajattelu kyky, joka on aina sisäisesti sinussa yksinkertaisesti tullaan vahvistamaan monta kertaa jäljellä olevan ajan ennen Uuden Vuoden täyttymistä.

Älä unohda tätä mahdollisuuttasi ja älä unohda kirjoittaa kaikkia ajatuksiasi, suunnitelmiasi ja toiveita erilliselle paperiarkille. Mietiskele ja yksityiskohtaista suunnitelmasi jokaisen meditaation aikana. Ja kun Uusi Vuosi tulee ja seuraavat lähivuodet, tarkkaile, mitä tapahtuu elämässäsi ja ympäröivässä todellisuudessasi. Ja jokaiselle teistä tulee mahdollisuus kohdata ja ymmärtää ajattelunne voima, kun se tulee yhdenmukaiseksi Jumalallisten tarkoituksien ja tehtävien kanssa tietyllä historiallisella hetkellä.

Ja nyt minä toivotan teille hedelmällistä työtä ja jättäen sinut yksin ajatuksiesi ja ideoittesi kanssa.

MINÄ OLEN Shiva ja olen ollut kanssasi tänään.


© Lähettiläs Tatyana Mickushina